Svatováclavský dvoudukát startuje na 16 milionech korun

Macho & Chlapovič, 20. 10. 2023

Na 31. aukci aukčního domu Macho & Chlapovič se bude dražit nejvzácnější československý svatováclavský dvoudukát s letopočtem 1937. Vyvolávací cena tohoto extrémně vzácného dvoudukátu se sběratelskou a aukční historií byla stanovena na 650 tisíc eur, v přepočtu téměř 16 milionů korun.

Svatováclavský dukát z roku 1937 bude největším tahákem říjnové aukce Macho & Chlapovič. Za zmínku ovšem stojí také nabídka velmi vzácných až extrémně vzácných zlatých keltských statérů a jejich dílů z území dnešních Čech, Slovenska a Rakouska. Draženy budou též i velmi vzácné stříbrné keltské hexadrachmy z bratislavského oppida.

Středověké období je zastoupeno nabídkou denárů velkého střížku od Boleslava II. až po denáry malého střížku. Z období vlády Karla IV. bude dražen velmi vzácný dukát a z grošových ražeb zaujme velmi vzácný, skutečně „pražský“ pražský groš mincmistra Konráda Sauermanna.

Z ražeb tolarového období se budou dražit vysoké násobky dukátů, velmi vzácné tolary, jejich násobky a vzácná klipa Gabriela Bethlena. Na své si přijdou i sběratelé medailových a korunovačních ražeb.


Raritní svatováclavský dvoudukát 1937
ze sbírky Karla Hackenschmieda

Svatováclavský dvoudukát s letopočtem 1937 je nejvzácnějším ročníkem z celé ročníkové řady svatováclavských dvoudukátů, které byly raženy v letech 1923 až 1938. Vyraženo bylo 4 nebo 8 kusů tohoto ročníku. Údaje o počtu vyražených kusů se sice rozcházejí, avšak i tak se jedná o mimořádně vzácný exemplář. 

Dražený kus pochází ze sbírky vysoce postaveného zaměstnance československého ministerstva financí Karla Hackenschmieda. Raritní dvoudukát 1937 je pro naprostou většinu sběratelů nedosažitelným sběratelským snem. V aukčních síních se objevil pouze dvakrát. V roce 2006 byl v aukční síni Meissner & Neumann dražen tento kus, který byl tehdy prodán za částku téměř 1,4 milionu korun včetně aukčních poplatků. V roce 2017 byl na 13. aukci aukčního domu Macho & Chlapovič v rámci dražby sbírky Jaroslava Kokoluse prodán druhý známý kus, a to za částku 630 tisíc eur včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis ČSR (1918-1939)
2 Dukát 1937
mincovna Kremnica
autoři J. Benda a O. Španiel
Au 6.98 g, 25 mm
MCH CSR1D-003, Novotný 17, Valovič CSD3
Ex Meissner - Neumann 5/2006 #239 (Karl Hackenschmied collection)
Macho & Chlapovič - 31. aukce - pol. 428
vyvolávací cena: 650 000 eur / 15 925 000 Kč

Při cenových nárůstech za posledních několik let lze očekávat, že by se cena draženého dvoudukátu mohla vyhoupnut i přes milion eur. Jedná se podle aukční síně o nejkrásnější známý kus s ražebním leskem.

V nabídce aukce zájemci najdou i další mimořádně vzácné československé dukátové ražby. Kromě raritního dvoudukátu 1937 bude dražen také číslovaný dukát z roku 1923 s číslem „439“, který startuje na částce 12 tisíc eur, desetidukát s letopočtem 1935 s vyvolávací cenou 16 tisíc eur, pětidukát 1934 s vyvolávací cenou 6 tisíc eur. Velmi vzácný dukát z roku 1938 odstartuje na 30 tisících eur a dukát 1937 na 20 tisících eur.

 

Duhovky - zlaté statéry z Čech

Duhovkami jsou obecně nazývány všechny zlaté keltské mince i jejich díly. Název „duhovka“ vznikl tak, že lesknoucí se mince nacházeli lidé po dešti na polích a podle pověry se věřilo, že se duhovka objevila tam, kde se duha dotkla země. V aukci bude dražena extrémně vzácná duhovka – statér typu „klečící lučištník“ v exkluzivní zachovalosti a s nádhernou patinou. Vyvolávací cena byla stanovena na 30 tisíc eur.

Alternativní popis Keltové - Čechy
Statér (2. stol. př. Kr.) typ klečící lučištník
Au 7.95 g, 16-17 mm
Paulsen 207 var., Lanz –, Flesche –, Kostur – Gášpár 16.1, Militký II:25.1/4
Macho & Chlapovič - 31. aukce - pol. 9
vyvolávací cena: 30 000 eur / 735 000 Kč

 

Hexadrachmy z bratislavského oppida

Mince typu „biatec“, tedy hexadrachmy z Bratislavského oppida, jsou vzácnými ražbami z období keltského mincovnictví po roce 70 př. Kr. Nesou nápisy, jejichž význam není doposud znám, např. BIATEC, DEVIL, NONNOS, SONNON. V aukci bude dražena hexadrachma s nápisem SONNON, jejíž vyvolávací cena byla stanovena na 5 tisíc eur.

Alternativní popis Keltové - jihozápadní Slovensko, Bratislavské oppidum
Hexadrachma (okolo 70–40 př. Kr.) typ „SONNON“
Ag 17.11 g, 24-27 mm
Paulsen 758, Göbl XIV/2(1)–1, Lanz 84 var., Flesche 489, Kostur – Gášpár 192
Macho & Chlapovič - 31. aukce - pol. 46
vyvolávací cena 5 000 eur / 122 500 Kč

 

Středověký dukát Karla IV.

Mezi nejstarší české dukátové ražby patří dukáty Lucemburků. V této aukci bude dražen vzácný dukát Karla IV. Byť s nepatrným dvojrázem, mírně nedoražený a mírně zvlněný, jde o exemplář ve velmi pěkné zachovalosti. Vyvolávací cena činí 15 tisíc eur.

Alternativní popis Karel IV.
dukát
Au 3.48 g, 21 mm
Friedberg 2
Macho & Chlapovič - 31. aukce - pol. 89
vyvolávací cena 15 000 eur / 367 500 Kč

 

Sauermannův pražský groš

Ze závěru grošového období z období vlády Habsburků zaujme sběratele pražský groš Konráda Sauermanna. Jeho ražby jsou jedinými pražskými groši, které byly jednoznačně vyraženy v Praze. Konrád Sauermann zastával úřad mincmistra v pražské mincovně v letech 1537-1544. Pražský groš s letopočtem 1539 nese na rubu za letopočtem Sauermannovu mincmistrovskou značku (lilie). V aukcích se vyskytuje výjimečně a ceny dnes dosahují rekordních částek.

Alternativní popis Ferdinand I.
pražský groš 1539
mincovna Praha, mincmistr Konrád Sauermann
Ag 2.32 g, 27 mm
Janovský 4a, Halačka 27, Chaura 5 var.
Macho & Chlapovič - 31. aukce - pol. 129
vyvolávací cena 2 000 eur / 49 000 Kč

Pražský groš Konráda Sauermanna nebude v aukci dražen poprvé. Například v roce 2016 se na 34. aukci švýcarské aukční síně Sincona prodal Sauermannův groš v přepočtu za téměř 150 tisíc korun včetně aukčního poplatku. (Přečtěte si více o raritních pražských groších a jejich cenách)

 

Exkluzivní košický tolar Maxmiliána II.

U Macho & Chlapovič se bude již podruhé dražit velmi vzácný košický tolar Maxmiliána II., s korunovaným portrétem císaře v brnění s žezlem a jablkem, v exkluzivní zachovalosti. Na 2. aukci Macho & Chlapovič roce 2012 byl vydražen za částku ve výši 28 tisíc eur. Současná vyvolávací cena činí 20 tisíc eur.

Alternativní popis Maxmilian II.
tolar 1574
mincovna Košice
Ag 28,8 g, 41 mm
Huszár 982, Unger 757.c
Ex Macho & Chlapovič 2/2012, #204
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol. 136
vyvolávací cena: 20 000 eur / 490 000 Kč

 

Desetidukát Rudolfa II.

Nejdražší ražbou císaře Rudolfa II., která bude v aukci dražena je desetidukát mincmistra Jana Špíse z kutnohorské mincovny. Byť s opravenou stopou po závěsu jde o výjimečný exemplář. Vyvolávací cena byla stanovena na 80 tisíc eur.

Alternativní popis Rudolf II.
10 dukát 1603
mincovna Kutná Hora, mincmistr Jan Špís
Au 34.85 g, 41 mm
Janovský –, Dietiker 467, Halačka 360a, Chaura –
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol. 146
vyvolávací cena: 80 000 eur / 1 960 000 Kč

 

Mince a medaile Matyáše II.

Sběratele medailových a korunovačních ražeb zaujme zlatý žeton Matyáše II. ve výjimečné zachovalosti a s ražebním leskem v plochách. 

Alternativní popis Matyáš II.
korunovační žeton (2 dukát) 1611
autor Hans Conrad Greuter
Au 6.95 g, 27 mm - punc na hraně
Novák IV-B-5a, Montenuovo 702, Donaebauer 1881
Ex HD Rauch 82/2008, #2899
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol.193
vyvolávací cena 12 000 eur / 294 000 Kč

Z tolarových ražeb stojí za zmínku velmi vzácný český „těžký“ tolar o váze dvou tolarů z pražské mincovny mincmistra Beneše Hübmera. Všechny české násobky tolarů jsou velmi vzácné a v aukcích se vyskytují zřídka.

Alternativní popis Matyáš II.
2 tolar 1614
mincovna Praha, mincmistr Beneš Hübmer
Ag
Janovský 26, Halačka 496, Chaura 13 var.
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol.187
vyvolávací cena: 12 000 eur / 294 000 Kč

 

Zlatý dukát zimního krále Fridricha Falckého

Zlaté české ražby Fridricha Falckého se v aukcí vyskytují velmi ojediněle. Vyvolávací cena jeho velmi vzácného dukátu, který bude na aukci dražen, byla stanovena na 15 tisících eur.

Alternativní popis Fridrich Falcký
dukát 1620
mincovna Praha, mincmistr Pavel Škréta
Au 3.4 g, 22 mm
Janovský 13a, Dietiker 605, Halačka 649, Chaura 224
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol. 199
vyvolávací cena: 15 000 eur / 367 500 Kč

Extrémně vzácné ražby Fridricha Falckého nejsou v českých aukcích draženy poprvé. Desetidukát Fridricha Falckého byl dražen na 104. aukci – 100 rarit aukční síně Aurea v loňském roce, kde byl přiklepnut za částku více než 10 milionů korun včetně aukčního poplatku. (Přečtěte si více o držbě desetidukátu Fridricha Falckého)

 

Klipa Gabriela Bethlena

Útesy, neboli klipy, jsou netypické mincovní ražby, které nebyly určeny pro obvyklý platební styk. Sloužily k darovacím, reprezentativním, nebo nouzovým účelům. Zpravidla bývají velmi vzácné až extrémně vzácné kromě ražeb arcibiskupství Salzburg. V aukci bude dražena klipa o váze dvou tolarů s cizelovanou plochou a pěknou patinou, která startuje na 3 tisících eur.

Alternativní popis Sedmihradsko
Gabriel Bethlen
2 Tolar 1627 - klipa
mincovna Košice
Ag 56,13 g, 43-44 mm
Huszár (Siebenbürgen) 357a, Davenport 4718
Macho & Chlapovič - 31. aukce - pol. 111
vyvolávací cena: 3 000 eur / 73 500 Kč

V říjnu loňského roku byl dražen v téže aukční síni extrémně vzácný desetidukát Gabriela Bethlena, který se vydražil v přepočtu za 7 milionů korun včetně aukčních poplatků. (Přečtěte si více o dražbě desetidukátu Gabriela Bethlena)

 

Rodové ražby Šliků a Eggenbergů

Mezi vyhledávanými ražbami patří i rodové ražby šlechtických rodů. V aukci bude například dražen výjimečný exemplář tolaru Jindřicha Šlika z období třicetileté války se zbytky ražebního lesku v plochách a krásnou patinou. Jindřich Šlik od roku 1625 velel dělostřelectvu Valdštejnova vojska. V témže roce, kdy byl vyražen tento tolar, byl Jindřich Šlik povýšen na polního maršála a v této hodnosti se účastnil Dánské války. V letech 1632-1650 byl prezidentem Dvorské válečné rady. Zemřel na počátku ledna 1650 a je pochován ve Strahovském klášteře.

Alternativní popis Šlik Jindřich
tolar 1627
mincovna Planá, mincmistr Jan Candler
Ag 28.94 g, 43 mm
Smetana – Jakymenková C15b
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol. 201
vyvolávací cena: 4 000 eur / 98 000 Kč

Dalším šlechtickým rodem, který razil vlastní mince, byli Eggenbergové. V nadcházející aukci bude dražen tolar Jana Antonína Eggenberga, který startuje na vyvolávací ceně 4 tisíce eur. V nabídce aukce jsou dále i společné ražby Jana Kristiána a Jana Seyfrieda z Eggenbergu. Zajímavou ražbou je dvoutolar s letopočtem 1658 z českokrumlovské mincovny, který byl pravděpodobně vyražen až v 19. století za použití původních dochovaných razidel.

Alternativní popis Jan Kristián a Jan Seyfried Eggenberg
2 tolar 1658
mincovna Český Krumlov, mincmistr Vít Scheiblhoffer
Ag 58.3 g, 49 mm
pravděpodobně pozdější ražba z 19. stol. z původních razidel
Meyer 90, Záloha 82 a str. 11, Pavlíček - Schön V.61 (srovnej též V.70)
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol. 230
vyvolávací cena: 1 000 eur / 24 500 Kč

 

Zkušební ražby

V aukčním katalogu lze najít i velmi vzácné až extrémně vzácné zkušební ražby Československa a Slovenského štátu. Nejdražší vyvolávanou položkou bude zkušební ražba 2 Ks 1939 - velmi vzácný zkušební odražek realizovaný při přípravě na soustavu platidel Slovenského štátu. Raženo bylo pouze 10 kusů. Dražený exemplář je ve výtečně zachovalosti a s ražebním leskem v plochách.

Alternativní popis Slovenský štát (1939-1945)
2 Ks 1939 – zkušební ražba
mincovna Kremnica
CuNi 6,57 g, 25 mm
MCH SR1-2KS1939, Chlapovič str. 29 (obr. 62)
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol. 458
vyvolávací cena 40 000 eur / 980 000 Kč

Z dalších dražených zkušebních ražeb je nutno uvést i 1 koruna slovenská 1940 s vyvolávací cenou 30 tisíc eur a 1 koruna slovenská 1941, která startuje na 15 tisících eur.

 

Repliky a novoražby

Sada zkušebních dukátů s letopočtem 2014 bude startovat na vyvolávací ceně 100 tisíc eur. Jde o první ze dvou zkušebních sad, značená "ZKOUŠKA" v ploše a s odlišným formátem letopočtu. Součástí sady jsou taktéž originální razidla a certifikáty uložené v reprezentativním semišovém obalu.

Alternativní popis Repliky a novoražby
Sada dukátů 2014
MCH REP-DUK2014
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol. 494
vyvolávací cena 100 000 eur / 2 450 000 Kč

 

Moderní medailové ražby

Z medailových ražeb zaujme sada zlatých medailí s portrétem Albrechta z Valdštejna ke 340. výročí zavraždění vévody v Chebu o váze 5 a 10dukátu. Vyvolávací cena byla stanovena na 6 tisíc eur.

Alternativní popis ČSSR (1960 – 1989)
Albrecht z Valdštejna
10ti a 5ti dukát - sada medailí ARTIA 1972
v původní dřevěné krabičce s certifikátem #364
MCH CSSRM-005
Macho & Chlapovič - 31. aukce – pol. 489
vyvolávací cena: 6 000 eur / 147 000 Kč

Moderní medailové ražby Albrechta z Valdštejna nedosahují tak extrémních cen jako originální dobové zlaté mince vévody. Například zlatý desetidukát, který se dražil v loňském roce na aukci Macho & Chlapovič dosáhl částky více než 10 milionů korun včetně aukčního poplatku. Původní stříbrné tolarové ražby zpravidla dosahují částek několika set tisíc korun a nezřídka překročí hranici milionu korun. Extrémně vzácné tolarové ražby stojí i několik milionů korun. (Přečtěte si více o mincích Albrechta z Valdštejna a jejich cenách)


Související články

Znovuobjevený Klimt za desítky milionů eur

Znovuobjevený Klimt za desítky milionů eur

Auktionshaus im Kinsky, Vídeň 24. 4. 2024

Obrazy rakouského modernisty hýbou světovým trhem téměř dvě dekády. Klimtománie vrcholila v předloňské a loňské sezóně, kdy padaly částky ve vyšších desítkám milionů dolarů a žebříček autorových nejdražších děl se přepisoval hned několikrát. V nastav...

19. dubna 2024
Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<