O stránce

Hlavním cílem internetového portálu ART+ je vytvoření efektivního nástroje pro orientaci na českém trhu s díly výtvarného umění. Stránky vzniklé v úzké spolupráci s časopisem Art+Antiques poskytují aktuální informace o dění na trhu s uměním a nabízí možnost podrobné analýzy nabídky a poptávky po dílech jednotlivých autorů, firem, nebo i celých skupinách výtvarných děl. Díky anglické jazykové mutaci zprostředkovává ART+ problematiku českého výtvarného umění i zájemcům ze zahraničí.

Partnery projektu jsou přední aukční domy, které poskytly svá data a ručí za jejich relevantnost. Ze spektra starožitností a uměleckých děl jsou pro databázi vybírána pouze autorská díla výtvarného umění, nebo předměty uměleckého designu s uvedenou výrobní firmou.

Souhrnným ukazatelem vývoje na českém trhu s uměním je Index ART+, který zohledňuje celkový objem uměleckých děl na trhu, cenový nárůst dražených položek a počet neprodaných položek. Detailnější interpretaci statistických údajů se věnují publicistické texty redakce.

Mezi další nabízené funkce patří grafy přehledně znázorňující vývoj prodeje vybrané skupiny děl, kalendář připravovaných aukcí, nebo možnost oznamování nastávajících dražeb oblíbených autorů.

Klíčová slova:

Aukční zpravodajství, aukční ceny, aukční výsledky, trh s uměním, trh se starožitnostmi, ceny umění, ceny obrazů, ceny starožitností, odhady umění, odhady obrazů, odhady starožitností, aukce umění, aukce obrazů, aukce starožitností

<