Nápověda

Vyhledávání v databázi aukčních prodejů


Po zadání příjmení autora, názvu firmy,  nebo jeho části do pole „Jednoduché vyhledávání“ jsou nabídnuty relevantní odkazy s celkovým počtem záznamů v závorce za jménem. Po zakliknutí řádku "Články" lze obdobným způsobem vyhledávat v textech publicistické části.

 

Výběrem konkrétního odkazu se zobrazí stránka autora / firmy obsahující:


-záznam o počtu vyhledaných položek a jejich rozložení podle kategorií (malba, kresba a práce na papíře, tisky, fotografie, socha a   objekt ...)
-tři náhodně vybrané fotografie autorových děl
-stručný životopis autora (je li k dispozici)
-statistiku zaznamenávající počet nalezených položek, počet úspěšných prodejů a průměrnou realizovanou cenu
-přehledné grafy zobrazující statistiku nalezených dat (Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech, Finanční objemy  v jednotlivých letech, Podíl kategorií a Podíl aukčních domů)
-seznam tří naposledy dražených děl v pravém sloupci
-seznam souvisejících článků z publicistické části

 

Výběrem požadované kategorie, nebo všech položek je zobrazen seznam jednotlivých dražených děl, který je možné řadit chronologicky, nebo podle realizované ceny prodeje.

 

 

Rozkliknutím názvu díla se zobrazí podrobný výpis (datum prodeje, číslo položky v aukčním katalogu, autorské údaje, rozměr, technika, aukční dům, místo prodeje, vyvolávací cena, konečná cena a výše aukční provize).

 

 

 

Vyhledávání v abecedním seznamu


Pole databáze umožňuje uživateli procházet abecední rejstřík zpracovaných autorských údajů. Po zatržení příslušné funkce lze procházet abecední seznam pouze výrobních firem.

 

 

 

Pokročilé vyhledávání


Funkce „Pokročilé vyhledávání“ nabízí detailnější analýzy trhu s uměním i vývoj prodeje děl jednotlivých autorů, či firem.
Databázi lze procházet na základě předem definovaných parametrů nabízejících specifikaci doby prodeje, autora / firmy, názvu díla, technické kategorie, aukčních domů, vyvolávací a konečné ceny.

 

<