Mince Albrechta z Valdštejna za statisíce a miliony

Aukce a příběh Valdštejnových mincí

Výsledky aukcí z letošního prvního pololetí ukazují trvalý zájem o mince Albrechta z Valdštejna. Sběratelé vysokým částkami oceňují nejen jejich velkou vzácnost, ale i jméno slavného vojevůdce. Letošním rekordem bylo 10,5 milionu korun za zlatý desetidukát z mincovny Jičín.

 
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
10 dukát 1631, mincovna Jičín, mincmistr Sebastian Steinmüller, Au 34,55 g, 45mm
Macho & Chlapovič, 22.4.2022
cena 10 506 240 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Mince Albrechta z Valdštejna jsou mezi sběrateli v kurzu. Ukázala to i letošní dražba v aukční síni Macho & Chlapovič. V ní se zlatý desetidukát z mincovny Jičín, mincmistr Sebastian Steinmüller (mincovní značka rostoucí lev), vyšplhal z vyvolávací ceny 200 tisíc na 360 tisíc eur, což je v přepočtu 10,5 milionu korun včetně aukčního poplatku.
 
V Německu na aukci Fritz Rudolf Künker byl v lednu dražen vzácný tolar s letopočtem 1628, mincovna Jičín, mincmistr Georg Reick (mincovní značka slunce s obličejem). Výsledná cena se vyšplhala na částku v přepočtu 736 tisíc korun včetně aukčního poplatku.
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
tolar 1628, mincovna Jičín, mincmistr Georg Reick, Ag 28,73 g
Fritz Rudolf Künker, 26.01.2022
cena 735 600 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Za raritní ražbu v aukci Fritze Rudolfa Künkera lze považovat další tolar Albrechta z Valdštejna tentokrát s letopočtem 1630, mincovna Jičín, mincmistr Heinrich Peckstein (mincovní značka srdce s překříženými háky na cány), výsledná cena se vyšplhala na částku v přepočtu 1,29 milionu korun včetně aukčního poplatku. Vardajn Heinrich Peckstein vedl mincovnu pouze v letních měsících roku 1630, kdy bylo vyraženo pravděpodobně několik málo kusů s jeho mincmistrovskou značkou, tj. srdce překřížené háky na cány pod portrétem šlechtice. Vítěz aukce získal tuto raritní ražbu poměrně výhodně. Konečná cena by si zasloužila vyšplhat výrazně výše vzhledem k cenám tolarů mincmistrů Georga Reicka a Sebastiana Steinmüllera.
 
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
tolar 1630, mincovna Jičín, mincmistr Heinrich Peckstein, Ag 28,83 g
Fritz Rudolf Künker, 26.01.2022
cena 1 287 300 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
V březnu byl v Německu na aukci WAG Online dražen dukát 1629, mincovna Jičín, mincmistr Georg Reick. Nabyvatel ho získal za částku v přepočtu 740 tisíc korun včetně aukčního poplatku.
Aukční síň Macho & Chlapovič dražila také tolar 1632, mincovna Jičín, mincmistr  Sebastian Steinmüller, který byl přiklepnut za částku 24 tisíc eur, tj. v přepočtu 700 tisíc korun včetně aukčního poplatku.
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
tolar 1632, mincovna Jičín, mincmistr Sebastian Steinmüller, Ag 28,85 g, 44,5 - 45,5 mm
Macho & Chlapovič,22.4.2022
cena 700 416 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Ve švýcarské aukční síňi Sincona se v květnu prodal raritní půltolar ze zaháňské mincovny. Šlo o ražbu, která nese pravděpodobně pozměněnou mincmistrovskou značku Johanna Zieslera (IZ – původně užíval HZ) a taktéž mincmistrovskou značku Hanse Heinricha Jacoba (zkřížené háky na cány za letopočtem). Meyer popisuje tuto ražbu jako mincovní zkoušku, čemuž nasvědčuje extrémní vzácnost mince a nápadně neobvyklý jemný výsek. Raritní půltolar se vyšplhal z vyvolávací ceny 15 tisíc na 85 tisíc švýcarských franků, tj. v přepočtu 2,63 milionu korun včetně aukčního poplatku.
 
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
půltolar 1629, mincovna Zaháň, mincmistři Johann Ziesler spolu s Hansem Heinrichem Jacobem, Ag 14,33 g
Sincona,17.5.2022
cena 2 625 437 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
V aukční síni Katz Coins Notes & Supplies Europe byl v červnu dražen jeden z první velmi vzácných tolarů s letopočtem 1626 s opisem  DOMINUS PROTECTOR MEVS – Pán můj ochránce. Cena i přes otřelost ražby vyšplhala na 580 tisíc korun včetně aukčního poplatku.
 

Příběh mincí Albrechta z Valdštejna

 
Albrecht z Valdštejna získává Jičín jako součást kumbursko – úlibického panství na základě císařské rezoluce ze 17. února 1623. Původně provinční městečko rychle mění na rezidenční město frýdlantského knížectví. Jičín zažívá nebývalý rozvoj vedený Valdštejnovou ctižádostí, vysokými ambicemi a suverenitou.
 
Co jiného než ražba vlastní mince s vlastním portrétem by mohlo potvrdit a zvýraznit Valdštejnovu prestiž a vážnost. Potenciální zisk z ražby vlastních mincí nebyl pro Valdštejna prvořadým zájmem. Hlavním důvodem byla prestiž. Mincovní právo v jeho době měly i další významné šlechtické rody jako například Šlikové, Eggenberkové, Liechtensteinové, Trautsonové z Falkensteina, kardinál Dietrichstein a další. Albrecht z Valdštejna se jim chtěl vyrovnat.
Jedním z hlavních předpokladů pro zahájení ražby mincí bylo získání vzácných kovů. Výnosy z hornické činnosti na Frýdlantsku nebyly příliš vysoké. Větší množství stříbra pocházelo z podkrkonošských dolů z rokytnického revíru. Daleko větším problémem pro ražbu mincí bylo získání zlata. Výnosy z dolů v oblasti Černého Dolu a Vrchlabí byly nepatrné, a tak zlato muselo být  opatřeno především z pagamentu (již jednou zpracovaný kov), zejména z mincovního (neplatné či poškozené mince stažené z oběhu, cizí neplatné mince), méně již z klenotního (šperky, bohoslužebné náčiní apod.). 
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
dukát 1629, mincovna Jičín, mincmistr Georg Reick, Au 3,36 g
WAG Online, 13.3.2022
cena 739 475 Kč (včetně aukčního poplatku)
    
Počátky zřízení jičínské mincovny se datují do roku 1625. Hlavním poradcem byl pražský mincmistr (nejvyšší úředník mincovny) Beneš Hübmer, který navrhl úředníky, rytce a sestavil seznam potřebného vybavení pro provoz mincovny.
 
Mincovna byla postavena v letech 1625 a 1626 na místě pivovaru. V roce 1626 byl jako mincmistr přijat Georg Reick a vardajn (kontrolor, v nepřítomnosti mincmistra jeho zástupce) Jan Jakub Wiebel a v tomtéž roce byla zahájena ražba mincí. Mincovní právo udělené císařem Ferdinandem II. však Valdštejn získává až 16. února 1628.
 
V polovině roku 1630 byli Georg Reick a Jan Jakub Wiebel vystřídání novými úředníky, kdy do funkce vardajna na krátkou dobu nastoupil Jindřich Peckstein a po něm v srpnu 1630 převzal vedení mincovny Šebestian Steinmüller. Mincovna byla v provozu zhruba do poloviny roku 1632, kdy dal Albrecht z Valdštejna pokyn ke zřízení nové mincovny v centru města.
 

Nová jičínská mincovna

 
Nová mincovna nebyla nikdy zcela dokončena, práce na stavbě trvaly až do 25. února 1634, kdy byl Albrecht z Valdštejna zavražděn v Chebu, a poté ustaly. Funkci mincmistra ve druhé mincovně až do ukončení provozu vykonával Šebestian Steinmüller. Po zavraždění Albrechta z Valdštejna bylo město obsazeno císařským vojskem a mincovna zrušena.
 
V první a druhé jičínské mincovně byly od roku 1626 do roku 1634 raženy mince zlaté - desetidukáty, pětidukáty, dvoudukáty, dukáty - mince stříbrné - dvoutolary, tolary, půltolary, čtvrttolary, tříkrejcary, půlkrejcary - a dále také stříbrné hranáče, měděné početní groše a zlaté, stříbrné, cínové a olověné medaile.
 
Za zmínku stojí, že Albrecht z Valdštejna mincoval nejen v Jičíně, ale v letech 1629 až 1632 i ve slezské Zaháni. Tato mincovna však nebyla, na rozdíl od jičínské, v přímé režii Albrechta z Valdštejna, ale byla pronajata Janu Zieslerovi z Molsheimu a Janu Jindřichovi Jacobovi z Drážďan. V zaháňské mincovně byly raženy mince zlaté - desetidukáty, pětidukáty, dukáty - mince stříbrné - tolary, půltolary, tříkrejcary a dále také stříbrné hranáče. Mince nesou letopočty 1629, 1630 a 1631. Do března roku 1632, kdy ražba skončila, se pravděpodobně mincovalo už jen razidly s letopočtem 1631.
 
Po  Valdštejnově smrti císař přikázal všechny jeho mince pod hrozbou zabavení majetku z oběhu stáhnout a kov použít na ražbu císařských mincí. Jedinými svědky Valdštejnova mincování dnes zůstávají pouze mimořádně vzácné mince a medaile, jimiž se může pochlubit jen málokteré muzeum a soukromý sběratel. V numismatických aukcích dnes dosahují rekordních finančních částek.
 
Dokladem mimořádného zájmu sběratelů o Valdštejnovy ražby v 19. století je početní peníz, resp. falzum, dražený v červnu v aukci Aurea. Jedná se o falzum pocházející z okruhu Viléma Kiliána (*1803 +1873) český sběratel mincí, stavovský pokladník. Falza z okruhu Viléma Kiliána jsou dnes velmi vzácná.
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
početní peníz 1631 – Kiliánovo falzum, 19. století
Aurea, 9.6.2022
cena 9 600 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 

Ohlédnutí za rokem 2021

 
V roce 2021 se také dražily v aukcích velmi vzácné valdštejnovy mince. Za zmínku rozhodně stojí půltolar s letopočtem 1633 z Jičínské mincovny dražený ve sté jubilejní aukci Aurea, který vynikal mimořádnou zachovalostí a nádhernou patinou. Výsledná cena dosáhla rekordních 3,3 milionu korun včetně aukčního poplatku. Ve stejné aukci Aurea byl dražen také tolar s letopočtem 1632 z Jičínské mincovny v krásné zachovalosti s nádhernou patinou. Cena vyšplhala na 1,56 milionu korun.
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
půltolar 1633 mincovna Jičín, mincmistr Sebastian Steimüller, Ag 14,61 g
Aurea - 100. aukce – 100 rarit, 5.6.2021
cena 3 300 000 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Konec roku 2021 uzavřela aukční síň Aurea dražbou tolaru s letopočtem 1628 z Jičínské mincovny se vzácnou variantou opisu ALBERTVS.D.G.DVX a s ražebním leskem v plochách, jenž dosáhl částky 1,8 milionu korun včetně aukčního poplatku.
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
tolar 1628, mincovna Jičín, mincmistr Georg Reick , Ag 29.09 g
vzácná varianta opisu ALBERTVS.D.G.DVX
Aurea, 4.12.2021
cena 1 800 000 Kč (včetně aukčního poplatku)
 

 


Související články

Dalibor Chatrný podruhé nad milion

Dalibor Chatrný podruhé nad milion

Aukční dům Sýpka 16. 6. 2024

Sálová aukce Sýpky v neděli 16. června vydělala více než 5,5 milionu korun. Prodejní úspěšnost byla bezmála 52 procent. Na milionovou částku dosáhla jedna z položek, za statisíce se prodalo dalších deset.

21. června 2024
Pitín a Gutfreund poprvé mezi aukčními milionáři

Pitín a Gutfreund poprvé mezi aukčními milionáři

1. Art Consulting, 16. 6. 2024

Řada autorských rekordů ozdobila červnovou aukci 1. Art Consulting. Dařilo se zástupcům současného umění. Letošní skvělou jízdu českými aukcemi potvrdila Antonie Brandeisová. Celkem sběratelé na aukci za 119 prodaných obrazů a soch utratili přes 47 m...

18. června 2024
Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát čes...

14. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<