V aukci jsem testoval, jak si stojím u sběratelů a investorů

Rozhovor s medailérem Asamatem Baltaevem

Medailéru Asamatu Baltaevovi pocházejícímu z Čuvašské (Suvarské) republiky Ruské federace je pouhých 32 let. I přes velmi krátké tvůrčí období od ukončení studia se zařadil mezi českou medailérskou špičku. Zvítězil se svými návrhy v mnoha medailérských soutěžích, je autorem několika pamětních mincí vydaných Českou národní bankou, prvních českých investiční mincí „Český lev“ a celé řady medailí. Jeho mince a medaile jsou vyhledávané sběrateli a investory, nejen v Čechách, ale i po celém světě.

Alternativní popis

Na začátku června proběhla na aukčním portálu Aukro speciální kolekce aukcí, uspořádaná firmou Numismatika Turnov, do které byly zařazeny mimořádně vzácné autorské odražky Asamata Baltaeva a také jeho kresebné návrhy a medaile. Všechny jednotlivé dražené exempláře byly do aukce zařazeny s vyvolávací cenou pouhé jedné koruny a vyšplhaly se na jednotky tisíc, v některých případech i přes dvacet tisíc korun. „Medailéři dosahují svého vrcholu kolem 50 let věku, mně je jen 32 let, jistého úspěchu jsem již dosáhl a chtěl jsem vědět jakou má moje dílo váhu u českých sběratelů a investorů,“ říká o aukci Asamat Baltaev.

Alternativní popis Český lev
2 dollar 2020 / 1 OZ – autorský odražek
dle 1. samostatného návrhu Asamata Baltaeva
vydala Česká Mincovna a.s.
24 g, 37 mm - postříbřené Cu - označeno puncem METAL
číslováno č. 4, označeno SPECIMEN
Aukro – Numismatika Turnov – kolekce aukcí Asamat Baltaev – 5.6.2024
docílená cena: 4 450 Kč


Jak jste se k medailérství dostal a proč jste se rozhodl studovat medailérství právě v České republice?

K zájmu o umění, konkrétně k medailérství, mě dovedl můj otec, který je vynikajícím uměleckým rytcem. Raznice ryl pro zlatníky a občas i pro ražbu medailí. Otec vystudoval na Petrohradské akademii sochařství, malířství a rytectví. V Čuvašsku, odkud pocházíme, však medailérství nemá takovou tradici jako tady v Česku, proto musel otec své dovednosti uplatnit zejména ve zlatnictví. Já jsem se do svých 16 let učil pouze kreslit. Když otec navštívil Českou republiku, prohlédl si, mimo jiné, i Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově. Turnovskou školou byl nadšen a přál si, abych ji vystudoval. Když mě poslal do Čech, tak mi řekl: „Běž, starej se sám o sebe a ukaž co umíš.“ 

Alternativní popis Žeton Libereckého kraje „40 krajánků“ – sádrový model
(foto Asamat Baltaev)

Jaké byly vaše první významné úspěchy v medailérství?

Můj první velký úspěch přišel již v roce 2011. V rámci studia prvního ročníku VOŠ jsem v soutěži vyhrál první místo s návrhem na medaili „Hrad Rábí“. Tam si mě všimla Česká mincovna, která tuto ražbu poté i realizovala. V roce 2012 jsem se účastnil soutěže českých medailérů „Liberecký krajánek“ v České mincovně, kde zvítězil můj návrh s motivem památek severočeského kraje a vznikl tak žeton „40 krajánků“. Ve druhém ročníků VOŠ jsem vytvořil celou sérii zlatých a stříbrných medailí pro Pražskou mincovnu: „Svoboda“, „Rovnost“, „Bratrství“. V roce 2013 jsem zvítězil v soutěži pro Českou národní banku s návrhem na pamětní minci „Železobetonový most v Karviné – Darkově“, která byla poté vyražena ze zlata v nominální hodnotě 5000 Kč.

Alternativní popis 5000 Kč 2014 - Železobetonový most v Karviné–Darkově
od modelů k vlastní minci
(foto Asamat Baltaev)

Kam se ubírala vaše medailérská tvorba po studiích?

Ještě v rámci studia jsem byl tři týdny na praxi v Pražské mincovně, kde mi dokonce nabídli trvalou práci. Tam jsem však pouze začišťoval raznice a tato práce mě úplně nenaplňovala. Nelíbilo se mi, že dodělávám cizí návrh, tedy dílo někoho jiného. Lákala mě samostatná tvůrčí práce, při které vznikne mé vlastní kompletní dílo, od první vize, přes kresebný návrh, model, až po vlastní medaili či minci. První rok po studiích jsem neměl pravidelné zakázky, proto jsem se po ukončení studia v roce 2014 účastnil mnoha medailérských soutěží. Chtěl jsem se živit úplně sám a snažil jsem se navázat spolupráci s Českou mincovnou, což se mi podařilo. V současné době jsem již naprosto samostatným medailérem a realizuji celou řadu pravidelných zakázek, například od roku 2017 „Českého lva“, což jsou de facto celé série investičních mincí České mincovny.

Alternativní popis Český lev
model – medailérská hlína
(foto Asamat Baltaev)

Které návrhy mincí jste vytvořil pro ČNB?

První mincí, kterou jsem pro ČNB vytvořil, byla zlatá pamětní 5000 Kč „Železobetonový most v Karviné – Darkově“ 2013. Pak následovala stříbrná pamětní 200 Kč 2016 k 125. výročí zemské jubilejní výstavy. Třetí realizací byla 5000 Kč „Hrad Bezděz“ 2016, jejíž motiv se objevil již na Libereckém krajánku roku 2012. Tehdy to již v podstatě byla má nevědomá příprava na soutěž ČNB. Poté následovaly i další mince, například stříbrná pamětní 500 Kč 2017 k výročí bitvy u Zborova, kterou považuji za jedno ze svých významných děl.

Alternativní popis 500 Kč 2017 – Bitva u Zborova
detaily sádrového modelu
(foto Asamat Baltaev)

Zajímavou mincí z mého pohledu je i zlatá pamětní mince 5000 Kč 2018 „Hrad Rábí“ z cyklu Hrady. Ta se totiž zajímavě tematicky propojuje s mým původním soutěžním návrhem z roku 2011, který byl vyražen jako zlatá medaile v roce 2012, jinak ovšem byly oba návrhy odlišné.  

Alternativní popis 5000 Kč 2018 - Hrad Rábí
kresebný návrh a výsledná zlatá pamětní mince
(foto Asamat Baltaev)

Kterou medaili nebo minci považujete za své doposud nejzdařilejší dílo?

V rámci připravovaného cyklu České mincovny „Cesta kolem světa“ jsem vytvořil celkem dvě medaile ze šesti: „Praha“ a „Londýn“, na kterých jsem dosáhl ideálního spojení jednoduché a krásné kompozice s větším množstvím složitých prvků. V letošním roce již budou na trhu. Považuji to za jeden ze svých vrcholů, který jsem poté dále přenesl i na další medaili „Obecní dům“. Ta bude vydána firmou České dukáty v polovině letošního roku.

Alternativní popis Modely připravované medaile „Praha“ z cyklu „Cesta kolem světa“
(foto Jan Viduna)

Jak jste se dostal k zakázce na Českého lva?

Český lev přišel v roce 2017. U zrodu první české investiční mince, tedy Českého lva, kterého realizovala Česká mincovna, stál významný český medailér Jaroslav Bejvl, který bohužel v polovině roku 2016 zemřel. Byl jsem osloven Českou mincovnou, zda bych v započatém a rozpracovaném díle Jaroslava Bejvla pokračoval. Převzal jsem tedy jeho původní kresebný návrh, který jsem překreslil, vymodeloval, a do podoby vlastních ražeb úspěšně dokončil. První Český lev dle původního návrhu Jaroslava Bejvla byl vyražen v roce 2017. V letech 2018 a 2019 byly realizovány ražby dle původních návrhů Jaroslava Bejvla, avšak s již mými drobnými designerskými úpravami.

Alternativní popis Návrh pro ražbu investiční mince - Českého lva 2020
Provedení aversu: originální nalepená šablona plus tužka
Provedení reversu: originální nalepená šablona plus tužka a tempera
Autor: Asamat Baltaev (první autorův samostatný návrh na Českého lva)
signováno autorem + vročení
rozměry: 212 x 273 mm, materiál: papír
Aukro – Numismatika Turnov – kolekce aukcí Asamat Baltaev – 5.6.2024
Docílená cena: 9 176 Kč

Od roku 2020 jsme změnili celý koncept Českého lva. Vydali jsme se na různé nové designerské cesty, zejména co se týká povrchových úprav. Zpracoval jsem svůj první samostatný návrh na Českého lva a poté již i následující Čeští lvi jsou mým kompletním autorským dílem.

Alternativní popis Český lev
10 dollar 2021 / 5 OZ – autorský odražek
Asamat Baltaev
mincovna: Česká Mincovna a.s.
patinované Cu
174,33 g, 65 mm
číslováno č. 2, označeno SPECIMEN
Aukro – Numismatika Turnov – kolekce aukcí Asamat Baltaev – 5.6.2024
Docílená cena: 18 000 Kč

Tvoříte na zakázku i pro další subjekty?

Ano, například pro firmu České dukáty, Českou numismatickou společnost a Top Legends. Velmi zajímavou a úspěšnou byla například zakázka na kolekci medailí pro pobočku České numismatické společnosti v Turnově ke 100. výročí ražby svatováclavských dukátů, které byly vyraženy ze zlata, stříbra a bronzu. Zlaté dukáty, vyražené v počtu pouhých 100 kusů, byly dokonce rozprodány během jednoho týdne.

Alternativní popis 100 let svatováclavských dukátů
medaile / tzv. „Turnovský dukát“
Asamat Baltaev
Au 3,49 g, 19,75 mm
rytecké úpravy: Bc. Otto Tomsa, vydala: ČNS pobočka Turnov, ražba: Česká Mincovna a.s., výroba: České Dukáty a.s.
raženo 100 kusů
Aukro – Numismatika Turnov – kolekce aukcí Asamat Baltaev – 5.6.2024
Docílená cena: 25 200 Kč

Numismatika Turnov uspořádala na aukčním portále Aukro speciální kolekci aukcí vašich autorských odražků. Proč jste se rozhodl svá díla, tedy přímo autorské odražky, „poslat“ do aukce?

V rámci speciálních kolekcí aukcí na Aukru proběhla kolekce aukcí Jiřího Harcuby, který je jedním z mých velkých vzorů. Jiří Harcuba se této aukce nedožil. Napadlo mě, že bych mohl do aukce zařadit některé mé autorské odražky a kresebné návrhy, proto jsem kontaktoval majitele firmy Numismatika Turnov, Michala Zikmunda, zda bychom obdobnou aukci mohli uspořádat. Říká se, že medailéři dosahují svého vrcholu kolem 50 let věku a plně jsou doceněni většinou až po své smrti. Mně je jen 32 let. Domnívám se, že jsem již jistého úspěchu dosáhl a chtěl jsem vědět jakou váhu mám u sběratelů a investorů, tedy jak ocení mé dílo a jak bude aukce úspěšná. Byla to pro mě jistá zpětná vazba. Byl jsem zvědav, jak aukce dopadne. Rád bych, aby se moje jméno jednou zařadilo mezi slavná jména českých medailérů jako jsou například Jiří Harcuba a Karel Zeman.


Která vaše díla byla do aukce zařazena a čím jsou ojedinělá?

Do aukce jsme po dohodě s Michalem Zikmundem zařadili autorské odražky Českého lva, včetně  některých jejich kresebných návrhů, autorské odražky půluncových medailí a  medaile k výročí 100 let ražby svatováclavských dukátů (1923-2023) „tzv. Turnovské dukáty“. Nejzajímavější jsou samozřejmě autorské odražky, které mincovna zpravidla razí v počtu pěti číslovaných kusů. Odražky číslo 1 a 2 jsou většinou určeny pro účely mincovny a muzea. Z číslovaných odražků 3 až 5 obdrží dva kusy autor. Sběratelsky velmi zajímavé jsou unikátní autorské odražky ražené z mědi bez pokovení.

Alternativní popis Český lev 2018
Asamat Baltaev
kresebný návrh pro blistr investiční mince (2017)
A4 / papír / tužka
Aukro – Numismatika Turnov – kolekce aukcí Asamat Baltaev – 5.6.2024
Docílená cena: 12 200 Kč

Vyvolávací cena byla u každé položky stanovena na pouhou korunu. Neobával jste se, že to může být propadák a vzácné ražby budou přiklepnuty sběratelům za pár korun? 

Rozhodně jsem si nepředstavoval, že bude aukce „propadák“. Aukce byla zveřejněna 16. května a de facto ihned po zveřejnění začali sběratelé přihazovat. Věřil jsem, že zájem rozhodně bude a doufal jsem, že aukce skončí úspěšně, přestože jsem doposud jsem žádná svá díla v aukci neprodával. V žádném případě jsem si netroufl dopředu odhadnout jaká bude celková docílená částka za všechny položky v aukci. Měl jsem svoji vnitřní představu, byl jsem však více zvědavý na realný výsledek. Výsledek aukce předčil mé očekávání. Celková docílená cena za všech 27 dražených položek dosáhla více než 286 tisíc korun.

Alternativní popis Jan Blahoslav (1523-1571)
1/2 unce 2022 - autorský odražek
z cyklu nejkrásnějších nerealizovaných návrhů přihlášených do soutěží ČNB
Asamat Baltaev  
pozlacené Cu – označeno metal / specimen, číslováno č. 4
Mincovna: Česká Mincovna a.s.
Aukro – Numismatika Turnov – kolekce aukcí Asamat Baltaev – 5.6.2024
Docílená cena: 8 600 Kč

Na čem v současné době pracujete?

Nabyté zkušenosti a um jsem nyní přenesl z realizace medailí „Praha“ a „Londýn“ na medaili „Obecní dům“ a také na realizaci nového Českého lva 2025. V současné době řešíme již jen detaily a povrchové úpravy. Prozatím mohu pouze prozradit, že mince bude vyražena v klasických variantách a též i jako mimořádná varianta s vysokým reliéfem.  
 


Související články

Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Rozhovor se sběratelem Petrem Pudilem

Petr Pudil je podnikatel, mecenáš a sběratel, který spolu Pavlínou Pudil stojí za projektem Kunshalle Praha. Fascinuje ho digitální umění. „V digitálním umění se něco děje, co bude mít za sto let velkou relevanci. Jen nevíme, co to je. A to mi přijde...

10. června 2024
Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Rozhovor se sběratelem Václavem Brunou

Dr. Václav Bruna vytvořil unikátní sbírku velmi vzácných, extrémně vzácných a raritních mincí, výhradně české provenience, od starověkých ražeb až po ražby moderní. „Má sbírka je výjimečná v tom, že jsem ji sestavil s edukativním záměrem, protože tam...

3. dubna 2024
V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

Rozhovor se sběratelkou Terezou Porybnou

Tereza Porybná působila v letech 2013 až 2019 jako ředitelka Českého centra v Londýně a v letech 2014-2016 byla prezidentkou sdružení Evropských kulturních institutů v Londýně (EUNIC London). Spolu se Zuzanou Blochovou a Edith Jeřábkovou stojí za pr...

25. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<