Raritní pražské groše stojí i stovky tisíc korun

Vzácné ražby grošového období na numismatických aukcích

I stovky tisíc korun se v aukcích platí za raritní ražby pražských grošů. V dražbách se objevují jen ojediněle. Někdy z něj raritu udělala dodatečná značka vyražená do mince, jako například u grošů Václava IV. nebo Vladislava Jagelonského.

Za pozornost rozhodně stojí velmi vzácné půlgroše českého a anglického typu krále Jana Lucemburského, extrémně vzácný pražský groš Ferdinanda I. mincmistra Wolfganga Rolla či velmi vzácný a skutečně „pražský“ pražský groš Ferdinanda I. mincmistra Konráda Sauermana. Za rarity se v aukcích platí desítky tisíc korun. Není výjimkou, když se cena vyšplhá i k půlmilionu korun. 
 

Malý lev Václava II.

Pražské groše Václava II. jsou v porovnání s pražskými groši jiných panovníků nejlépe ražené. U pražských grošů Václava II. existuje celá řada různých typů a variant. Do současné doby však nebyla zpracována všeobecně uznávaná typologie a v odborných kruzích se na toto téma stále vedou diskuze. (Přečtětě si o vzniku prozatímní typologie.) Jedním z vyhledávaných typů pražských grošů Václava II. je typ zvaný „malý lev“.
 
 
Václav II. (1283-1305)
pražský groš - Sm.2 - tzv. „malý lev“
Aurea - (37e aukce – 5.-12.6.2022 )
cena 18 000 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 

Půlgroše Jana Lucemburského

Jan Lucemburský ve svém mincovnictví jako jediný panovník udělal výjimku. Zřejmě na počátku své vlády nechal razit půlgroše dvou typů. Žádný jiný panovník před ním ani po něm půlgroše v Čechách nerazil. Podle obrazu líce rozeznáváme dva typy tzv. anglický a český.
Půlgroš Jana Lucemburského anglického typu se značně odlišuje od ostatních grošových ražeb. Na líci nese králův portrét čelně s českou korunou a na rubu českého lva. Je vzácnější než typ český. Byly vysloveny názory, že se mohlo jednat o korunovační ražbu.
V roce 2016 byl tento velmi vzácný půlgroš anglického typu dražen v aukci aukční síně Aurea, kde se výsledná cena vyšplhala na 187 tisíc korun. Dnes, po šesti letech, bude jeho cena násobně vyšší.
 
 
Jan Lucemburský (1310-1346)
půlgroš – anglický typ
Aurea – (74. aukce – 3.12.2016)
cena 187 200 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
Půlgroše Jana Lucemburského českého typu v aukcích dosahují vysokých částek. V dobré zachovalosti cena činí i několik set tisíc korun.
 
 
Jan Lucemburský (1310-1346)
půlgroš – český typ
Aurea – (104. aukce – 100. rarit – 4.6.2022)
cena 504 000 Kč (včetně aukčního poplatku)
 

Vzácný typ groše Vladislava Jagellonského

Mezi pražskými groši Vladislava Jagellonského se najde celá řada vzácných variant. Za zmínku stojí pražský groš ze sklonku vlády, jehož rubní razidlo bylo též použito k ražbě pražských grošů s titulem Ludvíka Jagellonského. Z vyvolávací ceny stanovené na částku 500 korun dosáhl před dvěma lety i přes horší zachovalost rekordní částky 11 400 korun včetně aukčního poplatku.
 
 
Vladislav Jagellonský (1471-1516)
pražský groš – mincovna Kutná Hora
rubní razidlo použito i na ražbu groše Ludvíka Jagellonského
Aurea - (25e aukce – 6.9.2020)
cena 11 400 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 

Jáchymovský pražský groš Ludvíka Jagellonského 

Rekordní částky dosáhl jáchymovský pražský groš Ludvíka Jagellonského v aukci aukční síně Macho & Chlapovič. Z vyvolávací ceny 6500 eur vyšplhal na částku 7800 eur, v přepočtu přes 200 tisíc korun včetně aukčního poplatku.
 
 
Ludvík Jagellonský (1516-1526)
pražský groš – mincovna Jáchymov
Macho & Chlapovič – (26. aukce – 7.5.2021)
cena 200 304 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 

Groše Ferdinanda I. ze tří mincoven

Za vlády Ferdinanda I. se pražské groše razily v mincovnách v Kutné Hoře, Jáchymově a také výjimečně v Praze. Vzniklo několik nových zvláštních ražeb. V letech 1527-1529 byly v jáchymovské mincovně raženy tzv. „Nové groše“, které se od pražských grošů odlišovaly opisem na reversu „GROSSVS NOVVS REGNI BOHEMIAE“ (Groš nový království českého). V pražské a kutnohorské mincovně byly v letech 1545 a 1547 kromě pražských grošů raženy též tzv. „Lehké pražské groše“.
 
 
 
Ferdinand I. (1521-1564)
nový groš 1528 – mincovna Jáchymov, mincmistr Ulrich Gebhart
Macho & Chlapovič – (27. aukce – 15.10.2021)
cena 213 402 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
Pražské groše Konráda Sauermanna jsou jedinými pražskými groši, které byly jednoznačně vyraženy v Praze. Konrád Sauermann zastával úřad mincmistra v pražské mincovně v letech 1537-1544. Pražský groš s letopočtem 1539 nese na rubu za letopočtem mincmistrovskou značku Konráda Sauermanna (lilie). V aukcích se vyskytuje výjimečně a ceny dnes dosahují rekordních částek.
 
 
 
Ferdinand I. (1521-1564)
pražský groš 1539 - mincovna Praha, mincmistr Konrád Sauermann
Sincona – (34. aukce – 26.10.2016)
cena 149 586 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
Opravdovou raritou z Jáchymovské mincovny je pražský groš mincmistra Wolfganga Rolla, který nese i jeho mincmistrovskou značku měsíc s lidskou tváří. Wolfgang Roll zastával v jáchymovské mincovně úřad mincmistra pouze od poloviny roku 1543 do února 1544.
Jáchymovské pražské groše Wolfganga Rolla patří k nejvzácnějším českým ražbám vůbec. Tento takřka unikátní pražský groš nabídla v roce 2020 aukční síň Macho & Chlapovič. Z vyvolavací ceny 2000 eur se vyšplhal na částku 7200 eur, tj. v přepočtu téměř 200 tisíc korun včetně aukčního poplatku.
 
 
Ferdinand I. (1521-1564)
pražský groš 1543 - mincovna Jáchymov, mincmistr Wolfgang Roll
Macho & Chlapovič – (22. aukce – 30.4.2020)
cena 195 084 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Martin Kempf zastával úřad mincmistra v jáchymovské mincovně v letech 1542-43 a 1544-45. Pražské groše z jáchymovské mincovny nesoucí jeho mincmistrovskou značku se oproti kutnohorským pražským grošům vyskytují velmi zřídka, nedosahují však vzácnosti pražských grošů Konráda Sauermanna a rozhodně ne vzácnosti grošů Wolfganga Rolla. Tomu odpovídá i jejich cena.
 
 
 
 
Ferdinand I. (1521-1564)
pražský groš 1544 - mincovna Jáchymov, mincmistr Martin Kempf
Aurea – (104. aukce 100 rarit – 4.6.2022)
cena 90 000 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
Za vlády Ferdinanda I. byl v Kutné Hoře a v Praze ražen také tzv. „lehký pražský groš“ o váze 1,47 g nesoucí na rubu lva v kosočtverci (tzv. „lev v mříži“ podle Mikuláše Dačického). Tato mince předznamenala konec ražby pražských grošů, která byla následně roku 1547 ukončena a stala se předchůdcem pozdějšího bílého groše raženého za vlády Maxmiliána I. (1564-1576).  
 
 
 
Ferdinand I. (1521-1564)
lehký pražský groš 1547 - mincovna Kutná Hora
Macho & Chlapovič – (22. aukce – 30.4.2020)
cena 55 274 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 

Kontramarkované pražské groše

Pražské groše byly obchodně oblíbeny zejména v německých zemích, kde v té době obíhala pouze drobná mince. Za vlády Václava IV. však došlo k výraznému poklesu zrna a stříže pražských grošů, proto byly v německých zemích zkoušeny a vyhovující byly následně kontramarkovány tzv. kontramarkou neboli dodatečně vyraženou značkou do mince. 
Groše nižší ryzosti byly znehodnoceny a následně přetaveny. V největší míře byly kontramarkovány pražské groše Václava IV. Známe celkem 240 různých kontramarek, v drtivé většině z německých zemí. Ve dvou případech v letech 1420-1440 byly kontramarkovány pražské groše i na Moravě, a to nejen z ekonomických, ale pravděpodobně i z politických důvodů, kdy se chtěla města Brno a Jihlava distancovat od kališnických Čech. Ke kontramarkování grošů jiných panovníků docházelo velmi vzácně.
 
 
 
Václav IV. (1378-1419)
pražský groš – kontramarka Brno
Aurea – (105. aukce – 4.6.2022)
cena 132 000,--Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
Vzácnost kontramarky na groši jiného panovníka než Václava IV. potvrzuje výsledek dražby aukční síně Macho & Chlapovič, kde se prodal pražský groš Vladislava Jagellonského s kontramarkou německého města  Paderborn. Z vyvolávací ceny 1000 eur vyšplhal na 13 000 eur, tj. přes 400 tisíc korun včetně aukčního poplatku.
 
 
Vladislav Jagellonský (1471-1516)
pražský groš – kontramarka Paderborn
Macho & Chlapovič – (26. aukce – 7.5.2021)
cena 400 608 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
Použitá literatura:
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský
Pražské groše – Josef Smolík
Příběh pražského groše – Jan Cihlář
Aukční katalogy
 

Související články

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Zajímavé aukční výsledky letošního jubilanta

Vladimír Boudník by se letos 17. března dožil sta let. Pražský rodák, ukotvený ve vysočanských továrnách a libeňských ateliérech, experimentoval s tiskovými a grafickými technikami na světové úrovni, jen o nich téměř nikdo za železnou oponou padesátý...

15. července 2024
Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při z...

11. července 2024
Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
Zobrazit všechny

Další články


<