Mince a medaile Jiřího Harcuby stojí i statisíce korun

Speciální kolekce aukcí mincí a medailí Jiřího Harcuby

O kvalitní mince a medaile jednoho z předních českých medailérů akademického sochaře Jiřího Harcuby je mezi sběrateli mimořádný zájem. Ceněné jsou především medaile s vysokou estetickou hodnotou ražené z drahých kovů ve velmi nízkých nákladech a ražby zkušební. Mají do budoucna investiční potenciál, neboť Harcubův věhlas je prozatím vyšší v zahraničí než v Česku.

Mince a medaile Jiřího Harcuby bývají často draženy v českých aukcích a jsou vyhledávaným sběratelským artiklem. Někteří sběratelé se vyloženě specializují na jeho medailérskou tvorbu. Drobné mince z nedávné doby jejichž autorem je právě Jiří Harcuba se dají pořídit doslova za pár korun. Ovšem extrémně vzácné mince, zkušební ražby a medaile z jeho tvorby vyražené v několika málo kusech stojí i statisíce korun.

Březnovou specializovanou aukci „Kolekce aukcí Jiří Harcuba“ uspořádaly firma České dukáty ve spolupráci s Numismatikou Turnov. Speciální kolekce aukcí obsahovala výhradně mince a medaile z tvorby Jiřího Harcuby ražené jak z obecných kovů, tak i ze stříbra a dokonce i ze zlata. V aukci se objevil i mimořádný zlatý autorský odražek pětikoruny z roku 1968, nevydaná pamětní padesátikoruna k 50. výročí KSČ a další vzácné ražby. 

Dražené ražby pocházejí z pozůstalosti po Jiřím Harcubovi a ty nejvzácnější jsou opatřeny potvrzením autenticity s podpisem jeho manželky Zdeny Harcubové. Kromě medailí byl do aukce zařazen také první výtisk monografie „Jiří Harcuba – život a dílo českého rytce skla a medailéra“ od Pavla Kosatíka doplněná vitrografií a podobiznou Jiřího Harcuby od jeho žačky Pavlíny Čambalové.

Prodalo se všech 42 položek, a to za více než 1,5 milionu korun. Nejdražší položka aukce byla prodána za částku přesahující 400 tisíc korun.

Alternativní popis ak. soch. Jiří Harcuba – (foto archiv České dukáty s. r. o.)

                                
Životní příběh Jiřího Harcuby

Jiří Harcuba se narodil 6. prosince 1928 v Harrachově ve sklářské rodině. Vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (dnešní UMPRUM), kde pak působil jako pedagog. Po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do Česka v roce 1968 brojil svojí medailérskou tvorbou proti komunistickému režimu, za což byl odsouzen a potrestán odnětím svobody nepodmíněně.  

Od roku 1971 působil Harcuba jako samostatný výtvarník v oboru rytého a broušeného skla a jako medailér. Byl často zván do zahraničí, přednášel na univerzitách a účastnil se mnoha studijních pobytů. 

V roce 1990 byl společensky rehabilitován a jmenován profesorem VŠUP. V letech 1991 až 1994 školu vedl jako rektor. Roku 1997 založil Společnost Dominka Bimana a od roku 2001 organizoval rytecké školy Dominika Bimana v Harrachově a poté i v dalších sklárnách. 

Harcuba vytvořil řadu všeobecně známých mincí a medailí. Medailérská tvorba Jiřího Harcuby je ceněna pro své pojetí portrétů s jedinečnou stylizací charakteristických rysů zpodobňované tváře. Harcuba je také autorem posledních dvou pětikorun, z nichž s tou úplně poslední se platí od roku 1993 doposud.

Osudové medaile

V roce 1968 vytvořil Jiří Harcuba pro české krajany v Chicagu medaili k 50. výročí vzniku Československa, která však svým motivem narážela na sovětskou okupaci Československa. Když se o jeho medaili dozvěděla StB tak byl z Vysoké školy uměleckoprůmyslové okamžitě propuštěn. 

Harcuba původně medaili k padesátiletému výročí dokončoval pro ražbu v mincovně Kremnica, ale po srpnových událostech roku 1968 návrh předělal. Medaile nese na aversu ženu s lipovou ratolestí - alegorii Československa, na kterou míří pět bajonetů, které symbolizují pět států Varšavské smlouvy, jejichž vojska obsadila Československo. Na reversu je vyobrazeno heslo „Pravda vítězí“ s prezidentskou standartou používanou od roku 1920 Tomášem G. Masarykem a později i Edvardem Benešem.

Ražba byla pravděpodobně realizována v zahraničí - zřejmě ve Švýcarsku. Později se údajně podařilo členům Československé filharmonie tři kusy těchto medailí, které se staly symbolem protestu proti okupaci vojsky Varšavské Smlouvy, propašovat do Československa. Dražený exemplář se prodal za 23 tisíc korun.

Alternativní popis 50. výročí založení Československa 1918-1968 / okupace ČSSR 21. srpna 1968
medaile
ak. soch. Jiří Harcuba
Ag 19,89g, 35mm
z pozůstalosti Jiřího Harcuby - potvrzení autencity č.21
Aukro / Numismatika Turnov / České dukáty – spec. aukce 21.3.2024
docílená cena: 23 408 Kč


Medaile na paměť Jana Palacha, která měla zmizet ze světa

Když se u Harcuby v ateliéru objevili příslušníci StB prošetřující okolnosti vzniku medaile k 50. výročí založení Československa, stačil ještě na poslední chvíli vyhodit sádrový model protestní medaile, připomínající tragické sebeupálení Jana Palacha z roku 1969, do světlíku. Jeho tehdejší studenti však kusy sádrového modelu nalezli, slepili jej a uschovali na svobodnější časy. Sám autor považoval sádrový model za ztracený. Ve skutečnosti jej však po celá léta opatroval Harcubův tehdejší žák Aleš Vašíček. V roce 2013 slepený model Aleš Vašíček věnoval Uměleckoprůmyslovému muzeu.

Alternativní popis Aleš Vašíček - „Plameny“ - nový model pro medaili k 55. výročí upálení Jana Palacha
(foto archiv České dukáty s. r. o.)


Díky firmě České dukáty a díky vstřícnosti dědiců práv Jiřího Harcuby v roce 2024 spatřila světlo světa do kovu vyražená medaile k 55. výročí sebeupálení Jana Palacha. Vyražena byla celkem ze tří druhů kovů: zlata, stříbra a tombaku. Dominantním prvkem averzu medaile se staly plameny v nichž je zakomponován fragment trnové koruny odkazující na symboliku kříže a kapka jež evokuje jak slzy tak i mučednickou krev. Reverz medaile je pojat čistě typograficky, nese redukovaný text básně Jana Zajíce s věnováním Janu Palachovi. 

Kolekce dvou kusů medailí na paměť Jana Palacha z cyklu Historické osobnosti, vyražených v počtu pouhých 30 kusů ze stříbra o hmotnosti 105 gramů a tombaku o hmotnosti 90 gramů, se vydražila za částku téměř 23 tisíc korun, přičemž původní obchodní prodejní cena byla ve výši 14 900 korun.

Alternativní popis Jan Palach (1948-1969)
kolekce pamětních medailí z cyklu Historické osobnosti - 2024
ak. soch. Jiří Harcuba
Ag 999/1000, 105g, 60mm / tombak, 90g, 60mm
náklad 30 ks
ražba K-Triga, vydala fy České dukáty s. r. o.
kolekce číslo 1 - etue
Aukro / Numismatika Turnov / České dukáty – spec. aukce 21.3.2024
docílená cena: 22 823 Kč


Zlatý autorský odražek s motivem legendární pětikoruny

Harcubova československá pětikoruna se poprvé objevila v oběhu v roce 1966 a ve stejné podobě byla ražena až do roku 1990. Od roku 1991 byla ražena ve stejném lícním provedení, kdy ubyla komunistická pěticípá hvězda, v pohledu vlevo od nominální hodnoty 5 Kčs, a na reverzu byl pak ražen místo znaku ČSSR znak ČSFR. Poslední Harcubova federální pětikoruna byla vyražena s letopočtem 1992.

V kolekci aukcí byl však dražen mimořádně vzácný zlatý autorský odražek, který patřil přímo Jiřímu Harcubovi. Původně bylo v mincovně Zlatá Huta vyraženo 40 kusů na hraně číslovaných medailí s motivem 5 Kčs v provedení proof, avšak jediný odražek bez čísla, zdokumentovaný jako autorský, byl právě tento dražený. Sběratel si tuto exkluzivní ražbu v mimořádné kvalitě odnesl za čtvrt milionu korun.

Alternativní popis 5 Kčs 1968
medaile / autorský odražek
ak. soch. Jiří Harcuba
Au 8,9g, 26 mm
autorský odražek - náklad 1ks
z pozůstalosti Jiřího Harcuby - potvrzení autencity č.23
Aukro / Numismatika Turnov / České dukáty – spec. aukce 21.3.2024
docílená cena: 250 000 Kč

Zkušební ražba pamětní 50 Kčs k 50. výročí KSČ

Nejdražší položkou aukce se stala raritní zkušební ražba 50 Kčs z roku 1971 k 50. výročí Komunistické strany Československa. Zkušební odražek padesátikoruny nebyl na popud ústředního výboru KSČ schválen k definitivní ražbě a proto tato 50 Kčs vydána nebyla. Pro vydání 50 Kčs k uvedenému výročí byl schválen návrh J. Kulicha. U draženého exempláře nevydané padesátikoruny jde o první variantu s ozdobným ornamentem na hraně.

Alternativní popis 50. výročí Komunistické strany Československa 1921-1971
50 Kčs 1971 – zkušební ražba
ak. soch. Jiří Harcuba
Ag 13,16g, 31mm
z pozůstalosti Jiřího Harcuby - potvrzení autencity č.22
Chlapovič-2 1964-1990 - první varianta s ozdobným ornamentem na hraně
Aukro / Numismatika Turnov / České dukáty – spec. aukce 21.3.2024
docílená cena:  405 000 Kč


Tomáš Garrigue Masaryk na desetidukátové medaili

Dle původního Harcubova návrhu vznikla v roce 2018 medaile desetidukátová. Repliku aversu vyhotovil ak. mal. Vladimír Pavlica a repliku reversu ak. soch. Jiří Dostál. Medaili o hmotnosti 10 dukátů, která byla vydána v nákladu pouhých dvou kusů na hraně číslovaných, nabyvatel získal za 161 tisíc korun.

Alternativní popis

Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937)
medaile / destidukát
pův. návrh ak. soch. Jiří Harcuba / avers ak. mal. Vladimír Pavlica, revers ak. soch. Jiří Dostál
Au 986/100, 34,90g, 42mm, proof
náklad 2ks, číslováno na hraně – tento kus č. 1
Aukro / Numismatika Turnov / České dukáty – spec. aukce 21.3.2024
docílená cena: 161 000 Kč

Pro srovnání: Desetidukátová medaile číslo 2 byla vydražena 3.5.2019 v 18. aukci Macho & Chlapovič za částku 4.320 eur včetně aukční přirážky, tj. v přepočtu 111 326,- Kč.


Jan Evangelista Purkyně – medaile k výročí 100 let od jeho narození

V roce 1969 byla vyražena medaile ke stoletému výročí od narození Jana Evangelisty Purkyně. Sběratelé mincí znají tento motiv líce především z pamětní stříbrné 25 Kčs z téhož roku, jelikož na ražbu této medaile bylo použito právě stejné lícní razidlo jako na pamětní minci. Medaile byly raženy i ze stříbra, obecného kovu a obecného kovu navíc dodatečně zlaceného a stříbřeného.

Alternativní popis

J. E. Purkyně (1869-1969)
medaile k výročí 100 let od narození – 1969
ak. soch. Jiří Harcuba
mincovna Kremnica, vyd. ARTIA
Au 900/1000, 28,53g, 34mm
z pozůstalosti Jiřího Harcuby - potvrzení autencity č. 24
Macho & Chlapovič CSSRM-16, Aurea M101a
Aukro / Numismatika Turnov / České dukáty – spec. aukce 21.3.2024
docílená cena: 105 003 Kč


Pro srovnání:
Na 90. aukci Aurea v roce 2018 činila docílená cena obdobné zlaté medaile: 66 000 Kč.
Na 82. aukci Aurea v roce 2017 činila docílená cena obdobné zlaté medaile: 33 600 Kč.

Aktuální cena stříbrné pamětní mince jež nese na líci stejný motiv:
25 Kčs 1969, Ag 500/1000, 16 g, 34 mm, náklad 44 757 ks, standardní bankovní kvalita: 400 - 500 Kč  
25 Kčs 1969, Ag 500/1000, 16g, 34mm, náklad 5000 ks, v kvalitě proof, etue plomba: 2500 - 4500 Kč


Medaile pro Českou společnost přátel drobné plastiky

Česká společnost přátel drobné plastiky byla založena v roce 1937. Sdružuje sběratele mincí, medailí, papírových platidel, faleristiky a dalších oborů drobné plastiky včetně literatury, která s těmito sběratelskými obory souvisí. V aukci byla dražena masivní stříbrná medaile k 50. výročí založení ČSPDP o váze 167 gramů stříbra, která byla vyražena v počtu pouhých 20 kusů. Sběratel získal mimořádně zachovalý exemplář za téměř 65 tisíc korun.

Alternativní popis

ČSPDP
medaile k 50 výročí založení ČSPDP 1937-1987
ak. soch. Jiří Harcuba
mincovna Kremnica
Ag 167,28g, 65mm, provedení proof – náklad 20 ks
z pozůstalosti Jiřího Harcuby - potvrzení autencity č. 30
Aukro / Numismatika Turnov / České dukáty – spec. aukce 21.3.2024
docílená cena: 64 222 Kč

Pro srovnání: v téže aukci byla dražena i menší stříbrná medaile ražená v počtu 50 ks, v provedení proof, o ryzosti 900/1000, průměru 38 mm a hmotnosti 46,16 g, jejíž cena dosáhla částky 26 413 Kč.

 

Použité zdroje:
Aukro / České dukáty / Numismatika Turnov – web katalog „Kolekce aukcí Jiří Harcuba“
wikipedia.org – Jiří Harcuba, Jan Palach, Jan Zajíc
ceskedukaty.cz
Encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský
Katalog mincí a medailí ČSR, ČR a SR 1918-2024 – Macho & Chlapovič

 


Související články

157 milionů korun za unikátní sbírku mincí Václava Bruny

157 milionů korun za unikátní sbírku mincí Václava Bruny

Ohlédnutí za dubnovými aukcemi Macho & Chlapovič

Nejvyšších cen v dlouho očekávané aukci sbírky Václava Bruny dosáhly extrémně vzácné zlaté ražby českých králů i mimořádně vzácné ražby tolarové. Částky přes milion korun dosahovaly i starověké ražby z období Keltů. Výsledek aukce potvrdil, že o mim...

17. května 2024
Opět nejdražší Zoubek i výrazný Hábl

Opět nejdražší Zoubek i výrazný Hábl

Galerie Art Praha 11. 5. 2024

Bezmála 5 milionů korun vydělala jarní sálová aukce Galerie Art Praha v sobotu 11. května. Prodejní úspěšnost činila 44 procent, za statisícové částky bylo vydraženo celkem deset položek.

15. května 2024
V dubnu se na internetu prodávalo za mnohonásobky vyvolávacích cen

V dubnu se na internetu prodávalo za mnohonásobky vyvolávacích cen

Aukce aukcí a Aukční síň Vltavín 25. 4. 2024

S nejlepšími výsledky v rámci čistě internetových aukcí v dubnu skončily online aukce společností Aukce aukcí a Aukční síň Vltavín. Aukce prvního dražebníka ve čtvrtek 25. dubna měla obrat téměř 16 milionů korun a zájemci na ní vydražili více než 85...

6. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<