157 milionů korun za unikátní sbírku mincí Václava Bruny

Ohlédnutí za dubnovými aukcemi Macho & Chlapovič

Nejvyšších cen v dlouho očekávané aukci sbírky Václava Bruny dosáhly extrémně vzácné zlaté ražby českých králů i mimořádně vzácné ražby tolarové. Částky přes milion korun dosahovaly i starověké ražby z období Keltů. Výsledek aukce potvrdil, že o mimořádně vzácné ražby je mezi sběrateli a investory setrvale velký zájem. U mincí v nižších cenových kategoriích je patrná stagnace a dokonce i mírné poklesy cen.

V dubnu dražila aukční síň Macho & Chlapovič sbírku mincí Dr. Václava Bruny. Na aukci byly k mání vzácné, extrémně vzácné a raritní mince české provenience, od nejstarších keltských ražeb, přes středověk, novověk, až po mince Československa.

Aukce sbírky o více než tisíci exemplářích byla rozdělena na dvě části, a to na část sálovou a elive. Do sálové aukce, která se konala 26. dubna bylo vybráno celkem 444 nejexkluzivnějších položek. Zbývajících 613 položek bylo draženo v následujícím týdnu online. Celková docílená částka utržená za unikátní sbírku Václav Bruny činila více než 6 252 841 eur, t.j v přepočtu 157 352 750 Kč.

Václav Bruna v rozhovoru pro Artplus ještě před aukcí, na otázku jakou odhaduje celkovou docílenou částku za prodané mince, uvedl: „Když budu skromný, a ono to zřejmě dopadne lépe, budu si připadat jako osel. Stejně tak jako když suma překročí mé očekávání. Takže netroufám.“ (Přečtěte si celý rozhovor s Václavem Brunou)

Očekávali jsme, že zájem o tuto aukci bude mimořádný, a to se také potvrdilo,“ uvedl Elizej Macho, spoluzakladatel aukčního domu Macho & Chlapovič.

TOP 5 mincí ze sbírky Dr. Václava Bruny

1. Hacklův desetidukát „pyskatého“ Leopolda

Největším lákadlem aukce byl desetidukát Leopolda I. z kutnohorské mincovny mincmistra Řehoře Hackla v mimořádné zachovalosti. Z vyvolávací ceny stanovené na 300 tisíc eur, tj. v přepočtu více než 7,5 milionů korun, vyšplhal na částku 780 tisíc eur včetně aukčního poplatku, což v přepočtu činilo více než 19,5 milionů korun a stal se tak nejdražší položkou aukce a zároveň nejdražší mincí prodanou na českých numismatických aukcích v letošním roce.

Alternativní popis Leopold I. (1657-1705)
10 dukát 1669
Au 34,36 g
mincovna Kutná Hora, mincmistr Řehoř Hackl
Dietiker 929, Friedberg 260, Halačka 1438, Janovský 1125
Ex UBS 79/2008, # 4699
docílená cena: 780 000 eur / 19 628 700 Kč  

                 

2. Desetidukát „zimního krále“ Fridricha Falckého

Napínavá licitace proběhla u dalšího extrémně vzácného desetidukátu. Ražba „zimního krále“ Fridricha Falckého, z pražské mincovny, mincmistra Karla Škréty, která nese na líci obraz stojícího krále Fridricha Falckého ve zbroji čelně a na rubu pětidílný znak v kruhovém poli, se zbytky ražebního lesku v plochách, avšak s graffiti "X" na líci, vyšplhala z vyvolávací ceny 100 tisíc eur na 312 tisíc eur včetně poplatku (7,85 milionu Kč). Všechny zlaté ražby Fridricha Falckého jsou dnes velmi vzácné, až raritní, a v aukcích dosahují extrémních částek.  Pro srovnání, v červnové aukci roku 2022 byl v aukční síni Aurea dražen destetidukát Fridricha Falckého, téhož mincmistra se stejným letopočtem, pravděpodobně ze stejného páru razidel, avšak bez dodatečně vyrytého graffiti „X“ (10 dukát) v ploše, který se tehdy prodal za 10,26 milionů korun a stal se tak nejdražší draženou mincí roku 2022.

Alternativní popis Fridrich Falcký (1619-1620)
10 dukát 1620
mincovna Praha, mincmistr Pavel Škréta
Au 34,69 g
Janovský 15, Dietiker 610, Friedberg 21 (Bohemia), Halačka 645, Chaura 223
Ex Numismatika Ars Classica 28/2005
docílená cena: 312 000 eur / 7 851 480 Kč

 

3. Portrétní dukát Václava IV.

Nejdražší položkou z období českého středověku se stal raritní portrétní dukát českého krále Václava IV. Extrémně vzácný, mírně nedoražený kus, s nepatrným dvojrázem a zbytky ražebního lesku v plochách, dražitele přišel na téměř 5 milionů korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Václav IV. (1378-1490)
dukát (po 1378)
Au 3,49 g
Ex Künker 100/2005 # 226, Friedberg 4.
docílená cena: 192 000 eur / 4 831 680 Kč

 

4. Tlustý tolar Rudolfa II.

Nejdražší stříbrnou ražbou, která byla v aukci prodána, se stal „tlustý“ tolar Rudolfa II. z kutnohorské mincovny, mincmistra Jana Špíse, o hmotnosti 86 gramů. Raritní tolarová ražba o hmotnosti tří tolarů pokořila dokonce i zlaté desetidukáty Ferdinanda II. a pětidukát a desetidukát Ferdinanda III. Z vyvolávací ceny stanovené na 60 tisíc eur (1,49 milionu Kč) se třítolar dostal přes 4,5 milionů korun a stal se tak čtvrtou nejdražší položkou aukce.

Alternativní popis Rudolf II. (1576-1612)
3 tolar 1603, Kutná Hora, Jan Špís
Ag 86,25 g
Donnebauer 1609 ( 2 Tolar / 2 Thaler), Janovský 61 , Dietiker 419, Halačka 360a, Chaura –.
unikát (?), Ex Adolph Hess Nachf., November 1910, # 1304 (Horský collection), Ex Rauch 79/2006, #162
docílená cena: 180 000 eur / 4 529 700 Kč

5. Pětidukát Ferdinanda III.

Po masivním třítolaru se na páté místo v žebříčku opět vrátilo zlato. Pětidukát Ferdinanda III. z pražské mincovny, mincmistra Jakuba Bernarda Wolkera, dražitele přišel na více než 3,3 milionů korun.  

Alternativní popis Ferdinand III. (1637-1657)
5 Dukát 1644, Praha, Jakub Bernard Wolker
Au 17,3 g
Janovský 26, Dietiker 832, Friedberg 219 (Austria), Halačka 1155, Chaura –.
Ex Aurea 39/2011, # 279 (Polák Collection)
docílená cena: 132 000 eur / 3 321 780 Kč

 


Ražby podle jednotlivých období

Truchlící Kelt za více než dva miliony korun

Nejoblíbenější keltský statér Václava Bruny s prodal za téměř 2,3 milionů korun. Bruna o něm před aukcí uvedl: „V aukci bude dražen statér, který je jednou z mých nejoblíbenějších mincí a který doposud nebyl nikde dražen. Dal jsem mu název „Truchlící Kelt“. Je na něm vyobrazen obličej se zřejmou slzou pod okem. Možná se jedná o nejstarší úmrtní ražbu na světě vůbec.“ Exkluzivní statér z vyvolávací ceny 40 tisíc eur vyšplhal na 90 tisíc eur včetně poplatku.

Alternativní popis Keltové (3. a 2. stol př. Kr.)
statér
obličej čelně / torques
Au 8,08g, 15/14,7mm
Kostúr-Gašpár 8, Militký II:16.1
tzv.: „Truchlící Kelt“ dle Václava Bruny
docílená cena: 90 000 eur / 2 264 850 Kč

 

Denár kněžny Emmy z mělnické mincovny

Kněžna Enma (česky Emma) byla pravděpodobně třetí manželkou Boleslava II. Přes všechny hypotézy historiků a numismatiků není její původ jednoznačný. Emma nechala razit denáry v Mělníku s opisem Enma Regina / Melnic Civitas (Emma královna / Mělník město). Pozornost vzbuzuje opis „Regina“ (královna). Jedna z hypotéz uvádí, že by mohla být původu francouzského, jako manželka krále Lothara II., jejíž denáry jsou doloženy. Denáry kněžny Emmy známe z nálezu staroboleslavského (1931), kde byly obsaženy v počtu 90 exemplářů. František Cach uvádí celkem dvě varianty denárů kněžny Emmy (Cach 144 a 145).
Velmi vzácný denár kněžny Emmy, který se na sběratelském trhu vyskytuje naprosto ojediněle, jelikož se drtivá většina Eminých denárů nachází v muzejních sbírkách, z vyvolávací ceny 3 tisíce eur vyšplhal na téměř 17 tisíc eur, včetně aukčního poplatku, tj. v přepočtu více než 422 tisíc korun.

Alternativní popis Emma (948?-1006?)
denár, Mělník
Ag 1,38 g
Cach 145, Šmerda 51b.
docílená cena: 16 800 eur / 422 772 Kč
Raritní pražské groše českých králů

Pražské groše se razily za vlády českých králů v mincovnách v Kutné Hoře, vzácně v Jáchymově a také výjimečně v Praze. Opravdovými raritami grošového období jsou však tzv. „tlusté pražské groše“. Tlusté pražské groše byly raženy na silnějším střížku. Jejich účel není jednoznačně prokázán, pravděpodobně se jednalo o tzv. chlubné mince. Váha mince neodpovídala násobkům pražského groše. Zřejmě byly udělovány jako dar významným osobám. Tlusté pražské groše byly raženy za vlády Karla IV., Václava IV., Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Známy jsou též i tlusté bílé peníze Vladislava Jagellonského. Všechny tlusté pražské groše jsou velmi vzácné až extrémně vzácné a v aukcích se vyskytují velmi zřídka.

Alternativní popis Václav IV. (1378-1419)
pražský groš (tlustý), Kutná Hora
Ag 95,7 g
Smolík I/16
unikát!, Ex Meister & Sonntag 1/2004, # 61 (Dietiker Collection)
docílená cena: 78 000 eur / 1 962 870 Kč

V aukci sbírky Dr. Bruny byl dražen, mimo jiné, i tlustý pražský groš Vladislava II. Jagellonského z kutnohorské mincovny, o hmotnosti téměř 25 gramů, pocházející ze sbírky významného českého numismatika Oldřicha Šafáře. Z vyvolávací ceny stanovené na 15 tisíc eur vyšplhal na téměř 35 tisíc eur, což v přepočtu činilo více než 875 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

V roce 2022 byl na říjnové aukci Macho & Chlapovič dražen pražský groš Valdislava Jagellonského, avšak jiná varianta o váze 13,25 g, s původním zlacením a se stopou po odstraněném závěsu, pocházející se Zedtwitzovy kolekce, který se vzhledem ke své zachovalosi tehdy prodal za částku 472 tisíc korun včetně aukčního poplatku. O necelé dva měsíce poté, byl na prosincové aukci Aurea dražen tentýž exemplář, který byl dokonce vydražen za částku 1,2 milionu korun. Dražený exemplář ze sbírky Dr. Bruny byl v porovnání s mincí ze Zedwitzovy kolekce v téměř dvojnásobné gramáži a v atraktivnější zachovalosti.  

Alternativní popis Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)
pražský groš (tlustý) (1502–1509), Kutná Hora
Ag 24,51 g
podobný jako Hásková XIII.e/2 var., Chaura –.
Ex ČNS Hradec Králové, 113/2004, # 172 ze sbírky Oldřich Šafář
docílená cena: 34 800 eur / 875 742 Kč
Skutečně pražský pražský groš

Pražské groše Konráda Sauermanna jsou jedinými pražskými groši, které byly jednoznačně vyraženy v Praze. Konrád Sauermann zastával úřad mincmistra v pražské mincovně v letech 1537-1544. Pražský groš s letopočtem 1539 nese na rubu za letopočtem značku mincmistra Konráda Sauermanna (lilie). V aukcích se vyskytuje výjimečně a ceny dnes dosahují rekordních částek.

Alternativní popis Ferdinand I. (1521-1564)
pražský groš 1539, Praha, Konrád Sauermann, 2,22 g, Ag,
Velmi vzácný!, Janovský 4a, Dietiker 13, Halačka 27, Chaura 5 var..
docílená cena: 11 400 eur / 286 881 Kč

 

Jáchymovský groš Wolfganga Rolla

Opravdovou raritou z jáchymovské mincovny je pražský groš mincmistra Wolfganga Rolla. Pražský groš nese mincmistrovskou značku Wolfganga Rolla (měsíc s lidskou tváří). Wolfgang Roll zastával v jáchymovské mincovně úřad mincmistra pouze od poloviny roku 1543 do února 1544. Jáchymovské pražské groše Wolfganga Rolla patří k nejvzácnějším českým ražbám vůbec. Raritní pražský groš Wolfganga Rolla byl však aukční síní nepochopitelně zařazen do internetové části aukce, kde zanikl mezi záplavou běžných pražských grošů, což zřejmě způsobilo, že i přes svoji mimořádnou vzácnost unikl pozornosti sběratelů a stal se tak trochu propadákem aukce. Vydražen byl za pouhých 1200 eur včetně aukčního poplatku, tj. v přepočtu přes 30 tisíc korun, byť si zasloužil několikanásobnou cenu. Pro nabyvatele však příklep nepochybně znamenal sběratelský úspěch.  

Alternativní popis Ferdinand I. (1521-1564)
pražský groš 1543, mincovna Jáchymov, Wolfgang Roll
Ag 2,54g
Janovský 3, Halačka 142, Chaura –
docílená cena: 1200 eur / 30 198 Kč

Pro srovnán: lépe zachovalý ex pražský groš 1543, mincovna Jáchymov, mincmistr Wolfgang Roll, 22. aukce Macho & Chlapovič, 30.4.2020, cena 195.084 Kč (včetně aukčního poplatku).

 

Raritní ražby novověku

Velmi oblíbenou oblastí české numismatiky je období vlády Rudolfa II. Aukce sbírky Dr. Bruny mohla nabídnout hned několik mimořádných ražeb z tohoto období. Mimo raritního třítolaru, který se umístil v žebříčku TOP 5, sběratele tolarů nepochybně oslovil masivní dvoutolar z českobudějovické mincovny. Z vyvolávací ceny 40 tisíc eur vystřelil totiž na dvojnásobek.

Alternativní popis Rudolf II. (1576-1612)
2 tolar 1582, České Budějovice, Kryštof Schönfeld
Ag 56,81 g
unikát!, Janovský –, Dietiker –, Halačka –, Chaura –
docílená cena: 96 000 eur/ 2 415 840 Kč
Raritní klipy Rudolfa II.

Útesy, nebo-li klipy, jsou netypické mincovní ražby, které nebyly určeny pro obvyklý platební styk. Sloužily k darovacím, reprezentativním, nebo nouzovým účelům. Zpravidla bývají velmi vzácné až extrémně vzácné a raritní, kromě ražeb arcibiskupství Salzburg. Brunova sbírka nabídla dokonce dvě raritní klipy Rudolfa II. První z nich byla tolarová klipa s bohatou aukční historií, pocházející původně ze sbírky Horského, která byla dražena v roce 1910 u Adolfa Hesse.

Alternativní popis Rudolf II. (1576-1612)
tolarová klipa 1583, České Budějovice, Kryštof Schönfeld
Ag, 31,92 g
Donebauer 1434, Janovský 40, Dietiker 377, Halačka 424, Chaura –.
Ex Adolph Hess Nachf., November 1910, # 1262 (Horsky Collection); Macho & Chlapovič 9/2015, # 66
docílená cena: 96 000 eur / 2 415 840 Kč


Druhým raritním kusem, který prošel sbírkami JUDr. Štěpána Bergera (1844-1898) a Dr. Hugo Poláka, byla klipa bílého groše mincmistra Davida Enderleho z kutnohorské mincovny.

Alternativní popis Rudolf II. (1576-1612)
bílý groš – klipa 1604, Kutná Hora, David Enderle
Ag 6,55 g
Janovský 17, Dietiker 302, Halačka 378, Chaura –.
unikát!, Ex Otto Helbing, Oktober 1901, # 824 (Berger Collection); Aurea 39/2011, # 128 (Polák Collection)
docílená cena: 32 400 eur / 815 346 Kč

Unikátní dukát osvíceného císaře Josefa II.

Nedostižným snem pro sběratele českých dukátů byl, v aukci dražený, pražský dukát Josefa II. S letopočtem 1775. Aukční síň uvedla, že se podle jejich zjištění vyskytl na trhu pouze jeden jediný exemplář. Mince z Brunovy sbírky opustila aukci za 2,26 milionu korun.

Alternativní popis Josef II. (1765-1790)
dukát 1775, Praha, Erdmann + Kendler
Au 3,48 g
Halačka 2004, Janovský 1336, MzA -, Herinek -, Friedberg -, Kokolus -.
unikát!, Ex Gorny & Mosch 201/2011, #5082
docílená cena: 90 000 eur / 2 264 850 Kč

Ražby šlechty z Čech a Slezska

Ve sbírce Václava Bruny nemohly chybět ani rodové ražby. Jedním z excelentních exemplářů draženým v aukci, byl kladský dukát Jana IV. z Pernštejna, se zbytky ražebního lesku v plochách, mírně zvlněný, s drobnými škrábanci, navíc s přiloženým posudkem pravosti předního českého numismatika Jiřího Militkého. Nabyvatele tento atraktivní kus vyšel na více než 1,5 milionu korun.

Alternativní popis Jan IV. Z Pernštejna (1537-1548)
dukát 1544, Slezsko, Kladsko
Au, 3,54 g
Friedensburg 2819, Pavlíček – Schön XVII/17, Chaura –.
docílená cena: 60 000 eur / 1 536 900 Kč

Šlechtický rod Šliků byl, mimo jiné, zastoupen zejména masivním dvoutolarem Štěpána Šlika a jeho bratří z jáchymovské mincovny. Výjimečný exemplář s pěknou patinou se přehoupl přes 1,5 milionu korun.

Alternativní popis Štěpán Šlik a bratři (1505-1526)
2 tolar 1520, Jáchymov
Ag 58,09 g
BPM 384, Donebauer 3745, Davenport 8139, Pavlíček – Schön XXI/4, Vorel 1/1, Chaura 129.
Ex Rauch 81/2007, # 3068
docílená cena: 60 000 eur / 1 536 900 Kč

Rychlebský dukát Petra Voka z Rožmberka

Kdo by neznal Petra Voka z Rožmberka a Kateřinu z Ludanic z melancholicky laděných komedií „Svatby pana Voka“ a „Pan Vok odchází“? A kdo by nechtěl mít jeho dobovou minci? - Petr Vok z Rožmberka v Čechách mince nerazil, avšak ve slezských Rychlebech vzniklo několik jeho velmi vzácných až raritních ražeb. Kabinetní dukát z roku 1594 s Vokovým erbem s pětilistou růží, v nádherné patině a se zrcadlovým leskem v plochách, dražitele přišel na více než 1,2 milionu korun.

Alternativní popis Petr Vok z Rožmberka (1592-1611)
dukát 1594, Rychleby
Au 3,53 g
Friedensburg 2513, Friedberg 113, Pavlíček – Schön XIX/24, Kleisner – Holečková 38, Chaura 107.
Ex Stack's January 2007, # 3043 (Georg Gund III Collection)
docílená cena: 48 000 eur / 1 207 920 Kč  

Svatováclavský číslovaný dukát

Z moderních ražeb sběratele zaujal dnes již legendární číslovaný svatováclavský dukát z roku 1923 s číslem 929. Výsledná cena dosáhla více než 900 tisíc korun.

Alternativní popis ČSR (1918-1939)
dukát 1923 (číslovaný), číslovaný #929
Kremnica, J. Benda, O. Španiel
Au 3,49 g
raženo pouze 1 000 ks
MCH CSR1D-004, Novotný 15
ze sbírky České národní banky – certifikát přiložen
docílená cena: 36 000 eur / 905 940 Kč

 


Související články

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát čes...

14. června 2024
Dílčí maximum pro Zrzavého i drazí Muzika s Justitzem

Dílčí maximum pro Zrzavého i drazí Muzika s Justitzem

Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Téměř 36 milionů korun utratili sběratelé na čtvrteční zahradní aukci u Hejtmánků. Nakoupili přitom více než 85 procent všech nabízených položek. Za milionové částky z aukce odešla čtyři díla, za statisíce pak dalších pětapadesát.

9. června 2024
Vlna zájmu o Jana Kubíčka a teprve druhý Kovařík

Vlna zájmu o Jana Kubíčka a teprve druhý Kovařík

ART Capital 2. 6. 2024

První červnovou neděli opanovala výstavní síň Mánes druhá sálová aukce galerie Art Capital. Přinesla pestrou nabídku českého poválečného a současného umění, zastoupeného povětšinou prověřenými jmény tuzemských výtvarníků a výtvarnic. S osmdesátiproce...

5. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<