Miliony za desetidukát Gabriela Bethlena

Macho & Chlapovič, 14. 10. 2022

Říjnová aukce u Macho & Chlapovič dala sběratelům šanci získat řadu vzácných mincí a medailí. Pomyslným vítězem aukce se stal desetidukát Gabriela Bethlena, který se vydražil v přepočtu za 7 milionů korun. Celkový obrat aukce vyšplhal na 140 milionů korun.

 
Aukční dům Macho & Chlapovič dražil v polovině října řadu velmi vzácných mincí a medailí. Na své si přišli sběratelé všech období. Dražena byla velmi vzácná keltská hexadrachma, mimořádná kolekce mincí a medailí z pozůstalosti Jiřího Zedtwitze, extrémně vzácný desetidukát Gabriela Bethlena, výtěžkový dukát Josefa I. z dolů v Jílovém, unikátní dukátové ražby Karla VI., masivní francouzské zlaté medaile a další.
 
Celková částka prodaných položek dosáhla sumy 140 milionů korun včetně aukčních poplatků, čímž o 10 milionů předčila očekávání aukční síně.
 

Gabriel Bethlen za více než 7 milionů korun

Sedmihradský kníže Gabriel Bethlen (*1580 +1629) bojoval již v době Dlouhé turecké války (1594-1606). V letech 1615 a 1617 donutil císaře Matyáše k uznání svobodné volby knížete v Sedmihradech. Byl jedním z vůdců protihabsburského povstání během třicetileté války. Dobyl část Maďarska, Slovenska a zasáhl i do bojů na území Koruny české. V roce 1618 dobyl Košice a poté se spojil s Matyášem Thurnem k obléhání Vídně. V roce 1621 uzavřel v Mikulově mír s císařem Ferdinandem II., přičemž se sice vzdal královského titulu, ale tímto ústupkem získal území ve východních Uhrách a dal se povýšit jako vévoda opolský a ratibořský na říšského knížete. Bethlen však ani poté žádná ujednání s císařem nedodržoval a opakovaně vyjednával s proticísařským spolkem. Během příprav k dalším bojům v roce 1629 náhle zemřel ve věku 49 let.
Extrémně vzácný desetidukát z vyvolávací ceny 150 tisíc eur vyšplhal na částku 288 tisíc eur, což činí v přepočtu více než 7 milionů korun včetně aukčního poplatku a stal se tak nejdražší položkou aukce.
 
 
Sedmihrady
Gabriel Bethlen (1580-1629)
10 dukát 1621
mincovna Kremnica
Au 34,04g, 43–44mm
cena 288 000 eur / 7 080 480 Kč
 
Výsledek aukce potvrzuje setrvale velký zájem sběratelů o mince z období třicetileté války. Docílená cena desetidukátu Gabriela Bethlena však nepřekonala docílenou cenu desetidukátu Alberchta z Valdštejna, který se prodal v letošním roce v aukci Macho a Chlapovič za částku více než 10,5 milionu korun, ani cenu desetidukátu Fridricha Falckého, který se letos prodal v aukci Aurea za částku více než 10,2 milionu korun. (Více o desetidukátech přes 10 milionů korun)
 

Unikátní zlaté ražby Karla VI.

Unikátní ražby Karla VI. dosáhly v aukci astronomických cen. Druhou nejdražší položkou aukce po desetidukátu Gabriela Bethlena se stal desetidukát Karla VI., který se z vyvolávací ceny 100 tisíc eur vyšplhal na částku 240 tisíc eur, což činí v přepočtu více než 5,9 milionu korun včetně aukčního poplatku. Dalším draženým unikátem, který oslnil mimořádnou zachovalostí, byl šestidukát Karla VI. z Vratislavské mincovny, který se z vyvolávací ceny 70 tisíc eur dostal na částku 192 tisíc eur, což činí v přepočtu více než 4,7 milionů korun.
 
 
Karel VI. (1711-1740)
10ti dukát 1724
mincovna Vídeň, Scharff
Au 34,89g
cena 240 000 eur / 5 900 400 Kč
2. nejdražší položka aukce
 
 
 
Karel VI. (1711-1740)
6ti dukát 1732
mincovna Vratislav
Au 20,88g, 41mm
cena 192 000 eur  / 4 720 320 Kč
3. nejdražší položka aukce
 

Mince a medaile z pozůstalosti diplomata Jiřího Zedtwitze

Velkým lákadlem aukce byla kolekce velmi vzácných až extrémně vzácných mincí a medailí z pozůstalosti přednosty předsednictva ministerské rady při československé exilové vládě v Londýně JUDr. Jiřího Zedtwitze (1869-1967). Kolekci mincí a medailí věnoval předsedovi exilové vlády Jiřímu Zedtwitzovi prezident Edvard Beneš za věrné služby republice.
 
Zedtwitzova kolekce obsahovala většinou české ražby: florén Jana Lucemburského se značkou českého lva, dukáty Václava IV., Vladislava Jagellonského, tlustý groš Vladislava Jagellonského, dukát Ludvíka Jagellonského, pražské groše Ludvíka Jagellonského z Jáchymovské mincovny, dukát Ferdinanda I. mincmistra Albrechta z Gutštejna,  pražský groš Ferdinanda I. mincmistra Konráda Sauermanna, raritní dukát Ferdinanda II. mincmistra Pavla Škréty a tolar Ferdinanda III. z brněnské mincovny. Mimo české ražby kolekce obsahovala též oválnou korunovační medaili a heidelberský dukát Fridricha Falckého.
 
Dosažené ceny se pohybovaly od půl milionu až po více než 4 miliony korun.
 
 
Jan Lucemburský (1310-1346)
florén
Au 3,48g, 21mm
z kolekce JUDr. Jiří Zedtwitz (starý sáček)
cena 37 200 eur  / 914 562 Kč
 
 
 
Václav IV. (1378-1419)
dukát
Au 3,55g, 21mm
z kolekce JUDr. Jiří Zedtwitz (starý sáček)
cena 180 000 eur  / 4 425 300 Kč
4. nejdražší položka aukce
 
 
 
Václav IV. (1378-1419)
dukát
Au 3,55g, 20-21mm
z kolekce JUDr. Jiří Zedtwitz (starý sáček)
cena 132 000 eur / 3 245 220 Kč
7. nejdražší položka aukce
 
 
Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)
dukát před r. 1511
Au 3,54g, 21-22mm
z kolekce JUDr. Jiří Zedtwitz (starý sáček)
cena 168 000 eur / 4 130 280 Kč
5. nejdražší položka aukce
 
 

Tlustý pražský groš Wladislava II. Jagellonského

Tlusté pražské groše byly raženy na silnějším střížku. Jejich účel není jednoznačně prokázán, pravděpodobně se jednalo o tzv. chlubné mince. Váha mince neodpovídala násobkům pražského groše. Zřejmě byly udělovány jako dar významným osobám. Tlusté pražské groše byly raženy i za vlády Karla IV., Václava IV., Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad. Známy jsou též i tlusté bílé peníze Vladislava Jagellonského. Všechny tlusté pražské groše jsou velmi vzácné až extrémně vzácné a v aukcích se vyskytují velmi zřídka. (Více o pražských groších)
 
 
Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)
tlustý pražský groš
Ag 13,25g, 29-30mm (původní stopy zlacení – stopa po závěsu)
z kolekce JUDr. Jiří Zedtwitz (starý sáček)
cena 19 200 eur / 472 032 Kč
 
 
 
Ludvík Jagellonský (1516-1526)
dukát
Au 3,5g, 21mm
z kolekce JUDr. Jiří Zedtwitz (starý sáček)
cena 132 000 eur / 3 245 220 Kč
8. nejdražší položka aukce
 
 
 
Ferdinand I. (1526-1564)
dukát
mincovna Praha, mincmistr Albrecht z Gutštejna
Au 3,54g, 21-22mm
z kolekce JUDr. Jiří Zedtwitz (starý sáček)
cena 96 000 eur / 2 360 160 Kč
 
 
 
Fridrich Falcký (1619-1620)
medaile ke korunovaci na českého krále v Praze
mincovna Norimberk, medailér Christian Maler
Ag 25,16g, 35-42mm
z kolekce JUDr. Jiří Zedtwitz (starý sáček)
cena 18 600 eur  / 457 281 Kč
 
 

Velmi vzácný dukát mincmistra Pavla Škréty

Pavel Škréta Šotonovský ze Zázvořic byl v letech 1608 až 1612 mincmistrem v Kutné Hoře. Po pražské defenestraci se přihlásil k ideálům stavovského povstání. Na podzim roku 1619 se stal mincmistrem v Praze. Po bitvě na Bílé Hoře na podzim roku 1620 se však situace dramaticky změnila a Škréta si byl vědom, že o svůj úřad může přijít. Proto začal bezprostředně po stavovské kapitulaci razit mince s portrétem a titulaturou císaře Ferdinanda II. I přes tuto snahu však byl na počátku roku 1621 z funkce mincmistra odvolán. 
 
Ražby se Škrétovou značkou s letopočty 1620 a 1621 jsou dnes velmi vzácné. Dukátů s letopočtem 1620 je dnes známo několik málo kusů, čemuž nasvědčuje i skutečnost, že chyběl ve všech privátních sbírkách českých mincí 19. a 20. století.
 
 
Ferdinand II. (1619-1637)
dukát 1620
mincovna Praha, mincmistr Pavel Škréta
Au 3,4g, 22mm (nep. stopa po závěsu)
z kolekce JUDr. Jiří Zedtwitz (starý sáček)
cena 43 200 eur / 1 062 072 Kč
 
 

Unikátní klipa vratislavského biskupa Karla Ferdinanda

Útesy, neboli klipy, jsou netypické mincovní ražby, které nebyly určeny pro obvyklý platební styk. Sloužily k darovacím, reprezentativním, nebo nouzovým účelům. Zpravidla bývají velmi vzácné až extrémně vzácné kromě ražeb arcibiskupství Salzburg.
 
Extrémně vzácná slezská klipa biskupa Karla Ferdinanda je jediným zjištěným kusem mimo muzejní sbírky. Z vyvolávací ceny 20 tisíc eur cena vyšplhala na 78 tisíc eur, což činí v přepočtu téměř 2 miliony korun včetně aukčního poplatku.
 
 
Opolí – Ratiboř
Karel Ferdinand (1648-1655)
4 dukát 1653 (klipa)
Au 13,81g, 23x23mm
cena 78 000 eur  / 1 917 630 Kč
 
 

Velmi vzácené až unikátní dukáty Josefa I. a jejich opakované dražby

 
Unikátní dukát Josefa I.
Není výjimkou, že se po nějaké době na aukcích opakovaně draží stejné mince. Výsledky takových dražeb ukazují, že ceny mincí nemusí jen stoupat. Příkladem jsou výsledky dražby dvou zlatých dukátů Josefa I., kde v jednom případě cena klesla a v druhém případě naopak cena vzrostla. 
 
 
Josef I. (1705-1711)
dukát 1710
mincovna Praha, mincmistr neobsazen (zn. PM – provizorium)
Au 3,45g, 22mm
Ex Macho & Chlapovič 23/2020, # 1 (Kokolus Collection)
Cena 50 400 eur  / 1 239 084 Kč
 
Tento dukát byl již jednou dražen, a to na 23. aukci Macho & Chlapovič v roce 2020, tehdy se však prodal za částku 55 200 eur, což je o téměř 5 tisíc eur více než v letošní aukci. Nový nabyvatel získal paradoxně unikátní minci levněji než předchozí majitel.
 
 
Výtěžkový dukát Josefa I.
Výtěžkové ražby jsou mince ražené z kovu vytěženého v určitých dolech. Měly velkou tradici na saské straně Krušných hor. Českými výtěžkovými ražbami jsou, mimo jiné, jílovské dukáty ražené ze zlata jílovských dolů v pražské mincovně za panování císaře Josefa I.
 
Výtěžkový dukát z dolů v Jílové nese na líci obraz stojícího císaře s korunou, žezlem a jablkem a značku P.M., na rubu pod orlem znak města Jílové (bůva na zářícím slunci sedící mezi palmovými ratolestmi) a opis: his avspicys restauratur (touto vládou se obnovuje). Značka P.M. není zkratkou mincmistra, ale zkratkou „Prager Münze“ (provizorium - úřad mincmistra neobsazen).
 
 
Josef I. (1705-1711)
dukát výtěžkový 1710
mincovna Praha, mincmistr neobsazen (zn. PM – provizorium)
Au 3,44g, 22mm
Ex Macho & Chlapovič 23/2020, # 3 (Kokolus Collection)
cena 78 000 eur / 1 917 630 Kč
 
Tento výtěžkový dukát byl již jednou dražen a to na 23. aukci Macho & Chlapovič v roce 2020, tehdy se prodal za částku 66 tisíc eur. Nový nabyvatel musel nyní zaplatit v přepočtu o zhruba 300 tisíc korun více než předchozí nabyvatel v roce 2020.
 

Masivní zlaté Francouzské medaile

 
Ukázkou špičkového medailérského umění Francie byl mimořádný soubor zlatých medailí. Úctyhodná váha zlata některých dražených exemplářů vzbudila velikou pozornost sběratelů. Šestou nejdražší položkou aukce se stala mimořádně vzácná francouzská medaile o váze 347g (45 Louis d’or nebo 100 dukátů) a průměru 7,3 cm.
 
 
Ludvík XVI. (1774-1792)
Medaile 1783 - Začátek výstavby Canal du Centre
(45 Louis d'or nebo 100 dukátů) 
Au 347g, 73mm
cena 144 000 eur / 3 540 240 Kč
6. nejdražší položka aukce
 
 
Použitá literatura:
Aukční katalogy Macho & Chlapovič
Mince království Českého za panování rodu Habsburského od roku 1526
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský
Mince zemí Koruny české – Ivo Halačka
 

Související články

Dílčí maximum pro Zrzavého i drazí Muzika s Justitzem

Dílčí maximum pro Zrzavého i drazí Muzika s Justitzem

Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Téměř 36 milionů korun utratili sběratelé na čtvrteční zahradní aukci u Hejtmánků. Nakoupili přitom více než 85 procent všech nabízených položek. Za milionové částky z aukce odešla čtyři díla, za statisíce pak dalších pětapadesát.

9. června 2024
Vlna zájmu o Jana Kubíčka a teprve druhý Kovařík

Vlna zájmu o Jana Kubíčka a teprve druhý Kovařík

ART Capital 2. 6. 2024

První červnovou neděli opanovala výstavní síň Mánes druhá sálová aukce galerie Art Capital. Přinesla pestrou nabídku českého poválečného a současného umění, zastoupeného povětšinou prověřenými jmény tuzemských výtvarníků a výtvarnic. S osmdesátiproce...

5. června 2024
Dvojice za 25 milionů je novou Fillovou aukční dvojkou

Dvojice za 25 milionů je novou Fillovou aukční dvojkou

Galerie Kodl, 26. 5. 2024

Teplé počasí a hokejová euforie možná nepřivedly do žofínského sálu nejvíce sběratelů. Stovky zájemců se ovšem o díla nabízená Galerií Kodl utkali přes internet a po telefonu. Prodalo se 97 procent položek celkem za 237 milionů korun.

27. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<