Top 10 podzimu

Nejdražší obrazy nabízené na podzimních aukcích

Jedním z rizik trhu s umění v současné nejisté situaci je, že majitelé drahých obrazů budou s prodejem vyčkávat. Z dosud zveřejněných aukčních katalogů je nicméně již jasné, že letos k tomu zatím nedojde. V nabídce se objeví minimálně čtyři obrazy s cenou přes 20 milionů korun.

Jakkoliv jsou požadované ceny vysoké, ve většině případů jde očekávat, že jen u prvního podání nezůstane. Vzhledem k růstu cen v posledních dvou třech letech by bylo velkým překvapením, kdyby některý z nabízených obrazů zůstal neprodán. Co se týče zastoupených autorů, jde vesměs o nejvýraznější jména moderního a poválečného umění. Dvakrát se ve výběru objevuje František Kupka, dvakrát Toyen a dvakrát Emil Filla, po jednom obraze mají Jindřich Štyrský, František Muzika, Mikuláš Medek a Josef Čapek.

Charakteristické pro současný trh je, že většina obrazů má předchozí známou aukční historii. Sedm položek bylo v minulosti draženo na aukcích v Londýně, Paříži či Berlíně, Muzikův obraz před lety prošel českými aukcemi. Uváděný výběr není nutně finální, řada aukční síní ještě stále přijímá zboží a je možné, že se objeví ještě další mnohamilionové obrazy. 

 

František Kupka: Divertimento II, 1935 (1938)


František Kupka: Divertimento II, 1935 (1938),
olej na plátně, 59 × 92 cm,
vyvolávací cena: 30 000 000 Kč (+ 20% provize), Galerie Kodl 29. 11. 2020

Obraz je jedním z pěti Kupkových pláten, jež ve své sbírce českého umění 19. a 20. století měli američtí manželé Norman a Suzanne Hascoeovi. Sbírka vznikla v letech 1993 až 2007 nákupy na českém trhu i v zahraničí. Obraz Divertimento II získali v květnu 1999 na aukci v New Yorku, kde se prodal s výrazným nárůstem za asi 5,5 milionu korun. Když po jejich smrti byla sbírka v červnu 2011 nabídnuta na specializované aukci Sotheby's v Londýně, vynesla rekordních 325 milionů korun. Obraz Divertimento II byl s cenou necelých 16 milionů korun pátou nejdražší položkou (více zde). Nyní bude dražba startovat na více než dvojnásobné částce a předaukční odhad počítá s cenou 40 až 70 milionů korun. Související obraz Divertimento I, který má shodný formát a obdobnou kompozici a barevnost, je dnes ve sbírce Guggenheimova muzea v New Yorku.

 

Toyen: Piková dáma, 1926


Toyen: Piková dáma, 1926,
olej na plátně, 92 × 65 cm,
vyvolávací cena: 29 900 000 Kč (+ 21% provize),
Adolf Loos Apartment and Gallery 4. 10. 2020,
foto: Adolf Loos Apartment and Gallery

Reprezentativní ukázka malířčiny rané tvorby z doby krátce po jejím prvním přestěhování se do Paříže. O významu obrazu svědčí i to, že si jej Toyen po celý život ponechala ve svém držení. V červnu 1982 se objevil na titulní straně aukčního katalogu její pozůstalosti. Prodal se za rekordních více než 84 tisíc franků, zhruba 12,5 tisíce eur. "Po krátkém abstraktním období proniká do obrazů Toyen opět konkrétní námět, jehož se nikdy nezřekla. Nacházela si k němu vždy novou cestu. Nejzřetelněji se to projevuje na Pikové dámě (1926) a Potápěči (1926). Hrací karta a skafandr poskytly východisko k autonomní obrazové skladbě, zbavené již závislosti na původní předloze," píše o obraze Karel Srp v malířčině monografii z roku 2000. Obraz Potápěč, který se před osmi lety na aukci v Praze prodal za 13,6 milionu korun (více zde), je dnes jako zápůjčka z Kunsthalle Praha vystaven ve Veletržním paláci. O Pikovou dámu podle aukční síně projevilo zájem muzeum v Řezně, které by obraz rádo použilo jako vizuál výstavy Grenzen in der Kunst. Tschechische Kunst in drei Generation, kterou chystá na konec letošního roku.

 

František Kupka: Růžový klobouk, 1907–09


František Kupka: Růžový klobouk, 1907–09,
olej na plátně, 65 × 64 cm,
vyvolávací cena: 25 000 000 Kč (+ 20% provize), Galerie Kodl 29. 11. 2020

Obraz byl v roce 1946 vystaven na Kupkově retrospektivě v pražském Mánesu. V katalogu nese číslo 15 a název Portrét v růžovém klobouku. Obraz byl léta nezvěstný, znovu se objevil až na jaře 2014 na aukci berlínské aukční síně Grisebach. Nabízen byl s poznámkou, že jde o dílo ze soukromé jihoněmecké sbírky. Prodal se 350 tisíc eur, dvojnásobek předaukčního odhadu (zde). Tato cena, v přepočtu 9,6 milionu korun, byla do loňska malířovým rekordem za jeho rané realistické dílo. Loni jej s cenou 19,84 milionu korun překonal obraz Pískaři na Seině (více zde). Na jaře 2016 byly obrazy Divertimento II i Růžový klobouk vystaveny na výstavě Kupkových děl ze soukromých sbírek, kterou pořádala Adolf Loos Apartment and Gallery (zde).

 

Toyen: Čtyři živly (Tous les Elements), 1950


Toyen: Čtyři živly (Tous les Elements), 1950,
olej na plátně, 70,8 × 106,5 cm,
vyvolávací cena: 14 500 000 Kč (+ 24% provize), European Arts 22. 11. 2020

Obraz Čtyři živly je stěžejním malířčiným dílem z prvních let jejího poválečného pobytu v Paříži. Volně navazuje na kresebný cyklus Ani křídla, ani kameny: křídla a kameny, inspirovaný pobytem na ostrově Île de Sein při pobřeží Bretaně. "(Cyklus) symbolicky odkazuje na neustálé střídání živlů na pobřeží ostrova s útesy trvale bičovanými jak oceánem, tak větrem, a s atmosférou utvářenou především mořským příbojem, ptáky a skalisky," charakterizuje soubor Anna Pravdová v knize o českých umělcích v Bretani. Obraz byl mnohokrát vystavován a publikován a jistě si jej bude chtít půjčit i Národní galerie, která na příští rok připravuje velkou malířčinu výstavu. Obraz se před třemi lety objevil na aukci v Londýně, kde se prodal za 11,1 milionu korun (více zde). Dá se očekávat, že nyní cena překoná 20 milionů korun. Top 10 malířčiných poválečných obrazů zde.

 

Emil Filla: Zátiší se džbánem a flétnou, 1914


Emil Filla: Zátiší se džbánem a flétnou, 1914,
olej a písek na dřevě, 20 × 50 cm,
vyvolávací cena: 7 500 000 Kč (+ 20% provize), Galerie Kodl 29. 11. 2020

V malířově monografii od Vojtěcha Lahody je obraz reprodukován pouze černobíle, autor mu však věnuje plné tři odstavce. Datuje jej až do roku 1915 a v poznámce zmiňuje, že dle přípisu na zadní straně byl namalován v Rotterdamu. Hned v následujícím roce jej malíř vystavil na výstavě v amsterdamské galerii Moderne Kunst Kring a byl též reprodukován v katalogu. "Obraz je výrazem oné pro holandské období příznačné vznešené melancholie, napětí předmětů běžných, domácích (džbán) a hudebních nástrojů, případně notových záznamů. Jak nápis, tak notový záznam odkazují k benátskému skladateli 18. století Benedettu Marcellovi (1686–1739), který se proslavil hudebním zpracováním prvních padesáti žalmů pro hlas a příležitostné nástroje technikou kontrapunktu," píše Lahoda. Obraz byl před pěti lety dražen v Londýně, kde se prodal s mírným nárůstem za téměř 200 tisíc liber, v přepočtu a včetně všech poplatků za 8 milionů korun (více zde).

 

Jindřich Štyrský: Kostel na kopci (Sv. Šebestián), 1921


Jindřich Štyrský: Kostel na kopci (Sv. Šebestián), 1921,
olej na plátně, 56,5 × 47,2 cm,
vyvolávací cena: 6 500 000 Kč (+ 20% provize), Galerie Kodl 29. 11. 2020

Ve Štyrského monografii Lenky Bydžovské a Karla Srpa z roku 2007 je obraz označen jako nedostupný a opatřen jen starší černobílou reprodukcí. Jedná se o oboustrannou malbu, na jedné straně se nachází krajina s kostelíkem, na rubu plátna je postava Svatého Šebestiána, inspirovaná pravděpodobně slavným Kubištovým obrazem z roku 1912. Obraz se na trh vrací po osmi letech, v červnu 2012 byl v Londýně vydražen za 145 tisíc liber, trojnásobek odhadu. V přepočtu a včetně všech poplatků to odpovídá 5 milionům korun (více zde).

 

František Muzika: Velký Elsinor XI, 1971


František Muzika: Velký Elsinor XI, 1971,
olej a tempera na plátně, 160 × 130 cm,
vyvolávací cena: 6 500 000 Kč (+ 20% provize), Galerie Kodl 29. 11. 2020

Obraz se na trh vrací po sedmi letech, na podzim 2013 byl s cenou 3,84 milionu korun jednou z nejdražších položek na specializované aukci Muzikových obrazů, kterou uspořádala společnost Dorotheum (více zde). Jeho původními majiteli i všech dalších tehdy dražených obrazů byli manželé Irene a Hans Gerlingovi z Kolína nad Rýnem. Hans Gerling (1915–1991) stál od roku 1949 až do své smrti v čele rodinného koncernu, který tehdy patřil mezi největší zajišťovny na světě, a je považován za jednoho z otců německého poválečného hospodářského zázraku. Společnost sídlila v Gerlingově mrakodrapu, postaveném na začátku 50. let v centru Kolína nad Rýnem, a zaměstnávala přes pět tisíc lidí. V rámci firemní centrály fungovala od roku 1964 galerie Baukunst, kterou vedla podnikatelova manželka Irene. S Muzikovým dílem se seznámila o pět let později v rámci výstavy Surrealismus in Europa, kterou galerie pořádala, a následně mu v roce 1972 připravila samostatnou retrospektivu čítající 61 olejů a 39 prací na papíře. Řadu Muzikových děl si manželé Gerlingovi zakoupili a vyzdobili si jimi svůj kolínský byt. Motivem Elsinoru se Muzika opakovaně zabýval od konce 50. let až do své smrti v roce 1974. Srovnatelné plátno Elsinor XII je například v majetku Národní galerie (více zde).

 

Emil Filla: Kávový servis (Zátiší s koflíkem), 1912

Emil Filla: Kávový servis (Zátiší s koflíkem), 1912,
olej na plátně, 27 x 18 cm,
vyvolávací cena: 6 500 000 Kč (+ 5% provize), 1. Art Consulting 25. 10. 2020

Raný kubistický olej byl hned v roce svého vzniku publikován v Uměleckém měsíčníku a v následujícím roce vystaven v galerii Der Sturm v Berlíně. Celostránkově je také publikován v malířově monografii od Františka Venery z roku 1936. První majitelkou díla byla malířka Nell Waldenová, manželka galeristy Herwartha Waldena, který stál za zmiňovanou galerií Der Sturm a stejnojmenným časopisem (více zde). Obraz před osmi lety prošel aukcí v Londýně, kde se prodal za 3,7 milionu korun, desetinásobek předaukčního odhadu.

 

Mikuláš Medek: Sesutý signál, 1963


Mikuláš Medek: Sesutý signál, 1963,
olej a email na plátně, 178 × 133 cm,
vyvolávací cena: 6 000 000 Kč (+ 20% provize), Galerie Kodl 29. 11. 2020

Medkův obraz Padající staré flétny z roku 1960, který byl v březnu vydražen na aukci 1. Art Consulting, je aktuálně s cenou 6,16 milionu korun nejdražším dílem letošních aukcí. I prodej za vyvolávací cenu, dosud nejvyšší za malířovo dílo z 60. let, by stačil na desátou až jedenáctou nejvyšší Medkovu cenu na domácích aukcích, přičemž sedm z těchto obrazů trhem prošlo loni (aktuální top 10). Obraz na jaře 1964 vystaven na Výstavě D v pražské Nové síni, které se vedle Medka zúčastnili Jan Koblasa, Vladimír Boudník, Aleš Veselý, Josef Istler a další. Signál byl pro Medka důležitým tématem a na aktuální malířově výstavě v Národní galerii je celý jeden oddíl pojmenován Těla signálů

 

Josef Čapek: Děti v trávě, 1933


Josef Čapek: Děti v trávě, 1933,
olej na plátně, 43 × 49 cm,
vyvolávací cena: 5 900 000 Kč (+ 21% provize),
Adolf Loos Apartment and Gallery 4. 10. 2020,
foto: Adolf Loos Apartment and Gallery

Obrazy a kresby s motivem hrajících si dětí patří mezi nejpopulárnější díla Josefa Čapka, v aukcích se však příliš často neobjevují. Obraz Děti v trávě – název je napsán malířovou vlastní rukou na blind rámu – Čapek poprvé vystavil na přelomu let 1933 a 1934 na členské výstavě Umělecké besedy v pražském Obecním domě. Katalog výstavy jej uvádí pod číslem 6. Znovu vystaven, již jako zápůjčka ze soukromé sbírky, byl o třináct let později na Čapkově posmrtné retrospektivě, na pozdějších malířových výstavách se podle všeho již neobjevil (více zde). Pavla Pečinková, autorka soupisového katalogu Čapkových kreseb, s odvoláním na umělcovi vlastní záznamy uvádí, že malíř obraz prodal v roce 1935 za 2 tisíce korun. Připomeňme, že Čapkovi bylo v té době čtyřicet osm let a že tehdejší cena odpovídá zhruba čtyřiceti až padesáti tisícům korun v dnešních cenových relacích.

 

______________________________

V původním výběru chybělo Fillovo zátiší z roku 1912 nabízené na říjnové aukci 1. Art Consutling, za opomenutí se omlouváme.

 


Související články

Kovařík v elitní společnosti Basquiata nebo Joan Mitchell

Kovařík v elitní společnosti Basquiata nebo Joan Mitchell

Výběr z květnové nabídky u newyorských aukčních síní, 13. – 16. 5. 2024

Ve třetím květnovém týdnu budou o pozornost sběratelů soutěžit hned čtyři přední aukční domy najednou. Světové společnosti Sotheby’s, Christie’s, Phillips a Bonhams zahájí své tradiční jarní přehlídky ve velkolepém stylu, s katalogovými odhady za des...

9. května 2024
Malichova třímilionová studie k plzeňskému reliéfu

Malichova třímilionová studie k plzeňskému reliéfu

Etcetera Art 27. 4. 2024

Letošní rok zahájí pražská galerie a aukční síň Etcetera Art přehlídkou 155 děl napříč výtvarnými kategoriemi. Těžištěm nabídky jsou známá jména tuzemského poválečného umění a jejich realizace v malbě, kresbě či plastice. S nejvyšší vyvolávací cenou...

26. dubna 2024
Poválečná Toyen jde do aukce s rekordní vyvolávací cenou

Poválečná Toyen jde do aukce s rekordní vyvolávací cenou

European Arts 28. 4. 2023, Galerie Kodl 26. 5. 2024

V nadcházejících jarních aukcích se budou prodávat hned dva poválečné oleje od malířky Toyen. Letos jde o její první malířské práce na trhu. Za pár dní budou první z nich dražit ve své sálové aukci European Arts, na konci května pak sběratelé budou m...

24. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<