Nejdražší bohemika letošního roku (do července)

Deset nejdražších prodejů českého umění na světových aukcích

Nejdražším dílem českého umění prodaným zatím letos na světových aukcích byl pozdní obraz Toyen, který se v březnu v Paříži prodal za 37 milionů korun. Ke koupi představované desítky by bylo potřeba 151 milionu korun.

Top 10 prvního pololetí zatím nenabízí mnoho překvapení. Zastoupení autoři většinou patří mezi stálice v nabídce zahraničních aukcí a novými autorskými rekordy jsou pouze ceny za díla Františka Drtikola a Jiřího Georg Dokoupila. V případě děl Toyen, Zdeňka Sýkory a Františka Drtikola lze ale konstatovat, že srovnatelné práce se na českých aukcích dlouho neobjevily. 

 

Jistým posunem je větší počet děl pováleřného umění a početnější zastoupení vídeňského Dorothea. Tři obrazy z deseti nejdražsích prošly právě aukcemi tohoto aukčního domu. 

 

Toyen: Tajný pokoj bez zámku, 1966

 

1/
Toyen: Tajný pokoj bez zámku, 1966, 
olej a koláž na plátně, 73 x 115,7 cm,
Sothebyʼs Paříž 16. 3. 2022,
cena: 37 000 000 Kč (1 497 000 EUR)

Pozdní obraz Toyen z roku 1966 se v březnu na aukci v Londýně prodal s výrazným nárůstem za 1,5 milionu eur, v přepočtu tedy za 37 milionů korun. Dosažená cena je malířčiným novým aukčním maximem na zahraničních aukcích a současně historicky nejvyšší cenou za její poválečné dílo. Na českých aukcích se dráž prodaly jen tři rané obrazy z poloviny 20. let a jedno plátno z roku 1934. Obraz Tajný pokoj bez zámku je kombinací malby a koláže, což byla v polovině 60. let malířčina oblíbená technika. Obraz je publikovaný v monografii z roku 2000, Karel Srp se jím však podrobněji nezabývá. Zmiňuje jej jen ve výčtu maleb, ve kterých autorka pracuje s reprodukcemi sochařských děl (více zde). V půlce června se v Paříži na aukci společnosti Drouot Estimations s výrazným nárůstem za 7,2 milionu korun prodal ještě malířčin drobný obraz Ožívá to z roku 1957.

 

Zdeněk Sýkora: Linie č. 102, 1992,

 

2/
Zdeněk Sýkora: Linie č. 102, 1992, 
olej na plátně, 150 x 150 cm,
Lempertz Kolín nad Rýnem 1. 6. 2022,
cena: 15 000 000 Kč (604 800 EUR)

Zatímco na českých aukcích byl liniový obraz Zdeňka Sýkory naposled dražen před více než třemi lety, na aukcích společnosti Lempertz v Kolíně nad Rýnem se v posledních letech objevují pravidelně. Zatím naposled se tak stalo ve středu 1. června na večerní aukci moderního a současného umění. Obraz Linie č. 102 z roku 1992 vystoupal na více než 600 tisíc eur, zhruba dvojnásobek očekávané částky. Dosavadní rekord za Sýkorův obraz z 90. let měl hodnotu 384 tisíc eur, respektive deset milonů korun. Za tuto částku byly loni v prosinci vydraženy metrové Linie č. 93 pocházející taktéž z roku 1992. Ve vídeňském Dorotheu byla v tentýž den večer dražena metrová Barevná struktura z roku 1967. Místo očekávaných 60 tisíc až 80 tisíc eur, cena na sále vystoupala na 220 tisíc eur. V přepočtu a včetně provize to odpovídá částce necelých 7 milionů korun (více zde).

 

Josef Šíma: Kamenné nebe, 1963

 

3/
Josef Šíma: Kamenné nebe, 1963,
olej na plátně, 73 x 92 cm,
Christieʼs Paříž 29. 6. 2022,
cena: 9 040 000 Kč (365 400 EUR)

Na červnové aukci Christieʼs v Paříži se prodala malířova abstraktní krajina ze začátku 60. let za více než 9 milionů korun, zhruba dvojnásobek předaukčního odhadu. Obraz je černobíle reprodukován v obsáhlé Šímově monografii od Františka Šmejkala, který jej zmiňuje jako příklad umělcovy schopnosti "evokovat některé smyslové zážitky, jako pocit letního žáru". Dosažená cena je pátou nejvyšší za malířovo dílo na zahraničních aukcích. Na téže aukci se za 8,8 milionu korun prodala ještě menší Šímova Krajina z roku 1966. Tři další malířovy obrazy z 60. let se na menších pařížských aukcích v červnu prodaly dohromady za dalších 7,5 milionu korun. 

 

Popis obrázku

 

4/
František Drtikol: Temné vlny, 1926,
pigmentový tisk na desce, 18,4 x 27,9 cm,
Christie's New York 7. 4. 2022,
cena: 7 940 000 Kč (352 800 USD)

Nejslavnější fotografie Františka Drtikola Temné vlny se začátkem dubna na aukci v New Yorku prodala za rekordních 352,8 tisíce dolarů, v přepočtu za téměř 8 milionů korun. Dosažená cena je nejen Drtikolovým autorským maximem, ale současně i nejvyšší aukční cenou za českou fotografii. Privátně nicméně byl tento Drtikolův snímek pravděpodobně prodán již i dráž. Před dvanácti lety nabízela berlínská galerie Kicken na veletrhu Art Basel jinou variantu za 400 tisíc eur, tedy za více než 10 milionů korun, a hned po vernisáži byla označena jako zarezervovaná. Předchozí Drtikolovo aukční maximum bylo o 1,5 milionu korun nižší a vydrželo patnáct let. Fotografie byla nabízena v rámci specializované aukce, na které byla dražena sbírka herce Richarda Gera, a nečekaně se stala její vůbec nejdražší položkou. V předaukční tiskové zprávě nebyl Drtikol mezi highlighty aukce vůbec zmíněn. Za více než sto tisíc dolarů byl některý z jeho snímků naposled dražen před devíti lety (více zde).

 

Jiří Georg Dokoupil: Bez názvu, 2016-18,

 

5/
Jiří Georg Dokoupil: Bez názvu, 2016-18,
barevné mýdlové bubliny na plátně, 155 x 205 cm,
Dorotheum Vídeň 1. 6. 2022
cena: 6 500 000 Kč(265 000 EUR)

Dvoumetrový obraz z mýdlových bublin Jiřího Georga Dokoupila se ve vídeňském Dorotheu začátkem června prodal za rekordních 265 tisíc eur, více než pětinásobek předaukčního odhadu. Předchozí Dokoupilovo aukční maximum držel monumentální raný obraz V přístavu lásky z roku 1982, který se v roce 2007 v Londýně prodal za 231 tisíc eur. V přepočtu na koruny dobovým kurzem nicméně oba obrazy stály přibližně stejně, 6,6 milionu korun. Z bublinových maleb se zatím nejdráže prodal třímetrový obraz ze série Brazil, který byl před pěti lety v Turecku vydražen za 2,1 milionu korun. Celkem se na světových aukcích v prvním pololetí prodalo dalších dvanáct Dokoupilových obrazů.

 

 

 

Otakar Kubín: Dům, kolem 1913,

 

6/
Otakar Kubín: Dům, kolem 1913,
olej na plátně, 37,2 x 45 cm,
Christieʼs Londýn 29. 6. 2022,
cena: 4 200 000 Kč (144 900 GBP)

Drobná raná krajina od Otakara Kubína se koncem června v Londýně prodala za více než 4 miliony korun, což je šestá nejvyšší cena za Kubínovo dílo na mezinárodních aukcích (zpráva o aukci). Na českém trhu se za vyšší částky prodalo ještě šest dalších obrazů. Stejně jako v případě této krajiny šlo až na výjimky o rané malby z doby kolem začátku první světové války. Přesto předaukční odhad počítal jen se zhruba pětinovou částkou. Aukční katalog k provenienci obrazu uvádí, že byl na jaře 1914 vystaven v galerii Der Sturm v Berlíně, a řadu let se měl nacházet v soukromé sbírce v italské Boloni. Vystavení v Berlíně nelze potvrdit, neboť katalog uvádí hned čtyři obrazy s obecným názvem Dům. Chybí však jejich popis i rozměry. Víme nicméně, že tato díla byla původně nabízena po 200 markách za jedno. 

 

 
Mikuláš Medek: Bez názvu, 1964,

 

7/
Mikuláš Medek: Bez názvu, 1964,
olej a email na plátně fixovaném na překližce, 74 x 43 cm,
Dorotheum Vídeň 22. 6. 2022,
cena: 4 090 000 Kč (165 500 EUR)

Drobný obraz Mikuláše Medka z roku 1964 se na aukci Dorothea prodal za více než 4 miliony korun. K provenienci obrazu aukční katalog uváděl pouze tolik, že na zadní straně je označen nálepkou mnichovské galerie a obchodu se starožitnostmi Koestler. O něco menší obraz Plynoucí čas z přelomu 60. a 70. let se v květnu na aukci společnosti Doyle v New Yorku prodal za 2,1 milionu korun (88 tisíc dolarů). Obraz v roce 1971 prostřednictvím Art Centra zakoupila sběratelka a galeristka Emily McFadden Harrison Staempfli.

 

Kamil Lhoták: Vzducholoť,

 

8/
Kamil Lhoták: Vzducholoť, 

olej na plátně fixovaném na překližce, 34,5 x 50 cm,
Dorotheum Vídeň 31. 5. 2022,
cena: 3 160 000 Kč (128 000 EUR)

Díla Kamila Lhotáka se na zahraničních aukcích příliš neobjevují. V předchozích deseti letech šlo jen o pět obrazů. Na květnové aukci Dorothea ve Vídni ale byly nabízeny hned tři najednou. Nejdráže se prodal obraz Vzducholoď, který vystoupal na více než 3 miliony korun, což je devátá nejvyšší cena za Lhotákovo dílo. Druhé dva obrazy se prodaly za 900 tisíc a 1 milion korun. Na českých aukcích byl Lhoták za více než 3 miliony korun naposled dražen v listopadu 2020.

 

Alfons Mucha: Matka a dítě, 1929

 

9/
Alfons Mucha: Matka a dítě, 1929,
barevné tužky na papíře, 44,5 x 32,2 cm,
Sothebyʼs Londýn 13. 7. 2022,
cena: 2 600 000 Kč (88 200 GBP)

Dosažená cena je jednou z nejvyšších za Muchovu práci na papíře, dráž se prodaly jen dva akvarely. Kresba se na trh vrátila po 32 letech. Za rekordní ceny se o dva dny dříve na aukci v New Yorku prodalo také několik Muchových plakátů. Čtveřice metrových litografií Drahé kameny z roku 1902 se prodala za 168 tisíc dolarů, 4,1 milionu korun. Rekordem je také cena 96 tisíc dolarů, tedy 2,3 milionu korun, za reklamní plakát Fox-Land Jamaica Rum z roku 1897.

 

František Kupka: Kruhové formy, 1929/30

 

10/
František Kupka: Kruhové formy, 1929/30,
kvaš na papíře, 32,4 x 25,4 cm,
Sothebyʼs New York 18. 5. 2022,
cena: 2 500 000 Kč (107 100 USD)

Zatím nejdražším Kupkovým dílem letošního roku je kvašová studie k obrazu Syntéza ve sbírce Národní galerie. Na trh se toto dílo vrátilo po šestnácti letech, v květnu 2006 bylo v New Yorku neúspěšně nabízeno za třetinovou cenu.

 

 

 


Související články

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát čes...

14. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Zobrazit všechny

Další články

Dokoupil Jiří Georg

Rekordní současnost

Rekordní současnost

22. prosince 2014

Znovu Kubín

Znovu Kubín

16. června 2014

České umění v Basileji

České umění v Basileji

17. června 2010


<