Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců. Fond cílí na průměrný roční výnos na úrovni 10 procent.

Alternativní popis

V posledních letech se na trh s uměním zaměřuje stále větší pozornost finančních investorů, kteří se dosud sbírání umění nevěnovali a hledají nové způsoby zhodnocení úspor. Tohoto trendu se rozhodla využít společnost Cyrrus, která iniciovala založení fondu Collectiv Art OPF specializující se na investice do umění. Ročně chce do fondu nalákat 180 milionů korun. Během čtyř let by se fond měl dostat na objem miliardy korun investovaného kapitálu.

Výnos 10 procent

Investorům fond dává možnost vložit peníze do aktiv, jejichž hodnota není na rozdíl od finančních nástrojů typu akcií či dluhopisů bezprostředně navázaná na ekonomický cyklus. „Podle našich interních analýz se zhodnocení bude pohybovat mezi 5 a 12 procenty ročně u jednotlivých děl. Fond jako celek cílí na roční zhodnocení ve výši 10 procent,“ říká Jiří Loubal, předseda představenstva společnosti Cyrrus.

 

Z dat o českém aukčním trhu na serveru Artplus vyplývá, že hodnota kvalitních uměleckých děl v dlouhodobém časovém horizontu roste tak, jak roste bohatství společnosti. Za posledních deset let růst cen uměleckých děl s investičním potenciálem na tuzemském aukčním trhu dosáhl v průměru 5 procent a dokázal překonat průměrnou inflaci. Podobných výsledků dosahuje také nejstarší český investiční fond specializující se na nákup a prodej umění ProArte, který od poloviny roku 2013 do konce roku 2022 vykázal průměrný roční výnos 4,74 procenta. V portfoliu má umělecká díla za více než 200 milionů korun.

Sázka na české umělce

Portfolio fondu Collectiv Art se bude skládat především z děl prověřených českých autorů. „Zpočátku bude těžištěm meziválečná klasická moderna. Soustředíme se také na autory druhé poloviny 20. století. Chceme se ale zaměřit i na nejmladší generaci, umělce, z nichž vyzařuje autenticita, osobitost či svébytný přístup k umění,“ vysvětluje kurátorka fondu Silvie Stanická. Složení portfolia by tak mělo být podobné jako u fondu ProArte, který 45 procent prostředku drží v dílech klasické moderny, stejnou část dohromady pak v dílech poválečných a současných autorů. K nim přidává ještě 10 procent starých mistrů a umění 19. století.

Zdroj: Databáze Art+
 

Vstoupit do fondu Collectiv Art lze nejméně s částkou milion korun. Na stejné úrovni má minimální investici nastavenu také nedávno otevřený fond Artefin, který se ovšem specializuje na nákup a prodej současného umění. U ProArte lze investovat nejméně 3,5 milionu korun.

Dlouhodobá investice

Investice do umění je specifická nízkou likviditou a pro zhodnocení vyžaduje dlouhodobé držení zakoupených děl. „Investiční horizont pro držení děl se obecně pohybuje v řádech jednotek až desítek let. Collectiv Art si stanovil tento interval na nejméně 5 let držení, nicméně to neznamená, že vybraná díla nemohou být prodána i před uplynutím této doby, pokud se najde vhodný kupec,“ dodává Jiří Loubal. Investoři by měli ve fondu vydržet nejméně šest let. 

Umělecká díla hodlá Collectiv Art kupovat v případě nežijících autorů především na aukcích. Složení portfolia tak bude do značné míry ovlivňovat nabídka děl na trhu. „Naopak při nákupu děl přímo z ateliérů současných umělců můžeme budovat naši představu o optimálním složení kolekce aktivněji,“ uvádí kurátorka fondu Mária Gálová.

Koupená umělecká díla bude fond držet ve specializovaném depozitáři. Později se chce vydat cestou vlastní výstavní činnosti. „Nebráníme se ani zápůjčkám děl na výstavy. Uvítáme, když díla nebudou ukryta před zraky lidí a budou sloužit svému primárnímu účelu a obohacovat širší publikum,“ dodává Gálová. 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<