Mistrovská grafika od Dürera po Rembrandta i akvarely s českou stopou

Dorotheum Vídeň online do 20. 4. 2022

Téměř pětisetletou historii uměleckých děl na papíře představuje v těchto dnech vídeňské Dorotheum. Týdenní přehlídka v domovském paláci na Dorotheergasse a on-line nabídka 388 položek bude ukončena ve středu 20. dubna. Pořadatelé předpokládají úspěšné prodeje ve všech třech sekcích aukce.

 
Albrecht Dürer: Čtyři andělé spravedlnosti z Eufratu, 1498, dřevořez na papíře, 39,5 x 8,5 cm, odhadní cena: 8 000 – 10 000 EUR (+ provize) Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022

 

Albrecht Dürer: Čtyři andělé spravedlnosti z Eufratu, 1498,
dřevořez na papíře, 39,5 x 8,5 cm,
odhadní cena: 8 000 – 10 000 EUR (+ provize)
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022
 
 

Do první aukční části vybrali experti z Dorothea grafické listy z období kolem roku 1500 až do 19. století. Křehkost podkladového materiálu i vývoj samotné výtvarné techniky tisku kladou zvýšené nároky na pečlivou předaukční přípravu. Je nutné sledovat fyzický stav papírové podložky, kvalitu díla, techniku tisku či ediční proces. Obzvláště u středověkých a raně novověkých grafik, kdy byl umělec zároveň autorem námětu, kreslířem i rytcem, často anonymním, se jedná o důležitou spolupráci napříč umělecko-historickými obory.

Ve vídeňské přehlídce vsadili na nejslavnější jména staromistrovské evropské grafiky. Z devíti položek od Albrechta Dürera bude nabízen i jeden list ze známé německé edice Apokalypsy z roku 1498, konkrétně sedmé Janovo vidění se Čtyřmi anděli spravedlnosti z Eufratu. Dürer svých patnáct celostránkových dřevořezů v nezvykle velkém formátu vydal vlastním nákladem a vstoupil tak do povědomí celého středoevropského prostoru na sever od Alp. Aktuálně dražený list je v horším stavu než před dvěma lety rekordní Apokalyptičtí jezdci u Christie´s (za více než 612 tisíc dolarů). Odhadní cena se proto pohybuje mezi 8 a 10 tisíci eur.

 

Francesco de‘ Rossi,  zvaný il Salviati: Kristus v předpeklí, kolem 1545, hnědá tuš na papíře, 9,5 x 12,5 cm,  odhadní cena: 6 000 – 8000 EUR Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)

 

Francesco de‘ Rossi,  zvaný il Salviati: Kristus v předpeklí, kolem 1545,
hnědá tuš na papíře, 9,5 x 12,5 cm, 
odhadní cena: 6 000 – 8000 EUR
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)
 
 

Na stejnou úroveň ocenili dražebníci i komorní rytinu s pro autora ojedinělým moralistním námětem Kuchař a jeho žena a o něco níže ikonograficky zajímavou Čarodějnici jedoucí pozpátku na koze (6 až 8 tisíc eur). Tato rytina pochází z tzv. 2. stavu tiskového procesu, kdy Dürer svou matrici z roku 1505 ještě poupravil. Motivicky se váže k dobovému zájmu o téma čarodějnických a jiných pohanských rituálů, které podpořil reprint slavného Kladiva na čarodějnice (Malleus maleficarum) v Norimberku roku 1494 a 1496.

Ještě větším souborem devatenácti prací je zastoupena grafika nizozemského mistra Rembrandta van Rijna. Ten svůj výtvarný i obchodnický potenciál využil na více než sto procent a tiskové edice produkoval na pět až šest stavů, což každá položka aukce pečlivě eviduje. Na nejvyšší částce 7 tisíc eur startuje drobná starozákonní scéna s Josefem vyprávějícím svůj sen z roku 1638, o 1 500 eur níže pak Žena u potoka.

 

Rudolf von Alt: Gastein, 1830, tužka a akvarel na papíře, 26,5 x 19,5 cm, odhadní cena: 12 000 – 18 000 EUR Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)

 

Rudolf von Alt: Gastein, 1830,
tužka a akvarel na papíře, 26,5 x 19,5 cm,
odhadní cena: 12 000 – 18 000 EUR
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)
 

 

Z populárního grafického média se časem stala samostatná umělecká disciplína, takže architekti a rytci jako například Ital Giovanni Battista Piranesi se soustředili výhradně na detailní práci na papíře. V Dorotheu bude zastoupen osmačtyřiceti díly, včetně titulní strany katalogu. Na velmi kvalitní tisky tradičních římských vedut nebo fantastických architektur z druhé poloviny 18. století lze přihazovat již od přibližně dvanácti set eur, na větší formát Colossea z roku 1776 (1. stav ze 4) bude potřeba minimálně 7,5 tisíce eur.

Renesanční a barokní kresbě je vyčleněna druhá sekce dubnové nabídky, mimo jiné s malým fragmentem Krista v předpeklí od Francesca de Rossiho zv. il Salviati, který se před rokem a půl objevil u Christie´s za 5 tisíc liber. Aktuální horní odhad u vídeňské aukční síně je 8 tisíc eur.

Pro domácí milovníky historie by mohla být zajímavá středně velká kresba Parfózní hon od augšpurského „zvířecího“ specialisty Johanna Eliase Ridingera. S jeho grafickými loveckými kompozicemi se setkáme snad při každé prohlídce českého hradu nebo zámku, či na našem trhu (Ze života zvířat), nyní se lze seznámit i s jeho kreslířskou technikou. Licitace se zahajuje na 4 tisících eur.

 

Emil Czech: Dívka v kroji u stromu, 1901, akvarel na papíře, 54,5 x 38 cm, odhadní cena: 1 000 – 1 400 EUR Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)

 

Emil Czech: Dívka v kroji u stromu, 1901,
akvarel na papíře, 54,5 x 38 cm,
odhadní cena: 1 000 – 1 400 EUR
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)
 
 

S nejvyšší prodejní cenou do aukce vstupuje panoramatický pohled na Gastein ve třetí, akvarelové části. Mistrovsky provedená kresba tužkou a dokolorovaná vodovými barvami teprve osmnáctiletého Rudolfa von Alta z jeho první cesty po Rakousku dává tušit, že se zájemci před horním předpokládaným limitem 18 tisíc eur nezastaví. Kariéra slavného rakouského krajináře a vedutisty jej v císařských i aristokratických službách zavedla ve 40. letech opakovaně do Prahy, za českými i moravskými pamětihodnostmi, jak dokazují například von Altův domácí rekordní Karlův most (za 1,56 milionu korun u Galerie Kodl v roce 2016) nebo Žleby, nabízené  u Adolf Loos Apartment and Gallery loni v listopadu.

Tradice vysoké „Altovské“ akvarelové městské krajinomalby společně s propojeným česko-moravsko-rakouským prostředím ovlivnila i běžnou výtvarnou produkci, určenou do měšťanských interiérů všech zemí monarchie. V nabídce Dorothea se objevují i ty se spíše historickou, než uměleckou hodnotou, například Pohled na Mikulov od Prešpurku nebo panorama Sušice v cenách kolem 500 až

800 eur, a Textilní a plátenická manufaktura v Letovicích od Huga Darnauta (1500 až 2000 eur). Folklórní studie Dívky v kroji u devocionálního stromu rakouského Moravana Emila Czecha dosahuje i přes svou žánrovost nad rámec dosavadní pětipoložkové nabídky českého trhu s uměním. Lokální charakter mají i Trh ve Znojmě specialisty na mnohafigurové městské scenérie Johanna Nepomuka Gellera (3 až 5 tisíc eur), vídeňské Židovské náměstí s českou dvorskou kanceláří Karla Wenzela Zajicka nebo tradicionalisticky pojaté Hradčany z roku 1942 pražského kreslíře Aloise Ježka.

 

Johann Nepomuk Geller: Trh ve Znojmě, před 1908, tuš, akvarel na kartonu, 33 x 50 cm, cena: 3 000 – 5 000 EUR Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022

 

Johann Nepomuk Geller: Trh ve Znojmě, před 1908,
tuš, akvarel na kartonu, 33 x 50 cm,
cena: 3 000 – 5 000 EUR
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022
 

 

Zajímavým životním příběhem se vymyká postava Alfreda Offnera (1879–1947). V aukci je představen téměř metrovým pastelem Pod kaštany ve vídeňském Pratru (od 1000 eur), nicméně slavnějším se rodák z ukrajinských Černovic a patriot předlitavské Bukoviny stal díky spolupráci s Vídeňskou secesí. Pro ni od roku 1907 navrhoval užitou grafiku, plakáty, ilustrace. Ve 30. letech procestoval evropská i česká města, roku 1937 opustil Krakov a válečná léta strávil jako židovský míšenec v úkrytu na západočeském zámku v Poběžovicích u rodiny majitelů Coudenhove-Kalergi. V tristních podmínkách vyvlastněného a opuštěného objektu pobýval Alfred Offner ještě dva roky, zemřel 22. března 1947 a je pohřben na místním farním hřbitově.


Související články

Dražba děl současných umělců pomůže se stavbou škol

Dražba děl současných umělců pomůže se stavbou škol

Online aukce nadace Happy Hearts, 29. 7. 2024

Čtrnáct českých současných umělců věnovalo svá díla s tématikou dětství do dobročinné aukce pro nadaci Happy Hearts. Výtěžek půjde na stavbu škol v místech postižených přírodními katastrofami. Získat originální umělecké dílo lze už za několik set eur...

4. července 2024
Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Christie's Londýn 2. – 10. 7. 2024 , Sotheby 's Londýn 26. 6. – 5. 7. 2024

Začátek července se v britské metropoli ponese ve znamení starých mistrů. Velká jména dějin umění i lokálnější autoři se představí u obou nejslavnějších aukčních domů světa téměř paralelně. Těžiště nabídky tvoří exkluzivní malby z prestižních soukrom...

1. července 2024
Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Sotheby's Londýn 25. 6. 2024

Součástí nadcházející večerní aukce moderního a současného umění společnosti Sotheby's v Londýně bude i reprezentativní plátno Zdeňka Sýkory Linie č. 94. Obraz je nabízen s odhadem 400 až 600 tisíc liber, což včetně provize a dalších poplatků odpovíd...

24. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<