Rudolfův nově objevený Tizian

Dorotheum 11. 5. 2021

Dražba jakéhokoliv Tizianova obrazu je v aukčním světě událostí. O to více, pokud jde o nově objevenou malbu s velmi dobře zmapovanou provenienční historií, která sahá až do doby  samotného vzniku obrazu a vede k tehdejšímu sběrateli par excellence, římskému císaři Rudolfovi II. Habsburskému na jeho pražský dvůr.

 

Tiziano Vecellio, zv. Tizian: Kající se Máří Magdaléna, olej na plátně, 115 x 96,7 cm,  Dorotheum Vídeň, 11. května 2022, odhadní cena: 1 000 000 – 1 500 000 EUR (+ provize a poplatky)

Tiziano Vecellio, zv. Tizian: Kající se Máří Magdaléna,
olej na plátně, 115 x 96,7 cm, 
Dorotheum Vídeň 11. května 2022,
odhadní cena: 1 000 000 – 1 500 000 EUR (+ provize a poplatky)
 
 
Tizian má v celosvětové aukční historii pouze několik desítek položek. Dílo, na jehož plnohodnotné atribuci mistrovi by se odborníci shodli, se na uměleckém trhu objeví zcela výjimečně. To je ale případ obrazu Kající se Máří Magdaléna, kterou v aukci starých mistrů bude 11. května dražit vídeňská pobočka aukční síně Dorotheum. Je zajímavé, že malba se v aukci objevila naposledy v 19. století. Bylo to roku 1859, kdy zesnul její majitel John Rushout, druhý baron Northwick, a jeho pozůstalost byla rozprodána. O obrazu přestala mít odborná literatura povědomí ale až zhruba o 100 let později, kdy v ní začíná být uváděn jako ztracený.
 
Tizian námět kající se máří Magdalény zpracoval mnohokrát a velmi podobně. Rozličné byly formáty, ale kompozičně se od sebe obrazy téměř nelišily. Malíř měnil do jisté míry pozadí výjevu, výraz světice nebo celkové vyznění malby. Šlo o důležitý námět, který měl v jeho době u objednavatelů značný úspěch. Sám malíř ho označoval za ten vůbec nejoblíbenější. Téma ho zaměstnávalo nepřetržitě zhruba 40 let jeho dlouhé tvorby, od 30. do 70. let 16. století. Nejnověji se zmapování této velmi početné skupiny obrazů, jejich chronologii a časovému zařazení věnoval britský historik umění Paul Joannides. Ten podpořil připsání Tizianovi samotnému a revidoval provenienci malby. 
 
 
Tiziano Vecellio, zv. Tizian: Kající se Máří Magdaléna, olej na plátně, 122,4 x 96,2 cm, Christie's Londýn 5. srpna 2018, cena: 704 750 GBP (796 197 EUR)
Tiziano Vecellio, zv. Tizian: Kající se Máří Magdaléna,
olej na plátně, 122,4 x 96,2 cm,
Christie's Londýn 5. srpna 2018,
cena: 704 750 GBP (796 197 EUR)
 
 
Ta byla podle všeho velmi bohatá. Předtím než se inkriminovaný obraz ocitl ve Stockholmu ve sbírce královny Kristiny Švédské, byl velmi pravděpodobně součástí rudolfinských sbírek, v jejichž inventářích byl takový obraz zmiňován. Do Švédska by se tedy dostal jako válečná kořist se spoustou dalších uměleckých předmětů z Pražského hradu, které si u své armády Kristina „objednala“. Po své abdikaci a konverzi ke katolicismu se v roce 1654 přesunula do Říma, kam ji nejspíše následoval i tento obraz.  
 
Po Kristinině smrti se obraz dostal do kolekce dalšího velkého milovníka umění, Filipa II., vévody orleánského. Jádro jeho rozsáhlé kolekce tvořila právě více než stovka obrazů ze sbírky královny Kristiny.  Po francouzské revoluci byla sbírka rozptýlena a její části se dostávaly především do Anglie k různým majitelům a v různém rozsahu. Po nějaké době obraz získal lord Northwick, který svou kolekci čítající několik stovek děl, mezi nimi i tento obraz, zpřístupnil roku 1838 v sídle Thirlestaine House veřejnosti. Po rozprodeji kolekce na výše uvedené aukci v roce 1859 zůstal obraz ještě dlouhou dobu v Anglii.
 
Obdobně zpracovaných kajícnic prošlo trhem již několik. Doposud nejdražší z obrazů Máří Magdalény byl vydražen v roce 2003 u italského aukčního domu Finarte - Semenzato, kde jeho cena vystoupala na 3,4 milionu eur včetně aukční provize. Variantu velmi podobnou nynější malbě nabídla před několika lety aukční síň Christie's (796 tisíc eur včetně provize). Totožný je postoj světice, pohled vzhůru, lebka i nádoba na mast. Velká podobnost je ve výrazu i ve zpracování krajiny v pozadí. Malba u Dorothea je však více propracovaná v objemech, modelace jednotlivých částí těla je konkrétnější a využívá více kontrastu světla a stínu oproti plošší malbě u Christie's.
 
 
Tiziano Vecellio, zv. Tizian: Kající se Máří Magdaléna, olej na desce, 110,5 x 78,5 cm, Sotheby's New York, 24. ledna 2008, cena:  4 521 000 USD (3 095 980 EUR)

Tiziano Vecellio, zv. Tizian: Kající se Máří Magdaléna,
olej na desce, 110,5 x 78,5 cm,
Sotheby's New York 24. ledna 2008,
cena: 4 521 000 USD (3 095 980 EUR)
 
 
Poněkud odlišnější ztvárnění výjevu vidíme na malbě, kterou v roce 2008 prodávala newyorská pobočka Sotheby's. Postoj světice i kompozice jsou nadále zachovány, Magdaléna má ale jinou podobu, dramatická krajina v pozadí malbě dodává jiný ráz. Nový majitel za ni při přepočtu z dolarů vydal 3,1 milionu eur včetně aukční provize. Kromě těchto zaručených Tizianových atribucí aukční síně relativně četně nabízejí další podobné, ale o poznání méně kvalitní obrazy, na kterých zřejmě z velké části pracovala Tizianova dílna. Zdaleka nedosahují takových cen, i tak se ale některé z nich drží na nižších statisícových sumách v eurech.
 
Aukce starých mistrů u Dorothea nabídne i několik zajímavých děl do různé míry spojených s českým územím. Zajímavé jsou párové krajiny kutnohorského rodáka Jana Jakuba Hartmanna i portrét císaře Josefa II od Antonína (Antona) Hickela, který pocházel z České Lípy. Pražské malířské škole na dvoře Rudolfa II. je pak připisována podobizna osmanského válečníka, možná samotného mladého sultána Osmana II.  
 
Výsledek aukce:
Obraz se ve středu 11. 5. odpoledne ve Vídni prodal za konečnou cenu 4 818 000 EUR, v přepočtu ke dni prodeje za částku přesahující 122 milionů korun. Stal se tak jednou z nejdražších Tizianových prací vydražených v aukci.

 


Související články

Kovařík v elitní společnosti Basquiata nebo Joan Mitchell

Kovařík v elitní společnosti Basquiata nebo Joan Mitchell

Výběr z květnové nabídky u newyorských aukčních síní, 13. – 16. 5. 2024

Ve třetím květnovém týdnu budou o pozornost sběratelů soutěžit hned čtyři přední aukční domy najednou. Světové společnosti Sotheby’s, Christie’s, Phillips a Bonhams zahájí své tradiční jarní přehlídky ve velkolepém stylu, s katalogovými odhady za des...

9. května 2024
Malichova třímilionová studie k plzeňskému reliéfu

Malichova třímilionová studie k plzeňskému reliéfu

Etcetera Art 27. 4. 2024

Letošní rok zahájí pražská galerie a aukční síň Etcetera Art přehlídkou 155 děl napříč výtvarnými kategoriemi. Těžištěm nabídky jsou známá jména tuzemského poválečného umění a jejich realizace v malbě, kresbě či plastice. S nejvyšší vyvolávací cenou...

26. dubna 2024
Poválečná Toyen jde do aukce s rekordní vyvolávací cenou

Poválečná Toyen jde do aukce s rekordní vyvolávací cenou

European Arts 28. 4. 2023, Galerie Kodl 26. 5. 2024

V nadcházejících jarních aukcích se budou prodávat hned dva poválečné oleje od malířky Toyen. Letos jde o její první malířské práce na trhu. Za pár dní budou první z nich dražit ve své sálové aukci European Arts, na konci května pak sběratelé budou m...

24. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<