Hans von Aachen v Mnichově i Paříži

Zisska & Lacher Mnichov 24. 7., Galerie Canesso Paříž

Přípravnou kresbu i samotný obraz Hanse von Aachen Donna Venusta s mladým mužem (autoportrétem umělce) je nyní možné na uměleckém trhu získat zároveň. Kresbu nabízí aukční síň v Mnichově, související olej má ve svém portfoliu prodejní Galerie Canesso v Paříži.   

Hans von Aachen: Donna Venusta s mladým mužem, 1581, rozmývaná kresba inkoustem na ručním papíře, 14,4 x 9,8 cm, vyvolávací cena: 1500 EUR Zisska & Lacher Mnichov 24. 7. 2020

Hans von Aachen: Donna Venusta s mladým mužem, 1581,
rozmývaná kresba inkoustem na ručním papíře, 14,4 x 9,8 cm,
vyvolávací cena: 1500 EUR, Zisska & Lacher Mnichov 24. 7. 2020
 

 

Podle nápisu v pravém dolním rohu této drobné kresby víme, že vznikla v Římě v roce 1581. Do Itálie Hans von Aachen, rodák z Kolína nad Rýnem, kterému se dostalo prvotního malířského školení od nizozemských a vlámských malířů usazených v Německu, odešel roku 1574. Nejprve pobýval v Benátkách a pak zamířil do Říma. V Itálii zůstal až do roku 1586, kdy se vrací zpět do Kolína nad Rýnem vyřídit rodinné záležitosti. V kresbě nejspíše můžeme spatřit vyobrazení smyslů, chuti a sluchu, a byla patrně prvním návrhem kompozice námětu, který malíř později vícekrát zpracovával.

Identitu dámy – loutnistky – se podařilo objasnit díky Karlu van Manderovi, který o ní na počátku 17. století v souvislosti s Aachenovým dílem hovoří jako o Madonně Venustě. Nedávno pak byla Lotharem Sickelem na základě nových archivních pramenů ztotožněna s (v té době budoucí) švagrovou Anthonise Santvoorta (1552–1600), nizozemského malíře a obchodníka s uměním žijícího v Římě, jehož římský ateliér byl místem setkávání umělců ze severu a centrem, kde se pěstovala kresba. Právě Santvoort, který se v roce 1582 oženil s Venustinou sestrou Dominií, měl hostit při pobytu ve věčném městě i Hanse von Aachen, který byl údajně v jeho domě ubytován. 

Před svým prodejem u mnichovské aukční síně Karl & Faber v listopadu 1974 se kresba měla nacházet v jihoněmecké privátní kolekci bez určení lokality, po tomto datu až do současného prodeje byla v soukromém vlastnictví v Bavorsku. Další mnichovský dražebník, Zisska & Lacher, ji nyní nabízí v rámci svých spojených aukcí 74 a 75, které budou probíhat od úterý 21. července. Aachenova kresba přijde na řadu v oddílu starého umění v pátek 24. července opoledne. Minimální podání činí 1500 eur, odhadní cena je pak zhruba o 500 eur víc.

Poznámka k prodeji dne 24. 7. 2020 (27. 7. 2020): Kresba v aukci vystoupala na kladívkovou cenu 150 tisíc eur (tedy zhruba 3,93 milionu korun na základě přepočtu ze dne prodeje), konečná cena včetně provize a dalších poplatků však bude o dost vyšší. Umělec se tak v této kategorii přiblížil prodejům dalších rudolfinců, například Bartolomea Sprangera.  
 

Hans von Aachen: Donna Venusta s mladým mužem, 1581, rozmývaná kresba inkoustem na ručním papíře, 14,4 x 9,8 cm, vyvolávací cena: 1500 EUR Zisska & Lacher Mnichov 24. 7. 2020	 Hans von Aachen: Donna Venusta s mladým mužem, 1581, rozmývaná kresba inkoustem na ručním papíře, 14,4 x 9,8 cm, vyvolávací cena: 1500 EUR Zisska & Lacher Mnichov 24. 7. 2020  Podle nápisu v pravém dolním rohu kresby víme, že kresba vznikla v Římě v roce 1581. Do Itálie Hans von Aachen, rodák z Kolína nad Rýnem, kterému se dostalo prvotního malířského školení od nizozemských a vlámských malířů usazených v Německu, odešel roku 1574. Nejprve pobýval v Benátkách a pak zamířil do Říma. V Itálii zůstal až do roku 1586, kdy se vrací zpět do Kolína nad Rýnem vyřídit rodinné záležitosti. V kresbě nejspíše můžeme spatřit vyobrazení smyslů, chuti a sluchu a byla patrně prvním návrhem kompozice námětu, který malíř později vícekrát zpracovával.  Identita dámy – loutnistky – je známá díky Karlu van Manderovi, podle něhož se jedná o švagrovou Anthonise Santvoorta (1552–1600), nizozemského malíře a obchodníka s uměním žijícího v Římě, jehož římský ateliér byl místem setkávání umělců ze severu a centrem, kde se pěstovala kresba. Právě Santvoort měl hostit při pobytu ve městě i Hanse von Aachen, který měl být v jeho domě dokonce ubytován. Před svým prodejem u mnichovské aukční Karl & Faber v listopadu 1974 se měla nacházet v jihoněmecké privátní kolekci bez určení lokality, po tomto datu až do současného prodeje byla v soukromém vlastnictví v Bavorsku. Další mnichovský dražebník, Zisska & Lacher, ji bude nyní nabízet v rámci svých spojených aukcí 74 a 75, které budou probíhat od úterý 21. července. Aachenova kresba přijde na řadu v oddílu starého umění v pátek 24. července opoledne. Její minimální podání činí 1500 eur, odhadní pak zhruba o 500 eur více.     Olej Autoportrét s Donnou Venustou, ke kterému Aachen popsanou přípravnou kresbu použil, byl jedním z hlavních děl, které pařížská Galerie Canesso představila ve své expozici na veletrhu TEFAF v Maastrichtu v první polovině března tohoto roku. Oproti přípravné kresbě je zde několik změn.  vystavován  Sloužil jako předběžná kresba pro obraz stejného předmětu, ve kterém však Aachen učinil důležitou změnu, jak vysvětluje Rüdiger an der Heide ve svém článku o kresbě (Weltkunst 1979, s. 452-453). V malbě umělec nahradil mladého muže autoportrétem.  Ve srovnání s naším listem jsou další malby. Obrazová část obrazu je výrazně menší, zobrazený obrázek je zobrazen pouze na polovičním obrázku. Místo lodi na podlaze a dechového nástroje na stole byly před knihou umístěny hrozny v zátiší. Tyto změny dokazují, že se jedná o předběžnou kresbu, první koncepční návrh malby a je to pravděpodobně jen příjemný večer v přátelské atmosféře. -   , se v minulosti objevil v aukcích hned třikrát a vždy tomu bylo u aukční síně Christie's. Poprvé podle údajů galerie již v roce aukční historie, ceny apod.    dílenská verze v Sothebys https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/important-old-master-paintings-including-european-works-of-art-n08404/lot.273.html?locale=en  	  Aachen se na trhu často neobjevuje ... ble ble kresba u nás u Hejtmánků apod.
Hans von Aachen: Autoportrét s Donnou Venustou,
olej na plátně, 112 x 88 cm,
cena nezveřejněna, Galerie Canesso, Paříž

 

Olej Autoportrét s Donnou Venustou, ke kterému Aachen popsanou přípravnou kresbu použil, byl jedním z hlavních děl, která představila pařížská Galerie Canesso ve své expozici na veletrhu TEFAF v Maastrichtu v první polovině března tohoto roku. Obraz byl mnohokrát publikován v odborné literatuře (Eliška Fučíková, Joachim Jakoby, Bernard Aikema atd.) a byl součástí několika aachenovských výstav, včetně výstavy Hans von Aachen: Malíř na evropských dvorech, která před deseti lety probíhala v Císařské konírně na Pražském hradě a v Kunsthistorisches Museu ve vídni. Badatelé se shodují na dataci malby do první poloviny 80. let 16. století.

Oproti prvotní kresbě vykazuje pozdější malba několik odlišností: zobrazuje pouze výřez kompozice, dechový nástroj na stole byl nahrazen zátiším v podobě hroznů a nejdůležitější změnou, kterou se již v roce 1979 v časopise Welkunst zabýval Rüdiger an der Heide, je nahrazení zobrazení mladého muže autoportrétem umělce. Že se o Aachenův autoportrét jedná, víme nejen z Manderovy zmínky, ale také díky možnosti srovnání s dalšími známými umělcovými podobiznami. Za všechny můžeme jmenovat jednu, z domácích sbírek, Dva smějící se mladíky z kroměřížské obrazárny. 

Olej pochází původně z anglické šlechtické kolekce baronetů z Astley. V roce 1927 prošel aukcí Christie's v Londýně jako dílo Andrey Schiavoneho. Tehdy ho zakoupil obchodník s uměním Frank Sabin a jeho osudy byly od té doby neznámé až do roku 1995, kdy obraz v privátní kolekci objevila Eliška Fučíková. Do té doby byl znám pouze z černobílé fotografie z doby svého prodeje. V různých variantách se však na trhu objevil ještě několikrát. 

 

Hans von Aachen: Donna Venusta s autoportétem umělce olej na plátně, 85,1 x 66,7 cm odhadní cena: 20 000 - 30 000 GBP (nevydraženo) Christie’s 6. 7. 2018
Hans von Aachen a dílna: Donna Venusta s autoportétem umělce,
olej na plátně, 85,1 x 66,7 cm,
odhad: 20 000-30 000 GBP (nevydraženo), Christie’s 6. 7. 2018
 
 
Dílenská verze menších rozměrů prošla aukcí u Christie's v roce 1973, opět pod jménem jiného manýristy, Bartolomea Passarottiho. Podruhé ji aukční síň dražila před dvěma lety jako práci Hanse von Aachen a jeho dílny v denní aukci starých mistrů v Londýně. Odhadní cena byla stanovena na 20 tisíc až 30 tisíc liber (zhruba 26 tisíc až 40 tisíc dolarů). Jinou dílenskou kopii malby v chladných tónech, nabízela s odhadem 30 tisíc až 50 tisíc amerických dolarů v roce 2008 newyorská pobočka aukční síně Sotheby's. 
 
Aachenovy práce jsou na trhu velkou vzácností. V aukcích se celosvětově dražily asi tři desítky jeho maleb, v jednotkách pak napočítáme kreseb a tisků. Významný byl objev malby s vyobrazením Diany odpočívající po lovu ze soukromé sbírky, který na základě dobových pramenů a restaurátorských průzkumů Aachenovi připsala Eliška Fučíková. Obraz v červnu 2013 dražil Arthouse Hejtmánek a jeho cena vystoupala z 2,48 milionu na 5,95 milionu korun.
 
 
Hans von Aachen (dílna): Donna Venusta, 
olej na plátně, 106,8 x 83,8 cm,
odhad: 30 000–50 000 USD (nevydraženo), Sotheby’s New York 24.-25. 1. 2008
 
 
Vůbec nejdražší umělcův obraz, velkoformátovou malbu Lucrezia a Tarquinius, prodalo v roce 1993 vídeňské Dorotheum. Nový majitel, Kunsthistorisches Museum ve Vídni, za ni tehdy vydalo 5,5 milionu rakouských šilinků (asi 430 tisíc eur), téměř dvojnásobek horní hranice odhadu.
 

Související články

Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Sotheby's Londýn 25. 6. 2024

Součástí nadcházející večerní aukce moderního a současného umění společnosti Sotheby's v Londýně bude i reprezentativní plátno Zdeňka Sýkory Linie č. 94. Obraz je nabízen s odhadem 400 až 600 tisíc liber, což včetně provize a dalších poplatků odpovíd...

24. června 2024
Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<