Aukční trh v Německu

První díl seriálu o aukcích umění našich blízkých sousedů

Je jiný? A v čem? Jaký je zdejší poměr sil, jaká je nabídka a poptávka? Zahajujeme pro vás nový cyklus článků přibližující dění na aukčním trhu v německojazyčných zemích, a to v širším středoevropském kontextu. Sledovány budou nejen trendy v jednotlivých zemích, bohatost nabídky, ale také například výskyt a cenové ohodnocení nabízených bohemik a reportovány budou zajímavé výsledky například z Vídně, Berlína nebo Zurychu.

Dorotheum Wien

Staletí společných osudů, kulturních, politických a ekonomických vazeb nás spojuje s německy mluvícími zeměmi, respektive ať už historicky s Rakouskem nebo aktuálně také v rámci ekonomických zájmů se Spolkovou republikou Německo. Jak však ukázaly poslední týdny, může být společná minulost také neuralgickým bodem, díky němuž se dříve jasná spojení a vazby ocitají jaksi za hranou. Jak je to však v případě trhu s uměním, jaká je jeho podoba u našich rakouských a německých sousedů? Je jinak orientován? O co mají kupci zájem? Které aukční domy jsou úspěšné? Prodává se v nich „české“ umění? Na tyto a mnohé další otázky se pokusí odpovědět seriál připravovaných článků a zpravodajství z aukčního trhu nejen v Německu a v Rakousku, ale také ve Švýcarsku. Taktéž se můžete těšit na profily jednotlivých úspěšných aukčních domů, reporty aktuálních zajímavých aukčních výsledků nebo na zprávy týkající se dražeb konkrétních bohemikálních položek.

Specifickou roli v celém regionu jednoznačně hraje defacto nejstarší aukční dům na světě, Dorotheum, založený roku 1707 ve Vídni. Provozuje pobočky nejen v rakouské metropoli, ale i v dalších rakouských spolkových zemích, a samozřejmě po celé Evropě (od roku 1992 v Praze). Svým obratem patří nepochybně mezi největší aukční domy ve střední Evropě a jeho dominance je patrná i v rámci německého a švýcarského trhu.

aukční dům Lempertz

Trendy a úspěšnost jednotlivých význačnějších aukčních domů v německy mluvících zemích za rok 2012 reportovaly německé hospodářské noviny Handelsblatt. Právě Dorotheum tak uskutečnilo za uplynulý rok celkem 600 aukcí, a to s celkovým obratem 152 milionů eur, což předčilo jednoznačně obraty dalších tradičních aukčních domů (nutno ovšem podotknout, že některé z nich konečná bilanční čísla nezveřejnily). Tradiční dům Lempertz působící v Kolíně nad Rýnem vykázal například obrat 51 milionů eur (při 17 aukcích), švýcarský aukční dům Koller (bez oddělení Koller West) obrat okolo 100 milionů švýcarských franků a stuttgartský dům Nagel 43 milionů eur.

Na příkladu Dorothea lze ostatně ukázat také některé obecnější trendy na trhu s uměním u našich „západních“ sousedů. V případě Rakouska a v rámci Německa především v Bavorsku je patrný stálý zájem o sakrální umění, a to jak u „luxusních“ tak drobnějších položek (malby na pergamenu atd.). Integrální složkou byly vždy aukce starých mistrů, u nichž je obzvlášť v poslední době znát obrat z klesajícího trendu, doplněné o nabídku kvalitních starožitností. V tomto případě jsou levnější položky především vlivem internetových nabídek aukcí nahrazovány menším počtem kvalitnějších a vzácnějších artefaktů (Dorotheum tak zavedlo např. službu Dailyauction, která v případě méně nákladných položek konkuruje internetovým aukčním serverům).

Josef Štern: Představení v chrámu / 1751 - 53 / olejová skica k hlavnímu oltářnímu obrazu v kostele v Dubu nad Moravou
Josef Stern: Představení v chrámu / 1951-53 / olej na plátně / 90 x 46 cm / olejová skica k hlavnímu oltářnímu obrazu v kostele v Dubu nad Moravou / im Kinsky Vídeň 13. 10. 2009 / 11 250 eur

 

Dalšími pilíři v rámci nabídek jednotlivých aukčních domů jsou díla středoevropské avantgardy a moderny doplněné o práce na papíře, mezi nimiž hraje důležitou roli stará kresba a grafika, na něž se některé aukční domy přímo specializují (Bassenge, Berlin ad.). Co se týče zastoupení konkrétních bohemik a moravik, tak se poměrně často objevují v nabídce nejen některé práce české moderny, ale i práce umělců z období 60. – 70. let. Specifické jsou nabídky starých mistrů, kdy bývají občas prodávány výjimečné práce galerijního charakteru. V roce 2009 se tak ve vídeňském aukčním domě im Kinsky dražila jedinečná olejová skica moravského barokního malíře Josefa Sterna k hlavnímu oltářnímu obrazu v kostele v Dubu nad Moravou. I přes snahu Moravské galerie získat dílo do svých sbírek byla nakonec zakoupena rakouským sběratelem orientujícím se na pozdně barokní středoevropské umění, a to za celkem nízkou částku 11 250 eur (odhadní cena před aukcí přitom byla 3 500 eur).

Stabilní je samozřejmě zájem o tradiční současné „domácí“ autory, mezi nimiž dominují například umělecké star typu Gerharda Richtera a Markuse Lüpertze v Německu, případně Arnulfa Rainera nebo Hermanna Nitscheho v Rakousku a dalších. V roce 2012 se pak v Dorotheu realizovaly velice zajímavé prodeje špičkových děl světových autorů, které snad naznačily budoucí vzrůstající zájem o tuto sortu uměleckých artefaktů. Za Concetto spaziale Lucia Fontany zaplatil zájemce ze Švýcarska 582 300 eur a zrcadlový objekt Anishe Kapoora zakoupil manželský sběratelský pár z Rakouska za 754 800 eur. V obecné rovině tkví největší rozdíly v trhu s uměním mezi německy mluvícími zeměmi a Českou republikou především v jasné absenci širší „středostavovské“ sběratelské vrstvy, která právě za našimi hranicemi tvoří většinu zájemců. Tradice sběratelství v Čechách a na Moravě přerušená především po roce 1948 nebyla zatím ani za více jak dvacet let po tzv. sametové revoluci obnovena a je otázkou, kdy se tak stane.

Aukční dům im Kinsky

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<