Top 10 Václava Brožíka

Nejdražší Brožíkovy obrazy v Česku i v zahraničí

Na čtyřech květnových aukcích bude nabízeno dohromady sedm obrazů Václava Brožíka v čele s důležitým plátnem Děti v lese, u kterého se očekává, že se prodá v novém aukčním rekordu. Ten stávající má hodnotu necelé 4 miliony korun.

Václav Brožík: Děti v lese, 1891


Václav Brožík: Děti v lese, 1891,
olej na plátně, 125 × 165 cm, vyvolávací cena 3 000 000 Kč (+20 %), Galerie Kodl 27. 5. 2018

Jakkoliv je Václav Brožík neopominutelnou postavou českého umění, na aukcích o jeho díla dlouho příliš velký zájem nebyl. Na jaře 2004, tedy rok po malířově velké výstavě ve Valdštejnské jízdárně, vyšel v Hospodářských novinách článek s příznačným titulkem Češi na aukcích nedoceňují své Brožíky.

"Když se v žebříčku Top Ten 1999 objevila Kosárkova Krajina s cikány po dešti, vydražená síní Peron za 1,75 miliónu korun, znalci trhu zbystřili pozornost. O dva roky později se zdálo, že nový trend je potvrzen: v žebříčku 2001 byla Hynaisova Alegorie míru prodaná v Dorotheu za dva milióny a ještě Ženíškova Záhuba adamitů od Meissnera-Neumanna za 1,05 miliónu. Od té doby se však v žebříčku žádný malíř 19. století neobjevil," vypočítávala v článku nejdražší prodeje Naďa Klevisová. 

Václav Brožík: Jitro, 1890

Václav Brožík: Jitro, 1890,
olej na plátně, 100 × 80 cm,
cena: 1 720 000 Kč,
Meissner-Neumann 8. 12. 2007


Václav Brožík byl poprvé dražen za více než milion korun až o tři roky později. Obraz Na pole, jedna ze studií či variant obrazu Cestou do polí (Říjnové ráno), který je ve sbírce Galerie hlavního města Prahy, v prosinci 2007 vystoupal na aukci společnosti Meissner-Neumann z necelých 520 tisíc až na 1,72 milionu korun. 

Od té doby bylo za více než milion korun na českých aukcích vydraženo 23 Brožíkových obrazů. S výjimkou jednoho obrazu držaného v prosinci 2010 ve Stockholmu se v aktuálním top 10 objevují výhradně prodeje z posledních čtyř let. 

Na již zmiňované velké Brožíkově výstavě, kterou před patnácti lety kurátorsky připravila tehdejší ředitelka sbírky 19. století Národní galerie Naděžda Blažíčková-Horová, se žádný z představovaných obrazů neobjevil. Soupis, který je součástí katalogu výstavy a který si nedělá nárok na úplnost, tři z představovaných obrazů vůbec nezná a šest je uvedeno jako "nezvěstné". Pouze u Mistra Jana Husa udává přesné rozměry.

Ceny jsou uváděny včetně aukční provize. Velikost obrázku, s výjimkou Přemysla Otakara II., který je zmenšený, poměrově odpovídá jejich reálným formátům.

 

Václav Brožík: U studně, 1890–94

1. Václav Brožík: U studně, 1890–94,
olej na plátně, 73 × 96 cm,
cena: 3 960 000 Kč, Galerie Kodl 24. 5. 2015

Obraz byl roku 1894 vystaven na výroční výstavě v mnichovském Glaspalast a reprodukován ve výstavním katalogu. Někdy poté jej umělcův tchán a galerista Charlese Sedelmeyer prodal do Spojených států. Proto toto dílo za sebou nemá novější výstavní a publikační historii. V Českém prostředí byl znám jen z rytiny otištěné v roce 1901 v časopise Zlatá Praha, která reprodukovala ústřední scénu obrazu.

 

Václav Brožík: Loučení Přemysla Otakara II. s rodinou, 1874,

2. Václav Brožík: Loučení Přemysla Otakara II. s rodinou, 1874,
olej na plátně, 192 × 335 cm,
cena: 1 223 000 SEK, Bukowskis Stockholm 7. 12. 2010

Patrně nejzásadnější z Brožíkovských objevů posledních let. Jde o jediné monumentální malířovo plátno, které se v posledních minimálně dvaceti letech objevilo v aukci, a současně o vrcholnou ukázku jeho historické malby. Obraz, který zachycuje krále Přemysla Otakara II. před tažením do Rakous, které skončilo osudnou bitvou na Moravském poli z srpnu 1278, Brožík podle Naděždy Blažíčkové-Horové vytvořil na přelomu let 1873 a 1874 v Drážďanech a v Mnichově a poprvé jej vystavil v roce 1874 na výstavě Krasoumné jednoty, kde byl nabízen s cenou 10 tisíc zlatých. Byl zmiňován v dobových časopisech i pozdější literatuře, nikdy však nebyl reprodukován. Ve Stockholmu se prodal na horní hranici předaukčního odhadu, v přepočtu za 3,37 milionu českých korun. 

 

Václav Brožík: Ovce na pastvě, 1890–99

3. Václav Brožík: Ovce na pastvě, 1890–99,
olej na plátně, 56,5 × 76 cm,
cena: 3 348 000 Kč, Arthouse Hejtámánek 1. 6. 2017

Podle názoru Naděždy Blažíčkové-Horové je pravděpodobné, že dílo vzniklo v 90. letech na statku d`Ambleville ve střední Francii, který vlastnil malířův tchán. Zde často a rád maloval venkovské výjevy s vesničany a se zvířaty. Obraz bez předchozí výstavní a publikační historie loni na aukci Arthouse Hejtmánek startoval na méně než polovině konečné částky. 

 

Václav Brožík: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, před 1883

4. Václav Brožík: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, před 1883,
olej na plátně, 100 × 153 cm,
cena: 3 224 000 Kč, Arthouse Hejtmánek 2. 6. 2016

Jedna z mnoha studií k stěžejnímu Brožíkovu dílu z roku 1883, které má více jak 5 x 7 metrů. Obraz je kompozičně identický s finální malbou. Katalog z roku 2003 obraz uvádí pod číslem 101. V letech 1962–67 měl být ve sbírce Národní galerie, v době konání výstavy byl však nezvěstný. Jeho dražba startovala na necelých 1,5 milionech korun.

 

Václav Brožík: Jaro (U potoka), před 1899

5. Václav Brožík: Jaro (U potoka), před 1899,
olej na plátně, 82 × 65,5 cm,
cena: 2 728 000 Kč, Arthouse Hejtmánek 28. 5. 2015

Katalog z roku 2003 obraz uvádí pod číslem 317 a reprodukuje fotografii z malířova pražského ateliéru z roku 1899, na které je toto dílo k vidění v popředí, v masivním zlaceném rámu na malířském stojanu. Protějškově k němu je umístěn obraz Jaro (U plotu), který byl v roce 2010 v Dorotheu vydražen za 1,2 milionu korun. Oba obrazy podle K. B. Mádla, který v roce 1903 napsal předmluvu k albu Brožíkových obrazů, které vydal J. Otto, původně vlastnil J. Plexider. 

 

Václav Brožík: Den na pláži,

6. Václav Brožík: Den na pláži,
olej na desce, 53 × 81 cm,
cena: 125 000 USD, Bonhams New York 8. 11. 2017

Nejzajímavější z loňských zahraničních prodejů Brožíkových děl. Na aukci evropské umění 19. století společnosti Bonhams se obraz prodal za dvojnásobek horní hranice předaukčního odhadu, v přepočtu za 2,7 milionu korun. Podle razítka na zadní straně pocházel z umělcovy pozůstalosti, v době Brožíkovy smrti v dubnu 1901 se tedy ještě nacházel v jeho ateliéru. Prodávající, soukromý sběratel ze San Diega, jej měl získat v 80. letech. Katalog z roku 2003 obraz, ani žádná příbuzné přímořské studie nereprodukuje.

 

Václav Brožík: Husopaska, 1888–89

7. Václav Brožík: Husopaska, 1888–89,
olej na plátně, 81,5 × 60 cm,
cena: 2 640 000 Kč, Galerie Kodl 30. 11. 2014

Obraz je variantou rozměrnějšího obrazu téhož námětu, který v roce 1891 z Jubilejní výstavy zakoupil pro Obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění císař František Josef I. Tento obraz, který Brožík poprvé představil na pařížském salonu v roce 1889, je dnes v Národní galerii a Česká pošta jej v roce 2001, u příležitosti 150. výročí malířova narození, vydala na poštovní známce. Aukční katalog tuto spojitost překvapivě vůbec nezmiňoval. Prodeji v České republice o půl roku dříve předcházela aukce ve Spojených státech. Lokální aukční síň Shannonʼs v Connecticutu obraz nabízela s odhadem 5–7 tisíc dolarů, konečná cena se vyšplhala na 45,6 tisíce dolarů, v přepočtu tehdy platným kurzem tedy za 905 tisíc korun. Katalog americké aukce uvádí, že obraz je na zadní straně označen pozůstalostním razítkem, až do Brožíkovy smrti tedy zůstal nedokončen v jeho pařížském ateliéru. 

 

Václav Brožík: Černé jahody, 1899

8. Václav Brožík: Černé jahody, 1899,
olej na dřevěné desce, 100 × 80 cm,
cena: 2 520 000 Kč, Galerie Kodl 30. 11. 2014

Obraz Brožík poprvé přestavil na výstavě Krasoumné jednoty na podzim 1899 a objevuje se také na zmiňované fotografii z malířova ateliéru z téhož roku. Zlatá Praha o něm tehdy referovala jako nové variaci na malířův oblíbený motiv dětí v lese. "Dalo by se mnoho napsati o skvělém koloritu výborné komposiční skupiny, trefném vystižení dětských typů, kdyby letošní obraz Brožíkův nebyl několikátou již variací na oblíbené mistrovo théma, jehož první přednes zatajil v nás dech upřímným obdivem," dodával konkurenční Světozor. Aukční katalog k provenienci díla uváděl, že pochází z vynikající prvorepublikové plzeňské sbírky.

 

Václav Brožík: Podobizna hraběnky Marie Antonie Sylva-Taroucca, 1895

9. Václav Brožík: Podobizna hraběnky Marie Antonie Sylva-Taroucca, 1895,
olej na plátně, 221 × 145 cm,
cena: 2 400 000 Kč, Galerie Kodl 29. 11. 2015

Portrét hraběnky Marie Antonie Sylva-Taroucca, který malíř spolu s dvěma dalšími ženskými portréty vystavil na výstavě Krasoumné jednoty na jaře 1896. "Honosí se třemi krásnými toaletami, snad krásněji namalovanými než skutečnost sama; dámy na výstavě aspoň portréty Brožíkovy uváděly u vytržení. Nejskvostnější róbu má hraběnka čís. 154; vyznamenává se také zlatozeleným arrasem, vycpaným to papouškem, sedícím na lenochu hraběcího křesla," popsal obraz ve Světozoru K. M. Čapek-Chod. Takřka identický portrét dámy v růžových šatech, avšak bez papouška, se od roku 1967 nachází ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, zde je však (podle všeho chybně) veden jako Podobizna Anny Marie hraběnky Thun-Hohenstein. Na zmiňované výstavě Krasoumné jednoty byla portrétovaná identifikovaná jako hraběnka S. Brožík portrétoval rovněž hraběte Arnošta Sylva-Tarrouca, obraz je však dnes nezvěstný. Na obsáhlé malířově retrospektivě, která se konala v lednu 1928, tedy rok po nuceném rozprodeji průhonického panství i veškerého vybavení zámku, byl portrét hraběte nabízen za 60 tisíc korun, což v dnešních relacích odpovídá zhruba částce 1,2 milionu korun. Emil Filla si v té době za své obrazy říkal od 5 do 20 tisíc korun.

 

Václav Brožík: Politikáři na vsi, 1886

10. Václav Brožík: Politikáři na vsi, 1886,
olej na dřevěné desce, 94 × 131 cm,
cena: 2 300 000 Kč, European Arts 6. 3. 2016

Obraz měl premiéru na pařížském salonu v roce 1886 a o rok později byl vystaven v pražské galerii Ruch. V návaznosti na to byl reprodukován v časopise Zlaté Praha, kde mu byla věnována celá dvoustrana. Dřevořez Charlese Baudea byl v roce 1891 otištěn také v německém časopise Moderne Kunst. Na trhu se obraz poprvé objevil na podzim 1999 na aukci v Kolíně nad Rýnem, kde byl vydražen v přepočtu přibližně za 21 tisíc eur. O rok později se prodal na aukci Sothebyʼs v New Yorku za přibližně dvojnásobek. O sedm let později pak tuto cenu zopakoval na aukci Christieʼs. I v Česku byl dražen již dvakrát. Prodeji z roku 2016 předcházela aukce Meissner-Neumann na jaře 2013, na které se prodal za 2,1 milionu korun

 

 


Související články

Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

TOP 10 Františka Muziky

Za posledních několik let se TOP 10 Františka Muziky zcela proměnilo. Pouze s jedinou výjimkou se v něm nyní nacházejí díla zakoupená na aukcích od roku 2018. Loni se Muzika také dostal mezi nejúspěšnější umělce na aukcích, patřilo mu sedmé místo v ř...

8. dubna 2024
Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Prodeje Antonína Procházky v roce 2023 a aktuální TOP 10

V loňském roce zaznamenal Antonín Procházka devátý nejvyšší obrat ze všech autorů, jejichž díla se prodávají v aukcích. Sběratelé za jeho práce vydali nejvíce peněz v historii, více než 27 milionů korun.

27. února 2024
Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Zajímavé aukční výsledky Karla Vítězslava Maška

Obrazy Karla Vítězslava Maška se na tuzemském trhu dlouho pohybovaly ve střední cenové hladině. V nižších stovkách tisíc, s dražebním rekordem necelých 537 tisíc korun za pointilistické plátno Zahrada z roku 2017. Pak ale přišly loňský červen a listo...

23. února 2024
Zobrazit všechny

Další články


<