Top 10 Václava Brožíka

Nejdražší Brožíkovy obrazy v Česku i v zahraničí

Na čtyřech květnových aukcích bude nabízeno dohromady sedm obrazů Václava Brožíka v čele s důležitým plátnem Děti v lese, u kterého se očekává, že se prodá v novém aukčním rekordu. Ten stávající má hodnotu necelé 4 miliony korun.

Václav Brožík: Děti v lese, 1891


Václav Brožík: Děti v lese, 1891,
olej na plátně, 125 × 165 cm, vyvolávací cena 3 000 000 Kč (+20 %), Galerie Kodl 27. 5. 2018

Jakkoliv je Václav Brožík neopominutelnou postavou českého umění, na aukcích o jeho díla dlouho příliš velký zájem nebyl. Na jaře 2004, tedy rok po malířově velké výstavě ve Valdštejnské jízdárně, vyšel v Hospodářských novinách článek s příznačným titulkem Češi na aukcích nedoceňují své Brožíky.

"Když se v žebříčku Top Ten 1999 objevila Kosárkova Krajina s cikány po dešti, vydražená síní Peron za 1,75 miliónu korun, znalci trhu zbystřili pozornost. O dva roky později se zdálo, že nový trend je potvrzen: v žebříčku 2001 byla Hynaisova Alegorie míru prodaná v Dorotheu za dva milióny a ještě Ženíškova Záhuba adamitů od Meissnera-Neumanna za 1,05 miliónu. Od té doby se však v žebříčku žádný malíř 19. století neobjevil," vypočítávala v článku nejdražší prodeje Naďa Klevisová. 

Václav Brožík: Jitro, 1890

Václav Brožík: Jitro, 1890,
olej na plátně, 100 × 80 cm,
cena: 1 720 000 Kč,
Meissner-Neumann 8. 12. 2007


Václav Brožík byl poprvé dražen za více než milion korun až o tři roky později. Obraz Na pole, jedna ze studií či variant obrazu Cestou do polí (Říjnové ráno), který je ve sbírce Galerie hlavního města Prahy, v prosinci 2007 vystoupal na aukci společnosti Meissner-Neumann z necelých 520 tisíc až na 1,72 milionu korun. 

Od té doby bylo za více než milion korun na českých aukcích vydraženo 23 Brožíkových obrazů. S výjimkou jednoho obrazu držaného v prosinci 2010 ve Stockholmu se v aktuálním top 10 objevují výhradně prodeje z posledních čtyř let. 

Na již zmiňované velké Brožíkově výstavě, kterou před patnácti lety kurátorsky připravila tehdejší ředitelka sbírky 19. století Národní galerie Naděžda Blažíčková-Horová, se žádný z představovaných obrazů neobjevil. Soupis, který je součástí katalogu výstavy a který si nedělá nárok na úplnost, tři z představovaných obrazů vůbec nezná a šest je uvedeno jako "nezvěstné". Pouze u Mistra Jana Husa udává přesné rozměry.

Ceny jsou uváděny včetně aukční provize. Velikost obrázku, s výjimkou Přemysla Otakara II., který je zmenšený, poměrově odpovídá jejich reálným formátům.

 

Václav Brožík: U studně, 1890–94

1. Václav Brožík: U studně, 1890–94,
olej na plátně, 73 × 96 cm,
cena: 3 960 000 Kč, Galerie Kodl 24. 5. 2015

Obraz byl roku 1894 vystaven na výroční výstavě v mnichovském Glaspalast a reprodukován ve výstavním katalogu. Někdy poté jej umělcův tchán a galerista Charlese Sedelmeyer prodal do Spojených států. Proto toto dílo za sebou nemá novější výstavní a publikační historii. V Českém prostředí byl znám jen z rytiny otištěné v roce 1901 v časopise Zlatá Praha, která reprodukovala ústřední scénu obrazu.

 

Václav Brožík: Loučení Přemysla Otakara II. s rodinou, 1874,

2. Václav Brožík: Loučení Přemysla Otakara II. s rodinou, 1874,
olej na plátně, 192 × 335 cm,
cena: 1 223 000 SEK, Bukowskis Stockholm 7. 12. 2010

Patrně nejzásadnější z Brožíkovských objevů posledních let. Jde o jediné monumentální malířovo plátno, které se v posledních minimálně dvaceti letech objevilo v aukci, a současně o vrcholnou ukázku jeho historické malby. Obraz, který zachycuje krále Přemysla Otakara II. před tažením do Rakous, které skončilo osudnou bitvou na Moravském poli z srpnu 1278, Brožík podle Naděždy Blažíčkové-Horové vytvořil na přelomu let 1873 a 1874 v Drážďanech a v Mnichově a poprvé jej vystavil v roce 1874 na výstavě Krasoumné jednoty, kde byl nabízen s cenou 10 tisíc zlatých. Byl zmiňován v dobových časopisech i pozdější literatuře, nikdy však nebyl reprodukován. Ve Stockholmu se prodal na horní hranici předaukčního odhadu, v přepočtu za 3,37 milionu českých korun. 

 

Václav Brožík: Ovce na pastvě, 1890–99

3. Václav Brožík: Ovce na pastvě, 1890–99,
olej na plátně, 56,5 × 76 cm,
cena: 3 348 000 Kč, Arthouse Hejtámánek 1. 6. 2017

Podle názoru Naděždy Blažíčkové-Horové je pravděpodobné, že dílo vzniklo v 90. letech na statku d`Ambleville ve střední Francii, který vlastnil malířův tchán. Zde často a rád maloval venkovské výjevy s vesničany a se zvířaty. Obraz bez předchozí výstavní a publikační historie loni na aukci Arthouse Hejtmánek startoval na méně než polovině konečné částky. 

 

Václav Brožík: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, před 1883

4. Václav Brožík: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, před 1883,
olej na plátně, 100 × 153 cm,
cena: 3 224 000 Kč, Arthouse Hejtmánek 2. 6. 2016

Jedna z mnoha studií k stěžejnímu Brožíkovu dílu z roku 1883, které má více jak 5 x 7 metrů. Obraz je kompozičně identický s finální malbou. Katalog z roku 2003 obraz uvádí pod číslem 101. V letech 1962–67 měl být ve sbírce Národní galerie, v době konání výstavy byl však nezvěstný. Jeho dražba startovala na necelých 1,5 milionech korun.

 

Václav Brožík: Jaro (U potoka), před 1899

5. Václav Brožík: Jaro (U potoka), před 1899,
olej na plátně, 82 × 65,5 cm,
cena: 2 728 000 Kč, Arthouse Hejtmánek 28. 5. 2015

Katalog z roku 2003 obraz uvádí pod číslem 317 a reprodukuje fotografii z malířova pražského ateliéru z roku 1899, na které je toto dílo k vidění v popředí, v masivním zlaceném rámu na malířském stojanu. Protějškově k němu je umístěn obraz Jaro (U plotu), který byl v roce 2010 v Dorotheu vydražen za 1,2 milionu korun. Oba obrazy podle K. B. Mádla, který v roce 1903 napsal předmluvu k albu Brožíkových obrazů, které vydal J. Otto, původně vlastnil J. Plexider. 

 

Václav Brožík: Den na pláži,

6. Václav Brožík: Den na pláži,
olej na desce, 53 × 81 cm,
cena: 125 000 USD, Bonhams New York 8. 11. 2017

Nejzajímavější z loňských zahraničních prodejů Brožíkových děl. Na aukci evropské umění 19. století společnosti Bonhams se obraz prodal za dvojnásobek horní hranice předaukčního odhadu, v přepočtu za 2,7 milionu korun. Podle razítka na zadní straně pocházel z umělcovy pozůstalosti, v době Brožíkovy smrti v dubnu 1901 se tedy ještě nacházel v jeho ateliéru. Prodávající, soukromý sběratel ze San Diega, jej měl získat v 80. letech. Katalog z roku 2003 obraz, ani žádná příbuzné přímořské studie nereprodukuje.

 

Václav Brožík: Husopaska, 1888–89

7. Václav Brožík: Husopaska, 1888–89,
olej na plátně, 81,5 × 60 cm,
cena: 2 640 000 Kč, Galerie Kodl 30. 11. 2014

Obraz je variantou rozměrnějšího obrazu téhož námětu, který v roce 1891 z Jubilejní výstavy zakoupil pro Obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění císař František Josef I. Tento obraz, který Brožík poprvé představil na pařížském salonu v roce 1889, je dnes v Národní galerii a Česká pošta jej v roce 2001, u příležitosti 150. výročí malířova narození, vydala na poštovní známce. Aukční katalog tuto spojitost překvapivě vůbec nezmiňoval. Prodeji v České republice o půl roku dříve předcházela aukce ve Spojených státech. Lokální aukční síň Shannonʼs v Connecticutu obraz nabízela s odhadem 5–7 tisíc dolarů, konečná cena se vyšplhala na 45,6 tisíce dolarů, v přepočtu tehdy platným kurzem tedy za 905 tisíc korun. Katalog americké aukce uvádí, že obraz je na zadní straně označen pozůstalostním razítkem, až do Brožíkovy smrti tedy zůstal nedokončen v jeho pařížském ateliéru. 

 

Václav Brožík: Černé jahody, 1899

8. Václav Brožík: Černé jahody, 1899,
olej na dřevěné desce, 100 × 80 cm,
cena: 2 520 000 Kč, Galerie Kodl 30. 11. 2014

Obraz Brožík poprvé přestavil na výstavě Krasoumné jednoty na podzim 1899 a objevuje se také na zmiňované fotografii z malířova ateliéru z téhož roku. Zlatá Praha o něm tehdy referovala jako nové variaci na malířův oblíbený motiv dětí v lese. "Dalo by se mnoho napsati o skvělém koloritu výborné komposiční skupiny, trefném vystižení dětských typů, kdyby letošní obraz Brožíkův nebyl několikátou již variací na oblíbené mistrovo théma, jehož první přednes zatajil v nás dech upřímným obdivem," dodával konkurenční Světozor. Aukční katalog k provenienci díla uváděl, že pochází z vynikající prvorepublikové plzeňské sbírky.

 

Václav Brožík: Podobizna hraběnky Marie Antonie Sylva-Taroucca, 1895

9. Václav Brožík: Podobizna hraběnky Marie Antonie Sylva-Taroucca, 1895,
olej na plátně, 221 × 145 cm,
cena: 2 400 000 Kč, Galerie Kodl 29. 11. 2015

Portrét hraběnky Marie Antonie Sylva-Taroucca, který malíř spolu s dvěma dalšími ženskými portréty vystavil na výstavě Krasoumné jednoty na jaře 1896. "Honosí se třemi krásnými toaletami, snad krásněji namalovanými než skutečnost sama; dámy na výstavě aspoň portréty Brožíkovy uváděly u vytržení. Nejskvostnější róbu má hraběnka čís. 154; vyznamenává se také zlatozeleným arrasem, vycpaným to papouškem, sedícím na lenochu hraběcího křesla," popsal obraz ve Světozoru K. M. Čapek-Chod. Takřka identický portrét dámy v růžových šatech, avšak bez papouška, se od roku 1967 nachází ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, zde je však (podle všeho chybně) veden jako Podobizna Anny Marie hraběnky Thun-Hohenstein. Na zmiňované výstavě Krasoumné jednoty byla portrétovaná identifikovaná jako hraběnka S. Brožík portrétoval rovněž hraběte Arnošta Sylva-Tarrouca, obraz je však dnes nezvěstný. Na obsáhlé malířově retrospektivě, která se konala v lednu 1928, tedy rok po nuceném rozprodeji průhonického panství i veškerého vybavení zámku, byl portrét hraběte nabízen za 60 tisíc korun, což v dnešních relacích odpovídá zhruba částce 1,2 milionu korun. Emil Filla si v té době za své obrazy říkal od 5 do 20 tisíc korun.

 

Václav Brožík: Politikáři na vsi, 1886

10. Václav Brožík: Politikáři na vsi, 1886,
olej na dřevěné desce, 94 × 131 cm,
cena: 2 300 000 Kč, European Arts 6. 3. 2016

Obraz měl premiéru na pařížském salonu v roce 1886 a o rok později byl vystaven v pražské galerii Ruch. V návaznosti na to byl reprodukován v časopise Zlaté Praha, kde mu byla věnována celá dvoustrana. Dřevořez Charlese Baudea byl v roce 1891 otištěn také v německém časopise Moderne Kunst. Na trhu se obraz poprvé objevil na podzim 1999 na aukci v Kolíně nad Rýnem, kde byl vydražen v přepočtu přibližně za 21 tisíc eur. O rok později se prodal na aukci Sothebyʼs v New Yorku za přibližně dvojnásobek. O sedm let později pak tuto cenu zopakoval na aukci Christieʼs. I v Česku byl dražen již dvakrát. Prodeji z roku 2016 předcházela aukce Meissner-Neumann na jaře 2013, na které se prodal za 2,1 milionu korun

 

 


Související články

Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Zajímavé aukční výsledky Karla Vítězslava Maška

Obrazy Karla Vítězslava Maška se na tuzemském trhu dlouho pohybovaly ve střední cenové hladině. V nižších stovkách tisíc, s dražebním rekordem necelých 537 tisíc korun za pointilistické plátno Zahrada z roku 2017. Pak ale přišly loňský červen a listo...

23. února 2024
Široký rozptyl Maxe Švabinského: od stokorun po šestnáct milionů

Široký rozptyl Maxe Švabinského: od stokorun po šestnáct milionů

Zajímavé aukční výsledky loňského jubilanta

Na rok 2023 připadlo kulaté výročí, 150 let od narození známého českého malíře, grafika a výtvarného pedagoga Maxe Švabinského. Obdivovatelé jeho pestré tvorby mu jako pomyslný dárek věnovali jeden velkolepý aukční rekord, a tím i nejúspěšnější sezón...

21. února 2024
Chudší nabídce krajinářů loni vládl Slavíček

Chudší nabídce krajinářů loni vládl Slavíček

Nejdražší mařákovci roku 2023

Obrat za díla žáků Mařákovy školy a autorů s ní spřízněných byl v loňském roce spíše podprůměrný. Ve sledovaných sálových aukcích se loni prodalo nejméně těchto děl od roku 2012 (vyjma pandemického roku 2020). Bylo jich pouze 128 a zájemci za ně vyda...

13. února 2024
Zobrazit všechny

Další články


<