Staří mistři z celé Evropy

Dorotheum Vídeň 10. 11. 2020

První část aukce starých mistrů Dorothea se i přes všechna v Rakousku platná omezení uskuteční v sídle aukční síně jako sálová. Dorotheum zároveň vyzývá zájemce, kteří se dražby chtějí zúčastnit osobně, aby se včas přihlásili a své místo v sále si rezervovali, protože počet účastníků bude omezený. Druhá část aukce je pak plánovaná na polovinu prosince.

Giuseppe Vermiglio (1585–1635): Zajetí Krista, olej na desce, 53,1 x 89,6 cm, odhadní cena: 400 000 - 600 000 EUR

Giuseppe Vermiglio: Zajetí Krista,
olej na desce, 53,1 x 89,6 cm,
odhadní cena: 400 000 - 600 000 EUR (+ aukční provize),

Dorotheum Vídeň 10. 11. 2020

 

V katalogu aukce jsou více než tři stovky položek časově od 14. až do počátku 19. století, místně pak dražba postihuje velkou část Evropy, od italských přes holandské a vlámské až po středoevropské mistry. 

Dílem s nejvyšší odhadní cenou je deska italského tenebristy Giuseppa Vermiglia (1585-1635). Umělec pocházející z Alexandrie v dnešním italském regionu Piemont strávil převážnou část života v Římě, kde tvořil pod vlivem Caravaggiova odkazu. Z malby Zajetí Krista je patrné, že Vermiglio musel být nejspíše přímo obeznámen s Caravaggiovým obrazem stejného námětu z roku 1602, který umělec vytvořil pro římskou patricijskou rodinu Mattei (nyní v Irské národní galerii v Dublinu). Podobá se jí jak v rozvrhu celé kompozice, tak v postavení některých figur i provedení detailů. Jasná barevnost textilií pak odkazuje na znalost soudobé španělské malby.

Vermigliova díla se na trhu objevují velmi zřídka, v řádu jednotek za rok. Tato malba už však svou aukční historii má. Podle katalogu ji současný majitel získal v roce 1992 u Sotheby’s v New Yorku. 

Pouze občasným hostem na aukcích je také všeobecně nadaný manýrista Giorgio Vasari. Aukce nabídne hned dvě jeho desky s vyobrazením zápasících putti, nejspíše alegoriemi ročních dob. Byly původně součástí většího celku nástropní dekorace (maleb v kazetových rámech), o čemž svědčí Vasariho kresba takového stropu dochovaná v Art Institutu v Chicagu. Cena každého z obrazů je odhadována na 150 až 200 tisíc euro.
 

Giorgio Vasari: Allegorie zimy, olej na desce, 80.,5 x 79,5 cm, odhadní cena: 150 000 - 200 000 EUR (+ aukční provize), Dorotheum Vídeň 10. 11. 2020
Giorgio Vasari: Allegorie zimy,
olej na desce, 80,5 x 79,5 cm,
odhadní cena: 150 000 - 200 000 EUR (+ aukční provize),
Dorotheum Vídeň 10. 11. 2020
 

 

Poměrně početná je i skupina středověkých položek. Několika vysoce kvalitními malbami je zastoupena florentská a sienská škola 14. a 15. století. Nejnápadnější je mnohafigurová kompozice Trajánova soudu zasazená do dobového zlaceného architektonického reliéfního rámu, která původně zdobila přední stranu svatební truhly. Samotný výjev se k tématu manželství vztahuje: císař Traján, jehož syn koněm ušlapal syna jisté vdovy, ženu odškodnil tak, že jí zahrnul bohatstvím a svého potomka s ní oženil. Svatební průvod s dary je znázorněn v pravé části obrazu. Na plastické pilastry po stranách malovaného výjevu se umisťovaly erby rodin obou novomanželů. V nabídce dále najdeme třeba práci Bicciho di Lorenzo nebo Ukřižování ze sienské dílny Pietra Lorenzettiho.

Ze středověkých děl střední Evropy zaujmou kvalitní pozdně gotické desky vzniklé podle nejnovějšího bádání nejspíše v bavorském Pasově. Dvě dvojice oltářních křídel, jedny malované, druhé reliéfní (zde a zde), s velkou pravděpodobností tvořily jeden oltář, ačkoli jsou v aukci nabízeny samostatně i přes to, že mají stejného majitele. Tři ze čtyř mariánských výjevů, reliéfní Narození Páně a Klanění, stejně jako malované Zvěstování, jsou téměř identickým ikonografickým přepisem grafik Martina Schongauera. Naopak v malbě Obětování v chrámu použil malíř zcela ojedinělý prvek, kdy kromě Simeona zobrazil navíc ještě dalšího starého kněze. Desky od roku 1975 vlastnil soukromý majitel, ale po celou dobu, až do roku 2018, byly zapůjčeny v Muzeu města Vídně.
 

Florentská škola 15. století: Trajánův soud, tempera, olej a zlato na desce, 63 x 183 cm (celek), odhadní cena: 180 000 - 220 000 EUR, Dorotheum Vídeň 10. 11. 2020
Florentská škola 15. století: Trajánův soud, kolem roku 1450,
tempera, olej a zlato na desce, 63 x 183 cm (celek),
odhadní cena: 180 000 - 220 000 EUR (+ aukční provize),
Dorotheum Vídeň 10. 11. 2020
 

 

Z holandských a vlámských mistrů 16. a 17. století se v aukci objeví například Pieter Coecke van Aelst, Abel Grimmer, Jan Steen, malí Ježíš a sv. Jan Křtitel z Rubensovy dílny nebo krajinný výjev s trhem v popředí z lucemburské soukromé sbírky, který měl vzniknout rukou některého z vlámských umělců usazených v rudolfinské Praze.  

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<