Setkání na Montparnassu

Millon et Associés Paříž 4. 5. 2021

Jarní termíny francouzského aukčního domu Millon jsou zaplněny přehlídkami užitého umění, módy, bibliofilií či komiksů, první květnové úterý však bude sál 2 v pařížském paláci Drouot zasvěcen malbě první poloviny minulého století. Čeští sběratelé jistě zabojují o díla Otakara Kubína a Georgese Karse.

Otakar Kubín: Číšník, kolem 1912


Otakar Kubín: Číšník, kolem 1912,
olej na plátně, 55 x 32 cm,
odhad: 60 000–80 000 EUR (+ 30% provize a DPH), Millon Paříž 4. 5. 2021

Předkládaných 157 položek propojil galerijní expertní tým dvěma sjednocujícími faktory: místem vzniku uměleckých děl a slovanským původem jejich autorů. Touto ověřenou kurátorskou strategií odkazuje Millon na obdobně koncipovaný výběr jiné pařížské aukční síně Artcuriel, nabízený před více než třemi lety s podtitulem Slovanská duše Montparnassu, a cílí mimo jiné na potenciální zájemce ze zemí původu naturalizovaných Francouzů a Francouzek se středo- a východoevropskými kořeny.

Poučeni z úspěšných výsledků u Artcuriel v roce 2018, si organizátoři letošní dražby hodně slibují od české stopy v tzv. Pařížské škole (L'Ecole de Paris). V nabídce najdeme dva obrazy od Otakara Kubína, tři obrazy a dvě kresby Georgese Karse a jednotlivé obrazy od dalších v Čechách narozených umělců, Jaroslava Verise (Zamazala), Charlese Kvapila a Egona Adlera. Nejdražší položkou aukce je raný obraz Otakara Kubína Číšník s odhadní cenou 60–80 tisíc eur (bez poplatků).
 

Otakar Kubín: Kytice


Otakar Kubín: Kytice, 20. léta,
olej na plátně, 91 x 70,5 cm,
odhad: 6 000–8 000 EUR (+ 30% provize a DPH), Millon Paříž 4. 5. 2021

Oproti minulým dekádám oslovuje Kubín současné milovníky umění a sběratele především svou předválečnou tvorbou, která je co do počtu i do výtvarného projevu vyhraněná a zhmotňuje autorovy umělecké i lidské hodnoty. Dosud téměř neznámým příkladem je jeho Číšník z roku 1912–13, nabízený pod číslem 3, jasně barevná a suverénně vyvedená kuboexpresionistická scéna z typického prostředí umělecké kavárny kdesi na Montparnassu. Že do tohoto obrazu vložil Kubín své formální zkušenosti s fauvismem, kubismem i německými expresionisty, je vcelku přirozené, neboť všemi těmito uměleckými tendencemi si během tehdy třicetiletého život prošel.

Kubín v té době za sebou měl praktickou i teoretickou výuku kamenictví ze školy v Hořicích, sochařiny i malby z pražské akademie, nasával inspiraci na studijních cestách do evropských uměleckých center. Po návratu do rodných Boskovic a do Prahy se aktivně zapojil do výtvarného dění kolem Osmy (se skupinou vystavoval v letech 1907–08) a vzdáleně i k mnichovským Der Blaue Reiter (v galerii Der Sturm v roce 1907).
 

Georges Kars: Ženská busta na zeleném pozadí

Georges Kars: Ženská busta na zeleném pozadí,
olej na kartonu, 45 x 37 cm,

odhad: 3 000–4 000 EUR (+ 30% provize a DPH), Millon Paříž 4. 5. 2021

S tímto uměleckým vkladem zahýbala – pro Kubínovy budoucí životní i kariérní peripetie osudová – rozhodnutí z druhé poloviny roku 1912: sňatek s Boženou Katzovou začátkem srpna a, údajně na její popud, odchod do Paříže. První měsíce v novém prostředí se nesly ve znamení hluboké existenční krize, dlouhodobý finanční nedostatek omezoval Kubínovu tvorbu i čistě prakticky, jednoduše nezbývalo na malířský materiál či barvy. A právě Číšník, kvalitně vystavěný, barevně bohatý, signovaný původním jménem "Kubin", oproti poválečnému "Coubine", by tak mohl odkazovat na nadějeplný obrat k lepšímu, spadajícímu do druhé poloviny roku 1913, kdy se představil v Berlíně na Prvním německém podzimním salonu, a k roku 1914 s příslibem samostatné výstavy v Paříži a v Berlíně, v rámci galerie Der Sturm (o událostech kolem Kubína a dubnové výstavy 1914 více zde).

Nicméně velké dějiny rozhodly jinak a Otakar Kubín se ve vleku událostí musel s progresivním centrem umělecké Evropy rozloučit. S vypuknutím první světové války byl i se ženou internován v zajateckém táboře v Bordeaux, po smrti malého syna i manželky začal na dalších třicet let novou existenci v Provence, poté se snažil najít uplatnění v prostředí socialistického Československa (1951–64) a na posledních pět let života se vrátil do Simiane. 
 

Georges Kars: Sedící akt na židli s turbanem

Georges Kars: Sedící akt na židli s turbanem,
olej na plátně, 65 x 50 cm,

odhad: 20 000–30 000 EUR (+ 30% provize a DPH), Millon Paříž 4. 5. 2021

Jeho Číšník však Paříž patrně nikdy na dlouho neopustil. Aukční katalog uvádí, že obraz získala sochařka Chana Orloff (Orlovová), výrazná osobnost umění 20. století a kvintesence avantgardní a modernistické Paříže: naturalizovaná Francouzka židovského původu s východoevropskými kořeny (1888–1968). Narodila se v carském Rusku, z ukrajinského venkova s rodinou emigrovala do první židovské osady v tehdejší osmanské Palestině. Jako výjimečně talentovanou švadlenu a návrhářku ji vyslali v roce 1910 do Paříže doplnit si formální vzdělání. Jejímu nadání a ambicím to však nestačilo a od roku 1911 si rozšířila studium o sochařství a kresbu, o rok později už navštěvovala i nově založenou Akademii Marie Vasiljevové (L'Académie Vassilieff), ateliérové středisko a neformální srdce uměleckého dění na Montparnassu. 

Právě zde se každodenně osobně i ideově potkávala specifická výtvarná komunita, dobrovolní i nucení exulanti ze střední a východní Evropy. Je tedy více než pravděpodobné, že v období kolem roku 1912–13 se Otakar Kubín s mladou Chanou Orloff mohl na Montparnassu setkat a Číšník tak doputovat do jejích rukou. Díky svým intenzivním kontaktům s uměleckými kruhy si celkem rychle etablovaná Chana Orloff vybudovala spíše než oficiální sbírku privátní kolekci kreseb, maleb, tisků i plastik od pařížských přátel, která zdobila její reprezentativní dům s ateliérem, tzv. Villa Seurat, dnes Muzeum Chany Orloff.
 

Georges Kars: Nahá u vany

Georges Kars: Nahá u vany,
olej na plátně, 37 x 46 cm,

odhad: 3 500–4 500 EUR (+ 30% provize a DPH), Millon Paříž 4. 5. 2021

Tam žila a pracovala, byť s obtížemi, i v době nacistické okupace. Jen s pomocí dvou věrných přátel, kteří ji s několikadenním předstihem varovali, se nestala obětí hromadné deportace židovských rodin 16. července 1942, tragické tzv. Razie Zimního velodromu, ve spěchu opustila i s malým synem svůj dům a po strastiplné cestě přes tzv. svobodnou zónu na jihu Francie se přes Grenoble dostala až do Lyonu. Tam se spojila se svým blízkým přítelem, dalším židovským uprchlíkem Georgem Karsem (Jiřím Karpelesem).

S Karsem se znala již od 20. let, o čemž svědčí i několik malířových obrazů v jejím majetku (viz nabízená Ženská busta na zeleném pozadí). V prosinci 1942 se Karsovi spolu s Chanou Orloff a jejím synem podařilo překročit hranici do Švýcarska. Další necelé tři roky tvořila Chana Orloff ve vypůjčeném ateliéru v ženevském azylu a s Karsem, jenž se uchýlil ke své sestře do Curychu, si pravidelně dopisovala. Návrat domů, po pařížském povstání a definitivním osvobození francouzské metropole, ji silně zasáhl, dům našla vypleněný, ateliér zničený, sochy a plastiky zlikvidované. Následujících pětadvacet let zasvětila Chana Orloff opět sochařství, jak pro svou domovskou Francii, tak pro nově ustavený stát Izrael.
 

Georges Kars: Akt

Georges Kars: Akt,
tužka na papíře, 26 x 20 cm,

odhad: 200–300 EUR (+ 30% provize a DPH), Millon Paříž 4. 5. 2021

To zlomený Georges Kars v sobě již tolik síly pokračovat nenašel. S končící válkou sice uvažoval o cestě do Paříže, za svou manželkou Norou, která se aktivně zapojila do místního odboje, a proto se přesunul do Ženevy. Patrně pod vlivem tragických zpráv o pronásledování a smrti rodiny Karsových (Karpelesových) a přátel v polských koncentračních táborech se definitivně zhroutil a 5. února 1945 spáchal sebevraždu skokem z 5. patra ženevského hotelu.

Životní a umělecké osudy Karse, Kubína i Chanu Orloff sice rozdělily, květnová aukce Pařížské školy jim však může nabídnout příležitost, jak se, byť jen obrazně, opět po více než sto letech v některé z montparnasských kaváren setkat.

Vedle o Karsova obrazu přímo ze sbírky Chany Orloff budou součástí dražené kolekce ještě čtyři další malířovy akty, dva v olej a dva v kresbě. Nejvyšší cena se očekává v případě Sedící ženy s turbanem, která je nabízena s odhadem 20 až 30 tisíc eur. Od Otakara Kubína bude dále nabízena působivá kytice z 20. let.

 

VÝSLEDKY AUKCE

Otakar Kubín: Číšník                                                  162 000 EUR
Otakar Kubín: Kytice                                                    14 300 EUR
Georges Kars: Ženská busta na zeleném pozadí        16 250 EUR
Georges Kars: Sedící akt na židli s turbanem             40 300 EUR
Georges Kars: Nahá u vany                                         20 800 EUR
Georges Kars: Sedící akt (kresba)                                   910 EUR
Georges Kars: Akt (kresba)                                          1 040 EUR
Jaroslav Veris Zamazal: Zátiš                                          520 EUR
Charles Kvapil: Portrét ženy                                       12 350 EUR
Charles Kvapil: Domy v krajině                                       286 EUR
Egon Adler: Karlovy Vary                                           20 800 EUR

 


Související články

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Show must go on! „Znovuobjevená“ sochařka Irena Sedlecká

Show must go on! „Znovuobjevená“ sochařka Irena Sedlecká

Příběh a aukční výsledky děl Ireny Sedlecké

Ke konci života si rodačka z Plzně, která od roku 1967 žila v Londýně, povzdechla, že figurativní umění není tak úplně bráno jako umění. Jak ale dokazují nedávné prodeje hned několika jejích děl v aukci Sotheby’s, ať je tomu jakkoliv, umělecký trh je...

29. května 2024
Surrealistka Carrington s novým rekordem a poptávka po Basquiatovi

Surrealistka Carrington s novým rekordem a poptávka po Basquiatovi

Zajímavé prodejní výsledky z květnových aukcí v New Yorku, květen 2024

Dražitelé na newyorských aukcích u Sotheby's a Christie’s utratili velmi podobnou částku, bohatě přes 600 milionů dolarů. U obou pořadatelů se na úctyhodné sumě nejvýrazněji podílely moderní umění, poválečné trendy a díla z konce 20. století. Autorsk...

22. května 2024
Zobrazit všechny

Další články

Kars Jiří

Od Muchy po Medka

Od Muchy po Medka

20. ledna 2021

Rekordní Bauch a Filla (svým způsobem)

Rekordní Bauch a Filla (svým způsobem)

12. prosince 2015

Úspěšný začátek

Úspěšný začátek

16. března 2015


<