Průzkum: Noví kupující a strach z inflace přispěli k rekordům

Výsledky průzkumu J&T Banka Art Report 2023

Více peněz plodí vyšší ceny. Tato ekonomická poučka platí i na trhu s uměním. K rekordním výsledkům loňského aukčního trhu výrazně přispěli právě noví kupující, kteří měli na akvizice dostatek volných prostředků. Ukázal to už druhý reprezentativní průzkum J&T Banky a serveru Artplus mezi sběrateli, obchodníky a experty na umění, jehož výsledky shrnuje J&T Art Report 2023.

Přírůstek nových klientů zaznamenalo loni 60 procent prodejců. Necelá třetina uvedla nárůst o 11 až 20 procent. Dokonce přibližně čtvrtina prodejců hlásila, počet klientů se jim meziročně zvýšil o více  než 20 procent, vyplývá z druhého reprezentantivního průzkumu mezi aktéry českého trhu s uměním J&T Banka Art Report 2023. Nejvíce se nováčci zajímali o nákup českého současného a poválečného umění. Třetí nejžádanější byla díla české klasické moderny. Významným motivem, které nové kupce na trh s uměním přivedl, byla snaha ochránit peníze před inflací a očekávané zhodnocení investice do uměleckého dílo při budoucím prodeji. 

Zaznamenali jste v roce 2022 přírůstek klientů nebo zájemců o nákup umění ve srovnání s rokem 2021?
(podíl odpovědí prodejců, kteří registrovali přírůstek klientů)
Alternativní popis

Letos se do průzkumu, za nímž stojí J&T Banka a server Artplus, zapojilo téměř pět stovek sběratelů a vlastníků umění, sedm desítek obchodníků a podobný počet expertů na trh s uměním.

Alternativní popis

Nejčastěji sběratelé kupují do pěti děl

Sběratelé a vlastníci umění, kteří se zúčastnili průzkumu J&T Banka Art Report 2023, byli loni z valné většiny na trhu aktivní. Za vlastníky se považují lidé, kteří sice vlastní originální umělecké dílo, ale nemají ambici systematicky umění nakupovat. Nejméně jedno umělecké dílo koupilo 82 procent sběratelů a 26 procent nejméně jedno dílo prodalo. Z vlastníků loni nakupovalo 57 procent a prodávalo 9 procent respondentů. Potvrdilo se tak zjištění z loňského Art Reportu, že sběratelé a vlastníci především nakupují a umělecká díla si zpravidla nechávají a zbavují se jich jen výjimečně. 

V jaké celkové hodnotě jste loni koupili umělecká díla?
(Podíly sběratelů, kteří koupili umělecké dílo v roce 2022)
Alternativní popis

Sběratelé umění si vloni v 54 procentech případů pořídili od dvou do pěti děl. Více než tři čtvrtiny z nich za nakoupená díla zaplatily do půl milionu korun. Pouhých 10 procent sběratelů si pořídilo více než dvacet děl, z nichž třetina investovala do děl více než milion korun. Mezi těmito sběrateli převažovali ti, kteří se sbírání věnují déle než deset let. 

Vedou online aukce

Nejčastěji sběratelé nakupovali umění v online aukcích, následovaly přímé nákupy od umělců v jejich ateliérech a od galeristů. Na sálových aukcích loni pořídilo umělecké dílo 32 procent sběratelů. Tři čtvrtiny sběratelů, kteří nakupovali na online aukcích, za nová díla utratili do půl milionu korun, přičemž třetina těchto sběratelů loni za umění vydala od 100 do 500 tisíc korun. Ze sběratelů, kteří se vydali pro umění přímo k umělcům, jich přes dvě třetiny loni utratily za umělecká díla od 100 tisíc až do pěti milionů korun. Sběratelé, kteří kupovali na sálových aukcích, jich 70 procent za umění loni utratilo více než 100 tisíc korun.

Kde jste loni nakupovali umělecká díla?
Alternativní popis

Sběratelé ani vlastníci se loni neodchýlili od svých dlouhodobých preferencí, jak je uvedli v prvním vydání Art Reportu. U obou kategorií loni převládaly nákupy českého současného umění (62 % sběratelů, 68 % vlastníků). Díla současných českých autorů preferují zejména sběratelé třicátníci a čtyřicátníci. Druhým nejoblíbenějším segmentem bylo poválečné umění, třetí nejoblíbenější zůstala česká klasická moderna. Z dat o loňských nákupech lze vyvodit, že k meziválečnému umění se přiklání více střední a starší generace sběratelů (50 let a starší).

Dílo z jakého segmentu/období jste si loni pořídili?
Alternativní popis

Prodeje do půl milionu korun

Většina sběratelů (61 %) loni prodala umělecká díla za méně než půl milionu korun. Za více než milion korun prodalo svá díla 18 procent sběratelů. Mezi vlastníky se polovina zbavila uměleckých děl za méně než 50 tisíc korun. 

V roce 2023 plánuje 31 procent sběratelů pouze nakupovat umělecká díla. Necelá čtvrtina hodlá koupit i prodat umění. Na 40 procent sběratelů zatím nemá konkrétní plán na rok 2023.

Různý strach z inflace

Průzkum letos mimo jiné testoval několik hypotéz, které byly loni na trhu poměrně často ke slyšení a snažily se vysvětlit důvody rekordních výsledků aukčního trhu. Vysokou poptávku a velkou ochotu lidí za umění utrácet vysoké částky podle galeristů živila především vysoká inflace, ekonomická nejistota a vstup nových zájemců o umění, kteří o obrazech či sochách přemýšlejí jako o investičním aktivu.

Výsledky průzkumu ukazují, že význam těchto ekonomických vlivů na chování kupujících se v jednotlivých skupinách liší. Zatímco mezi sběrateli hrály faktory související s vývojem ekonomiky nebo bezpečnostní situace v loňském roce spíše menší roli, mezi klienty galerií a aukčních síní šlo o silné motivy k nákupu umění.

Jak vás/vaše klienty ohledně nákupu umění v roce 2022 ovlivnily následující faktory?
(sběratelé; prodejci - vliv na rozhodování klientů)
Alternativní popis

Vysoká inflace motivovala ke koupi třetinu sběratelů, přičemž nejcitlivější k vlivu inflace byli mladí sběratelé do 30 let a třicátníci. Podobné je to také s vlivem hrozby ekonomické recese. Mezi sběrateli uvedlo 22 procent, že je tato hrozba spíše motivovala ke koupi. Válka na Ukrajině na rozhodování sběratelů prakticky vliv neměla.

Více než dvě třetiny obchodníků s uměním uvedlo, že mezi jejich klienty byla vysoká inflace významným motivem pro koupi uměleckého díla. Hrozba ekonomické recese motivovala ke koupi klienty poloviny prodejců. Naopak válka na Ukrajině podle více než třetiny obchodníků jejich klienty od koupě spíše odrazovala. 

V obou skupinách, jak mezi sběrateli, tak mezi klienty galerií, hrály nejsilnější roli při nákupu umění neekonomické faktory. Sběratelé uvádějí jako klíčové faktory, které je motivovaly ke koupi, setkání se zajímavým umělcem (52 %) a významné výstavy (43 %). To je ve výsledku dobrá zpráva. Nehrozí, že by se z umění mohla stát jen další čistě investiční komodita.


Související články

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právní průvodce pro sběratele umění

Máte doma obraz madony s dítětem nebo starožitný devítiramenný svícen, asi po prababičce. Váš německý kamarád by si je rád koupil. Můžete mu to bez dalšího prodat? Nebo dát inzerát na internet? Dostali jste ke kulatinám ve firmě jako dárek grafiku, a...

13. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<