Na chmelnici: raný figurální Oldřich Blažíček

European Arts 30. 3. 2014

V nabídce březnové aukce European Arts na sebe strhává pozornost rozměrná raná krajina s figurální stafáží, v aukčních katalozích jinak zcela běžného Oldřicha Blažíčka. Už její vyvolávací cena je nad hranicí současného autorského rekordu, s jeho překonáním lze tedy víceméně počítat. Nezájem o nově objevenou Blažíčkovu malbu této kvality by byl mezi sběrateli spíše překvapením.

Oldřich Blažíček: Na chmelnici / 1919 / olej na plátně / 90 x 100 cm
Oldřich Blažíček: Na chmelnici / 1919 / olej na plátně / 90 x 100 cm / European Arts 30.3.2014 / vyvolávací cena 950 000 Kč

 

Právě rané svěží krajiny s figurální stafáží jsou v rámci Blažíčkova díla nejvíce ceněny. Olej Na chmelnici je navíc ojedinělý nejen svým rozměrem, ale i námětem. Převážná část Blažíčkových figurálních maleb, i co se týče zastoupení ve veřejných sbírkách, zachycuje totiž spíše letní odpoledne na zahradě, slavnosti v parku, projížďky na řece, než člověka při práci.

Vitalismus a radost z kolektivního lidského díla lze zde vnímat také v kontextu data vzniku obrazu, které spadá do období krátce po vzniku nové samostatné republiky. Jak uvádí katalog, "celek vyznívá harmonicky jako oslava dělného sepětí lidí a životadárné přírody. Malíř záměrně pracuje s prosvítající texturou plátna, barvu někdy roztírá, jinde pastózně vyvyšuje pro zvýraznění plasticity výjevu." Vzhledem k tomu, že pro Blažíčkovu tržně dostupnou produkci je příznačná, tak jako pro mnoho jiných krajinářů, někdy i bezprecedentně kolísavá kvalita, už jen z titulu svého svěžího zralého rukopisu si malba Na chmelnici zaslouží pozornost.

Oldřich Blažíček: Poutníci před klášterním chrámem P. Marie v Nové Pace / 1920 / olej na plátně / 89 x 127 cm / Dorotheum 26.5.2007 / 480 000 Kč
Oldřich Blažíček: Poutníci před klášterním chrámem P. Marie v Nové Pace / 1920 / olej na plátně / 89 x 127 cm / Dorotheum 26.5.2007 / 480 000 Kč

 

Z téhož raného období přelomu desátých a dvacátých let 20. století jsme za poslední roky měli možnost na trhu zaznamenal i jiná, více či méně výrazná, Blažíčkova plátna s figurální stafáží. S dvojnásobným nárůstem se prodala například poměrně rigidní malba z poutě v Nové Pace, za vyvolávací cenu naopak menší svěží, téměř impresivní olej z pražského Přívozu v Tróji.

Nejvyšší ceny a patrně i nejvyššího nárůstu prozatím dosáhla Krajina s povozem, dražená Galerií Art Praha v září 2009 ze 160 až na 952 tisíc korun. Zdárně jí přitom sekunduje olej Vzpomínka na Radešín, dražený poprvé v roce 2004 a pak znovu v říjnu 2013, pokaždé se slušným nárůstem.

Oldřich Blažíček: Vzpomínka na Radešín / olej na plátně / 80 x 100 cm / 1.Art Consulting 6.10.2013 / 900 000 Kč

 

Počet úspěšně dražených Blažíčkových děl v posledních letech kolísá kolem dvou desítek položek ročně, to odpovídá finančnímu objemu přibližně 3 - 4 miliony korun.

Oldřich Blažíček: Na chmelnici - detail / 1919 / olej na plátně / 90 x 100 cm
Oldřich Blažíček: Na chmelnici - detail/ 1919 / olej na plátně / 90 x 100 cm

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<