Na chmelnici: raný figurální Oldřich Blažíček

European Arts 30. 3. 2014

V nabídce březnové aukce European Arts na sebe strhává pozornost rozměrná raná krajina s figurální stafáží, v aukčních katalozích jinak zcela běžného Oldřicha Blažíčka. Už její vyvolávací cena je nad hranicí současného autorského rekordu, s jeho překonáním lze tedy víceméně počítat. Nezájem o nově objevenou Blažíčkovu malbu této kvality by byl mezi sběrateli spíše překvapením.

Oldřich Blažíček: Na chmelnici / 1919 / olej na plátně / 90 x 100 cm
Oldřich Blažíček: Na chmelnici / 1919 / olej na plátně / 90 x 100 cm / European Arts 30.3.2014 / vyvolávací cena 950 000 Kč

 

Právě rané svěží krajiny s figurální stafáží jsou v rámci Blažíčkova díla nejvíce ceněny. Olej Na chmelnici je navíc ojedinělý nejen svým rozměrem, ale i námětem. Převážná část Blažíčkových figurálních maleb, i co se týče zastoupení ve veřejných sbírkách, zachycuje totiž spíše letní odpoledne na zahradě, slavnosti v parku, projížďky na řece, než člověka při práci.

Vitalismus a radost z kolektivního lidského díla lze zde vnímat také v kontextu data vzniku obrazu, které spadá do období krátce po vzniku nové samostatné republiky. Jak uvádí katalog, "celek vyznívá harmonicky jako oslava dělného sepětí lidí a životadárné přírody. Malíř záměrně pracuje s prosvítající texturou plátna, barvu někdy roztírá, jinde pastózně vyvyšuje pro zvýraznění plasticity výjevu." Vzhledem k tomu, že pro Blažíčkovu tržně dostupnou produkci je příznačná, tak jako pro mnoho jiných krajinářů, někdy i bezprecedentně kolísavá kvalita, už jen z titulu svého svěžího zralého rukopisu si malba Na chmelnici zaslouží pozornost.

Oldřich Blažíček: Poutníci před klášterním chrámem P. Marie v Nové Pace / 1920 / olej na plátně / 89 x 127 cm / Dorotheum 26.5.2007 / 480 000 Kč
Oldřich Blažíček: Poutníci před klášterním chrámem P. Marie v Nové Pace / 1920 / olej na plátně / 89 x 127 cm / Dorotheum 26.5.2007 / 480 000 Kč

 

Z téhož raného období přelomu desátých a dvacátých let 20. století jsme za poslední roky měli možnost na trhu zaznamenal i jiná, více či méně výrazná, Blažíčkova plátna s figurální stafáží. S dvojnásobným nárůstem se prodala například poměrně rigidní malba z poutě v Nové Pace, za vyvolávací cenu naopak menší svěží, téměř impresivní olej z pražského Přívozu v Tróji.

Nejvyšší ceny a patrně i nejvyššího nárůstu prozatím dosáhla Krajina s povozem, dražená Galerií Art Praha v září 2009 ze 160 až na 952 tisíc korun. Zdárně jí přitom sekunduje olej Vzpomínka na Radešín, dražený poprvé v roce 2004 a pak znovu v říjnu 2013, pokaždé se slušným nárůstem.

Oldřich Blažíček: Vzpomínka na Radešín / olej na plátně / 80 x 100 cm / 1.Art Consulting 6.10.2013 / 900 000 Kč

 

Počet úspěšně dražených Blažíčkových děl v posledních letech kolísá kolem dvou desítek položek ročně, to odpovídá finančnímu objemu přibližně 3 - 4 miliony korun.

Oldřich Blažíček: Na chmelnici - detail / 1919 / olej na plátně / 90 x 100 cm
Oldřich Blažíček: Na chmelnici - detail/ 1919 / olej na plátně / 90 x 100 cm

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<