Moderna i baroko: další bohemika v zahraničí

Widder Auktionen a Swann Galleries 19. 5., Sotheby's New York 26. 5. 2022

Nadcházející týden v zahraničních aukcích nabíne několik zajímavých položek českého umění v nižších cenových hladinách. Jsou mezi nimi vlastní podobizna Otakara Kubína i párová lovecká zátiší Jana Vojtěcha Angermeyera. 

 

Otakar Kubín: Vlastní podobizna, 1917,
olej na dřevě, 33 x 23,8 cm,
Widder Auktionen Vídeň 19. 5. 2022,
vyvolávací cena: 13 000 EUR (+provize a poplatky), odhad 15 až 25 000 EUR

 

Vídeňská aukční síň Widder Auktionen nabízí ve čtvrtek v rámci své aukce Meisterwerke Vlastní podobiznu Otakara Kubína. Podle aukční síně jde o obraz z privátní evropské sbírky a původně ho měl vlastnit Kubínův francouzský agent Adolph Basler. Umělce zastupoval do poloviny 30. let a slavil úspěchy právě s jeho klasicizujícími a primitivizujícími pracemi. Z jeho sbírky údajně pocházel i slavný obraz Umírající mladík (L'adolescent mourant), který již několikrát prošel domácím uměleckým trhem. Nedávno měla v aukci úspěch další z Kubínových raných prací ve stylu nové věcnosti Tři grácie (více také zde).

Jakkoli vročení 1917 se může zdát kvůli již zcela novoklasicistní formě, která si začala v umění razit cestu po první světové válce, rané, v domácí uměleckohistorické literatuře se objevuje také. V případě tohoto zajímavého obrazu jde však bohužel o zcela kusé zmínky. Vyobrazení malby najdeme jako doprovod k textu v katalogu výstavy Otakar Kubín – Od kubismu k novému klasicismu, kterou v roce 2006 uspořádala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Je zde popsána pouze jako Vlastní podobizna s rokem vzniku 1917 bohužel bez jakékoliv další zmínky či určení provenience. 

  

černobílá reprodukce obrazu v katalogu Kubínovy výstavy, SGVU 2006

 

Aukční síň uvádí, že jde o jediný známý umělcův autoportrét, s tímto tvrzením lze však polemizovat. Kubín se vlastním podobiznám věnoval, i když spíše zřídka, od samého počátku své tvorby. Ačkoli obrazy nejsou vždy explicitně jako autoportréty pojmenovány, můžeme je s velkou dávkou pravděpodobnosti s malířovou fyziognomií ztotožnit. Příkladem rané vlastní podobizny v celé postavě může být obraz z doby kolem roku 1903, který chová ve svých sbírkách Galerie hlavního města Prahy.

Ze soukromých kolekcí můžeme uvést kuboexpresionistický Autoportrét, který před několika lety prošel trhem. Pochází z doby před polovinou desátých let 20. století, tedy krátce poté, co se malíř natrvalo přestěhoval do Francie. Vyvolávací cenu nynějšího portrétu aukční síň stanovila na 13 tisíc eur (zhruba 321 tisíc korun), horní odhad však počítá s částkou až téměř dvojnásobnou, s 25 tisíci eury (618 tisíci korunami).

Obdivovatele meziválečného českého designu by mohla ve stejný den v New Yorku u Swann Galleries zaujmout nabídka dvaceti čísel časopisu Žijeme, který vydávala Družstevní práce mezi lety 1931 a 1933 a o jehož výtvarnou podobu se staral Ladislav Sutnar. Jednotlivá nesvázaná čísla, navíc v takovém rozsahu, se na trhu objevují velmi zřídka, spíše náhodně. Soubor obsahuje osm čísel z roku 1931, deset z roku 1932 a dvě z ročníku následujícího. Jako horní hranici odhadu aukční síň uvádí částku 10 tisíc amerických dolarů. 

 

Jan Vojtěch Angelmeyer: párová lovecká zátiší, 1710, olej na plátně, 33,7 by 50,8 cm (malba), Sotheby's New York 26. 5. 2022, odhadní cena: 6 až 8 000 USD za obě malby (+ provize a poplatky)

Jan Vojtěch Angermeyer: párová lovecká zátiší, 1710,
olej na plátně, 33,7 by 50,8 cm (malba),
Sotheby's New York 26. 5. 2022,
odhadní cena: 6 až 8 000 USD za obě malby (+ provize a poplatky)
 
 
V online aukci Sotheby's o týden později budou moci sběratelé usilovat o párové obrazy Jana Vojtěcha Angermeyera (1674–1740), specialisty na žánr zátiší vyučeného u Johanna Rudolfa Bysse, který, ač rodák ze Švýcarského Churu, působil kolem přelomu 17. a 18. století téměř čtvrtstoletí v Praze. Angermeyer maloval především zátiší lovecká a květinová, ve kterých navazoval na rudolfinskou tradici. Jeho patronem se stal hrabě Felix Vršovec Sekerka ze Sedčic, pražský sběratel, na jehož objednávku Angermeyer zátiší zhotovoval a dodával do šlechtických loveckých sídel.
 
Z provenienční historie, kterou Sotheby's uvádí, vyplývá, že se od počátku k sobě náležející obrazy podařilo získat po dlouhé době do jediné sbírky až v minulém roce. Zatímco Zátiší s kančí hlavou, malými ptáčky a mušlemi zůstávalo v Evropě a prošlo v posledním čtvrtstoletí aukcemi ve Vídni a Amsterodamu, Zátiší s jelení hlavou, ledňáčkem, hýlem a mušlemi se nacházelo dlouhou dobu ve Spojených státech v soukromé sbírce v San Francisku, z aukce v Massachussets před devíti lety nejspíše putoval do Velké Británie, kde se loni objevil u Mallams.

 

Jan Vojtěch Angermeyer: párová lovecká zátiší, 1710, olej na plátně, 33,7 by 50,8 cm (malba), Sotheby's New York 26. 5. 2022, odhadní cena: 6 až 8 000 USD za obě malby (+ provize a poplatky)

Jan Vojtěch Angermeyer: párová lovecká zátiší, 1710,
olej na plátně, 33,7 by 50,8 cm (malba),
Sotheby's New York 26. 5. 2022,
odhadní cena: 6 až 8 000 USD za obě malby (+ provize a poplatky)
 
 
Angermeyerovy obrazy jsou velkou vzácností. Domácí trh jich zná pouhou desítku. O dvacet let mladší párová zátiší taktéž s kančí a srnčí hlavou dražila před devíti lety Galerie Kodl (468 tisíc korun). Aukční dům Zezula zase prodal doposud nejdražší Angermeyerovo dílo u nás, Zátiší s květinami a kanárkem, které před 18 lety stálo nového majitele dokonce 2,24 milionu korun. To je také jedna z nejvyšších sum za umělcovu práci vydaná celosvětově.
 

Související články

Ojedinělé album stanovilo nový rekord pro Hokusaie

Ojedinělé album stanovilo nový rekord pro Hokusaie

Christie’s New York 19. 3. 2024

Jedna z celosvětově nejznámějších výtvarných scenérií vůbec, Velká vlna od japonského mistra Hokusaie, bývá v nabídce aukčních síní relativně často. Loňský prodej barevného dřevořezu z let 1830-34 ohromil částkou téměř 2,8 milionu dolarů, minulý týde...

27. března 2024
Od impresionismu po současnost dvakrát přes 100 milionů liber

Od impresionismu po současnost dvakrát přes 100 milionů liber

Sotheby’s Londýn 6. a 7. 3. 2024, Christie’s Londýn 7. 3. 2024

Jarní sezónu na trhu s uměním zahájily obě londýnské centrály dvou nejslavnějších aukčních domů najednou. První březnovou středu a čtvrtek uspořádaly u Sotheby’s i Christie’s velké přehlídky především moderního a poválečného umění. Od svých „velkých...

18. března 2024
Knížová, Luskačová či Koudelka, česká jména v britských sbírkách

Knížová, Luskačová či Koudelka, česká jména v britských sbírkách

Fotografie českých umělců v londýnských galeriích

Ve sbírkách předních londýnských, mezinárodně uznávaných, galerií najdeme také řadu děl od českých autorů. Médium, které jednoznačně mezi zastoupenými díly převažuje, je, možná trochu překvapivě, fotografie. Ponejvíce pak černobílá. Některé z těchto...

12. března 2024
Zobrazit všechny

Další články

Sutnar Ladislav

Další milionový Sutnar, úspěch Sopka i Mančušky

Další milionový Sutnar, úspěch Sopka i Mančušky

29. března 2022

Třetí Uprka

Třetí Uprka

26. listopadu 2018

Další rekord pro Reynka

Další rekord pro Reynka

23. září 2018


<