Mistr Litoměřického oltáře na trhu

Zezula 6. 12. 2014

Na prosincové aukci domu Zezula se objeví Vraždění neviňátek Mistra Litoměřického oltáře, pozdně středověká desková malba mimořádného významu. Práce byla původně součástí tzv. Strahovského triptychu, do aukce se dostala ze španělské soukromé sbírky. Symbolická vyvolávací cena je nejen testem zralosti a kultivovanosti českých sběratelů, ale i připravenosti sbírkotvorných institucí získat podobnou práci pro sebe.

Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek / po 1505 / tempera na dřevěné desce / vyv. cena 820 000 Kč
Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek / po 1505 / tempera na dřevěné desce / vyv. cena 820 000 Kč

 

Import starých mistrů
Už delší dobu je na českém trhu s uměním patrný trend, který ukazuje finanční potenciál znovu dovezených bohemik ze zahraničí. Ty, společně se šikovně vybranými dalšími zahraničními pracemi, mohou vyplnit určitou mezerovitost dostatečně kvalitních uměleckých děl z našeho prostředí. Pokud toto vše platilo o pracích meziválečné avantgardy, případně u starších grafických prací provázaných s českými zeměmi, tak relativně novým trendem je import obrazů starých mistrů.

Málo dostupného materiálu, stejně jako další specifika tohoto segmentu vedla k nezájmu kupců, či ke stagnaci cen. Výjimku tvořila samozřejmě slavná díla starého umění například z restitucí, která se však často i přes svůj nepochybný význam pro lokální dějepis umění spíše prodávala za vyvolávací ceny nebo jen s nepříliš vysokými nárůsty. V současnosti se ovšem ukazuje, že s dobrým výběrem a kvalitní propagací lze tuto část trhu oživit také na našich aukcích (srov. např. zde a zde).

Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek - detail / po 1505 / tempera na dřevěné desce / vyv. cena 820 000 Kč

Mistr Litoměřického oltáře na trhu
V tomto směru tak představuje jedinečnou příležitost k nákupu i chystaná aukce aukčního domu Zezula připravovaná na první prosincovou sobotu. V rámci již pro tento aukční dům tradičních kategorií si zaslouží pozornost především položka č. 100, představující Vraždění neviňátek od autora známého jako Mistr Litoměřického oltáře (tempera na dřevěné desce, 57,2 x 34, 6, vyv. cena 820 000 Kč). Tomuto autorovi působícímu v okruhu královského dvora Vladislava Jagellonského je mimo tzv. Litoměřického oltáře (dnes v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích) připisována celá řada děl včetně výmalby v kapli sv. Václava v pražské svatovítské katedrále.

Celkový charakter jeho práce balancující na pomezí středoevropského přechodu mezi pozdním středověkem a renesancí odkazuje především na přímou recepci tzv. Podunajské školy. Jedna z jeho dochovaných prací je rovněž tzv. Strahovský triptych, vzniklý po roce 1505, jehož ústřední deska zachycuje Navštívení Panny Marie. Tu doplňovala dvě oboustranně malovaná boční křídla, z nichž pravé (s náměty Zvěstování, Narození Páně a Útěk do Egypta), bylo společně se střední částí uloženo v NG v Praze a v roce 1992 opět navráceno Královské kanonii premonstrátů na Strahově.

V aukci nabízená deska ze španělské soukromé sbírky představuje právě vnitřní stranu levé části zmíněného Strahovského triptychu a byla zachycena již ve starší literatuře. Už vzhledem ke svému charakteru tak představuje na našem trhu jedinečnou příležitost a je spíše otázkou, zda by neměla být v hledáčku některé ze státních sbírkotvorných institucí. Položka může být také dobrým testem, který ukáže jak je český trh připraven ohodnotit kvalitní a na domácích aukcích ne příliš často viděná díla pozdního středověku, v tomto případě navíc s nepochybným puncem jedinečnosti.

 


Související články

Maškovy znovuobjevené tančící dívky

Maškovy znovuobjevené tančící dívky

Arthouse Hejtmánek 8. 6. 2023

V rámci své tradiční červnové zahradní aukce, která se letos uskuteční ve čtvrtek 8. června, představí Arthouse Hejtmánek nový objev. Velkoformátový olej Karla Vítězslava Maška Hra slunečních skvrn ležel podle Tomáše Hejtmánka dlouho v neobývané vile...

6. června 2023
Nejranější z Hudečkových syntonosů v aukci

Nejranější z Hudečkových syntonosů v aukci

Galerie Kodl 28. 5. 2023

V aukci Galerie Kodl v neděli 28. května přijde na řadu i syntonos Vazačky klasů Antonína Hudečka. Vznikl v roce 1896, tedy v době, kdy se malíř začal s těmito novými barvami německého výrobce seznamovat. Je tak jedním z prvních dokladů jejich použit...

22. května 2023
Pavoučice Louise Bourgeoisové kráčí za rekordem

Pavoučice Louise Bourgeoisové kráčí za rekordem

Sotheby´s New York 18. 5. 2023

Pro nadcházející květnové týdny si newyorské aukční síně připravily desítky sběratelských hitů. Mezi nejatraktivnější nabídky bude nepochybně patřit i rozměrná bronzová plastika sochařky Louise Bourgeoisové s odhadní cenou až 40 milionů dolarů

12. května 2023
Zobrazit všechny

Další články


<