Mistr Litoměřického oltáře na trhu

Zezula 6. 12. 2014

Na prosincové aukci domu Zezula se objeví Vraždění neviňátek Mistra Litoměřického oltáře, pozdně středověká desková malba mimořádného významu. Práce byla původně součástí tzv. Strahovského triptychu, do aukce se dostala ze španělské soukromé sbírky. Symbolická vyvolávací cena je nejen testem zralosti a kultivovanosti českých sběratelů, ale i připravenosti sbírkotvorných institucí získat podobnou práci pro sebe.

Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek / po 1505 / tempera na dřevěné desce / vyv. cena 820 000 Kč
Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek / po 1505 / tempera na dřevěné desce / vyv. cena 820 000 Kč

 

Import starých mistrů
Už delší dobu je na českém trhu s uměním patrný trend, který ukazuje finanční potenciál znovu dovezených bohemik ze zahraničí. Ty, společně se šikovně vybranými dalšími zahraničními pracemi, mohou vyplnit určitou mezerovitost dostatečně kvalitních uměleckých děl z našeho prostředí. Pokud toto vše platilo o pracích meziválečné avantgardy, případně u starších grafických prací provázaných s českými zeměmi, tak relativně novým trendem je import obrazů starých mistrů.

Málo dostupného materiálu, stejně jako další specifika tohoto segmentu vedla k nezájmu kupců, či ke stagnaci cen. Výjimku tvořila samozřejmě slavná díla starého umění například z restitucí, která se však často i přes svůj nepochybný význam pro lokální dějepis umění spíše prodávala za vyvolávací ceny nebo jen s nepříliš vysokými nárůsty. V současnosti se ovšem ukazuje, že s dobrým výběrem a kvalitní propagací lze tuto část trhu oživit také na našich aukcích (srov. např. zde a zde).

Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek - detail / po 1505 / tempera na dřevěné desce / vyv. cena 820 000 Kč

Mistr Litoměřického oltáře na trhu
V tomto směru tak představuje jedinečnou příležitost k nákupu i chystaná aukce aukčního domu Zezula připravovaná na první prosincovou sobotu. V rámci již pro tento aukční dům tradičních kategorií si zaslouží pozornost především položka č. 100, představující Vraždění neviňátek od autora známého jako Mistr Litoměřického oltáře (tempera na dřevěné desce, 57,2 x 34, 6, vyv. cena 820 000 Kč). Tomuto autorovi působícímu v okruhu královského dvora Vladislava Jagellonského je mimo tzv. Litoměřického oltáře (dnes v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích) připisována celá řada děl včetně výmalby v kapli sv. Václava v pražské svatovítské katedrále.

Celkový charakter jeho práce balancující na pomezí středoevropského přechodu mezi pozdním středověkem a renesancí odkazuje především na přímou recepci tzv. Podunajské školy. Jedna z jeho dochovaných prací je rovněž tzv. Strahovský triptych, vzniklý po roce 1505, jehož ústřední deska zachycuje Navštívení Panny Marie. Tu doplňovala dvě oboustranně malovaná boční křídla, z nichž pravé (s náměty Zvěstování, Narození Páně a Útěk do Egypta), bylo společně se střední částí uloženo v NG v Praze a v roce 1992 opět navráceno Královské kanonii premonstrátů na Strahově.

V aukci nabízená deska ze španělské soukromé sbírky představuje právě vnitřní stranu levé části zmíněného Strahovského triptychu a byla zachycena již ve starší literatuře. Už vzhledem ke svému charakteru tak představuje na našem trhu jedinečnou příležitost a je spíše otázkou, zda by neměla být v hledáčku některé ze státních sbírkotvorných institucí. Položka může být také dobrým testem, který ukáže jak je český trh připraven ohodnotit kvalitní a na domácích aukcích ne příliš často viděná díla pozdního středověku, v tomto případě navíc s nepochybným puncem jedinečnosti.

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<