Mistr Litoměřického oltáře na trhu

Zezula 6. 12. 2014

Na prosincové aukci domu Zezula se objeví Vraždění neviňátek Mistra Litoměřického oltáře, pozdně středověká desková malba mimořádného významu. Práce byla původně součástí tzv. Strahovského triptychu, do aukce se dostala ze španělské soukromé sbírky. Symbolická vyvolávací cena je nejen testem zralosti a kultivovanosti českých sběratelů, ale i připravenosti sbírkotvorných institucí získat podobnou práci pro sebe.

Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek / po 1505 / tempera na dřevěné desce / vyv. cena 820 000 Kč
Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek / po 1505 / tempera na dřevěné desce / vyv. cena 820 000 Kč

 

Import starých mistrů
Už delší dobu je na českém trhu s uměním patrný trend, který ukazuje finanční potenciál znovu dovezených bohemik ze zahraničí. Ty, společně se šikovně vybranými dalšími zahraničními pracemi, mohou vyplnit určitou mezerovitost dostatečně kvalitních uměleckých děl z našeho prostředí. Pokud toto vše platilo o pracích meziválečné avantgardy, případně u starších grafických prací provázaných s českými zeměmi, tak relativně novým trendem je import obrazů starých mistrů.

Málo dostupného materiálu, stejně jako další specifika tohoto segmentu vedla k nezájmu kupců, či ke stagnaci cen. Výjimku tvořila samozřejmě slavná díla starého umění například z restitucí, která se však často i přes svůj nepochybný význam pro lokální dějepis umění spíše prodávala za vyvolávací ceny nebo jen s nepříliš vysokými nárůsty. V současnosti se ovšem ukazuje, že s dobrým výběrem a kvalitní propagací lze tuto část trhu oživit také na našich aukcích (srov. např. zde a zde).

Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek - detail / po 1505 / tempera na dřevěné desce / vyv. cena 820 000 Kč

Mistr Litoměřického oltáře na trhu
V tomto směru tak představuje jedinečnou příležitost k nákupu i chystaná aukce aukčního domu Zezula připravovaná na první prosincovou sobotu. V rámci již pro tento aukční dům tradičních kategorií si zaslouží pozornost především položka č. 100, představující Vraždění neviňátek od autora známého jako Mistr Litoměřického oltáře (tempera na dřevěné desce, 57,2 x 34, 6, vyv. cena 820 000 Kč). Tomuto autorovi působícímu v okruhu královského dvora Vladislava Jagellonského je mimo tzv. Litoměřického oltáře (dnes v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích) připisována celá řada děl včetně výmalby v kapli sv. Václava v pražské svatovítské katedrále.

Celkový charakter jeho práce balancující na pomezí středoevropského přechodu mezi pozdním středověkem a renesancí odkazuje především na přímou recepci tzv. Podunajské školy. Jedna z jeho dochovaných prací je rovněž tzv. Strahovský triptych, vzniklý po roce 1505, jehož ústřední deska zachycuje Navštívení Panny Marie. Tu doplňovala dvě oboustranně malovaná boční křídla, z nichž pravé (s náměty Zvěstování, Narození Páně a Útěk do Egypta), bylo společně se střední částí uloženo v NG v Praze a v roce 1992 opět navráceno Královské kanonii premonstrátů na Strahově.

V aukci nabízená deska ze španělské soukromé sbírky představuje právě vnitřní stranu levé části zmíněného Strahovského triptychu a byla zachycena již ve starší literatuře. Už vzhledem ke svému charakteru tak představuje na našem trhu jedinečnou příležitost a je spíše otázkou, zda by neměla být v hledáčku některé ze státních sbírkotvorných institucí. Položka může být také dobrým testem, který ukáže jak je český trh připraven ohodnotit kvalitní a na domácích aukcích ne příliš často viděná díla pozdního středověku, v tomto případě navíc s nepochybným puncem jedinečnosti.

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<