Mince za miliony od starověku po moderní ražby

Aukce Macho & Chlapovič, 21. 4. 2023

Na dubnové aukci Macho & Chlapovič se sběratelé a investoři mohou těšit na nabídku starověkých mincí, od období keltů, přes období starověkého Říma, Byzantské říše, mincí středověkých, mincí novověkých tolarového období, až po velmi vzácné až extrémně vzácné moderní a zkušební ražby dvacátého století.

Exemplářem s nejvyšší vyvolávací cenou je zlatý uherský pětidukát císaře Leopolda I. s letopočtem 1675 z bratislavské mincovny, mincmistra Georga Cetta. Vyvolávací cena této extrémně vzácné mince byla stanovena na 200 tisíc eur, téměř 5,7 milionů korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Leopold I. (1657-1705)
5dukát 1675
mincovna Bratislava, mincmistr Georgius Cetto
Au 17,45 g, 34-35 mm
Ex Dorotheum 486/1997, č.296
vyvolávací cena: 200 000 eur / 4,75 mil. Kč  

 

Druhou nejdráže vyvolávanou položkou aukce je velmi vzácný desetidukát s letopočtem 1951 z kremnické mincovny vyražený v počtu pouhých sto kusů. Vyvolávací cena byla stanovena na 100 tisíc eur.

Alternativní popis Československo (1945-1953)
10dukát 1951
Au 34,95 g, 42 mm
vyvolávací cena: 100 000 eur / 2,37 mil. Kč

V roce 2017 byl na 13. aukci Macho & Chlapovič dražen svatováclavský desetidukát 1951, který se tehdy vyšplhal na částku 132 tisíc eur včetně aukčního poplatku. V letošním roce byl na aukci aukčního domu Künker dražen svatováclavský desetidukát 1951, který vyšplhal na částku 175 tisíc eur, což činí v přepočtu téměř 4,15 milionů korun včetně aukčního poplatku. Z uvedených výsledků aukcí lze předpokládat, že cena draženého desetidukátu nezůstane na vyvolávací ceně, ale vyšplhá se mnohem výše.

Třetí nejvýše vyvolávanou mincí aukce je vzácný svatováclavský pětidukát s letopočtem 1951 z kremnické mincovny, vyražený také v počtu pouhých sto kusů. Vyvolávací cena byla stanovena na částku 80 000 eur.

Alternativní popis Československo (1945-1953)
5dukát 1951
Au 17,45 g, 34 mm
vyvolávací cena: 80 000 eur / 1,9 mil. Kč

V roce 2017 byl na 13. aukci Macho & Chlapovič dražen svatováclavský pětidukát 1951, který tehdy vyšplhal na částku 135 tisíc eur včetně aukčního poplatku, v přepočtu 3,65 milionů korun. Lze předpokládat, že docílená cena bude v současné době znatelně vyšší.

Kromě desetidukátu a pětidukátu 1951 jsou v aukční nabídce Macho & Chlapovič též svatováclavský dvoudukát 1951, vyražený v počtu 200 kusů, s vyvolávací cenou 40 tisíc eur a svatováclavský dukát 1951, vyražený v počtu 500 kusů, s vyvolávací cenou 20 tisíc eur. Vyvolávací cena celé kolekce (10d, 5d, 2d a 1d), dražené po jednotlivých kusech, činí v součtu úctyhodných 240 tisíc eur, v přepočtu téměř 5,7 milionu korun. V roce 2017 se na 13. aukci Macho & Chlapovič celá kolekce, dražená po jednotlivých kusech, vydražila v součtu za 355,8 tisíc eur včetně aukčních poplatků, což v přepočtu činilo 9,6 milionu korun (při tehdejším kurzu 27 Kč/eur).

 

Mince období starověku - keltské ražby

Z období keltů zaujme zejména kolekce vzácných až extrémně vzácných statérů a jejich dílů z území Čech, Moravy, Slovenska a Rakouska. Keltskou mincí s nejvyšší vyvolávací cenou v aukci je statér typu „stylizovaná hlava / kůň“. Vyvolávací cena byla stanovena na částku 20 tisíc eur, v přepočtu 475 tisíc korun bez aukčního poplatku.

Alternativní popis Kelti – Čechy (2. stol. př. Kr.)
statér, typ: „stylizovaný hlava / kůň“
Au 7,85 g, 15,5-16 mm
vyvolávací cena: 20 000 eur / 475 tis. Kč   


Z dalších zlatých ražeb keltů zaujme krásná 1/24 statéru typu „Athéna-Alkidémos“ z počátečního období ražby s vyvolávací cenou 800 eur, v přepočtu 19 tisíc korun. Dražena bude též extrémně vzácná 1/24 statéru typu „galská hlava / Athéna Alkidémos“, která je doposud známá pouze ve dvou exemplářích, jak uvedla aukční síň Macho & Chlapovič. Vyvolávací cena byla stanovena na částku 4 tisíce eur. (Více informací o o české a moravské Athéně Alkidemos)

Alternativní popis Kelti – Čechy (2. stol. př. Kr.)
1/24 statér, typ: „Galská hlava / Athéna Alkidémos“
Au 0,25 g, 5-6 mm
vyvolávací cena: 4 000 eur / 95 tis. Kč   Středověké ražby - denárové období 

Zajímavou nabídkou pro sběratele českého denárového období je velmi vzácný denár knížete Boleslava II. (972-999) z vyšehradské mincovny s opisem „ZANTA VVISEG“. V období Boleslava II. byly české denáry velkého střížku raženy v mincovnách Praha a Vyšehrad. Počátek vyšehradské mincovny lze klást do 80. let 10. století. Na Vyšehradě byla prokázána činnost dvou mincmistrů, jejichž jména jsou na denárech Boleslava II. vyražena. Byli jimi „Noc“ a „Zanta“. 

Činnost mincovny pokračovala i za vlády knížete Boleslava III., v období mezivládí a za vlády knížete Jaromíra. Činnost vyšehradské mincovny byla zřejmě ukončena v roce 1012, kdy se vlády v českých zemích ujal kníže Oldřich (1012-1033, 1034). Problematika činnosti vyšehradské mincovny však není doposud dořešena a nese celou řadu různých nejasností. Všechny mince z vyšehradské mincovny jsou velmi vzácné až extrémně vzácné.
V aukci bude dražen denár ethelredského typu, Cach 140, jehož vyvolávací cena byla stanovena na částku 1200 eur.

Alternativní popis Boleslav II. (972-999)
denár
mincovna Vyšehrad, mincmistr Zanta
Ag 1,15 g, 21-22 mm (Cach 140)
vyvolávací cena: 1 200 eur / 28 500 Kč

Středověké ražby - grošové období

Jan Lucemburský obnovil po Václavu II. ražbu pražských grošů v Kutné Hoře. Na počátku Janovy vlády došlo poprvé a naposled k ražbě dvou typů půlgrošů. Od roku 1325 razil v Čechách i první zlaté mince tzv. florény. Mimo Čechy razil Jan Lucemburský též v Itálii půlgroše (grosso) a v Lucembursku esterliny (groše) a půlesterliny (půlgroše).

Jednou z nejzajímavějších středověkých mincí v aukci je extrémně vzácný 12denárový groš Jana Lucemburského z parmské mincovny. Vyvolávací cena byla stanovena na 3 tisíce eur. Dá se očekávat, že tato ražba nezůstane bez povšimnutí.

Alternativní popis Jan Lucemburský (1310-1346)
12denárový groš 1331
mincovna Parma (Itálie)
Ag 1,15 g, 18-19 mm
Ex Münzen und Medaillen Basel XXVII/1963, # 680
vyvolávací cena: 3 000 Eur / 71 tis. Kč  


Z českých ražeb grošového období zaujme sběratele pražský groš Ludvíka Jagellonského z jáchymovské mincovny se šlikovským štítkem. Pražské groše Ludvíka Jagellonského jsou obecně velmi vzácné. Ludvík Jagellonský razil pražské groše v mincovnách Kutná Hora a Jáchymov. Vyvolávací cena tohoto pražského groše z jáchymovské mincovny byla stanovena na částku 2 tisíce eur. (Více o raritních pražských groších)

Alternativní popis Ludvík Jagellonský (1516-1526)
pražský groš
mincovna Jáchymov
Ag 2,27 g, 27 mm
Ex Aurea 10/2004, # 509
vyvolávací cena: 2 000 eur / 47 500 Kč


Novověké ražby - tolarové období

Z tolarových ražeb stojí za zmínku tolar „tří císařů“. Tolary „tří císařů“ a jejich násobky byly zvláštními tolarovými ražbami z období vlády Rudolfa II. a poté i z období vlády Matyáše II. Byly věnovány památce tří císařů, Maxmiliána I., Karla V. a Ferdinanda I., jejichž korunovaná poprsí na líci nebo na rubu zobrazují. Raženy byly též i násobky dukátů „tří císařů“.  
V aukci Macho & Chlapovič bude dražen velmi vzácný dvoutolar „tlustý tolar“, který na líci zobrazuje poprsí Matyáše a na rubu korunovaná poprsí tří císařů. Vyvolávací cena byla stanovena na částku 12 tisíc eur.

Alternativní popis Matyáš (1611-1619)
2tolar „tří císařů“
mincovna Praha, mincmistr Beneš Hübmer
Ag 58,2 g, 41-42 mm
vyvolávací cena: 12 000 eur / 285 tis. Kč  

Pro srovnání, podobný dvoutolar / tlustý tolar „tří císařů“, avšak z období vlády Rudolfa II., z jáchymovské mincovny, byl dražen v Německu na 379. aukci Künker v únoru letošního roku, kde z vyvolávací ceny 6 tisíc eur vyšplhal na částku 40 tisíc eur, což v přepočtu činilo téměř 1 milion korun včetně aukčního poplatku. (Více o dražbě dvoutolaru „tří císařů“ Rudolfa II. a dalších českých raritních mincích v německých aukcích)


Zahraniční mince

Velmi zajímavou mincí, která bude v aukci dražena, je sovereign (20šilink) Jakuba I. Stuarta (1566-1625), syna Marie Stuartovny, krále Skotska známého jako Jakuba VI., poté i krále Anglie jako Jakuba I. Jakub Stuart sjednotil oba trůny Skotska a Anglie, vládl Anglii, Skotsku a Irsku. Často užíval titul král Velké Británie. Byl otcem Alžběty Stuartovny, která se stala manželkou Fridricha Falckého a dne 6. listopadu 1619 i českou královnou. Jakub I. udělil Fridrichu Falckému Podvazkový řád zdobený brilianty, který „Zimní král“ po bitvě na Bílé Hoře před útěkem do Vratislavi zanechal, včetně dalšího cenného majetku, na Pražském Hradě.
 

Alternativní popis Velká Británie
Jakub I. Stuart (1566-1625)
sovereign (20šilink)
mincovna Londýn - Tower
Au 10,15 g, 37-38 mm
vyvolávací cena: 8 000 eur / 190 tis. Kč   


Moderní ražby

Sběratelé moderních mincí Československa si přijdou na své. Dražit se bude nejvzácnější drobná mince Československa. Jde o legendární pětihaléř z roku 1924 z kremnické mincovny, který je opředen celou řadou různých legend. Vyvolávací cena byla stanovena na částku 30 tisíc eur. (Více o historii pětihaléře 1924)

   

Alternativní popis Československo (1918-1939)
5haléř 1924
CuZn 1,68 g 1 6mm
ex MCH 13/2017, #89 (Kokolus collection)
vyvolávací cena: 30 000 eur / 712 tis. Kč    

Pětihaléř 1924 nebude v českých aukcích dražen poprvé. Tento konkrétní exemplář byl již jednou prodán na 13. aukci Macho & Chlapovič v roce 2017 v rámci dražby „Kokolus collection“. Tehdy z vyvolávací ceny stanovené na 12 tisíc eur vyšplhal na 20 400 eur, což v přepočtu činilo více než 550 tisíc korun včetně aukčního poplatku. V současné době je tedy vyvoláván za částku o 162 tisíc korun vyšší než byla docílená částka v roce 2017, a to při výrazně silnějším kurzu koruny.

Kromě pětihaléře 1924 budou draženy i další velmi vzácné oběžné mince Československa a to například pětikoruna 1937, kde byla vyvolávací cena stanovena na částku 3 tisíce eur. Sběratelé se utkají také o mimořádně vzácné zkušební ražby československých oběhových mincí, např. 25haléř 1932, kde byla vyvolávací cena stanovena na 8 tisíc eur.

Alternativní popis Československo (1918-1939)
25haléř 1932 – zkušební ražba
CuNi 3,93 g, 21 mm
Ex MCH 13/2017, #83 (Kokolus collection)
vyvolávací cena: 8 000 eur / 190 tis. Kč

I tento 25haléř byl již jednou dražen a to v roce 2017 na aukci M.&Ch. v rámci dražby „Kokolus collection“. Docílená cena tehdy činila 9 tisíc eur včetně aukčního poplatku.

Mimořádná je též i nabídka prvorepublikových československých obchodních svatováclavských dukátů. Dražit se bude celá řada dukátů a jejich násobků. Téměř raritním kusem, který bývá v aukcích dražen naprosto ojediněle, je svatováclavský dukát s letopočtem 1938, který byl vyražen v počtu pouhých 56 kusů. Vyvolávací cena činí 50 tisíc eur.

Alternativní popis Československo (1918-1939)
dukát 1938
Au 3,49 g, 19,75 mm (raženo 56ks)
certifikace NGC MS63
vyvolávací cena: 50 000 eur / 1,2 mil. Kč


Medailové ražby

V aukci Macho & Chlapovič bude dražena extrémně vzácná korunovační medaile Josefa II. z roku 1765 k přijetí titulu císaře a k nastoupení spoluvlády s Marií Terezií od vídeňského dvorního medailéra Antona Widemana o váze desetidukátu. Medaile pochází z významné francouzské šlechtické pozůstalosti, uvedl Elizej Macho. Vyvolávací cena byla stanovena na 60 tisíc eur.

Alternativní popis Josef II. (1765-1790)
korunovační medaile k přijetí titulu císaře a nastoupení spoluvlády s Marií Terezií 1765
medailér Anton Wideman
Au 34,85 g, 40,8 mm
vyvolávací cena: 60 000 eur / 1,4 mil. Kč   


Mimořádným medailérským zpracováním a excelentní zachovalostí oslní medaile s letopočtem 1896 vyražená u příležitosti VI. moravské střelecké soutěže v Moravské Ostravě. Vyvolávací cena byla stanovena na částku 30 tisíc eur.

Alternativní popis František Josef I. (1848-1916)
medaile - VI. moravská střelecká soutěž v Moravské Ostravě 1896
medailér F. X. Pawlik
Au 10,8 g, 35,5 mm
vyvolávací cena: 30 000 eur / 712 tis. Kč


Použitá literatura:
Aukční katalog a blog Macho & Chlapovič
Aukční katalogy fy Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
Pražské groše a jejich díly – Josef Smolík
Mince zemí Koruny české – Ivo Halačka
Šlikové a dobývání stříbra – Pavel Kašpar, Vladimír Horák
Československé mince 1918-1993, mince České a Slovenské republiky od r. 1993 – Novotný, Šimek
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Petráň, Radoměrský


Související články

Dražba děl současných umělců pomůže se stavbou škol

Dražba děl současných umělců pomůže se stavbou škol

Online aukce nadace Happy Hearts, 29. 7. 2024

Čtrnáct českých současných umělců věnovalo svá díla s tématikou dětství do dobročinné aukce pro nadaci Happy Hearts. Výtěžek půjde na stavbu škol v místech postižených přírodními katastrofami. Získat originální umělecké dílo lze už za několik set eur...

4. července 2024
Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Christie's Londýn 2. – 10. 7. 2024 , Sotheby 's Londýn 26. 6. – 5. 7. 2024

Začátek července se v britské metropoli ponese ve znamení starých mistrů. Velká jména dějin umění i lokálnější autoři se představí u obou nejslavnějších aukčních domů světa téměř paralelně. Těžiště nabídky tvoří exkluzivní malby z prestižních soukrom...

1. července 2024
Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Sotheby's Londýn 25. 6. 2024

Součástí nadcházející večerní aukce moderního a současného umění společnosti Sotheby's v Londýně bude i reprezentativní plátno Zdeňka Sýkory Linie č. 94. Obraz je nabízen s odhadem 400 až 600 tisíc liber, což včetně provize a dalších poplatků odpovíd...

24. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<