Brandl a cizinci

Staří mistři v 1. pololetí

V prvním pololetí letošního roku mohli sběratelé usilovat o řadu zajímavých položek starého umění. Předkládáme ty nejdražší, z nichž pouze jeden obraz je dílem malíře z domácího prostředí, Petra Brandla. Výrazně pak převažují práce italských mistrů.  

Deset nejdražších děl starého umění stálo v první polovině letošního roku celkem 10,3 milionu korun včetně aukční přirážky (připočteme-li i jedenácté, které je také součástí výčtu, dostaneme se k čásce necelých 11 milionů korun).

K nabídce v této kategorii přispěla výrazně březnová specializovaná aukce Arcimbolda, která přinesla celkem 80 položek starého umění, v převážné většině díla zahraničních umělců. Dá se předpokládat, že cenová bilance v tomto segmentu za letošní rok, alespoň na úrovni nejdražších položek, bude zhruba srovnatelná s tou za rok minulý (více zde).

Přínášíme jedenáct nejdražších děl starých mistrů loňského roku, všechny jsou shodou okolností malby a až na jednu výjimku jde o importy. Poslední čtyři z nich měly stejnou cenu, proto jsme je do výběru zahrnuli všechny.

Velikosti vyobrazení zhruba odpovídají poměrům originálů. Všechny ceny jsou uvedeny včetně aukční provize. 

 

Petr Brandl: Hlava apoštola, kolem roku 1710 olej na plátně, 57 cm x 43,5 cm cena: 2 299 000 Kč  Adolf Loos Apartment and Gallery 28. 4. 2019

1/ Petr Brandl: Hlava apoštola, kolem roku 1710
olej na plátně, 57 cm x 43,5 cm
cena: 2 299 000 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery 28. 4. 2019
 
Obraz, který se na trh vrátil po devíti letech, pochází původně z Lobkowiczké obrazárny na zámku v Mělníce. Plátno bylo od roku 1798 zapůjčeno do obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Přímo v zámecké obrazárně pak viselo počínaje rokem 1852. Poprvé, na podzim 2010 ho nabízela 1. Art Consulting a prodalo se tehdy za minimální podání 1,68 milionu. Jeho vyvolávací cena byla tentokrát stanovena o třetinu výše, na 2,3 milionu korun. Za tuto částku malbu také koupil nový majitel. 
 
 
Andrea Vaccaro: Josef a Putifarova žena olej na plátně, 124 x 178 cm cena: 1 612 000 Kč Arcimboldo 28. 3. 2019
2/ Andrea Vaccaro: Josef a Putifarova žena
olej na plátně, 124 x 178 cm
cena: 1 612 000 Kč
Arcimboldo 28. 3. 2019
 

Nejrozměrnější plátno z této jedenáctky nejdražších. Andrea Vaccaro (1604–1670), jeden z významných představitelů neapolské školy druhé a třetí čtvrtiny 17. století, tvořil nejprve pod vlivem Caravaggia, potom ve svých dílech spojil neapolská východiska s římskou klasicizující malbou. K němu světelností a výraznou barevností odkazuje právě malba Josef a Putifarova žena. Vaccarova práce se u nás na trhu objevila poprvé. Ve specializované aukci Arcimbolda v březnu vystoupala z 1,24 na 1,68 milionu koun.

 
Jacob Savery: Rajská krajina s Adamem a Evou olej na dřevěné desce, 68 x 42 cm cena: 1 488 000 Kč Arcimboldo 28. 3. 2019

3/ Jacob Savery: Rajská krajina s Adamem a Evou, kolem roku 1600
olej na dřevěné desce, 68 x 42 cm
cena: 1 488 000 Kč
Arcimboldo 28. 3. 2019

 

Jacob Savery (1566–1603) byl starším bratrem proslulého rudolfinského malíř Roelandta Saveryho a také jeho prvním učitelem. Podobně jako on se zaměřoval na krajiny, zátiší, zvířata a žánrové obrazy, částečně ve stylu Pietra a Jana Brueghela starších. Jeho učitelem byl Hans Bol. Zemřel předčasně za morové epidemie v Amsterodamu. Jeho vyobrazení rajské krajiny z doby kolem roku 1600 získal nový majitel za vyvolávací cenu 1,49 milionu korun.  

 
Jacopo Zucchi: Svatá rodina se sv. Janem Křtitelem, 1590-1595  olej na dřevěné desce, 120 x 90 cm cena: 806 000 Kč Arcimboldo 28. 3. 2019

4-5/ Jacopo Zucchi: Svatá rodina se sv. Janem Křtitelem, 1590-1595 
olej na dřevěné desce, 120 x 90 cm
cena: 806 000 Kč
Arcimboldo 28. 3. 2019 
 

Za minimální podání ze stejné aukce odešel také obraz se svatou Rodinou florentského malíře Jacopa Zucchiho, který, ač ze stejné doby jako obraz předchozí, je zcela jiného ražení, a to plně v duchu toskánského manýrismu. Zucchiho učitelem byl architekt, malíř a životopisec florentských umělců Giorgio Vasari.

 
Luca Forte: Párová zátiší s ovocem  olej na plátně, 73 x 97 cm  cena: 806 000 Kč Arcimboldo 28. 3. 2019

4-5/ Luca Forte: Párová zátiší s ovocem 
olej na plátně, 73 x 97 cm 
cena: 806 000 Kč
Arcimboldo 28. 3. 2019 
 
Na totožnou sumu, 806 tisíc korun, vystoupaly z 620 tisíc i párové obrazy s ovocnými zátišími. Jejich autorem byl Luca Forte (1615–1670), neapolský malíř, který se na malbu zátiší specializoval. Se zvláštní zálibou pak zobrazoval především hrozny. Na obrazech lze pozorovat i drobnou faunu: na vyobrazeném plátně šneky, na druhém pak ptáky. 
 
 
Francesco Guardi: Ukřižovaný Kristus olej na plátně, 68 x 34 cm cena: 744 000 Kč Arcimboldo 28. 3. 2019

6/ Francesco Guardi: Ukřižovaný Kristus
olej na plátně, 68 x 34 cm
cena: 744 000 Kč
Arcimboldo 28. 3. 2019 
 
Dosud nepublikovanou malbu Ukřižování významného benátského malíře 18. století, Francesca Guardiho (1712–1793), přinesla rovněž březnová specializovaná aukce Arcimbolda. Zájemci její cenu zvýšili z 620 na 744 tisíc korun. Domácím trhem dříve prošlo několik málo prací toho umělce: veduta náměstí sv. Marka, krajina s antickou ruinou a trojice drobnějších maleb. Dosažená cena je novým domácím autorským maximem.

 

Luca Ferrari: Venuše brání Aeneovi v zabití Heleny Trojské olej na plátně, 114 x 163 cm cena: 682 000 Kč Arcimboldo 28. 3. 2019

7/ Luca Ferrari: Venuše brání Aeneovi v zabití Heleny Trojské
olej na plátně, 114 x 163 cm
cena: 682 000 Kč
Arcimboldo 28. 3. 2019 
 
Stejné minimální podání v březnové aukci Arcimbolda měla i další z rozměrných kvalitních figurálních maleb, tentokrát s mytologickým námětem Venuše bránící Helenu před Aeneovým
vztekem. Severoitalský malíř Luca Ferrari (1605–1654) pocházel z Reggia nell'Emilia, proto se také někdy objevuje pod jménem Luca da Reggio. Školení se mu dostalo od římského malíře Quida Reniho. Je to první dílo umělce, které se kdy objevilo v domácí aukci. Totožný obraz jasnější barevnosti a trochu rozdílných rozměrů má ve svých sbírkách AGSA v Adelaide. Konečná cena nabízeného obrazu byla 682 tisíc korun.
 
 
Svatá Rodina s andělem (následovník Pietera Coecke van Aelsta)  2. čtvrtina 16. století olej na dřevěné desce, 95 x 42 cm cena: 620 000 Kč  Arthouse Hejtmánek, 6. 6. 2019

8-11/ Svatá Rodina s andělem (následovník Pietera Coecka van Aelsta) 
2. čtvrtina 16. století
olej na dřevěné desce, 95 x 42 cm
cena: 620 000 Kč 
Arthouse Hejtmánek, 6. 6. 2019
 
Červnová aukce síně Arthouse Hejtmánek přinesla velmi kvalitní malbu svaté Rodiny z okruhu vlámského malíře Pietera Coecka van Aelsta (1504–1550), dvorního malíře římského císaře Karla V. Deska ze druhé čtvrtiny 16. století pocházela původně ze sbírky Esterházy a vystoupala z 558 na 620 tisíc korun. Se stejnou cenou z březnové aukce Arcimbolda odešly tři následující obrazy severoitalských malířů Pietra Bellottiho, Alessandra Magnasca a Marcantonia Franceschiniho. 
 
Pietro Bellotti: Stařena s knihou  olej na plátně, 72 cm x 58 cm cena: 620 000 Kč Arcimboldo 28. 3. 2019

8-11/ Pietro Bellotti: Stařena s knihou 
olej na plátně, 72 cm x 58 cm
cena: 620 000 Kč
Arcimboldo 28. 3. 2019
 
 
Alessandro Magnasco: Mniši v jeskyni olej na plátně, 72 x 55 cm cena: 620 000 Kč Arcimboldo 28. 3. 2019

8-11/ Alessandro Magnasco: Mniši v jeskyni
olej na plátně, 72 x 55 cm
cena: 620 000 Kč
Arcimboldo 28. 3. 2019
 
 
Marcantonio Franceschini: Setkání malého Ježíše s Janem Křtitelem olej na plátně, 60 cm x 66 cm cena: 620 000 Kč Arcimboldo 28. 3. 2019
8-11/ Marcantonio Franceschini: Setkání malého Ježíše s Janem Křtitelem
olej na plátně, 60 cm x 66 cm
cena: 620 000 Kč
Arcimboldo 28. 3. 2019
 
 
Zajímavé položky starého umění nabídly v minulém pololetí také aukční síně Zezula
a poměrně netradičně i Sýpka (více zde).

Související články

Historické top 10 českých aukcí (duben 2024)

Historické top 10 českých aukcí (duben 2024)

Druhé dílo přes sto milionů

Jako druhý obraz v historii českých aukcí překonal hranici sto milionů korun olej Početí/ Danae od Františka Kupky. S cenou 126,5 milionu korun se stal nejdražším obrazem tuzemského trhu a také nejdražším Kupkovým dílem prodaným na českých aukcích.

22. dubna 2024
Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

TOP 10 Františka Muziky

Za posledních několik let se TOP 10 Františka Muziky zcela proměnilo. Pouze s jedinou výjimkou se v něm nyní nacházejí díla zakoupená na aukcích od roku 2018. Loni se Muzika také dostal mezi nejúspěšnější umělce na aukcích, patřilo mu sedmé místo v ř...

8. dubna 2024
Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Prodeje Antonína Procházky v roce 2023 a aktuální TOP 10

V loňském roce zaznamenal Antonín Procházka devátý nejvyšší obrat ze všech autorů, jejichž díla se prodávají v aukcích. Sběratelé za jeho práce vydali nejvíce peněz v historii, více než 27 milionů korun.

27. února 2024
Zobrazit všechny

Další články

Adolf Loos Apartment and Gallery

Matějček podle Kubišty

Matějček podle Kubišty

15. března 2023

Klenot rakouské malby 19. století: Marie Egner

Klenot rakouské malby 19. století: Marie Egner

1. prosince 2022

Toyen, Kupka, Filla a Preisler za 370 milionů

Toyen, Kupka, Filla a Preisler za 370 milionů

31. prosince 2021


<