Toyen, Kupka, Filla a Preisler za 370 milionů

TOP 10 2021

Podle prvních propočtů se zdá, že obrat na aukcích za rok 2021 by mohl dosahovat úrovně rekordního roku 2019 nebo ho dokonce o něco málo předstihnout. Suma vydaná za umělecká díla včetně aukčních provizí by se mohla pohybovat kolem 1,4 miliardy korun, v loňském roce to byla zhruba 1 miliarda korun, což kvůli jarnímu koronavirovému výpadku znamenalo propad oproti dvěma předcházejícím letům.

Souhrnná částka za deset nejdražších aukčních položek roku je však rekordní zcela určitě. K jejich koupi by případný zájemce potřeboval přes 370 milionů korun, o 30 milionů více než za top 10 roku 2020, které se pyšnilo prozatím nejvyšším celkovým součtem v domácí aukční historii. Nejdražším dílem roku vydraženým za bezmála 80 milionů korun se stal obraz Cirkus malířky Toyen prodaný v dubnu u Adolf Loos Apartment and Gallery.

V top 10 figurují kromě Toyen, která je zde zastoupena hned pěti obrazy, ještě František Kupka a Emil Filla se dvěma položkami, jednu malbu zde pak má Jan Preisler. Z aukčních síní se na prodeji deseti nejdražších položek podílely pouze Galerie Kodl (194,9 milionu korun, 6 položek) a Adolf Loos Apartment and Gallery (175,8 milionu korun, 4 díla). Celková suma včetně aukční provize činí 370,6 milionu korun, což je zhruba čtvrtina obratu aukčních prodejů za celý rok. 

 

Rozměry obrazů přibližně odpovídají jejich velikostním poměrům ve skutečnosti. Pro ilustraci průměrné velikosti kreseb souboru Člověk a Země Františka Kupky bylo použito záhlaví kapitoly Vzdálené světy (47,9 × 62,7 cm). Všechny ceny jsou uvedeny včetně aukční provize.

 

Toyen: Cirkus, 1925, olej na plátně, 90 x 90 cm, cena: 79 557 500 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 18. 4. 2021

 

1/ Toyen: Cirkus, 1925,
olej na plátně, 90 x 90 cm,
cena: 79 557 500 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 18. 4. 2021

Obraz Cirkus byl před nedávnem Karlem Srpem ztotožněn s malbou vystavovanou v prosinci 1925 na mezinárodní přehlídce L'Art d'Aujourd'hui v Paříži. Na trhu už se jednou pod názvem Kompozice objevil před dvaceti lety, kdy ho prodávala Galerie Peron (více zde). Adolf Loos Apartment and Gallery ho v dubnu nabídl za vyvolávací cenu 27,8 milionu korun, tu však sběratelé navýšili na nové autorčino aukční maximum, rekordních 79,56 milionu korun (více o prodeji zde), tedy o necelý milion více než stál na podzim 2020 obraz Piková dáma, který zhruba měsíc po svém prodeji držel historický rekord českých aukcí. 

 

František Kupka: Mondes lointains (Vzdálené světy), záhlaví kapitoly, štětec, tuš a běloba na papíře, 47,9 × 62,7 cm, Galerie Kodl 28. 11. 2021  

2/ František Kupka: Člověk a Země (soubor 106 ilustrací), 1904–1905/1907,
kombinace technik (tužka, pero, tuš, kvaš) na papíře, 
cena: 51 120 000 Kč, Galerie Kodl 28. 11. 2021

Jediným dílem v tomto top 10, které výjimečně není malbou, je rozsáhlý soubor kreseb Františka Kupky, který vznikal mezi lety 1904 a 1907 pro ilustrovanou encyklopedii Člověk a země Éliséeho Recluse (detailněji zde). Výjimečný konvolut startoval na částce 30 milionů korun. Výsledná cena 51,1 milionu korun je pátým nejdražším Kupkovým prodejem na domácím trhu a vůbec nejdražším dílem v médiu kresby tamtéž.  

 

Toyen: Serenáda, 1924–1925, olej na plátně, 54,6 x 64,6 cm  vyvolávací cena: 10 000 000 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 27. 11. 2021

 

3/ Toyen: Serenáda, 1924–25,
olej na plátně, 54,6 x 64,6 cm, 
cena: 49 005 000 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 27. 11. 2021
 
Toyenina Serenáda byla vystavena pouze jedenkrát, v roce 1926 na první výstavě Toyen a Štyrského v Paříži. V 50. letech pak měla být prodána z umělkynina pařížského ateliéru do francouzsko-libanonské sbírky, ve které byla nedávno objevena. Z těchto důvodů byla odborníkům zcela neznámá (více o obrazu zde). Z vyvolávací ceny 12,1 milionu korun se vyhoupla bezmála na 50 milionů, třetí nejdražší dílo autorky.
 
 
Toyen: Noční slavnost (Ohňostroj), 1929, olej na plátně, 92 x 65 cm, cena: 36 480 000 Kč, Galerie Kodl 30. 5. 2021

 

4/ Toyen: Noční slavnost (Ohňostroj), 1929,
olej na plátně, 92 x 65 cm,
cena: 36 480 000 Kč, Galerie Kodl 30. 5. 2021

Noční slavnost (Ohňostroj) je další z maleb ze zásadního autorčina formujícího období 20. let., které se v roce 2021 objevilo na trhu. Společně s obrazem Šero v pralese ho umělkyně vystavila hned následujícího roku, na jaře 1930 v Aventinské mansardě. Později ho věnovala jako svatební dar svému příteli, básníkovi Konstantinu. Vyvolávací cena 24 milionů korun vzrostla na 36,48 milionu korun (více o prodeji zde). 

 

Emil Filla: Hlava starého muže, 1914, olej na plátně, 70 x 49,5 cm cena: 32 400 000 Kč, Galerie Kodl 28. 11. 2021  
5/ Emil Filla: Hlava starého muže, 1914,
olej na plátně, 70 x 49,5 cm
cena: 32 400 000 Kč, Galerie Kodl 28. 11. 2021
 
Fillova vrcholně kubistická Hlava starého muže se stala nejdražší malbou listopadové aukce Galerie Kodl. Jakkoli má Filla na svém aukčním kontě již více než dvě desítky děl, která se prodala nad hranicí 10 milionů korun, tato dražba překonala všechny předcházející a stanovila nové autorovo aukční maximum ve výši 32,4 milionu korun. To je o 13 milionů více než hodnota Fillova posledního rekordu malby Zátiší s knihou vytvořené ve stejném roce jako nyní dražený obraz. Vyvolávací cena Hlavy starého muže byla ve srovnání s konečnou „pouhých“ 9,6 milionu korun.  
 
 
Toyen: Jarmark, 1925, olej na plátně, 55 x 47 cm, cena: 30 240 000 Kč, Galerie Kodl 30. 5. 2021

 

6/ Toyen: Jarmark, 1925,
olej na plátně, 55 x 47 cm,
cena: 30 240 000 Kč, Galerie Kodl 30. 5. 2021

Ve stejné aukci jako výše uvedenou Noční slavnost dražila galerie Kodl raný olej Jarmark, který Toyen vytvořila v roce 1925 těsně před svým prvním pobytem v Paříži a zůstal po celý život v jejím majetku. Na aukci vystoupal ze 14 na 30,24 milionu korun (více o prodeji zde).

 

Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1906,  olej na plátně, 142 x 88 cm, vyvolávací cena: 29 040 000 Kč, Adolf Loos Appartment and Gallery 18. 4. 2021

 

7/ Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1906, 
olej na plátně, 142 x 88 cm,
vyvolávací cena: 29 040 000 Kč,
Adolf Loos Apartment and Gallery 18. 4. 2021

Téměř 70 let se v odborné literatuře tradovala informace, že velkoformátová definitiva obrazu Jana Preislera Tři dívky v lese je od roku 1913 v majetku římské Galleria d'arte nazionale moderna. Ta se však v roce 2017, kdy byl obraz nalezen v pražské soukromé sbírce, ukázala jako mylná. Již tehdy o koupi malby usilovala Národní galerie, která vlastní jednu ze tří studií k ní, k akvizici však nakonec nedošlo (podrobně o obraze zde). V dubnu ji nabídla k prodeji aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery za 18 milionů korun, u této částky však nezůstalo a konečná cena přes 29 milionů korun znamenala více než trojnásobné překonání Preislerova dosavadního aukčního maxima. 

 

František Kupka: Koupání, 1904,  olej na plátně, 56 x 56 cm,  cena: 25 200 000 Kč, Galerie Kodl 30. 5. 2021

 

8/ František Kupka: Koupání, 1904, 
olej na plátně, 56 x 56 cm, 
cena: 25 200 000 Kč, Galerie Kodl 30. 5. 2021

V květnu se na trh po čtyřech letech znovu vrátil Kupkův raný obraz Koupání. V roce 2017 byla stejnou aukční síní vydražen za 16,32 milionu korun, dvojnásobek ceny, za kterou ho na aukci vídeňského Dorothea v roce 2015 zakoupil investičním fond Pro arte (více zde). Tentokrát byla malba z roku 1904 vydražena s dvoumilionovým nárůstem za konečných 25,2 milionu korun (více o prodeji zde). Opakované prodeje tohoto obrazu dobře ilustrují nárůst cen Kupkových děl v poměrně krátkém časovém horizontu několika let.  

 

 
9/ Emil Filla: Zápas, 1938,
olej a tempera na dřevěné desce, 119 x 79 cm,
cena: 19 440 000 Kč, Galerie Kodl 28. 11. 2021
 
Podobně jako Fillova Hlava starého muže bodovala na stejné aukci i o čtvrtstoletí mladší malba Zápas, součást rozsáhlého cyklu zápasících zvířat, kterému se Filla věnoval dlouhodobě v průběhu 2. poloviny 30. let. Obraz s proveniencí ze sbírky Jaroslava Borovičky a následně Národní galerie v Praze byl nabízen za minimální podání 2,4 milionu korun, překonal ho však více než osmkrát. Suma 19,4 milionu korun je třetí nejvyšší částkou za Fillovo dílo.   
 
 
Toyen: Dýchání spánku, 1958, olej na plátně, 65,5 x 46 cm,  cena: 18 150 000 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 27. 11. 2021

 

10/ Toyen: Dýchání spánku, 1958,
olej na plátně, 65,5 x 46 cm, 
cena: 18 150 000 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 27. 11. 2021
 
Dýchání spánku je jedinou Toyeninou malbou v tomto top 10, která vznikla až v poválečném období. Obraz ze sbírky německo-švýcarské umělkyně Meret Oppenheimové byl nabízen za minimální podání 9,68 milionu, konečná cena pak byla téměř jeho dvojnásobkem. Dráže se na domácím trhu doposud prodaly pouze dvě autorčiny poválečné práce.
 
Jen o pouhých 240 tisíc korun než Dýchání spánku byl kvůli nižší provizi aukční síně levnější Štyrského mnohokrát vystavovaný obraz Metamorfóza prodaný v březnu u 1. Art Consulting. Zůstal tak velmi těsně za desátou Toyen. S větším odstupem pak následují Fillova Láhev vína a talíř jablek (15,8 milionu korun, Galerie Kodl) a Dívka v černých šatech Bedřicha Piskače (15,1 milionu korun, European Arts).
 
 
Za původní neuvedení obrazu Toyen Dýchání spánku na desáté pozici se omlouváme aukční síni Adolf Loos Apartment and Gallery.
 
 

Související články

Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

TOP 10 Františka Muziky

Za posledních několik let se TOP 10 Františka Muziky zcela proměnilo. Pouze s jedinou výjimkou se v něm nyní nacházejí díla zakoupená na aukcích od roku 2018. Loni se Muzika také dostal mezi nejúspěšnější umělce na aukcích, patřilo mu sedmé místo v ř...

8. dubna 2024
Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Prodeje Antonína Procházky v roce 2023 a aktuální TOP 10

V loňském roce zaznamenal Antonín Procházka devátý nejvyšší obrat ze všech autorů, jejichž díla se prodávají v aukcích. Sběratelé za jeho práce vydali nejvíce peněz v historii, více než 27 milionů korun.

27. února 2024
Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Zajímavé aukční výsledky Karla Vítězslava Maška

Obrazy Karla Vítězslava Maška se na tuzemském trhu dlouho pohybovaly ve střední cenové hladině. V nižších stovkách tisíc, s dražebním rekordem necelých 537 tisíc korun za pointilistické plátno Zahrada z roku 2017. Pak ale přišly loňský červen a listo...

23. února 2024
Zobrazit všechny

Další články

Adolf Loos Apartment and Gallery

Matějček podle Kubišty

Matějček podle Kubišty

15. března 2023

Klenot rakouské malby 19. století: Marie Egner

Klenot rakouské malby 19. století: Marie Egner

1. prosince 2022

Brandl a cizinci

Brandl a cizinci

24. srpna 2019


<