Bohemika v předvánoční Vídni

Několik poznámek k situaci na trhu

Na 10. prosince letošního roku je ve vídeňském Dorotheu naplánovaná tradiční předvánoční aukce starého umění. Kromě klasických „ozkoušených“ jmen, která mají zajímavý potenciál růstu, se v nabídce nachází také několik položek se vztahem k českým zemím.

Johann Leopold Daysigner: sv. Rodina s Ježíškem a anděly / 18. století / olej, plátno / 84 x 61 cm / č. kat. 59 Dorotheum Wien 10. 12. 2013

 

Různorodý charakter těchto prací rovněž ukazuje limity trhu s barokními díly ze středoevropského prostředí. Jako klasická ukázka tohoto paradoxu může posloužit například položka č. 59 – sv. Rodina s Ježíškem a anděly signovaná malířem Johannem Leopoldem Daysignerem (v kat. pod jménem Deyssinger). Tento umělec pocházející ze západočeské Kadaně prošel několika středoevropskými lokacemi, až se nakonec usadil ve Slavonicích na samém rozhraní Čech a Moravy. Daysigner měl sice ve Slavonicích a okolí dominantní postavení a své obrazy dodával nejen v rámci Moravy, ale také Rakous, avšak často za nepříliš rentabilních podmínek, tedy za cenu materiálu nebo dokonce zdarma. Vzhledem k jeho malířským schopnostem, které jen v některých případech překročily rámec průměrné malířské produkce, se ostatně není čemu divit.

Co tedy stojí za odhadem relativně vysoké ceny nabízeného plátna (6000-8000 EUR)? Je to nepochybně ona signatura, která vyděluje obraz ze široké nabídky anonymních prací. Právě stále malé poznání středoevropské malířské produkce 18. století, dosud bezmála výhradně zaměřené na ona „velká“ jména jako Paul Troger, Franz Anton Maulbertsch nebo Johann Martin Schmidt zv. Kremmserschmidt, stojí za tím, že i „slabší“ kus, pokud je signován, může být oceněn relativně vysoko.

Ignaz Stern: Kající se Máří Magdalena / 1.pol. 18. století / olej, plátno / 98 x 76,5 cm / č. kat. 191 Dorotheum Wien 10. 12. 2013

 

V kontrastu s Daysignerovým obrazem tak stojí další nabízené plátno, jehož autorem je středoevropský rodák Ignaz Stern označovaný vzhledem ke svému působení jako Ignazio Stella. Řadí se k žákům Carla Cignaniho, který dodal své práce například do kostela sv. Kateřiny na Novém Městě pražském. Výrazně kvalitnější, rovněž signovaná práce, tohoto dosud relativně málo poznaného malíře, je nabízena ve stejném cenovém odhadu – Kající se Máří Magdaléna (č. kat. 191, odhad 6000 – 8000 EUR). Je tedy zřejmé, že signované práce i méně známých umělců mohou být nabízeny za relativně vyšší částky než práce anonymních tvůrců. Teprve budoucnost ukáže další možný potenciál růstu prací středoevropského baroka, v jehož rámci ještě mnozí autoři čekají na své objevení.

Určitý stabilní zájem však přetrvává u přípravných prací, především olejových skic, jež bývají vydraženy i v případě jejich anonymity. Jednou z takových je i nabízená položka č. 240 – Mučení sv. Bartoloměje (odhad 4000 – 6000 EUR). Výtvarně pozoruhodná práce, která existuje ještě v jedné variantě provedené však odlišnou rukou (sbírka Reuschel, Mnichov) je určena jako „rakouská škola 18. století“, v tomto případě je však možné uvažovat o zařazení práce do okruhu plodného českého malíře v jezuitských službách Ignáce Raaba, jehož výtvarnému naturelu je po formální stránce skica velice blízká. Zatímco ve formátu drobných kabinetních prací je Raabovo dílo vcelku dobře známo, tak u přípravných prací máme stále jistý deficit, který by snad mohla nabízená skica alespoň částečně vyplnit.

Rakouská škola 18. století: Mučení sv. Bartoloměje / olej, plátno / 67 x 48 cm / č. kat. 240 Dorotheum Wien 10. 12. 2013

 

Ze tří uvedených příkladů je patrné, že se stále na trhu objevují díla provázaná s českým prostředím, která však většinou stále čekají na svá zhodnocení a zasazení do správného kontextu.

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<