Bohemika v předvánoční Vídni

Několik poznámek k situaci na trhu

Na 10. prosince letošního roku je ve vídeňském Dorotheu naplánovaná tradiční předvánoční aukce starého umění. Kromě klasických „ozkoušených“ jmen, která mají zajímavý potenciál růstu, se v nabídce nachází také několik položek se vztahem k českým zemím.

Johann Leopold Daysigner: sv. Rodina s Ježíškem a anděly / 18. století / olej, plátno / 84 x 61 cm / č. kat. 59 Dorotheum Wien 10. 12. 2013

 

Různorodý charakter těchto prací rovněž ukazuje limity trhu s barokními díly ze středoevropského prostředí. Jako klasická ukázka tohoto paradoxu může posloužit například položka č. 59 – sv. Rodina s Ježíškem a anděly signovaná malířem Johannem Leopoldem Daysignerem (v kat. pod jménem Deyssinger). Tento umělec pocházející ze západočeské Kadaně prošel několika středoevropskými lokacemi, až se nakonec usadil ve Slavonicích na samém rozhraní Čech a Moravy. Daysigner měl sice ve Slavonicích a okolí dominantní postavení a své obrazy dodával nejen v rámci Moravy, ale také Rakous, avšak často za nepříliš rentabilních podmínek, tedy za cenu materiálu nebo dokonce zdarma. Vzhledem k jeho malířským schopnostem, které jen v některých případech překročily rámec průměrné malířské produkce, se ostatně není čemu divit.

Co tedy stojí za odhadem relativně vysoké ceny nabízeného plátna (6000-8000 EUR)? Je to nepochybně ona signatura, která vyděluje obraz ze široké nabídky anonymních prací. Právě stále malé poznání středoevropské malířské produkce 18. století, dosud bezmála výhradně zaměřené na ona „velká“ jména jako Paul Troger, Franz Anton Maulbertsch nebo Johann Martin Schmidt zv. Kremmserschmidt, stojí za tím, že i „slabší“ kus, pokud je signován, může být oceněn relativně vysoko.

Ignaz Stern: Kající se Máří Magdalena / 1.pol. 18. století / olej, plátno / 98 x 76,5 cm / č. kat. 191 Dorotheum Wien 10. 12. 2013

 

V kontrastu s Daysignerovým obrazem tak stojí další nabízené plátno, jehož autorem je středoevropský rodák Ignaz Stern označovaný vzhledem ke svému působení jako Ignazio Stella. Řadí se k žákům Carla Cignaniho, který dodal své práce například do kostela sv. Kateřiny na Novém Městě pražském. Výrazně kvalitnější, rovněž signovaná práce, tohoto dosud relativně málo poznaného malíře, je nabízena ve stejném cenovém odhadu – Kající se Máří Magdaléna (č. kat. 191, odhad 6000 – 8000 EUR). Je tedy zřejmé, že signované práce i méně známých umělců mohou být nabízeny za relativně vyšší částky než práce anonymních tvůrců. Teprve budoucnost ukáže další možný potenciál růstu prací středoevropského baroka, v jehož rámci ještě mnozí autoři čekají na své objevení.

Určitý stabilní zájem však přetrvává u přípravných prací, především olejových skic, jež bývají vydraženy i v případě jejich anonymity. Jednou z takových je i nabízená položka č. 240 – Mučení sv. Bartoloměje (odhad 4000 – 6000 EUR). Výtvarně pozoruhodná práce, která existuje ještě v jedné variantě provedené však odlišnou rukou (sbírka Reuschel, Mnichov) je určena jako „rakouská škola 18. století“, v tomto případě je však možné uvažovat o zařazení práce do okruhu plodného českého malíře v jezuitských službách Ignáce Raaba, jehož výtvarnému naturelu je po formální stránce skica velice blízká. Zatímco ve formátu drobných kabinetních prací je Raabovo dílo vcelku dobře známo, tak u přípravných prací máme stále jistý deficit, který by snad mohla nabízená skica alespoň částečně vyplnit.

Rakouská škola 18. století: Mučení sv. Bartoloměje / olej, plátno / 67 x 48 cm / č. kat. 240 Dorotheum Wien 10. 12. 2013

 

Ze tří uvedených příkladů je patrné, že se stále na trhu objevují díla provázaná s českým prostředím, která však většinou stále čekají na svá zhodnocení a zasazení do správného kontextu.

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<