Adriena Šimotová 2016

1. Art Consulting 20. 3. 2016, Pictura 6. 4. 2016

Adrieně Šimotové by v létě bylo devadesát let. Od jejího úmrtí před dvěma lety aukcemi prošlo více než sto dvacet jejích děl, zejména grafik. To je víc než v předchozích pěti letech dohromady, stále však platí, že aukční ceny zatím plně neodrážejí respekt, jemuž se těší.

Adriena Šimotová: Oko zavřené / 1999
Adriena Šimotová:
Oko zavřené / 1999
kombinovaná technika
na papíře / 106 x 154 cm
cena: 780 000 Kč /
1. Art Consulting
22. 2. 2015

 

Nejdražším loni prodaným dílem Adrieny Šimotové byl protrhaný karton a kresba černým pigmentem Oko zavřené z roku 1999, které se prodalo za 780 tisíc korun. Umělčin aukční rekord má hodnotu 900 tisíc korun. Za tuto částku byla vydražena již tři díla, dva obrazy z 60. a 70. let a rozměrná kresba uhlem Postava z roku 1994. Z prací Šimotové generačních druhů byla již za vyšší částky dražena díla Mikuláše Medka, Zdeňka Sýkory, Karla Malicha, Roberta Piesena, Věry Janouškové či Jiřího Johna. Milionovou hranici na druhou stranu v aukci dodnes nepokořili například Hugo Demartini či Stanislav Kolíbal.

Ceny se přirozeně neodvíjejí jen od renomé jednotlivých autorů, ale též, či dokonce především od toho, jaká díla se na trh dostávají. A u poválečného umění namnoze platí, že majitelé zatím nechtějí prodávat. Ať již proto, že mají k dílům, jež si často pořídili přímo z ateliéru umělce, hluboký osobní vztah, nebo proto, že počítají s dalším růstem cen v blízké budoucnosti. V případě Adrieny Šimotové situaci ještě komplikuje materiálová povaha jejích děl. Její stěžejní práce jsou většinou fyzicky velice křehká, jde o kresby na papíře či přímo o papírové sochy a objekty. Dosavadní výsledky ukazují, že sběratelé si s takovýmito díly zatím příliš nevědí rady, respektive váhají platit za „papíry“ statisícové částky. Ze sedmnácti Šimotové kreseb a papírových objektů s vyvolávací cenou nad sto tisíc korun dražených v posledních dvou letech, jich hned deset zůstalo bez kupce. Grafik loni trhem prošlo na čtyři desítky, nového majitele našla více než polovina z nich. Nejdráže se prodal rozměrný lept Závěs z roku 1970, který vystoupal až na 50 tisíc korun. Drobnější Šimotové tisky lze ale stále získat i za méně než desetinu této částky.

Adriena Šimotová: Bílá noc / 1971
Adriena
Šimotová:
Bílá noc / 1971

akryl a tempera
na sololitu /
171 x 172 cm /

vyvolávací cena:
1 800 000 Kč
(bez provize)

 

Nejvíce ceněnými díly z hlediska trhu s uměním zůstávají Šimotové malby akrylem a temperou z 50. až 70. let. V březnu a začátkem dubna budou draženy hned dva její pozoruhodné obrazy. Na aukci společnosti 1. Art Consulting to bude obraz Bílá noc z roku 1971, malba na sololitu o rozměrech přibližně 170 na 170 cm. O necelé tři týdny později nabídne Galerie Pictura oboustrannou malbu na lepence z roku 1959. Na jedné straně je okno malířčina ateliéru, na druhé pak portrét malířky a ilustrátorky Daisy Mrázkové.

Prvně jmenovaný obraz pravděpodobně stanoví nový autorčin cenový rekord. Jeho dražba začne na 2,14 milionech korun (včetně aukční provize). Jde sice o víc jak dvojnásobek dosavadního Šimotové maxima, vzhledem k růstu cen v segmentu poválečného umění a nedostatku jejích maleb z počátku 70. let na trhu by bylo překvapením, kdyby se obraz minimálně za vyvolávací cenu neprodal. Obrazy z této doby – rámované nemocí a smrtí jejího manžela Jiřího Johna v létě 1972 – bývají považovány za první Šimotové zralá díla a existuje jich jen několik desítek. V aukci se dosud objevila jen jediná srovnatelná práce, obraz Židle z roku 1971, který byl před necelými osmi lety v Dorotheu vydražen za zmiňovaných 900 tisíc korun. Nyní nabízené dílo je rozměrnější a známější; obraz je celostránkově reprodukován v autorčině monografii z roku 2007 a nechyběl na její velké výstavě ve Veletržním paláci v roce 2001.

Adriena Šimotová: Portrét Daisy Mrázkové, 1958

Adriena Šimotová: Portrét
Daisy Mrázkové / 1958

tempera na lepence /
98 x 64 cm

vyvolávací cena: 460 000 Kč
(bez provize)

 

Tentýž námět schoulené postavy na lůžku Šimotová, jak je pro řadu obrazů z přelomu 60. a 70. let charakteristické, nejdříve zpracovala v grafice. Ta nese dvojí název Bílá noc (Odkryté lože) a malbě o rok předcházela. „Grafika umožnila záznam událostí, přispěla svým deníkovým charakterem. Na ni obrazy bezprostředně navázaly,“ vysvětloval Karel Miller v úvodním textu k Šimotové výstavě, která se uskutečnila v roce 1970 v Galerii Václava Špály, a pokračoval: „Člověk není věcí mezi věcmi, není ani od věcí oddělen, je středem dění, vlastní přítomností světa. Překotnost dění, jeho přepadávání přes sebe, nese v sobě všechnu bezohlednost a brutalitu života. To, co stačíme z kolotajícího víru zachytit, má podobu útržkovitosti, fragmentu; zlomku, který svou manifestovanou odtržeností od celku poutá k sobě pozornost silou zářícího signálu. V obraze jej provází intenzivní, nelokální barva. Signální barvy se odrážejí od tiché hladiny bílé, od onoho plátna vědomí, na něž se promítá vzpomínaný čas dění, útržky objektivované tou měrou, jakou se sama malba stává předmětnou.“

Adriena Šimotová: Okno ateliéru /1958

Adriena Šimotová:
Okno ateliéru /1958

tempera na lepence
89 x 55 cm

 

Obraz nabízený začátkem dubna Galerií Pictura je kvalitní ukázkou rané Šimotové tvorby z doby počátků skupiny UB 12. První samostatnou výstavu měla umělkyně až v následujícím roce, v únoru 1960. Daisy Mrázková, která v květnu oslaví již třiadevadesáté narozeniny, se s Adrienou Šimotovou přátelila již od dob společných studií na Státní grafické škole a na Umprum a modelem jí seděla opakovaně. Soupis Šimotové díla z roku 2007 uvádí ještě tři další podobizny Mrázkové. Podle aukční síně obraz pochází ze sbírky „významného historika umění starší generace, který jak Johnovi tak Šimotové pořádal výstavy“ a který jej získal přímo z umělčina ateliéru. Dražba bude startovat na 561 tisících korun (včetně aukční provize), což je dosud nejvyšší požadovaná cena za Šimotové dílo z 50. let. Jen o něco málo mladší abstraktní kompozice, ne nepodobné Oknu ateliéru, však byly za částky nad půl milionu korun draženy již opakovaně. Atraktivitu obrazu samozřejmě zvyšuje identita portrétované. Jde o cenné svědectví jedné z důležitých kapitol českého moderního umění i pozoruhodného uměleckého přátelství v nelehké době.

 


Související články

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Aukční dům Sýpka 17. 3. 2024

Teprve třetí malbu domácího aukčního trhu vytvořenou moskevským rodákem Viktorem Pivovarovem, který již více než 40 let žije a tvoří v Praze, nabídne ve své nedělní sálové aukci společnost Sýpka. Realizaci z 90. let minulého století začne dražit na č...

15. března 2024
Zobrazit všechny

Další články

Šimotová Adriena

Šimotová v Itálii

Šimotová v Itálii

15. července 2021

Slavíček za 12 milionů a rekordní Šimotová

Slavíček za 12 milionů a rekordní Šimotová

18. června 2021

Papírové sochy Adrieny Šimotové

Papírové sochy Adrieny Šimotové

1. června 2021


<