Toyen na trase Praha–Paříž a zpět

Galerie Kodl 30. 5. 2021, Pierre Bergé 18. 6. 2021

Po dubnovém rekordu za Toyenin obraz Cirkus se koncem května nejspíš dočkáme dalšího autorčina cenového maxima. Vedle dvou obrazů, raného Jarmarku a vrcholně artificielní Noční slavnosti, bude Galerie Kodl dražit jednu z kreseb cyklu Schovej se válko!. Vyvolávací cena je stanovena na 1,9 milionu korun (+ 20% provize), i prodej za první podání by byl rekordem za malířčinu práci na papíře.

Toyen: Schovej se, válko!


Toyen: Schovej se, válko!, 1944, perokresba na papíře, 40 x 58 cm,
vyv. cena: 1 900 000 Kč (+ 20% provize), Galerie Kodl 30. 5. 2021

Jak už námět i datace napovídají, Toyen se této surrealistické kresbě – a dalším osmi na stejné téma – věnovala v době vrcholící válečné krize. Zdevastovanými scenériemi bloudí monstrózní skelety, opuštěné předměty jsou zanechány v široce otevřených prostorech, autorčina imaginace zhmotňuje pocity úzkosti, ohrožení a zoufalství. V této psychicky, ale i materiálně, náročné situaci se společně s Toyen nacházel i její přítel Jindřich Heisler, básník židovského původu a autor stejnojmenné úvodní básně, kterého až do osvobození ukrývala ve svém žižkovském bytě. 

Celý soubor Schovej se válko! oficiálně vyšel tiskem v listopadu 1946 v nakladatelství Františka Borového, jenž jím oživil válkou přerušené edice původní české poezie v úpravě předních výtvarníků. Bohužel jen na krátko: po únoru 1948 přešlo vydavatelství pod státní správu, od října 1949 bylo transformováno do Československého spisovatele a byla mu nastolena zcela odlišná kulturně-literární strategie.
 

Toyen: Schovej se, válko!, 1944


Toyen: Schovej se, válko!, 1947, francouzské vydání, 55/300,
kolorovaná zinkografie na papíře, 33 x 44 cm,
cena: 18 950 eur, Pierré Bergé Paříž 9. 10. 2020

Na tyto nové pořádky však ani Toyen ani Jindřich Heisler nečekali a již v roce 1947 definitivně přesídlili do Paříže, kde mohla malířka bez obav obnovit svá důvěrná přátelství z okruhu surrealistů, s nimiž se osobně i umělecky stýkala jak v době svého prvního pobytu ve Francii s Jindřichem Štyrským (1925–28), tak při předválečné spolupráci surrealistických skupin z obou zemí (např. návštěva André Bretona a Paula Eluarda v Československu v roce 1935). Tudíž mohla restart své výtvarné kariéry opřít o již existující tvorbu, jak dokládá výstava celého kresebného cyklu v nově vzniklé Galerii Denise René nebo vlastním nákladem vydaná francouzská verze knihy Schovej se válko! z května 1947. Oproti českému 1000 kusovému nákladu si pro pařížský výtisk mohli dovolit jen 300 exemplářů, z nichž asi desítku Toyen vlastnoručně dokolorovala a s osobním přípisem věnovala blízkým přátelům.

Právě tato autenticita "dotýkaného" předmětu zásadně zvyšuje atraktivitu těchto tisků mezi sběrateli. Loni v říjnu soubor značený č. 55 a opatřený autorčiným věnováním surrealistickému literátovi a výtvarníkovi Robertu Benayounovi na aukci v Paříži vystoupal ze 70 tisíc na více než půl milionu korun (z 2,5 tisíc na necelých 19 tisíc eur). Kolik by dnes stálo kompletní české vydání cyklu Schovej se válko! můžeme jen odhadovat. Naposledy byl celý soubor dražen před téměř osmi lety, v aukci společnosti Vltavín se tehdy prodal s mírným nárůstem za 24 tisíc korun. To je zhruba polovina částky, za kterou byly loni v Galerii Art Praha draženy jednotlivé listy souvisejícího grafického cyklu Střelnice.
 

Toyen: Schovej se, válko!, 1946


Toyen: Schovej se, válko!, 1946, František Borový, ???/1000,
devět zinkografií na papíře, 33 x 44 cm, na úvodním listu věnování Karla Teigeho a Toyen Jožce Nevařilové (přítelkyně Karla Teigeho), cena: 24 000 Kč, Vltavín 23. 10. 2013

Nyní nabízená kresba pochází ze stejné sbírky jako soubor s věnováním Robertu Benayounovi a loni rovněž prošla aukcí pařížské společnosti Pierre Bergé & Associés. Předaukční odhad počítal maximálně s cenou 30 tisíc eur, cena na sále však vystoupala až na 55 tisíc eur (bez provize). V přepočtu a včetně provize tak kupující za dílo nabídl téměř 1,9 milionu korun (více zde). 

Toyenina díla, stejně jako dvě erotické koláže Jindřicha Štyrského a další bohemika, byla dražena v rámci rozprodeje knihovní kolekce bibliofila, sběratele a znalce Jeana-Paula Kahna (1931–2018). Šlo o druhou z plánovaných čtyř aukcí Kahnovy sbírky. Již ta první v listopadu 2019 způsobila bez nadsázky senzaci: necelých tři sta položek z oblasti vybraných exkluzivních tisků, dokumentů, archiválií a uměleckých děl na papíře z období od 19. století až po meziválečnou avantgardu se prodalo za souhrnnou částku 5,7 milionu eur. Že dosud kompaktní soubor, budovaný více než 60 let, obsahoval opravdové poklady dokládá i uplatnění předkupního práva státu na šest položek, nyní v Bibliothèquenationale de France a v Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
 

Jindřich Štyrský: Severní točena, 1939


Jindřich Štyrský: Severní točena, 1939,
koláž na papíře, 15 x 18,6 cm,
odhad: 15 000–18 000 eur, Pierré Bergé Paříž 18. 6. 2021

Původní majitel programově kombinoval "vysoké" a "nízké" a promítal tuto strategii do svých akvizic. Jean-Paul Kahn se od mládí pohyboval v prostředí výtvarného umění, starožitností a výstavnictví, jež mu zprostředkovala jeho teta Suzanne Kahnová, konzervátorka a kurátorka před druhou světovou válkou v Louvru a od 1959 v Petit Palais, a strýc Maxime, sběratel napoleonských artefaktů, tzv. napoleonik. Jean-Paul stážoval v muzeích a časem vyprofiloval svůj zájem na exkluzivní knihy, originální tisky, raritní práce na papíře, efemérní dokumenty manuskriptní povahy (poznámky, dopisy, pohlednice, deníky) či tištěné povahy (manifesty, prvovydání, fotografie) z okruhu významných představitelů hnutí dada a především surrealistů. 

Jako zapálený čtenář a vzdělaný intelektuál soustřeďoval svou vášeň na kvalitu, zohledňoval i konzervátorské hledisko, preferoval knihy v původní vazbě a originální sazbě. Dokázal překročit své pařížské obzory a seznámil se i s mimofrancouzskými surrealisty: s umělci a jejich díly z Belgie, Anglie, Československa, Španělska… Jean-Paul Kahn obohacoval svou sbírku téměř výhradně formou privátních obchodů a osobních vazeb s umělci či spřátelenými galeristy, jen výjimečně v zastoupení dražil na veřejných aukcích. Důležitým informačním a inspiračním zdrojem bylo pro Kahna blízké přátelství s umělcem, sběratelem a teoretikem Rolandem Penrosem (1900–84), klíčovou postavou britského surrealismu a trhu s kubistickým, dadaistickým a surrealistickým uměním vůbec.
 

Erotická Revue 1930-31


Jindřich Štyrský a Toyen: Erotická revue, 1930–31, tři svazky,
odhad: 6 000–8 000 eur, Pierré Bergé Paříž 18. 6. 2021

Své sběratelské aktivity Jean-Paul Kahn veřejně neprezentoval, v pozici zapůjčitele striktně trval na anonymitě. Krátce působil v roli znalce v akviziční komisi Centre Georges Pompidou, o obsahu jeho vlastní knihovny se však obecně příliš nevědělo. Až v posledních letech, po jeho smrti, se pozornost obrátila také na jeho manželku, Geneviève Kahnovou, jež v mnoha ohledech objasnila genezi sbírky a její směřování: s Jeanem-Paulem fungovali od počátku jako uměnímilovný pár, on jako bibliofil, ona tendovala k ilustracím a poetičtější, hravější formě surrealismu. Tu zosobňovaly hlavně umělkyně, ženské autorky jako Mimi Parentová, Dora Maarová, Remedios Varová nebo Lee Millerová. 

Lze tedy uvažovat, že zájem o Toyen, ať už kresbu Schovej se válko! nebo o stejnojmenný tištěný cyklus, mohla iniciovat právě Geneviève Kahnová s cílem zachytit jak výtvarné mikroklima tehdejší doby (kresba nejvýznamnější české surrealistky převezená z Prahy do Paříže a následné francouzské vydání souboru), tak ducha knihovny manželů Kahnových (unikátní výtisk s vlastnoručním věnováním, Heislerova báseň a doprovodnými archiváliemi). Zajímavostí je, že kresba se do Paříže musela dostat teprve někdy po roce 2000, v malířčině velké monografii od Karla Srpa je ještě reprodukována s poznámkou "soukromá sbírka, Praha".
 

Surrealisté v Mariánských lázních, 1935


Skupinová fotografie z Mariánských lázní, 1935, zleva: André Breton, Jacqueline Lamba, Vítězslav Nezval, Jindřich Štyrský, Toyen a Paul Eluard, na zadní straně přípis rukou André Bretona, součast fotoalba, odhad: 4 000–6 000 eur, Pierré Bergé Paříž 18. 6. 2021

Pozůstalostní dražba sbírky Geneviève a Jeana-Paula Kahnových je naplánována do čtyř etap, nejbližší se uskuteční 18. června opět u Pierre Bergé & Associés v paláci Drouot. Součástí dražené kolekce bude opět i několik děl Jindřicha Štyrského a Toyen či skupinová fotografie francouzských a českých surrealistů na návštěvě v Mariánských Lázní v roce 1935. Nejvyšší odhad, 15 až 20 tisíc eur, má drobná koláž Jindřicha Štyrského, dvě kresby Toyen jsou nabízeny s odhadem 6 až 8 tisíc eur. Stejná cena se očekává také za tři svazky Erotické revue z let 1930–31. 
 

VÝSLEDKY AUKCE

Toyen: Schovej se, válko!, 1944                 2 880 000 Kč

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<