Staré mince za tisíce i miliony korun

Ohlédnutí za 109. aukcí Aurea Numismatika

V červnové aukci Aurea Numismatika kupci některé zajímavé exempláře vyhnali až k ceně ve výši několika milionů korun. Tradičně se dražily mince od starověku po současnost. Nejvyšších cen dosáhly zlaté dukátové ražby Habsburků, extrémně vzácný dukát Fridricha Falckého, velmi vzácné dukáty a tolary slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna a dukátové ražby Československa.

Na 109. aukci Aurea Numismatika utratili sběratelé za 434 dražených položek přes 53,5 milionu korun. Nového majitele nenašlo jen 27 mincí s celkovou vyvolávací cenou 1,2 milionu korun. U osmi položek výsledná cena vyšplhala přes 1 milion korun, dvě mince se dokonce přehouply přes hranici 3 milionů korun. Nejdražší položkou aukce se stal desetidukát Ferdinanda II. s letopočtem 1621, který byl vydražen za více než 3 miliony korun.
 
Výsledky aukce potvrzují, že o staré mince a medaile je setrvale velký zájem mezi sběrateli a investory, kteří do numismatického materiálu ukládají své volné prostředky. 
 

Keltské mince

Na aukci se dražilo celkem 25 exemplářů keltských mincí. Nejvyšší ceny docílil statér lopatkovitého typu z oblasti dnešního Slovenska. Z vyvolávací ceny stanovené na 75 tisíc korun vyšplhal na 222 tisíc korun.

Alternativní popis Keltové na Slovensku
statér lopatkovitého typu
elektron 4,46 g, 15 x 20 mm
Kostur Gášpár 211.6
Aurea 109. aukce – 3.6.2023
cena 222 000 Kč

Ze zlatých keltských mincí zaujala nabídka čtyř téměř identických exemplářů relativně často se vyskytujících 1/24 statéru typu Athena Alkis varianta Kostur-Gášpár 52.4. U všech exemplářů byla stanovena vyvolávací cena na 6 tisíc korun. Docílené ceny činily od 9 do 18 tisíc korun. Výsledek aukce potvrzuje, že o výši docílené ceny rozhoduje především kvalita ražby a zachovalost těchto mincí. Sběratelé jsou poté ochotni zaplatit i dvojnásobek ceny oproti ceně hůře zachovalých exemplářů.

Alternativní popis Střední Evropa – Bójové (2. - 1. stol. př. K.)
1/24 statéru - typ Athena Alkis
Au 0,35g
Paulsen 146, Kostur - Gášpár 52.4.
Aurea 109. aukce – 3.6.2023
cena 18 000 Kč

 

Období starověkého Řecka

Sběratele mincí starověkého Řecka zaujala makedonská tetradrachma pocházející z města Pella nebo Amphipolis. Na líci zobrazuje hlavu hrdiny řecké mytologie Persea s diadémem zprava a na rubu ve věnci orla s roztaženými křídly stojícího na blesku. Makedonská tetradrachma se z vyvolávací ceny 10 tisíc korun vyšplhala na částku 48 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Makedonie (179-168 př. Kristem)
Pella nebo Amphipolis (173-171 př. Kr.)
tetradrachma
Ag 15,55 g
Aurea 109. aukce – 3.6.2023
cena 48 000 Kč

 

Období starověkého Říma

Na aukci byl dražen i denár slavného vojevůdce Gaia Julia Caesara, jednoho z nejmocnějších mužů antické historie. Na líci denáru ověnčená hlava bohyně Ceres zprava, opis COS TERT DICT ITER / na rubu obětní náčiní, AVGVR PONT MAX, v poli vpravo M. Z vyvolávací ceny stanovené na 8 tisíc korun vyšplhal na částku ve výši téměř 53 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Gaius Julius Caesar (100 – 44 př. n. l.)
denár (z roku 46)
Ag 3,98 g
Aurea 109. aukce – 3.6.2023
cena 52 800 Kč

 

Nejdražší prodanou zlatou mincí z období starověkého Říma se stal aureus Domitiana, který je portrétně vyobrazen na líci a na rubu na vzpínajícím se koni s pozvednutou rukou a žezlem s lidskou hlavou. Z vyvolávací ceny stanovené na 100 tisíc korun vyšplhal na částku ve výši 144 tisíc včetně aukčních poplatků.

Alternativní popis Domitianus (69 - 81 n. l.)
aureus (z roku 73 n. l.)
Au 7,24 g
RIC2.679, Calicó 812
Aurea 109. aukce – 3.6.2023
cena 144 000 Kč

Kupce na aukci z římské nabídky nenašly aureus Nera s vyvolávací cenou 100 tisíc korun, aureus Marca Aurelia s vyvolávací cenou 170 tisíc korun a aureus Phillipa II. s vyvolávací cenou 150 tisíc korun.


Byzantské ražby

Nejvyšší částky za byzantskou minci dosáhl zlatý solidus Tiberia III. Apsimara z Konstantinopole. Z vyvolávací ceny 10 tisíc korun vyšplhal na více než 40 tisíc korun.

Alternativní popis Tiberius III. Apsimar (698-705)
solidus
Au 4,36 g
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 40 800 Kč

 


Denáry českých knížat

Jedním z nejčastěji se vyskytujících denárů velkého střížku Boleslava II. v tuzemských aukcích je pražský denár mincmistra Omerize varianta Cach 123. V aukci Aurea byl dražen exemplář této varianty, který se z vyvolávací ceny 15 tisíc korun dostal na více než 31 tisíc korun. (Více o denárech čtěte v článku Nejstarší české denáry stojí i stovky tisíc)

Alternativní popis Boleslav II. (967-999)
denár
Ag
Cach 123 (var.), Šm. 31a
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 31 200 Kč

 

Krásnou zachovalostí a částečně čitelnými opisy sběratele oslnil denár knížete Soběslava II. Z 15 tisíc korun vyšplhal na částku přes 40 tisíc korun a stal se tak nejdražším českým denárem prodaným v této aukci.

Alternativní popis Soběslav II. (1173-1179)
denár
Ag
Cach 621
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 40 800 Kč

 

Pražský dukát Vladislava Jagelonského

Dukáty středověkých českých králů jsou velmi vzácné až extrémně vzácné mince, které se v aukcích vyskytují velmi zřídka. Na 109. aukci byl dražen nepatrně zvlněný dukát Vladislava II. Jagellonského z pražské mincovny ve velmi pěkné zachovalosti se zlatou patinou. Z vyvolávací ceny ve výši 240 tisíc se vyšplhal na částku přes půl milionu korun.

Alternativní popis Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)
dukát
Praha
Au 3,43 g
Don. 944
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 516 000 Kč

Pro srovnání, vzácné dukátové ražby českých králů byly draženy i v aukci Zedtwitzovy kolekce u Macho & Chlapovič v roce 2022. Český dukát Vladislava Jagellonského, avšak jiný typ, se zde prodal za více než 4 miliony korun. (Více o dražbě Zedtwitzovy kolekce čtěte v článku Miliony za desetidukát Gabriela Bethlena)

Třítolar Rudolfa II.

Sběratele mincí Rudolfa II. zaujal masivní třítolar s vyraženým označením „3“ (třítolar) o úctyhodné hmotnosti téměř 87 gramů. Násobky tolarů Habsburských císařů se v aukcích vyskytují zřídka a všechny jsou vzácné až extrémně vzácné. Z vyvolávací ceny stanovené na 50 tisíc korun se dražený třítolar vyhoupnul na téměř 240 tisíc korun.
 

Alternativní popis Rudolf II. (1576-1612)
3 tolar
Tyroly Hall
Ag 86,52 g
ex AUREA Numismatika, 28. aukce, Praha 5. 12. 2009, pol. 681
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 238 000 Kč

 

Vratislavský dukát "zimního krále" Fridricha Falckého

Zlaté ražby Fridricha Falckého jsou vždy velmi vzácné až extrémně vzácné. Jednou z nejzajímavějších položek aukce, s bohatou aukční historií, byl vratislavský dukát Fridricha Falckého, který pocházel ze sbírky Jana Horského. Sbírka Horského byla dražena v roce 1911 v aukci Adolph Hess Nachf. 131 ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 2008 byl tento exemplář dražen i na aukci Fritze Rudolfa Künkera v Osnabrücku. Mince s doloženou aukční historií jsou mezi sběrateli velmi žádány. Tentokrát za ni byli ochotni zaplatit přes milion korun.

Alternativní popis Fridrich Falcký (1619-1620)
dukát 1620
Vratislav
Au 3,5 g
FuS.3470, Fb.466, Horsky.6076
ex sbírka Jan Horský, aukce Adolph Hess Nachf. 131, Frankfurt am Main 1911
ex F. R. Künker, aukce 140, Osnabrück 2008
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 1 140 000 Kč

V roce 2022 byl na 104. aukci Aurea Numismatika dražen extrémně vzácný desetidukát Fridricha Falckého, který docílil částky přes 10 milionů korun včetně aukčních poplatků. (Více o dražbě desetidukátu Fridricha Falckého)

Dukáty Ferdinanda II.

Vysokých cen dosahovaly zlaté ražby Habsburků. V nabídce zazářily deseti a pětidukáty Ferdinanda II. Nejvyšší ceny dosáhl desetidukát Ferdinanda II. z pražské mincovny s legendárním letopočtem 1621, kdy Ferdinand II. nechal popravit 27 předáků stavovského povstání na Staroměstském náměstí, který byl přiklepnut za více než 3 miliony korun.

Alternativní popis Ferdinand II. (1619-1637)
10 dukát 1621
mincovna Praha, mincmistr Hübmer
Au 34,56 g
Hal. 710
ex auktion F. R. Künker 17.6.2008
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 3 060 000 Kč
nejdražší položka aukce

Celkově bylo v aukci draženo 6 desetidukátů Ferdinanda II., jejichž celková docílená cena činila přes 10 milionů korun.


Dukát Zuzany Šustrové

Z dalších extrémně vzácných zlatých mincí, které byly na aukci k dispozici, byl dvoudukát z pražské mincovny mincmistryně Zuzany Schusterové s letopočtem 1637. Janovský uvádí pouze jediný známý kus ze sbírky Trautmansdorf. Aurea Numismatika uvedla, že se jedná o jediný kus na numismatickém trhu.

Alternativní popis Ferdinand II. (1619-1637)
2 dukát 1637
mincovna Praha, mincmistryně Zuzana Schusterová
Au 6,94 g
Hal.724
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 1 020 000 Kč


Štýrský dukát Ferdinanda III.

Sběratele zlatých mincí Ferdinanda III. zaujal štýrský dukát z mincovny ve Štýrském Hradci s letopočtem 1652. Zlaté mince Ferdinanda III. z mincovny ve Štýrském Hradci se v aukcích vidí velmi zřídka až ojediněle. „Je to pouze druhý kus, který se objevil na numismatickém trhu za posledních více než dvacet let,“ uvedla aukční síň.

Alternativní popis Ferdinand III. (1637-1657)
dukát 1652
mincovna Graz
Au 3,44
Fr. 236, KM 440
ex 64. aukce Aurea Numismatika 5.12.2015
cena 102 000 Kč

Tento kus byl již jednou v aukci Aurea Numismatika dražen a to na 64. aukci v roce 2015. Tehdy se za vyvolávací cenu ve výši 80 tisíc korun neprodal.


Rodové ražby

Z rodových ražeb zaujaly především vzácné mince Albrechta z Valdštejna. Nabídka byla tentokrát velmi bohatá. Dražily se jak stříbrné tak i zlaté ražby slavného vévody. Výsledky aukce potvrzují setrvalý zájem o mince slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Za mince v exkluzivní zachovalosti jsou sběratelé ochotni zaplatit i násobné částky oproti ražbám méně zachovalým.

Nejvyšší ceny dosáhl dukát z jičínské mincovny mincmistra Sebastiana Steinmüllera s letopočtem 1633 v mimořádné zachovalosti, který byl přiklepnut za částku ve výši téměř 1,5 milionu korun.

Alternativní popis Albrecht z Valdštejna (1626-1634)
dukát 1633
Au 3,49
Nech.90
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 1 440 000 Kč

V aukci byly draženy i další dukáty Albrechta z Valdštejna v krásné kvalitě, které však nedosáhly tak vysokých částek jako mimořádně zachovalý jičínský dukát.

Z tolarových ražeb nejvyšší částky dosáhl jičínský tolar s rubním opisem DOMINUS PROTECTOR MEVS (Pán můj ochránce). Mince s tímto rubním opisem vznikly roku 1626 na počátku mincovní činnosti za vévodovy nepřítomnosti. Opis se vévodovi nelíbil, proto byl ještě v průběhu roku 1626 na rozkaz vévody nahrazen opisem SACRI ROMANI IMPERII PRINCEPS (Svaté římské říše kníže). (Více o mincích Albrechta z Valdštejna)

Alternativní popis Albrecht z Valdštejna (1626-1634)
tolar 1626 – opis DOMINUS PROTECTOR MEVS
Ag 29,2 g
Nech.2, Pol.4
ex 85. Auktion H. D. Rauch – 26.11.2009
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 708 000 Kč

 

Medailové ražby

Z medailových ražeb zaujaly „Salvátorské medaile“ ražené ve zlatě a stříbře. „Salvátorské medaile předávalo město Vídeň nejvýznamnějším představitelům jako novoroční dary od roku 1575. Nahrazovaly hmotné dary a byly raženy v dukátové váze, neboť byly v té době určeny jako platidlo. Motiv „Salvator Mundi“ byl vybrán, protože koncilní kaple byla kaplí zasvěcenou Salvatoru Vykupiteli. Od roku 1663 byl městský znak na zadní straně nahrazen vedutou města,“ uvedla aukční síň.

Alternativní popis Ferdinand III. (1637-1657)
10 dukátová medaile bez letopočtu
medailér Mathias Pichler (1635 - 1649)
Au 34,77 g, 40,5 mm
Unger.8
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 624 000 Kč

 

Moderní ražby

Na aukci bylo draženo celkem 23 svatováclavských dukátových ražeb. Nejdražší svatováclavskou dukátovou ražbou se stal dukát s letopočtem 1951, který byl vyražen v počtu pouhých 500 kusů. Z vyvolávací ceny stanovené na 400 tisíc korun vyšplhal na částku ve výši téměř 1,4 milionu korun.

Alternativní popis Československo
dukát 1951
raženo 500ks
NGC MS 67+
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 1 380 000 Kč

 

V aukci byla dražena i nejvzácnější československá drobná mince a to legendární pětihaléř 1924. Přiklepnut byl za vyvolávací cenu 700 tisíc korun. Kupující i s poplatky aukční síni za něj zaplatil 840 tisíc korun.

Alternativní popis Československo
5 haléř 1924
Aurea 109. aukce – 3. 6. 2023
cena 840 000 Kč

V aukci se dražily i další velmi vzácné oběžné mince první republiky. Pětikoruna s letopočtem 1937 byla vydražena za částku ve výši 156 tisíc korun. Pětadvacetihaléř s letopočtem 1932 v pěkné zachovalosti byl vydražen taktéž za částku ve výši 156 tisíc korun.


Použitá literatura:
Nejstarší české mince - Cach
Mince zemí Koruny české – Ivo Halačka
Mince a medaile – Československo, Česká a Slovenská republika - Aurea
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Petráň, Radoměrský

 


Související články

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát čes...

14. června 2024
Dílčí maximum pro Zrzavého i drazí Muzika s Justitzem

Dílčí maximum pro Zrzavého i drazí Muzika s Justitzem

Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Téměř 36 milionů korun utratili sběratelé na čtvrteční zahradní aukci u Hejtmánků. Nakoupili přitom více než 85 procent všech nabízených položek. Za milionové částky z aukce odešla čtyři díla, za statisíce pak dalších pětapadesát.

9. června 2024
Vlna zájmu o Jana Kubíčka a teprve druhý Kovařík

Vlna zájmu o Jana Kubíčka a teprve druhý Kovařík

ART Capital 2. 6. 2024

První červnovou neděli opanovala výstavní síň Mánes druhá sálová aukce galerie Art Capital. Přinesla pestrou nabídku českého poválečného a současného umění, zastoupeného povětšinou prověřenými jmény tuzemských výtvarníků a výtvarnic. S osmdesátiproce...

5. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<