Široký rozptyl Maxe Švabinského: od stokorun po šestnáct milionů

Zajímavé aukční výsledky loňského jubilanta

Na rok 2023 připadlo kulaté výročí, 150 let od narození známého českého malíře, grafika a výtvarného pedagoga Maxe Švabinského. Obdivovatelé jeho pestré tvorby mu jako pomyslný dárek věnovali jeden velkolepý aukční rekord, a tím i nejúspěšnější sezónu dražebních výsledků na domácím trhu. Na celkovém finančním objemu, přes 15,5 milionu korun bez provizí za loňský rok, se obraz Splynutí duší podílel více než čtyřmi pětinami, ale sběratelský zájem byl i o menší práce, ať už na plátně nebo na papíře.

Předchozích dvanáct měsíců hned dvakrát přepsalo Švabinského aukční záznamy na předních místech autorského TOP 10. V listopadu dražený obraz Splynutí duší jako vůbec první autorovo dílo překonal hranici deseti milionů a pevně se usadil na čele Švabinského žebříčku. Loňská druhá nejdražší položka, olejová studie Česající se, se s částkou 2,4 milionu korun propracovala na osmé místo.

Prodejní curriculum Maxmiliána Theodora Johanna Švabinského, jak zní celé malířovo jméno (1873-1962), vždy formovala konkrétní nabídka jednoho či dvou nejzajímavějších malířských děl, jejichž aukční úspěch pak položil základ celoročního obratu u sledovaných síní a galerií. Tuzemským trhem celkem setrvale procházejí vyšší desítky autorových prací, především tisků v cenové hladině od stokorun po desítky tisíc. 

Ale tím, co Švabinského čas od času vystřelí mezi aukční extratřídu českého přelomu století, je jen několik přelomových obrazů. Přesněji řečeno, přípravných studií k těmto obrazům, neboť některé z nejdražších prodejů posledních let jsou olejovými skicami či variantami k definitivám, které se dnes nacházejí ve státních muzejních či galerijních sbírkách. Činorodý Švabinský proslul svou pečlivou výtvarnou přípravou a variabilitou určitých motivů na plátně či lepence, které pak jako dar či dědictví doputovaly do soukromých rukou. Z menších rodinných sbírek se také nejčastěji rekrutují aktuální nabídky.


Dění kolem Splynutí duší a Žlutého slunečníku


Právě v takové situaci se před listopadem 2023 nacházelo půldruhého metru vysoké plátno Splynutí duší z let 1895-96. Než je ve své podzimní Velké sálové aukci v Obecním domě představila aukční síň European Arts, viselo deset let ve stálé expozici Památníku Maxe Švabinského v Kroměříži (o historii díla jsme detailněji psali již dříve). Do rodného města, kde malíř strávil dětství a jako desetiletý uspořádal svou první výstavu kreseb ve výloze místní lékárny, obraz zapůjčila rodina Pišteckých. V soukromé pozůstalosti po prvním majiteli, starostovi Kroměříže a později právním radovi města Moravské Ostravy Josefu Pišteckém – jak uváděl František Žákavec v knize ke Švabinského padesátinám (1933), zůstávalo Splynutí duší relativně nepovšimnuto a za téměř 120 let od svého vzniku po kroměřížskou instalaci v roce 2013 bylo veřejně vystaveno jen třikrát.

SPLYNUTÍ DUŠÍMax Švabinský: Splynutí duší, asi 1896 (dedikace 1901),
olej na plátně, 150 x 94 cm,
European Arts 19. 11. 2023 
konečná cena: 15 872 000 Kč

Pořadatelé listopadové aukce v Praze Švabinskému věřili a z jeho velkoformátové rané malby udělali hlavní hvězdu příhozového klání, s dosud nevídanou vyvolávací cenou 10 milionů korun a katalogovým odhadem mezi 13 až 18 miliony korun (obě částky bez provize). Již první podání znamenalo překonání Švabinského o šest let staršího rekordu u Galerie Kodl, který patrně stál v pozadí aktuální cenotvorby autorovy srovnatelné práce. V listopadu 2016 se totiž dražila přibližně poloviční varianta Splynutí duší ze soukromé plzeňské sbírky.

Splynutí dušíMax Švabinský: Splynutí duší, asi 1896,
olej na plátně, 80 x 60 cm,
Galerie Kodl 27. 11. 2016
konečná cena: 9 480 000 Kč

Kompozice se sedícím mladíkem, objímaným dívčí „múzou“, odpovídala jak kroměřížskému obrazu, tak verzi v Národní galerii, navíc byla zachycena na dobové fotografii přímo ze Švabinského ateliéru na pražské Akademii. Lišila se fyziognomií mužské tváře a absencí širšího plánu a pozadí. Před šesti lety „plzeňské“ Splynutí duší, v literatuře vedené jako nezvěstné, překvapilo za téměř 9,5 milionu korun, na něž vystoupalo z vyvolávací ceny 3,6 milionu korun (vše vč. provize).

K tomuto skvělému výsledku jinak maximálně a ojediněle dvoumilionového Švabinského jistě přihlédli i před několika měsíci v European Arts. „Kroměřížský“ obraz nakonec našel kupce za konečných bezmála 15,9 milionu korun, což i v celkové konkurenci všech žánrů a výtvarných kategorií na domácím trhu znamenalo dvanáctý nejdražší prodej roku 2023 vůbec. Úctyhodný výsledek pro obraz z tzv. dlouhého devatenáctého století v konkurenci jinak aukčně dominantních segmentů české moderny a poválečného umění.

Alternativní popis Pohled do stálé expozice Památníku Maxe Švabinského v Kroměříži. Uprostřed obraz Žlutý slunečník z muzejních sbírek, vpravo olejová studie Česající se ze soukromého majetku, dražená u Galerie Kodl v listopadu 2023. 

Podobně zajímavé osudy potkaly i druhou z loni bodujících položek, půlmetrovou olejovou studii ke Švabinského ikonickému obrazu Žlutý slunečník (Léto). Galerie Kodl ji pod názvem Česající se zařadila do své podzimní aukce a v katalogovém heslu k této položce shrnula leckdy nepřehlednou genezi tohoto v definitivě dvoumetrového plátna.

Jedna z nejznámějších autorových maleb, nejčastěji titulovaná Žlutý slunečník s rozměry 233 x 205 cm, dnes patří do sbírek Muzea Kroměřížska a je součástí stálé expozice Památníku Maxe Švabinského. Datovaná je do roku 1909 a prameny zmiňují až patnáct přípravných studií k této práci, která vznikala jako vrcholně senzuální idea letního poledne v zákoutích Rajské zahrady na pražských Vinohradech. Švabinský maloval své žluto-modro-zelené scenérie přímo v plenéru, nejčastěji některý z ženských aktů, ale například i dominantní lůžko.

Za autorskou autenticitou šel dokonce až tak daleko, že pro nejnosnější symbol celé kompozice, žlutý slunečník, sám navrhl květinovou dekoraci (slunečník je dnes sbírkovým předmětem Muzea Kroměřížska). Databáze Artplus eviduje šest ukázek těchto přípravných studií: pět olejových skic a jednu uhlovou kresbu. Mezi nejžádanější se v posledních patnácti letech zařadil právě detail se sedící česající se modelkou, staženým slunečníkem při pravém rohu a zlatým bažantem při levém.

ŽLUTÝ SLUNEČNÍKMax Švabinský: Žlutý slunečník, 1909/10,
olej na plátně, 52 x 73,5 cm,
European Arts 19. 11. 2017
konečná cena: 4 898 000 Kč

Pod ikonograficky určujícím názvem Žlutý slunečník nebo Léto se na trhu objevila například autorská dobová replika z Waldesovy obrazárny, a to dokonce dvakrát. Poprvé v roce 2009 za kladívkových 2,1 milionu korun (1. Art Consulting CZ) a podruhé o osm let později za kladívkových 3,95 milionu korun (European Arts).

Česající seMax Švabinský: Česající se, 1908,
olej na plátně, 53 x 72 cm,
Galerie Kodl 26. 11. 2023
konečná cena: 2 400 000 Kč

Na loňskou listopadovou aukci u Galerie Kodl uvolnili Švabinského dědicové „svou“ studii Česající se, dříve vystavovanou v těsném sousedství velkého Žlutého slunečníku v Kroměříži. Půlmetrový olej na plátně byl před pár měsíci přiklepnut za dva miliony korun, tedy 2,4 milionu korun včetně provize, čímž se zařadil na osmé místo autorova aukčního žebříčku a rozšířil počet Švabinského milionových prodejů na dvanáct.


TOP grafika a kresba


Švabinského malířské práce jsou asi nejefektnější kategorií jeho tvorby a sběratelsky nejatraktivnějším segmentem. Sám autor si nadmíru cenil kresebných a grafických technik, v nichž se stal opravdovým mistrem. Pro tisky z výšky i z hloubky navrhoval originální kompozice na pestrá témata, od portrétů přes náboženské výjevy až po hravé intimní exkurze do světa lásky a lidských vášní. Pražští nakladatelé přelomu století podpořili Švabinského komerční potenciál různými exkluzivními edicemi a kvalitními sériemi grafických alb, za něž dnešní zájemci běžně vydávají, dle stavu konkrétního výtisku, vyšší desetitisíce či statisíce korun.

Alternativní popis Max Švabinský: Bílá kamélie (celé album Eaux-Fortes et dessins), 1911,
francouzská edice 23/40, mezzotinta (další lepty a heliogravury),
Aukční dům Korunní | Galerie Goltzova tvrz 13. 12. 2021
konečná cena: 150 000 Kč

Mezi nejžádanější kusy posledních let se řadí například soubor sedmi původních leptů a jedné mezzotinty a čtrnácti doprovodných heliogravur ze Štencova vydavatelství (1911), který se tiskl v počtu 60 kusů v češtině a 40 kusů ve francouzštině. Číslovaná a Švabinským podepsaná kompletní alba se draží za částky kolem sta tisíc korun bez provize. Jedním z nejdražších exemplářů byla francouzská mutace výtisku číslo 23 (Eaux-Fortes et dessins) před dvěma lety u Galerie Goltzova tvrz/Aukční dům Korunní, za 150 tisíc korun, nebo česká verze výtisku číslo 14 (Osm leptů a kresby) loni v dubnu za více než 117 tisíc korun u Einszwei Gallery (vše vč. provize).

Za připomenutí stojí, že Švabinského album inzeroval nakladatel Štenc jako mistrovskou knihu za tehdy úctyhodných 600 korun a s přísným zákazem soubor grafik rozebírat a jednotlivě prodávat. Což se tedy v současné době běžně děje a například jeden z nejznámějších listů, mezzotinta Bílá kamélie, se v předchozích sezónách nabízel za částky kolem 40 tisíc korun (vč. provize).
 

Alternativní popis
Max Švabinský: Předjaří (celý cyklus Rajská sonáta I-IV), 1917-20,
dřevoryt, 79,5 x 53 cm (a další 3 listy),
Galerie Kodl a Aukční síň Vltavín, 3. 12. 2006
konečná cena: 114 000 Kč

Obdobně je na tom slavný soubor čtyř dřevorytů z let 1917-20 Rajská sonáta. Sehnat na domácím trhu s uměním celé Švabinského album v dobré kvalitě by sběratele stálo hodně času a minimálně sto tisíc korun, samostatné listy jsou dostupné za ceny mezi pětadvaceti až padesáti tisíci korun (vše vč. provize). Kupující by právě v případě Zjevení, Návratu z lovu, Únosu nebo Předjaří měli především při on-line nabídkách pečlivě prostudovat parametry díla, konkrétně rozměry, neboť Rajská sonáta se dočkala dalšího bibliofilského vydání ke Švabinského stému výročí narození (1973), v přibližně třetinové velikosti. Tyto samostatné listy se pak s ne vždy detailním popisem prodávají za stovky korun.

Jaro na KozlověMax Švabinský: Jaro na Kozlově, 1899,
kolorovaná kresba tuší na papíře, 87,4 x 64,5 cm,
Galerie Kodl 2. 12. 2018
konečná cena: 1 560 000 Kč


Z kresebné techniky drží aukční rekord tušová kolorovaná krajina Jaro na Kozlově ze Švabinského rané tvorby. Námětově líbezný a výtvarně vytříbený kousek z malířova soukromí se před pěti lety vyvolával za necelých 460 tisíc korun u Galerie Kodl. Dražitelé vycítili možnost získat jednu z ojediněle dostupných autorových kreseb a s příhozy nepřestali až do výše čtyřnásobku. Švabinského Jaro na Kozlově se s dosaženou cenou přes 1,5 milionu vypracovalo na deváté místo jeho souhrnného prodejního obratu.


Související články

Nová Ročenka Art+: Po rekordních letech se trh vrátil do normálu

Nová Ročenka Art+: Po rekordních letech se trh vrátil do normálu

Přehled trhu s uměním za rok 2023 v Ročence Art+

Český aukční trh s uměním se s obratem sálových aukcí ve výši 1,4 miliardy korun vrátil na úroveň, kolem níž osciluje posledních šest let. Patnáctiprocentní propad ve srovnání s rokem 2023 zapříčinil menší počet prodaných položek a nižší hodnota nejd...

16. dubna 2024
Raritní Štyrského tisk atakoval hranici dvou milionů korun

Raritní Štyrského tisk atakoval hranici dvou milionů korun

Zajímavé výsledky z březnových aukcí, březen 2024

Jarní sezónu na tuzemském trhu s uměním odstartovalo hned několik úspěšných prodejů. Vedle rekordní bibliofilie Jindřicha Štyrského se nejlépe dařilo poválečnému umění. Na on-line platformách či přímo v živých aukcích si kupující pečlivě vybírali, ta...

5. dubna 2024
Třetí milionová Kmentová a Šímův papír přes milion

Třetí milionová Kmentová a Šímův papír přes milion

Artslimit 24. 3. 2024

Bezmála 20,5 milionu korun nechali sběratelé v online aukci Artslimit 7 uplynulou neděli. Vydraženo na ní bylo 196 z celkového počtu 210 položek, tedy více než 93 procent. Za milionové částky z aukce odešla dvě díla.

28. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<