Šero v pralese: Nejdražší obraz od sedmadvacetileté Toyen

Galerie Kodl 28. 5. 2017

Nadcházející neděli se do dražby pořádané Galerií Kodl chystá jedno z nejrozměrnějších pláten od Toyen, které doposud trh nabídl. Monumentální formát ovšem není hlavním parametrem, díky němuž lze toto dílo označit za mimořádné.

Šero v pralese, jak zní autorský název obrazu, vzniklo po návratu Toyen z Paříže. Patří do nepočetné série děl, která představují jedno z vyústění předchozího arteficialismu, na jehož základě se však již jasně formulují budoucí abstrahující přístupy malířčiných stěžejních surrealistických prací. 
 

Toyen, Šero v pralese

Toyen: Šero v pralese, 1929, olej na plátně, 114 x 89 cm,
vyvolávací cena: 14 000 000 Kč (+20% provize), Galerie Kodl 28. 5. 2017

 

"Vrhajíc na plátno rychle oblak, který je substancí teprve na plátně, v barvách a gestech dociluje hodnot tak samo o sobě indiferentních, jako je realita. Tak je ztělesněno "Šero v pralese", bez přívlastků pralesa a šera, tak je zmaterialisovaná závrať a podstata podzimu bez podzimních rekvisit a praktikáblů. Mezi strmou, oranžovou žlutí, šikmou zelení a komolou modří se rozevírá na jejím plátně propast, tak, jak je neznázornitelna žádnými divy realistického umění. A jako, ocitneme-li se pod hladinou, nerozeznáváme směrů, není v obrazech tohoto druhu směrové orientace. Není jí ani tak v charakteristickém obraze, jako je "Šero v pralese" a zcela neklamně, neboť šero a prales mají duchovou příbuznost s jeskyněmi a labyrintem." Takto obšírně definoval malbu ve své přemluvě ke společné výstavě Toyen a Jindřicha Štyrského v Aventinské mansardě v březnu 1930 Vítězslav Nezval.
 

Katalog k výstavě v Aventinské mansardě, 1.- 30. 3. 1930, 
předmluva Vítězslav Nezval. Šero v pralese (kat. č. 9), Oáza (kat. č. 7).  

 

Tehdy, tedy evidentně velice krátce po svém vzniku, byl obraz vystaven poprvé (kat. č. 9). Z informací ve výstavním katalogu si můžeme udělat představu o tom, jak si autorka této malby cenila. Z celé vystavené kolekce, ktará čítala celkem 18 exponátů vzniklých v předchozích dvou letech, Šero v pralese ohodnotila nejvyšší částkou. Obraz byl na prodej za 3 tisíce korun. 

"Je-li třeba srovnávat výsledek práce obou malířů, jak se jeví v této výstavě, mám za to, že Toyen je tentokrát silnější než její druh, že prožila své dílo intensivněji. "Jezení krajina" je z její kolekce nejkrásnější. Některé obrazy jsou náladové (...). Někde má obraz sílu zcela subjektivní vidiny, výstižného výrazu: "Šero v pralese". Jinde je kus silně prožité radosti (...)," hodnotil vystavené obrazy Jaromír Pečírka v týdeníku Rozpravy Aventina. 
 

Avantinská mansarda
Reklama na výstavu ze stránek časopisu Rozpravy Aventina 
 

 

Výstava pro sedmadvacetiletou Toyen pravděpodobně znamenala také obchodní úspěch. Na následující výstavě, kultovní Poesii 1932, je již většina jejích pláten z tohoto období uváděna jako zápůjčky ze soukromých sbírek. To je i případ draženého obrazu, u nějž je v katalogu z roku 1932 jako zapůjčitel jmenován Dr. J. Sekanina, který si zřejmě Šero v pralese v Aventinské mansardě zakoupil. 
 

Poesie 1932
Malířčina přihláška na výstavu Poesie 1932, obraz je uveden pod číslem 4.
 

 


Obraz, který dle Karla Srpa posléze figuroval v majetku Kotíkovy rodiny, byl vystaven dvakrát v druhé polovině 60. let na retrospektivách Štyrského a Toyen (v roce 1966 v Moravská galerie v Brně a v následujícím roce na repríza v pražském Mánesu), na významné světové přehlídky evropské avantgardy a surrealismu jej majitelé frekventovaně zapůjčovali až po revoluci (1993 Valencie, 2002 Los Angeles, Mnichov a Berlín, 2009 Ludwigshafen am Rhein). V monografiích Toyen je reprodukován jednou, a to v publikaci, která vyšla k souborné výstavě v Domu U Kamenného zvonu v roce 2000. 
 

Poesie 1932
Katalog k výstavě Poesie 1932 v pražském Mánesu, 23. 10.- 27. 11. 1932, 
obraz je uveden jako č. 120.

 

 

Vzhledem k raritnosti malířčiných děl obecně, a těch z druhé poloviny 20. let zvlášť, je irrelevantní srovnávat Šero v pralese, a to jak kvalitativně, tak z hlediska cenového zařazení, s předchozími prodeji.
 

Toyen: Oáza, 1929

Toyen: Oáza, 1929, olej na plátně, 65 x 92,5 cm,
cena: 3 441 000 Kč, Galerie Kodl 16. 5. 2004

 

 

Formálně plátno stojí nejblíže obrazu Oáza, který se před třinácti lety v téže aukční síni prodal za necelých 3,5 milionu korun. Tehdy šlo o druhou nejvyšší cenu za malířčino dílo (za obrazem Růžový spektr z roku 1934) a v top 10 roku 2004 (zde) se obraz umístil na druhé příčce. Toyenin aukční rekord drží již osmým rokem obraz Spící, který se v březnu 2009 v Galerii Pictura prodal za 23,3 milionu korun.

 


Související články

Kovařík v elitní společnosti Basquiata nebo Joan Mitchell

Kovařík v elitní společnosti Basquiata nebo Joan Mitchell

Výběr z květnové nabídky u newyorských aukčních síní, 13. – 16. 5. 2024

Ve třetím květnovém týdnu budou o pozornost sběratelů soutěžit hned čtyři přední aukční domy najednou. Světové společnosti Sotheby’s, Christie’s, Phillips a Bonhams zahájí své tradiční jarní přehlídky ve velkolepém stylu, s katalogovými odhady za des...

9. května 2024
Malichova třímilionová studie k plzeňskému reliéfu

Malichova třímilionová studie k plzeňskému reliéfu

Etcetera Art 27. 4. 2024

Letošní rok zahájí pražská galerie a aukční síň Etcetera Art přehlídkou 155 děl napříč výtvarnými kategoriemi. Těžištěm nabídky jsou známá jména tuzemského poválečného umění a jejich realizace v malbě, kresbě či plastice. S nejvyšší vyvolávací cenou...

26. dubna 2024
Poválečná Toyen jde do aukce s rekordní vyvolávací cenou

Poválečná Toyen jde do aukce s rekordní vyvolávací cenou

European Arts 28. 4. 2023, Galerie Kodl 26. 5. 2024

V nadcházejících jarních aukcích se budou prodávat hned dva poválečné oleje od malířky Toyen. Letos jde o její první malířské práce na trhu. Za pár dní budou první z nich dražit ve své sálové aukci European Arts, na konci května pak sběratelé budou m...

24. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<