Surrealismus ze soukromých sbírek v AJG

Výstava Krása bude křečovitá na Hluboké

Již jen do začátku října mají zájemci možnost zhlédnout rozsáhlou expozici československého surrealismu v prostorách Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou. Podívali jsme se na ni blíže, tentokrát optikou čísel a jako vždy s ohledem na umělecký trh.

250 děl z rukou 28 výtvarníků, vytvořených v průběhu šesti let na území meziválečného Československa. Tak by se dala v cifrách charakterizovat výstava Krása bude křečovitá, připravená zavedenou autorskou dvojicí Lenka Bydžovská - Karel Srp, jež je právem označovaná za kulturní hit letních měsíců.

Krása bude křečovitá, pohled do expozice

 

 

 

Pohled do expozice s díly Jindřicha Štyrského (8, 10) a Toyen (6, 4).  

Rozhodujícím lákadlem pro mnohé návštěvníky Alšovy jihočeské galerie jistě byla vysoká koncentrace obrazů Jindřicha Štyrského a Toyen, které jsou všeobecně řazeny mezi to nejpůvodnější, co v průběhu 30. let v domácím prostředí vzniklo.

Také proto tento tandem dlouhodobě patří k autorům, jejichž díla na trhu vždy znamenají událost. Je to způsobeno nízkým počtem nabízených prací, který částečně vysvětluje výši dosahovaných cen, i nebývale nízkým procentem následných prodejů. Za posledních deset let se českým sběratelům a investorům nabízelo v dražbách 23 olejů od Toyen, Štyrského pláten bylo ještě o čtyři méně. 

O to pozoruhodnější je sledovat na Hluboké vzájemnou komunikaci těchto, nyní převážně v soukromých sbírkách uložených obrazů a jejich první kontakt. V několika vzácných případech jde potom o opakované setkání po více než osmi dekádách - od jejich společné prezentace na iniciační výstavě surrealistů v pražském Mánesu na počátku roku 1935.  

 

Krása bude křečovitá, pohled do expozice

 

Zleva Toyen Spící (1) a Sen (3)

Ředitel AJG Aleš Seifert uvádí, že se návštěvnost na začátku září pohybovala kolem 10 tisíc diváků. Jedním z kořenů vysokého zájmu veřejnosti je podle něj celková koncepce projektu, který mapuje český, ale částečně také slovenský surrealismus, a to i v tvorbě umělců, kteří se k němu jen přechodně přiblížili nebo s ním experimentovali. Zároveň Seifert vyzdvihuje množství privátních i státních subjektů, které na výstavě spolupracují.

 

Krása bude křečovitá, pohled do expozice  
 

Vlevo: František Janoušek: Obraz (9).

Díla na výstavu poskytlo celkem 53 zapůjčitelů, přičemž převažovali soukromí sběratelé a galerie nad institucemi financovanými z veřejných rozpočtů. Jeden z autorů výstavy Karel Srp dodává, že zásadnější problémy v jednání s majiteli obrazů nenastaly: "Každý díla na výstavu rád zapůjčil, zejména soukromí sběratelé, z nichž většina během let patří k našim osobním přátelům."

 

Krása bude křečovitá, pohled do expozice

 

 

 

 

Josef Šíma: Léda s labutí (2), v pozadí Štyrského Hlava, která myslí (7).

Přestože galerie nezveřejnila celkovou pojistnou cenu výstavy, je vzhledem ke kvalitativní i tržní úrovni 250-ti exponátů evidentní, že půjde o stovky milionů korun. "Na výstavu byla dovezena díla z pěti států. Byl jsem mile překvapen, že Alšova jihočeská galerie splnila všechny naše požadavky. Vystavovat surrealimus je čím dále náročnější, neboť pojistné ceny stoupají," komentuje situaci Karel Srp. Ředitel Seifert k tomu doplňuje, že projekt by se bez vstřícnosti zapůjčitelů a zejména ze strany pojišťovny dal zrealizovat jen stěží.

 

Nejdražší díla na výstavě, která v uplynulých deseti letech prošla aukcemi. Ceny jsou uváděny včetně aukční provize.

Toyen, Spící

1 / Toyen: Spící, 1937, 

olej na plátně, 81 x 100 cm
,
cena: 23 310 000 Kč
, 
Galerie Pictura 22. 3. 2009

Obraz, jemuž již osmým rokem patří titul malířčina nejdražšího díla, koupil na jaře 2009 český sběratel za první podání, které tehdy znamenalo také nejvyšší vyvolávací cenu v České republice. O tři dny později byl ustanoven, rovněž stále trvající, rekord Jindřicha Štyrského, a to za Maldorora z roku 1941.

 

 

 

 

Šíma, Léda s labutí

 

/ Josef Šíma: Léda s labutí, 1938, 

olej na plátně, 83 x 146 cm
,
cena: 17 228 000 Kč
, Galerie Art Praha 21. 9. 2008

Dražba tohoto monumentálního Šímova obrazu z Borovičkovy sbírky, při níž se kladívková cena vyšplhala na pětinásobek té vyvolávací, definovala malířovu osm let trvající cenovou hranici doma i ve světě. Letos v červnu ji o více než 4 miliony korun překonala tempera Troska z pařížské Christie’s (více zde). Vzhledem k letošní podzimní nabídce tuzemských síní (více zde) lze očekávat, že se Šímovo top 10 bude v dohledné době revidovat.

 

Toyen, Sen

 

3 / Toyen Sen, 1937, 

olej na plátně, 81 x 100 cm,

cena: 16
320 000 Kč, Galerie Kodl 30. 11. 2014

Rokem vzniku, tématikou, intenzivní výstavní i publikační frekvencí, a dokonce i rozměry je obraz příbuzný s ikonickou Spící, což přispělo k jeho zařazení na druhou příčku malířčina žebříčku. Na zahraničním trhu jej v květnu tohoto roku předběhl obraz Le devenir de la liberté z roku 1946 (více zde).

 

Toyen, Zbytek noci

 

4 / Toyen: Zbytek noci, 1934, 

olej na plátně, 91 x 72 cm,

cena: 15
840 000 Kč, 
Galerie Kodl 25. 4. 2010

Autor výstavy Karel Srp toto plátno označuje za "esenci surrealismu". Jako malířčino jediné dílo bylo na 1. výstavu surrealismu v ČSR v roce 1935 zapůjčeno již ze soukromé sbírky, konkrétně z kolekce lounského sběratele MUDr. V. Jurena. Není proto překvapením, že právě tento obraz byl vybrán za titulní dílo celé výstavy, které se objevuje na plakátech i na obálce reprezentativní šestisetstránkové publikace, jež vydalo Arbor Vitae.

 

Toyen, Smutný den

 

 

 

5 / Toyen: Smutný den, 1942, 

olej na plátně, 60 x 92 cm, 

cena: 13
200 000 Kč, Galerie Art Praha 22. 11. 2009

Tento olej, dovezený před lety na pražskou aukci z Francie, stále drží tuzemské cenové prvenství z válečného a poválečného období tvorby Toyen.

 

Toyen, Ztroskotání ve snu

 

 

6 / Toyen: Ztroskotání ve snu, 1934, 

olej na plátně, 73 x 100 cm
,
cena: 12
000 000 Kč, Galerie Kodl 1. 12. 2013

Jeden z mála autorčiných opakovaných prodejů. Poprvé bylo toto plátno neúspěšně nabízeno na jaře 2009, jen pár týdnů po úspěchu obrazu Spící. Prodávající za obraz tehdy požadoval víc než 19 milionů korun. O čtyři roky později se obraz prodal za 12 milionů, s nárůstem o 500 tisíc korun oproti vyvolávací ceně.

 

Štyrský, Hlava, která myslí

 

7 / Jindřich Štyrský: Hlava, která myslí, 1934, 

olej na plátně, 65 x 54 cm
,
cena: 11 055 000 Kč, 
Galerie Art Praha 22. 11. 2009

Plátno, nesoucí v roce 1935 na zmiňované první přehlídce českých surrealistů prodejní cenu 2000 Kč, charakterizuje v katalogu Karel Teige následovně: "Hlava, která myslí - což nevymyslel člověk zahrady?". Později se stalo součástí sbírky literárního historika, kritika a esejisty prof. Václava Černého. 

 

Štyrský, Kořeny

 

 

8 / Jindřich Štyrský: Kořeny, 1934, 

olej na plátně, 65 x 54 cm, 

cena: 10 800 000 Kč, Galerie Kodl 19. 5. 2013

O nákup Kořenů ze Štyrského ateliéru usiloval vedle básníka Vítězslava Nezvala i literát a novinář německého původu Vincy Schwarz, v jehož majetku se posléze nacházely. Zajímavostí je, že malba byla autorem provedená na starší plátno s artificielní kompozicí. 

 

Janoušek, Obraz

 

 

9 / František Janoušek: Obraz, 1935, 

olej na plátně, 130 x 195 cm
,
cena: 5 330 000 Kč, 1. Art Consulting 12. 5. 2013

Nejrozměrnější Janoušek, jaký se kdy na aukci objevil, pocházel z malířovy pozůstalosti. Titul nejdražšího autorova díla mu letos v květnu o 10 tisíc korun sebral malířův bezejmenný obraz z konce 30. let.

 

Štyrský, Kořeny

 

 

10 / Jindřich Štyrský: Kořeny, 1934, 

olej na plátně, 46 x 81,5 cm
,
cena: 146 500 GBP, 
Sotheby’s 12. 11. 2014

Obraz si američtí sběratelé českého umění, manželé Cullenovi, pořídili do své sbírky v roce 2003 v dražbě pařížského domu Calmels-Cohen za více než 75 tisíc liber, tedy za pětinásobek odhadní ceny. Kořeny se mohly pochlubit mimořádně zajímavou proveniencí. V roce 1935 je sám Štyrský daroval "otci" surrealismu André Bretonovi při jeho návštěvě Prahy. Když pak před dvěma lety šel celý konvolut tohoto texaského páru do aukce (více zde), Štyrský byl prodán první nabídce a skončil ve významné pražské sbírce.

 
Zykmund, Hlas z dálky

 

11 / Václav Zykmund: Hlas z dálky, 1937, 

olej na plátně, 60 x 40 cm, 

cena: 3
000 000 Kč, Galerie Kodl 25. 5. 2014

Nejlépe vydražené dílo autora. Je nutné poznamenat, že aukčním trhem dosud prošly ze Zykmundovy předválečné produkce pouze dva obrazy. Oba znamenaly ve své době bezprecedentní prodeje.

 

Zykmund, Hold fetišismu

 

12 / Václav Zykmund: Hold fetišismu, 1935, 

olej na plátně, 61 x 50 cm,

cena: 2 280 000 Kč,
 Vltavín 3. 12. 2006

Autorský rekord Zykmundova Holdu fetišismu vydržel téměř osm let. Před deseti lety prodej obrazu znamenal navýšení autorova cenového stropu o více než milion korun.

 

Štyrský, Reves

 

13/ Jindřich Štyrský: REVES… MON CHEMIN EST LOINTAIN, L’APPEL EST VAIN, 1935, 

olej na plátně, 24 x 13 cm,

cena: 1 680 000 Kč, European Arts 21. 3. 2015

Poprvé se tato komorní práce nabízela o rok dříve v londýnské pobočce Christie’s, kde její cena  dosáhla 32,5 tisíc liber. Při následném prodeji v Praze obraz zaznamenal jen dva příhozy.

 

Lacina, Adam a Eva

 

14 / Bohdan Lacina: Adam a Eva (Vyhnání z ráje), 1939,

olej na plátně, 36 x 30 cm,

cena: 1 440 000 Kč, 
1. Art Consulting 15. 5. 2014

Lacinův nejúspěšněji vydražený obraz, který předchozí maximum z roku 2009 překonal téměř trojnásobně. Nutno uvést, že raný olej ekvivalentních parametrů aukční trh do té doby nenabídl.

 

Štyrský, Stěhovací kabinet

 

 

15 / Jindřich Štyrský: Stěhovací kabinet: Dělo a dítě, 1934, 

koláž, 37,1 x 21,4 cm
, 
vyvolávací
cena:  1 380 000 Kč,
 Adolf Loos Apartments and Gallery 26. 11. 2016

Tato koláž, která bude nabízená na jedné z listopadových aukcí, původně patřila do sbírky Štyrského celoživotní souputnice Toyen. V posledních dvaceti letech byla mnohokrát prezentovaná jak Čechách, tak v zahraničí.

 

Štyrský, Stěhovací kabinet  

 

 

16 / Jindřich Štyrský: Stěhovací kabinet, 1934, 

koláž, 4
0 x 27 cm

cena: 1 366 200 Kč
, 
European Arts 15. 5. 2016

Zatím poslední Štyrského dílo vydražené na tuzemských aukcích se stalo autorovou druhou nejlépe zobchodovanou prací na papíře. Jen pro zajímavost, Štyrský v polovině 30. let své koláže prodával v cenovém rozmezí 200-600 Kč, což tehdy odpovídalo průměrné měsíční mzdě námezdní síly.

 


Související články

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Zajímavé aukční výsledky letošního jubilanta

Vladimír Boudník by se letos 17. března dožil sta let. Pražský rodák, ukotvený ve vysočanských továrnách a libeňských ateliérech, experimentoval s tiskovými a grafickými technikami na světové úrovni, jen o nich téměř nikdo za železnou oponou padesátý...

15. července 2024
Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při z...

11. července 2024
Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
Zobrazit všechny

Další články


<