Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát česká stopa. Zajímavé výsledky v řádu desítek a stovek tisíc eur si minulý týden připsali František Janoušek, Karel Teige, Jindřich Štyrský i Toyen.

Letošní rok se v mnoha evropských kulturních institucích nese v duchu oslav stého výročí Manifestu surrealismu. Pařížský dražebník Piasa přispěl k tomuto jubileu červnovou aukcí, která tento vlivný celosvětový umělecký směr, datovaný od roku 1924 v podstatě do současnosti, deklarovala přímo v názvu prodejní přehlídky Od surrealismu po Pop Art (La Collection Geneviève et Jean-Paul Kahn. Du Surréalism au Pop Art).

Ještě důležitější informací, než tematický podtitul, byla zmínka o provenienčním původu předkládaných děl, tedy že pocházejí ze sbírky manželů Kahnových. Přes šedesát let budovaná kolekce literární, výtvarné či umělecko-řemeslné tvorby různých uměleckých avantgard totiž za posledních několik sezón získala na absolutní prestiži a mít nějaký artefakt s takovou vlastnickou historií se stalo znakem kvality a výjimečné hodnoty.

S vášní pro dadaismus a surrealismus

Zakladatel donedávna veřejně neznámé francouzské sbírky, zapálený milovník historie, bibliofilií a exkluzivních tisků, Jean-Paul Kahn (1931-2018) začal s drobnými akvizicemi již jako teenager v poválečné Paříži. Časem se vyprofiloval v erudovaného specialistu na raritní tisky, archiválie a umělecké práce na papíře z období konce 19. století až po meziválečnou modernu. U drobných galeristů, v antikvariátech či na aukcích vyhledával Kahn díla co nejautentičtější a nejosobitější, tedy ideálně tzv. dotýkané exempláře, s autorskými přípisy či dedikacemi. Postupně budovaný obsah obohacoval o kontext konkrétních sbírkových předmětů pomocí dopisů, vizitek, fotografií, plakátů a doprovodných katalogů. Tím se Kahnova kolekce raketově rozrůstala nejen početně, ale také hodnotově, neboť před desítkami let dostupné dokumenty efemérní povahy, často považované za okrajové, jsou dnes absolutně ojedinělé.

K soustředěnějšímu zájmu o dadaismus a surrealismus jej nasměrovala také jeho manželka, paní Geneviève Kahn, obdivovatelka především tehdy opomíjených malířek, kreslířek, fotografek a literátek. Díky této motivaci se do majetku Kahnových dostala také většina děl od českých autorů a autorek, získávaných od konce šedesátých let na zahraničním trhu. O mnohatisícikusové sbírce se obecně příliš nevědělo, neboť manželé Kahnovi striktně dbali na soukromí a jako zapůjčitelé na řadu výjimečných francouzských výstav vystupovali vždy anonymně.

Aukční seriál I - VI a úspěchy bohemik

Po smrti Jeana-Paula Kahna, 13. srpna 2018, mu paní Geneviève splnila přání a společně s pařížskou aukční síní Pierre Bergé & Associés připravila část sbírek k pozůstalostnímu rozprodeji. Celá dražební série nesla název Mille nuits de rêve (volně Tisíc prosněných nocí) podle úryvku z básně Paula Éluarda Balances (Rovnováhy), jejíž originální vyzdobený výtisk Kahn vlastnil. Dědicové původně naplánovali čtyři etapy během dvou let.

K aukcím byly vypraveny špičkové katalogy, zastupující v podstatě pramennou dokumentaci, a ve všech prodejních podnicích nešlo přehlédnout výrazné úspěchy Toyen nebo Jindřicha Štyrského. O ročnících číslo I (7. 11. 2019), číslo II (9. 10. 2020), číslo III (18. 6. 2021) a číslo IV (10. 12. 2021) jsme referovali na stránkách Artplus již dříve. Mnohamilionové prodejní částky podpořily rozhodnutí o ještě pátém pokračování dražebního seriálu, v létě 2022, avizované jako opravdu poslední. Mille nuits de rêve s pořadovým číslem V proběhlo ve dvou dnech 21. a 22. 6. 2022 a překvapila zejména koláž Karla Teigeho La vieille mariée avec elle.

LE VIEILLE MARIÉE AVEC ELLEKarel Teige: La vieille mariée avec elle, 1942,
koláž na papíře, 42 x 25,3 cm, 
European Arts 28. 4. 2024,
cena: 2 046 000 Kč

Uběhlo však šestnáct měsíců a pozůstalostní aukce vešla již do šesté etapy, titulované opět jako poslední. Pořadatelské kladívko přebrala po renomovaných Pierre Bergé & Associés jiná aukční síň, pařížská Leducq, a na 27. října 2023 shromáždila další výběr více než dvou set položek výtvarných, literárních či fotografických děl, spřízněných se surrealistickými kruhy. K opakovanému prodeji byla nabídnuta tatáž koláž Karla Teigeho, která z původně přiklepnuté, ale patrně nezrealizované částky téměř 82 tisíc eur spadla na dostupnějších 45,5 tisíc eur. Jen pro srovnání, letos v dubnu u pražských European Arts opět vystoupala přes dva miliony korun, na Teigeho absolutní dražební rekord.

Sedmé kolo pozůstalostní dražby a v něm čtyři čeští surrealisté

Alternativní popis Katalog aukčního domu PIASA s výřezem koláže Karla Teigeho na titulní straně (5. června 2024).

Momentálně "poslední z posledních" rozprodejů ze sbírky Geneviève a Jeana-Paula Kahnových proběhl ve středu 5. června u aukční síně Piasa. Na řadu předchozích aukcí navazoval jen volně, již bez souborného názvu Mille nuits de rêve a bez číselného označení, nicméně v zásadě šlo o sedmé kolo pozůstalostní dražby neuvěřitelně nabité kolekce. Do čela výsledkové listiny se prosadily dvě ukázky z aktuálně velmi žádaného segmentu, tedy kategorie surrealistických umělkyň. Obrazy dvou Američanek, Les Trois Garces (Tři Grácie) od Dorothey Tanning (vydraženo za 650 tisíc eur) a The Other Side of the Square (Jiná strana náměstí) od Kay Sage (vydraženo za 585 tisíc eur), se propracovaly mezi TOP 5 ve svých světových autorských žebříčcích. Za oběma původními akvizicemi podle expertů stála právě paní Geneviève Kahn.

Alternativní popis František Janoušek: Krajina s hady, 1938,
olej na plátně, 73,7 x 100 cm,
PIASA Paris 5. 6. 2024
konečná cena: 208 000 EUR

Vzhledem ke stoprocentní prodejní úspěšnosti našly u Piasa nové majitele všechny čtyři položky s českou stopou. Největší poptávka byla po metrovém plátně Františka Janouška Paysage aux serpents (Krajina s hady). Malba v autorově typickém dynamickém výrazu nesla dataci 1938, tedy ze silného období nedlouho před vážným onemocněním, kterému v roce 1943 podlehl. Surreálná férie, plná jasně definovaných objemů a tísnivých náznaků, byla na českém území ještě v roce 1947 na Janouškově posmrtné retrospektivě v Mánesu a pak o osmnáct let později v Nelahozevsi v rámci výstavy Středočeské galerie. Koncem 60. let se již obraz přesunul do zahraničí a přes významnou pařížskou Galerii 1900-2000, důležitou hráčku na trhu se surrealistickým uměním, se kolem poloviny 80. let dostal do sbírky Kahnových. Finální částka 208 tisíc eur (orientačně 5,2 milionu) vynesla Krajinu s hady na 5. místo mezi Janouškovými aukčními prodeji, ne až tak daleko za další skvělý autorův výsledek před dvěma týdny u Galerie Kodl. Tam zabodovalo plátno Večerní máj za téměř 5,9 milionu korun (26. května 2024).

Alternativní popis Jindřich Štyrský: Třetí nepravý kardinál, 1941,
papírová koláž, 41 x 29,5 cm,
PIASA Paris 5. 6. 2024
konečná cena: 65 000 EUR

O značné nárůsty oproti katalogovým odhadům se postaraly dvě práce na papíře tvůrčího a přátelského dua, Toyen a Štyrský. Středně velká koláž s názvem Troisième faux cardinal (Třetí nepravý kardinál) od Jindřicha Štyrského se vyšplhala téměř na pětinásobek, když byla přiklepnuta za 65 tisíc eur vč. provize. Přesné datum, kdy tento poměrně často vystavovaný kus obohatil sbírku Kahnových, nebylo uvedeno, ale opět prošel akvizičním sítem Galerie 1900-2000, než se vtělil do pařížské kolekce. Částka přes 1,6 milionu korun pasovala Kardinála na jednu z nejdražších Štyrského prací na papíře vůbec, v těsném závěsu za nejdražší Štyrského koláží Marion, Forget me not za 1,7 milionu korun (1. Art Consulting v roce 2009).

Alternativní popis Toyen: Z cyklu Zvířata spí, 1941,
uhel a barevná tuha na papíře, 35 x 50 cm, 
PIASA Paris 5. 6. 2024
konečná cena: 65 000 EUR (vč. ex-libris a katalogu)


Světově přeci jen populárnější Toyen šla před publikum s o něco vyšší odhadní cenou, mezi 15 až 20 tisíci eury bez provize, za kresbu ze série Les animaux dorment (Spící zvířata). Čtyřdílné album z roku 1941 si prošlo stejnou přesidlovací anabází jako sama Toyen. Koncem roku 1945 bylo ještě součástí monografické výstavy v Topičově salonu, o rok a půl později již mělo pařížskou premiéru v autorčině novém domově, v Galerie Denise René. Tento jeden konkrétní list pak autorka věnovala spolu s osobitým ex-libris na zadní straně kresby svému příteli Edmondu Bomselovi, odkud se následně dostal do sbírky Kahnových. Jako typický příklad sběratelova komplexního budování umělecko-historického obsahu byla Spící zvířata dražena společně s brožurou k výstavě v roce 1947, s předmluvou André Bretona. Konečná suma 65 tisíc eur (orientačně přes 1,6 milionu korun) má momentálně hodnotu čtvrté či páté nejcennější kresby Toyen jak celosvětově, tak na tuzemském trhu. Rozdíl v umístění ovlivnil opakovaný prodej listu Schovej se válko! z Kahnovy sbírky v Paříži a poté v Praze.

Alternativní popis Karel Teige: Koláž 128, 1939,
papírová koláž, 40 x 29 cm,
PIASA Paris 5. 6. 2024
konečná cena: 48 100 EUR


Čtvrtým zástupcem českého surrealismu na červnové pařížské aukci byla bezejmenná koláž Karla Teigeho, číslovaná 128. Pestrý amalgám prvků a motivů s důrazem na autorovo stěžejní téma, ženské tělo v různých podobách, pocházel z prvních let Teigovy kolážové periody, která trvala přibližně od roku 1935 do jeho předčasné smrti v jednapadesáti letech. Dílo nechybělo na pražské monografické výstavě v Domě U kamenného domu (1994) a do sbírky manželů Kahnových přešlo asi koncem 80. let opět přes  Galerii 1900-2000. Pořadatelé z Piasa Teigově koláži věřili natolik, že si ji zvolili jako hlavní obrazový motiv  aukčního katalogu. Ve finále padl asi čtyřnásobek odhadní ceny, konkrétně přes 48 tisíc eur. Po orientačním přepočtu na přibližně 1,2 milionu korun patří Koláži 128 aktuálně třetí příčka v autorově globálním dražebním žebříčku, neboť absolutní maximum z před deseti let u londýnských Sotheby's stále platí (74,5 tisíce liber za koláž Bez názvu s houstonské sbírky Roye a Mary Cullenových). V českém prostředí by si pařížský Teige ještě o jedno místo polepšil.
 


Související články

Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Christie's Londýn 2. – 10. 7. 2024 , Sotheby 's Londýn 26. 6. – 5. 7. 2024

Začátek července se v britské metropoli ponese ve znamení starých mistrů. Velká jména dějin umění i lokálnější autoři se představí u obou nejslavnějších aukčních domů světa téměř paralelně. Těžiště nabídky tvoří exkluzivní malby z prestižních soukrom...

1. července 2024
Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Sotheby's Londýn 25. 6. 2024

Součástí nadcházející večerní aukce moderního a současného umění společnosti Sotheby's v Londýně bude i reprezentativní plátno Zdeňka Sýkory Linie č. 94. Obraz je nabízen s odhadem 400 až 600 tisíc liber, což včetně provize a dalších poplatků odpovíd...

24. června 2024
250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<