Rekordní pololetí pro české autorky

TOP 10 žen-umělkyň za první pololetí roku 2023

Letošní aukční nabídka představila české umělkyně jako žánrově i technicky pestré výtvarnice, které se v prodejních objemech pomalu přibližují svým mužským kolegům. Statistiky za první pololetí ukazují, že i při pominutí výjimečné Toyen padají na sálových dražbách za díla žen milionové částky a mezi osvědčená jména se propracovávají i „nově“ objevené autorky. Na celkovém obratu téměř 25,5 milionu korun se deset nejdražších děl podílelo více než z poloviny.

 V průběžném srovnání pololetních výsledků za předchozí sezóny se období leden až červen 2023 jeví pro autorky velmi optimisticky. S celkovým obratem k 25,5 milionu korun vč. provizí jde o téměř dvojnásobek oproti loňsku, pomíjíme-li položky od Toyen, která na českých aukcích hraje vlastní cenovou ligu a srovnání by významně zkreslila. Narostla i suma vyvolávacích cen, pořadatelé nastavili startovní částky v součtu přes 13,7 milionu korun vč. provizí, vloni to bylo „jen“ 9,3 milionu.

Stoupající zájem o díla žen vnímají i sami dražebníci, kteří ho podporují, byť ne programově a cíleně. „O nové zaměření naší galerie či strategii se nejedná, pouze vnímáme posun v oblasti zájmu jak odborné, tak široké uměnímilovné veřejnosti, který se vždy snažíme aktivně sledovat a reflektovat v našich aukčních kolekcích. Vnímáme proto naši důležitou roli v prezentaci kvalitní tvorby českých umělkyň nejširší veřejnosti a zastoupení jejich jmen na trhu s uměním,“ vysvětluje Viktorie Varvařovská, expertka z Galerie Kodl, která stála hned za třemi dražebními úspěchy „svých“ autorek (v TOP 10 1., 8. a 10. místo).

Klíčovou roli v poměru mezi nabídkou a poptávkou jakéhokoli díla hraje, podle Jana Rybáře z 1. Art Consulting Brno – Praha, zejména sběratel, aukční dům má být především garantem kvality: „To, zda je umělec žena či muž, v našem výběru vlastně vůbec nezohledňujeme. Je to parametr, který nemá význam ani při výběru, ani při sestavování katalogu. Jedná se nám především o kvalitu uměleckého díla a jeho postavení na trhu.“ A ke čtyřnásobnému zastoupení své aukční síně v pololetním TOP 10 jen doplňuje: „Pravdou ovšem je, že díla umělkyň v našich aukcích nabízíme rádi a v propagaci jim věnujeme poměrně hodně prostoru.“

15 milionů za TOP 10

Za desítku nejdražších děl umělkyň vydali kupci bezmála 15 milionů korun, všechny obchody se dostaly nad půlmilionovou hranici. Nejdražší trojice se už počítala v milionech. Vítězná Mária Bartuzsová zamířila dokonce k pěti milionům. Vedle závěsných obrazů bodovaly i další výtvarné kategorie: sádrové plastiky, skleněný objekt nebo asambláž. Vyjma poslední příčky, krajinářky Piepenhagenové, se sběratelé a sběratelky soustředili především na poválečnou a „starší“ současnou tvorbu českých (československých) umělkyň. Z žijících výtvarnic se výsledkově nejvýše prosadila Magdalena Jetelová, kterou tři položky prodané ze 750 tisíc korun vč. provize vynesly na desáté místo mezi ženami podle pololetního obratu.

Jakým směrem a jakou rychlostí se bude do budoucna ubírat kategorie umělkyň v rámci sálových či on-line aukcí, záleží podle oslovených odborníků na samotném trhu a jeho hlavních hybatelích, tedy dražitelích. Domácí obdobu ve světě pořádaných ryze „ženských“ aukcí by možná viděli ve střednědobém horizontu, momentálně však na to tuzemské prostředí není připravené. „Tomuto typu aukcí se rozhodně nebráníme. Problematické ovšem je, že do hledáčku sběratelů se dostávají tato díla až v posledních několika letech. Navíc těchto děl v nabídkách sběratelů není zatím tolik, aby s nimi samostatnou aukci naplnili,“ komentuje současnou situaci Jan Rybář.

V Galerii Kodl také cítí potenciál k adekvátnějšímu finančnímu ohodnocení tvorby umělkyň, nicméně samostatný podnik zaměřený na autorky zatím neplánují. Český okruh je totiž relativně malý. „Za zodpovědnější cestu proto zatím považujeme vyšší míru zastoupení ženských umělkyň na běžných aukcích, o což usilujeme jak v oblasti umění 19. a 20. století, tak v oblasti současného umění,“ dodává Viktorie Varvařovská. 
 

TOP 10 nejdražších prodejů žen-umělkyň na sálových aukcích za první pololetí roku 2023 (ceny včetně provize, bez děl Toyen):
 
1/ Mária Bartuszová: Reliéf

Alternativní popis
Mária Bartuszová: Reliéf, 1985,
sádra, 82 x 57 x 10 
Galerie Kodl 28. 5. 2023
konečná cena: 4 920 000 Kč

Celosvětový úspěch česko-slovenské sochařky Márie Bartuszové, rozené Vnoučkové, v prestižní galerii Tate Modern (do 25. 6. 2023) se prostě nemohl neodrazit také v tuzemsku. Její objekt s názvem Relief a datací 1985 šel do 89. aukčního dne Galerie Kodl s číslem 108. Katalogová vyvolávací cena 360 tisíc korun však zůstala jen "na papíře", neboť díky on-line limitacím se první sálové příhozy odehrály až na 780 tisících. Ani horní hranice dražebního odhadu 1 milion korun (bez provize) dlouho nevydržela. Zájemci se po sedmiminutovém klání zastavili až na částce těsně pod pěti miliony a ještě donedávna málo známé výtvarnici přiřkli fantastický prodejní výsledek. Čistě matematicky šlo o nárůst na více než třináctinásobek vyvolávací ceny. Díla Bartuszové se na domácím trhu prosadila i dříve, ale zdaleka ne s takovou razancí. Například před čtyřmi lety se totožný objekt Bez názvu s datací 1986 a odkazem na odlitkovou sérii 3/5 objevil u Prague Auctions. Tehdy za něj kupec vydal necelých 388 tisíc korun. Jiná ukázka sochařčiny práce s méně křehkým materiálem než je sádra našla majitele již za milionovou částku: konečných 1,116 milionu korun pro objekt Kámen – Bronz II. u slovenského Auction House Groma (říjen 2021). Finanční objemy předchozích let se pohybovaly kolem 200 až 300 tisíc korun za rok (bez provize), až letošní jarní sezona zabodovala o řád výše (bezmála 5,5 milionu korun bez provize).

 

2/ Jaroslava Brychtová: Pták

PtákJaroslava Brychtová: Pták, 1994,    
sklo, 65 x 123 x 34 cm,
konečná cena: 3 751 000 Kč
Adolf Loos Apartment and Gallery  19. 3. 2023

Sochařka-sklářka Jaroslava Brychtová tvořila v tandemu se svým druhým manželem, Stanislavem Libenským, téměř padesát let. Vedle oficiálních zakázek pro Světové výstavy, tzv. Expa, v Bruselu, Montrealu a Ósace nebo reprezentativních instalací do architektury se věnovali i ateliérové plastice. Výtvarně, materiálově i „provozně“ znalá Jaroslava Brychtová založila již v roce 1950 při podniku Železnobrodské sklo speciální výtvarné pracoviště, kde mohla experimentovat s technologií skla taveného do forem. Pelechovské dílny vedla až do roku 1984. Šedomodrý objekt Pták startoval na dosud nevídané částce 2,2 milionu korun a zakončil na částce ještě o 1,5 milionu vyšší. K autorskému rekordu, více než dvojnásobku předchozího, jistě přispěla i dobře zdokumentovaná provenience v zahraničních i domácích sbírkách, stejně jako signatura a přesná datace na zadní straně plastiky. Právě tyto parametry autenticity by měly sběratelům pomáhat v orientaci na trhu s uměleckými díly, které se tvoří technologií odlitků (o praxi dua Brychtová-Libenský jsme psali například zde).

3/ Mária Bartuszová: Bez názvu

Bez názvuMária Bartuszová: Bez názvu, 1986–87,
sádra 1/1, 9,5 x 21,5 x 29,5 cm
konečná cena: 1 633 500 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery 19. 3. 2023

Komorní sádrová plastika autorčiných oblíbených „skořápkových“ forem Bez názvu měla za sebou úctyhodnou výstavní historii ještě před průlomovou retrospektivou v londýnské Tate Modern (do 25. 6. 2023). Soukromý sběratel ji získal přímo od Márie Bartuzsové a půjčil ji například do expozice v Hamburku (1993), Bratislavě (Zoya Gallery 2016) nebo v Praze (Galerie Zdeněk Sklenář 2020/21). Na březnové aukci u Adolf Loos Apartment and Gallery se začalo licitovat nezvykle vysoko, přes 1,1 milionu korun vč. provize – jen pro srovnání, šlo přibližně o 40. nejvyšší vyvolávací cenu v sochařské kategorii vůbec, z asi 11 tisíc nabídek na českém veřejném trhu s uměním v historii databáze Art+. Finálních 1,63 milionu korun znamenalo tehdejší nejúspěšnější prodej vůbec a vyslalo mezi sběratele signál, že o dílech Márie Bartuszové na domácích aukcích nepochybně ještě uslyší.

4/ Zora Ságlová: Pocta Josephu Delteilovi

Pocta Josephu DelteiloviZora Ságlová: Pocta Josephu Delteilovi, 1992,    
akryl na plátně, 115 x 115 cm,
konečná cena: 900 000 Kč 
1. Art Consulting CZ 11. 6. 2023

Nečekaně dobře si v Topičově salonu na Národní třídě letos v červnu vedlo velké plátno Zory Ságlové s názvem Pocta Josephu Delteilovi. Pořadatelé z 1. Art Consulting nabízeli dílo za slibných 276 tisíc korun, když jistě přihlédli k málo dostupnému obrazovému fondu autorky a jejím předchozím prodejním úspěchům. Dosavadní top položka Tanec se zajícem II. startovala u téhož dražebníka za bezmála 350 tisíc a dopracovala se na 720 tisíc korun (rok 2021 vč. provize). Tentokrát se zájemci překonali a modro-bílou seriální podobiznu autorčina „totemového“ zvířete, králíka, ocenili ještě výše, rekordními 900 tisíci korun. Ve výsledku šlo o posun na více než trojnásobek vyvolávací ceny. Tehdy padesátiletá všestranná výtvarnice Zora Ságlová (rozená Jirousová) v obraze propojila několik svých osobních uměleckých témat 80. let: motiv králíka, princip razítkové multiplikace a rastrovou strukturu plochy, blízkou autorčině obdivu k textilní tvorbě. Doposud se obchodovaly jedna až tři autorčiny položky ročně, tržně nejsilnější rok vynesl na kladívku 871 tisíc korun. Letošní sezóna má díky Poctě nakročeno ještě příznivěji.

5/ Olga Karlíková: Zrcadlení

ZrcadleníOlga Karlíková: Zrcadlení, 1963,    
kombinovaná technika, olej na plátně, 120 x 145 cm,
konečná cena: 816 000 Kč
1. Art Consulting CZ 11. 6. 2023

Tvorba malířky, návrhářky a výtvarné experimentátorky Olgy Karlíkové na větší sběratelské objevení ještě čeká. V předchozích dvou dekádách prošla aukcemi asi stovka jejích děl, kupce však našly jen přibližně tři desítky s průměrnou kladívkovou cenou kolem 47 tisíc korun. Obrat k lepšímu nastal až letos, neboť první pololetí roku 2023 vykázalo hned dva přelomové prodeje a celkový obrat přes 1 milion korun za tři položky. V dubnu slavila aukční síň Vltavín prvenství za 432 tisíc korun (Moře z roku 1967). O necelé dva měsíce později se cenová hladina téměř zdvojnásobila: velký olej na plátně Zrcadlení zaznamenal u 1. Art Consulting rekordních 816 tisíc korun. Do tlumené barevnosti a strukturálně pojaté plochy z počátku 60. let Karlíková promítala svůj celoživotní leitmotiv, tedy respekt k přírodě. Volné umění kombinovala s prací pro Textilní tvorbu (1949-76), později přejmenovanou na Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK). Po odchodu ze zaměstnání a podpisu Charty 77 se uchýlila do dobrovolné tvůrčí izolace. Poslední velkou výstavu uspořádalo Olze Karlíkové Museum Kampa v roce 2020 (Naslouchání).

6/ Běla Kolářová: Josefína    

JosefínaBěla Kolářová: Josefína,    
asambláž na kartonu, 104 x 87,5 cm,
konečná cena: 620 000 Kč 
Arthouse Hejtmánek 8. 6. 2023

Rozvernými asamblážemi z barevných reprodukcí a toaletních potřeb se Běla Kolářová zabývala v 80. letech. „Domácí“ propriety jako svírací špendlíky, patentky nebo zápalky rozšířila o „dámské“ atributy: vlásenky, líčidla, korálky nebo bižuterii. Již o dvě dekády dříve vystavěla z vlasových sponek, tzv. pérek, geometrický rastr (Vzorník sponek, 1965, dnes NG v Praze), na v červnu dražené Josefíně jimi imitovala kadeře na notoricky známém portrétu od Josefa Mánesa. Tělesné kontury vyskládala z růžových korálků, malovanou drapérii nahradila silonovou krajkou. Práce Běly Kolářové jsou v posledním desetiletí velmi žádané, v tuzemsku i v zahraničí, také proto mohli pořadatelé z Arthouse Hejtmánek stanovit vyvolávací cenu asambláže přes 370 tisíc korun, tedy jako 11. nejdražší položku v katalogu. Pozici si v podstatě udržela i po skončení dražby, uspěla za 620 tisíc korun jako 13. nejdražší prodej dne. Autorčin obrat za první pololetí tak činil přes 1,1 milionu korun za dvě díla (vč. provize).

7/ Jaroslava Pešicová: Černý pes

Černý pes (z cyklu Kočky a psi)Jaroslava Pešicová: Černý pes (z cyklu Kočky a psi), 1983,
olej na plátně, 180 x 145,5 cm,
konečná cena: 600 000 Kč    
1. Art Consulting CZ  11. 6. 2023

Sběratelská poptávka po tvorbě malířky, grafičky a ilustrátorky Jaroslavy Pešicové je jako na houpačce. Například, v rozmezí let 2019 až 2021 se nenašel jediný kupec, zato sezóna roku 2022 se blýskla třinácti přiklepnutými dražebními výsledky. Přepočteno na finanční objemy, vloni prodeje děl Jaroslavy Pešicové dosáhly k 820 tisícům korun (bez provize). Z více než poloviny k této sumě přispěl říjnový rekord obrazu Na barokní téma (528 tisíc korun vč. provize). Energie dražitelům vydržela i dalších osm měsíců, neboť na červnové aukci u 1. Art Consulting padlo nové autorčino maximum. Téměř dvoumetrová figurální férie Černý pes (z cyklu Kočky a psi) se vypracovala z 264 tisíc na konečných 600 tisíc korun a rázem má letošní rok ambici stát se pro Pešicovou prodejně nejúspěšnějším obdobím.

8/ Jitka Válová: Dvě figury (Pod tíhou)

Dvě figury (Pod tíhou)Jitka Válová: Dvě figury (Pod tíhou), 1980-89    
pastel a olej na plátně, 120 x 84 cm,
konečná cena: 576 000 Kč 
Galerie Kodl 28. 5. 2023

V centru autorčina výtvarného pozorování se vyskytují postavy s těžkým údělem, doslova i obrazně, velmi často. Motiv podpírajících se těl pojímala Jitka Válová v různých technikách, v kresbě, suché jehle či, jako v květnu nabízené položce Dvě figury, v pastelu a oleji na plátně. Katalogový odhad Galerie Kodl osciloval mezi 200 až 400 tisíci korunami (bez provize) a pořadatelům jistě udělala radost ještě o něco vyšší dosažená částka, přesně 576 tisíc korun vč. provize. V rámci aukčních výsledků jedné z „Válovek“ to znamenalo třetí nejdražší obraz vůbec. Od ledna do června 2023 se za autorčiny práce utržilo přes 481 tisíc korun a pokud by se pokračovalo v nastoupeném trendu i v druhém pololetí, mohlo by pro Jitku Válovou jít o jednu z nejúspěšnějších sezon. V prodejních obratech momentálně vede rok 2020 s prozatím ojedinělým příklepem přes jeden milion korun (obraz Kalvárie), na druhém místě v celkových finančních objemech je rok 2008 s bezmála 940 tisíci korunami (všechny souhrnné částky jsou bez provize).

9/ Adriena Šimotová: Hnědá krajina 

Hnědá krajinaAdriena Šimotová: Hnědá krajina, 1963,
olej na plátně, 50 x 66 cm,
konečná cena: 564 000 Kč
1. Art Consulting CZ  5. 3. 2023

Hvězda domácích dražebních podniků a historicky nejúspěšnější umělkyně specializovaného žebříčku „českých žen (bez Toyen)“ jen málokdy odejde z aukčního klání neprodána. Obzvlášť, pokud se nabízí ukázka z jejího ojediněle dostupného raného tvůrčího období. Tak tomu bylo v březnu u 1. Art Consulting. Hnědá krajina Adrieny Šimotové zaujala za 564 tisíc korun, což ji zařadilo na 26. místo autorčiných dražebních výsledků. Malba má zajímavé prodejní curriculum, neboť vloni v září ji pod názvem Močál získal kupec za 586 tisíc korun (Galerie Pictura). Rozdíl kladívkových cen činil jen 10 tisíc korun. Práce Šimotové jsou stále v kurzu, jen za první pololetí měli sběratelé příležitost k obohacení svých kolekcí minimálně třiadvacetkrát.

10/ Charlotte Piepenhagenová: Zima

ZimaCharlota Piepenhagenová: Zima, 1880-89,
olej na plátně, 48 x 70 cm,
konečná cena: 552 000 Kč 
Galerie Kodl 28. 5. 2023

Jedinou zástupkyní „staršího“ umění v rámci pololetního TOP 10 nejúspěšnějších autorek byla krajinářka a výtvarná pedagožka Charlotte Piepenhagenová (provdaná Weyrotherová-Mohrová). Pokračovala v žánrové tradici svého otce a specializovala se na malé až střední formáty s romantizujícími scenériemi. V květnu vydražené Zimě se povedl pěkný autorský rekord a vůbec první posun nad půlmilionovou prodejní hranici. Pořadatelé z Galerie Kodl mysleli možná ještě výše, vždyť odhadovali kladívkovou cenu mezi 600 až 900 tisíci korunami. Vodítkem jim mohl být o sedm let starší prodej ve vídeňském Dorotheu, kdy se plátno pod názvem Zimní krajina se sběrači dřeva a s proveniencí „dánská soukromá sbírka“ přikleplo za necelých 24 tisíc eur (orientačně 580 tisíc korun vč. provize). Už tehdejší předaukční odhad Piepenhagenovou podcenil, když uváděl částku mezi 5 až 7 tisíci eur (bez provize). V prvním pololetí prošla českým trhem s uměním zatím čtveřice autorčiných prací za souhrnnou částku 933 tisíc korun (bez provize) a již tato suma znamená její výsledkově nejúspěšnější sezónu.


Související články

Dvojice za 25 milionů je novou Fillovou aukční dvojkou

Dvojice za 25 milionů je novou Fillovou aukční dvojkou

Galerie Kodl, 26. 5. 2024

Teplé počasí a hokejová euforie možná nepřivedly do žofínského sálu nejvíce sběratelů. Stovky zájemců se ovšem o díla nabízená Galerií Kodl utkali přes internet a po telefonu. Prodalo se 97 procent položek celkem za 237 milionů korun.

27. května 2024
Surrealistka Carrington s novým rekordem a poptávka po Basquiatovi

Surrealistka Carrington s novým rekordem a poptávka po Basquiatovi

Zajímavé prodejní výsledky z květnových aukcí v New Yorku, květen 2024

Dražitelé na newyorských aukcích u Sotheby's a Christie’s utratili velmi podobnou částku, bohatě přes 600 milionů dolarů. U obou pořadatelů se na úctyhodné sumě nejvýrazněji podílely moderní umění, poválečné trendy a díla z konce 20. století. Autorsk...

22. května 2024
Milionový Šíma i ojedinělá Čapkova plastika online

Milionový Šíma i ojedinělá Čapkova plastika online

Weinberg 19. 5. 2024

III. Prémiová aukce umění společnosti Weinberg, online aukce končící v neděli 19. května, měla prodejní úspěšnost zhruba 52 procent. Necelá stovka prodaných děl dohromady přišla na více než 9,4 milionu korun.

21. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<