Příběh Eugena Jettela

Dorotheum 5. 3. 2016

Do kolekce obrazů a starožitností připravené pražským Dorotheem, která se bude dražit první březnovou sobotu v Prague Marriott Hotelu, je mezi více než třemi stovkami artiklů zařazeno také překvapivě úsporně pojaté plátno Eugena Jettela (1845–1901), v domácím prostředí ne příliš známého moravského rodáka, který se dokázal prosadit v mezinárodním uměleckém milieu druhé poloviny 19. století.

Světový aukční trh doposud zaznamenal téměř 150 prodejů tohoto autora a vzhledem k jeho pozdějšímu působišti, největší tržní úspěchy dosahují jeho obrazy logicky zejména ve vídeňských aukčních domech, přičemž rekord drží Im Kinsky Kunst Auktionen s výsledkem 90 tisíc eur na kladívku z roku 2008.

V Česku se obchodované položky Eugena Jettela dají spočítat na prstech jedné ruky. Nutno poznamenat, že se jim ze strany sběratelů a investorů zatím nedostávalo adekvátní pozornosti a jejich startovací ceny jsou mnohdy i cenami konečnými, a to bez ohledu na kvalitativní parametry konkrétní malby.

V březnu dražené Písečné duny v Holandsku, které stojí výrazově i formátově nejblíže Jettelovu obrazu Rašeniliště v Holandsku z období let 1875–1878 uloženému ve sbírkách Oblastní galerie v Liberci, se řadí k tomu progresivnějšímu z jeho malířské produkce a byly nabízeny v uplynulých pěti letech již několikrát.

Eugen Jettel: Písečné duny v Holandsku / olej na plátně / 43 x 83 cm / Dorotheum / vyv. cena: 80 000 Kč

Eugen Jettel: Písečné duny v Holandsku / olej na plátně / 43 x 83 cm / Dorotheum 5. 3. 2016 / vyv. cena: 80 000 Kč + 20 % provize

 

Eugen Jettel se narodil u dnešního Rýmařova, ale záhy odešel s otcem do Vídně, kde získal školení u Alberta Zimmermanna. V roce 1873 odjíždí do Paříže, aby podepsal dlouholetý kontrakt se zkušeným obchodníkem rakouské národnosti Charlesem Sedelmeyerem, který zde zprostředkovával styky umělců rakousko-uherského původu s personami z komerční a společenské sféry pařížské metropole. Zde se Jettel seznámil například s Václavem Brožíkem, Vojtěchem Hynaisem nebo s Maďary László Mednyánszkym (1852–1919) a Mihály Munkácsym (1844–1909). Spřátelil se rovněž s o dva roky mladším Antonínem Chittussim, který také navštěvoval vídeňskou akademii a v roce 1879 poprvé přijel do Paříže. Jettelův skromný ateliér s výhledem na Boulevard de Clichy opakovaně navštěvoval a jedno z Chittussiho ikonických pláten z roku 1887 v majetku Národní galerie dokonce zachycuje pohled z okna tohoto Jettelova montmartrského útočiště.

Eugen Jettel: Močál/ 1890 / olej na plátně / 82 x 116 cm / Meissner – Neumann 23. 5. 2010 / 575 000 Kč

Eugen Jettel: Močál/ 1890 / olej na plátně / 82 x 116 cm / Meissner – Neumann 23. 5. 2010 / 575 000 Kč

 

O vzájemném vlivu obou malířů svědčí i mnohé blízké motivy jejich obrazů, především krajinné záběry s větrnými mlýny, lomy a pískovnami v okolí Paříže, ale také jejich zájem o tlumenou, zemitou barevnou škálu v souladu s paletou barbizonské školy i důraz na plenérovou tvorbu obecně. Během pobytu v Paříži Jettel každým rokem podnikl právě za účelem studia přírody pod širým nebem četné cesty do Holandska, aby pak v zimě práce dokončoval a posílal je Sedelmeyerovi. Jejich vztah a vyplácená gáže z obrazů však začaly výrazně slábnout, když Jettel (na rozdíl třeba od Brožíka, který si sňatkem s Hermínou v roce 1879 zajistil ekonomickou budoucnost) nepřistoupil na Sedelmeyerovu sňatkovou politiku a  odmítnul si vzít jednu z jeho pěti dcer. A tak jakmile mu to dědictví nabyté po rodičích umožnilo, vrací se umělec v roce 1897 zpět do Vídně, kde do své smrti pracuje na dvoře arcivévody Karla Štěpána a jeho manželky. Jsa již poučen výrazně se prosazující secesí, jako vážený člen Wiener Secession.

Přestože dílo tohoto malíře a rytíře Čestné legie, ve své době vystavujícího pravidelně na pařížských Salonech a ověnčeného řadou zlatých medailí na světových výstavách, zůstává mnohdy v kategorii zdařilé, leč poněkud nevyhraněné středoevropské náladové krajinomalby, některé solitéry tento horizont překračují a řadí se na úroveň ekvivalentní pracím jeho přítele Antonína Chittussiho, obchodujícím se v jiné cenové kategorii. Otázkou však zůstává, zda nefrekventované Jettelovo jméno v budoucnu má šanci bez soubornějšího představení jeho tvorby a bez monografie u českého publika najít zaslouženou odezvu.

Antonín Chittussi: Krajina s písečnou dunou / olej na plátně/ 32,5 x 60 cm / Galerie Kodl 2. 12. 2012 / 750 000 Kč

Antonín Chittussi: Krajina s písečnou dunou / olej na plátně/ 32,5 x 60 cm / Galerie Kodl 2. 12. 2012 / 900 000 Kč

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články

Jettel Eugen

Březnová aukce Dorothea

Březnová aukce Dorothea

7. března 2011

Výstava Dorothea, září 2010

Výstava Dorothea, září 2010

14. září 2010

Meissner-Neumann 23. 5. 2010

Meissner-Neumann 23. 5. 2010

12. července 2010


<