Preisler ztracený a znovuobjevený

Adolf Loos Apartment and Gallery 18. 4. 2020

Nejzajímavějším objevem českého trhu s uměním za posledních mnoho let je obraz Tři dívky v lese od Jana Preislera, který byl dlouho znám jen z jedné černobílé reprodukce a který do své sbírky chtěla získat Národní galerie. Nyní jej společnost Adolf Loos Apartment and Gallery nabízí s odhadem 18 až 22 milionů korun.

Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1906


Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1906,
olej na plátně, 142 x 88 cm,
vyvolávací cena: 14 900 000 Kč (+ 21% provize),
Adolf Loos Apartment and Gallery 18. 4. 2021

K obrazu jsou známé tři drobné studie, z nichž jedna je ve sbírce Národní galerie, druhá ve sbírce R2G Art Foundation a třetí před pár lety disponovala Galerie Pictura. Když před necelými pěti lety společnost European Arts dražila obraz, který je dnes ve sbírce R2G, Karel Srp zdůrazňoval, že jde o studii k nedostupnému dílu: "Obraz, který máme před sebou, je malířský skvost, a to i přesto, že jde o přípravnou práci k rozměrnému Preislerovu obrazu Tři dívky v lese z roku 1906, který v roce 1913 prodal z výstavy v mnichovském Glaspalastu do Státní galerie v Římě, a od té doby jej s velkou pravděpodobností již málokdo viděl (dodnes je známá pouze jeho černobílá reprodukce, viz A. Matějček, Jan Preisler, 1950, obr. 139)."

Autorem mylné informace, že obraz skončil v muzeu v Římě, byl Antonín Matějček, který v malířově monografii z roku 1950 napsal: "(…) obraz, v němž vyvrcholilo Preislerovo úsilí o návrat k plnokrevné malbě, obraz, který svědčí již svými rozměrem, u Preislera neobvyklým, že se v něm upjal malíř k problematice malby záměry vysokými. Toto mezi štaflovými obrazy Preislerovými největší plátno nese název Tři dívky v lese (sign. a dat. r. 1906). Je majetkem Státní galerie v Římě, kam přešlo z výstavy v mnichovském Glaspalastu r. 1913. (…) Ve svém úhrnu je tento obraz Preislerův, u nás již zapomenutý, mistrovským dílem tohoto přechodného období."
 

Jan Preisler: Tři dívky v lese


Antonín Matějček: Jan Preisler, 1950

Z Matějčka vycházel i Petr Wittlich v malířově monografii z roku 2003. "V letech 1905–1906 tedy v Preislerově projevu dochází k určitému obratu, na kterém se zřejmě podílely jak tyto ideové a institucionální zdroje, tak i nová životní nálada umělce samotného. Preisler rozvíjí několik témat a postupuje přitom svým osvědčeným způsobem od barevných skic a figurálních kreseb k výsledným velkým obrazům. Zprvu ještě ve Třech dívkách v lese, jejichž definitivní verze zmizela již před první světovou válkou v zahraničí, vychází z bílé škály a vysokého secesního formátu. Zachované skici pozoruhodně konfrontují bíle oděnou a eroticky zasněnou dívku s černým stínem, který se ukáže být bludným kamenem a u něho vyrůstajícím keřem," píše Wittlich v knize vydané u příležitosti umělcovy retrospektivy v pražském Obecním domě.

Že se všichni jmenovaní spletli, vyšlo najevo na podzim 2017, kdy galerista Martin Zlatohlávek oznámil, že velkoformátovou, finální verzi Tří dívek v lese našel v soukromé pražské sbírce navazující na pozůstalost prvorepublikového sběratele, prokuristy Živnostenské banky, Bohumila Duška (více zde). Dotazem do římské Galleria Nazionale d’Arte Moderna Martin Zlatohlávek zjistil, že galerie má ve své sbírce jiný Preislerův obraz, podobně rozměrnou malbu Jaro z roku 1904, kterou zakoupila v roce 1911 z výstavy rakouských umělců v Římě. "Shodou okolností se tak objevily hned dva mimořádně velké a už z toho důvodu významné Preislerovy obrazy, které podstatně obohacují pohled na jeho vrcholné umělecké období," konstatoval v Petr Wittlich v článku Preisleriana v časopise Umění.
 

Jan Preisler: Nově objevené obrazy, Národní galerie Praha, Veletržní palác 4. 10. 2018-1. 1. 2019

Jan Preisler: Nově objevené obrazy, Národní galerie Praha, Veletržní palác 4. 10. 2018-1. 1. 2019

O rok později, v říjnu 2018 Národní galerie připravila komorní výstavu, na které byly představeny všechny zmiňované obrazy. Nově objevené Tři dívky v lese a tři související přípravné studie i z Říma zapůjčené Jaro. V doprovodném katalogu Jan Preisler: Nově objevené obrazy je přetištěn zmiňovaný Wittlichův článek, studie Otty M. Urbana o Preislerově vztahu k Edvardu Munchovi a restaurátorská zpráva Hany Bilavčíkové. "Na základě zkoumání malířské výstavby děl je však velmi těžké určit chronologii jejich vzniku. Přesto je ale možné říci, kdy nastaly fáze hledání a kdy byla ruka malíře jistá a kompozice jasně definována. Při porovnání jednotlivých děl je patrné, že u obrazu č. kat. 2 a obrazu č. kat. 3 došlo ke značnému vrstvení a upravování barevných ploch (…) Barevné tóny nejsou tak vzdušné, plátno tolik neprosvítá, jak je to zřejmé na obrazech č. kat. 1, 4 a 5, kde je naopak kompozice až mírné odchylky předem vyřešena a Preisler se více zaměřil na tonalitu a vyznění barevné atmosféry," konstatuje Bilavčíková. Čísla 2 a 3 jsou finální velký obraz a komorní plátno, které na výstavu zapůjčila Galerie Pictura. Číslo 1 je obraz z Říma, 4 malba v Národní galerii a 5 obraz ze sbírky R2G.
 

Jan Preisler: Nově objevené obrazy, Národní galerie Praha, Veletržní palác 4. 10. 2018-1. 1. 2019


Jan Preisler: Nově objevené obrazy, Národní galerie Praha, Veletržní palác 4. 10. 2018-1. 1. 2019;
zleva doprava obrazy označované čísly 2 až 5.

 

Již v červnu 2018 proběhlo jednání interního poradního sboru pro sbírkotvornou činnost NG, na kterém komise doporučila obraz ke koupi: "Obraz patří mezi Preislerova klíčová díla a tvoří významný milník v jeho tvorbě. (…) S ohledem na fakt, že ve sbírce NG jsou všechna zásadní díla tohoto autora, by bylo vhodné, aby se dílo stalo součástí Preislerovy kolekce. Obraz by tak doplnil a zkompletoval soubor děl tohoto autora ve sbírce NG." Záměr dílo koupit současně schválila i akviziční komise složená z externích odborníků. V polovině ledna 2019 koupi podpořila i komise Ministerstva kultury: "Udělení mimořádné dotace na nákup díla Jana Preislera Tři dívky v lese za cenu 19.000.000 Kč pro Národní galerii v Praze doporučujeme." Ministerstvo však peníze nikdy neuvolnilo a z koupě obrazu do NG nakonec sešlo.

Na aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery bude obraz startovat na částce 14,9 milionu korun (+ 21% provize) a odhad operuje s částkou 18 až 22 milionů korun. Zmiňovaná studie, kterou v říjnu 2016 dražila společnost European Arts, se včetně provize prodala za 8,1 milionu korun. Stávají Preislerův rekord má hodnotu 9,5 milionu korun, od dubna 2017 jej drží obraz Dívka v modrém z roku 1902, který dražila Galerie Art Praha.

 

 


Související články

Taháky podzimních aukcí: Schikaneder, Švabinský i Chagall

Taháky podzimních aukcí: Schikaneder, Švabinský i Chagall

Výhled před podzimní aukční sezónou

Jarním aukcím vládli Toyen, Karel Černý a Zdeněk Sýkora. Podzimní nabídka bude rovněž bohatá, slibují majitelé aukčních síní. Dražit se budou díla galerijních hodnot, která se na trhu dlouho neobjevila.

25. září 2023
Muž, který objevil jednu generaci umělců

Muž, který objevil jednu generaci umělců

Rozprodej sbírky Sama Josefowitze, Christie’s, podzim 2023

Přes 80 milionů dolarů by mohla vynést série aukcí sbírky Sama Josefowitze. Nadšeného sběratele a objevitele, který pomohl generaci umělců takzvané pontavenské školy získat zaslouženou pozornost trhu s uměním. Ukázal, jak se díky trpělivé práci dá za...

12. září 2023
Stát se Rothschildem, alespoň na chvíli

Stát se Rothschildem, alespoň na chvíli

Výběr z francouzských sbírek legendární evropské dynastie

První červencový týden se v londýnské centrále aukční síně Christie´s vystavuje to nejlepší ze sbírkového fondu francouzské větve rodiny Rothschildů. Samotná dražba se sice bude odehrávat až v polovině října v New Yorku, ale s nádherou, luxusem a vyb...

3. července 2023
Zobrazit všechny

Další články

Preisler Jan

Rekordní pololetí koroně navzdory

Rekordní pololetí koroně navzdory

28. července 2021

Nejdražší Preisler

Nejdražší Preisler

10. listopadu 2014

Galerie Kodl a Vltavín 27. 11. 2011

Galerie Kodl a Vltavín 27. 11. 2011

15. prosince 2011

Adolf Loos Apartment and Gallery

Toyen a Bukovac pro Katar

Toyen a Bukovac pro Katar

8. července 2021

Ještě dražší artificelní Toyen

Ještě dražší artificelní Toyen

19. dubna 2021

Paní Helferová a její dobrodružné cesty

Paní Helferová a její dobrodružné cesty

17. dubna 2021


<