Právo: Koupě uměleckého díla v kamenném obchodě

Právní specifika nákupu umění v kamenném obchodě

Koupě uměleckého díla v prodejní galerii anebo historicky cenného předmětu u obchodníka se starožitnostmi je dalším obvyklým způsobem nabytí předmětu obchodu. Tento druh prodeje se od předchozích způsobů (zde a zde) – především pak posledně zmiňovaného – liší zejména tím, že na straně prodávajícího stojí etablovaný odborník – profesionální obchodník s uměním anebo antikvitami.

Při tomto prodeji (jde o tzv. komisní prodej) je prodávající (kterým může být jednak autor, jednak majitel předmětného díla anebo antikvity – zpravidla osoba nemající žádný přímý vztah k autorovi anebo jeho dědicům) na základě vhodné smlouvy (komisní, někdy i příkazní anebo zprostředkovatelské) zastoupen galeristou či starožitníkem, který nejčastěji jedná svým jménem a na účet skutečného prodávajícího. Za prodej díla pak inkasuje provizi určenou buď z prodejní ceny díla nebo fixní částkou (vyloučena není ani kombinace obou způsobů). Mohou být i případy, kdy galerista ve své galerii prodává dílo, jehož je sám vlastníkem, nebo dílo, které galerie, je-li právnickou osobou, nabyla do svého vlastnictví přímo od autora (koupí, darem, např. po provedené výstavě) nebo od předchozího majitele.

Galerista nebo starožitník do prodeje díla vnáší určitou organizaci, odbornost, profesionální znalost a působí-li jako zprostředkovatel, je i svého druhu ručitelem vůči oběma skutečným stranám obchodu. Vůči prodávajícímu zajišťuje řádný a odborný prodej jeho věci, vůči kupujícímu kvalitu a tvrzené charakteristiky díla (především pravost a provenienci). V mnoha případech proto dodávají galerie již při prodeji díla i potvrzení o jeho pravosti či jiný podobný posudek, popř. jej obstarají i dodatečně na žádost kupujícího. Dále lze očekávat, že zavedená renomovaná galerie zájemci o koupi poskytne další servis spojený s pořízením uměleckého díla, a to včetně odborného poradenství.

Tato doplňková služba nabývá v současnosti, kdy se z umění stává i v tuzemsku zajímavý investiční nástroj, na významu a důležitosti, zvláště tehdy, pokud zájemce o koupi poněkud „tápe“. Galerie jakožto profesionální instituce se zkušeností by v takovém případě měla doporučit výběr a koupi díla objektivněji než jiní (někdy i lépe než sám autor, který má ke svým dílům pochopitelně osobitý vztah, podle něhož často rozhoduje o prodeji konkrétnímu zájemci o koupi, či než jeho dědicové, jiní sběratelé atd.).

K výše uvedenému je vhodné podotknout, že domácí trh s uměním dostupným v galeriích je oproti západním zemím stále poměrně málo rozvinutý. V tuzemsku stále spíše převládá snaha získat dílo raději přímo od umělce „z ateliéru“, což je motivováno nejen jistotou jeho pravosti, ale mnohdy i pochybnou domněnkou o lepší ekonomické výhodnosti přímé koupě, která by měla být levnější než pořízení shodného díla v galerii (v ceně chybí provize). Naproti tomu v západních zemích nebývá koupě přímo „z ateliéru“ obvyklá. Naopak, nákup v galerii je vnímán jako prestižní záležitost a kupec si až na odůvodněné výjimky jinam než do galerie či na aukci umělecké dílo koupit nejde. I u nás již řada umělců navázala těsnou spolupráci s domácími galeriemi (byť výhradní zastoupení popsané v předchozí kapitole je u nás stále spíše výjimkou), vedoucí k nastavení jednotných cen. Zájemce o koupi proto často zaplatí stejně, ať už si dílo koupí přímo u umělce anebo přes galerii.

Seriál o právních aspektech sběratelství a obchodu s uměním pro ART+ připravuje kancelář Becker & Poliakoff. Odkazy na použitou literaturu a zdroje k dispozici v redakci.

 


Související články

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Zajímavé aukční výsledky letošního jubilanta

Vladimír Boudník by se letos 17. března dožil sta let. Pražský rodák, ukotvený ve vysočanských továrnách a libeňských ateliérech, experimentoval s tiskovými a grafickými technikami na světové úrovni, jen o nich téměř nikdo za železnou oponou padesátý...

15. července 2024
Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při z...

11. července 2024
Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
Zobrazit všechny

Další články


<