Monumentální Vlámové

Galerie Ustar 11. 11. 2017

V sobotu 11. 11. pořádá svou čtvrtou sálovou aukci Galerie Ustar. Kromě velkého množství kvalitních uměleckořemeslných prací z různých období zde budou zastoupena i dvě výjimečná velkoformátová plátna připsaná vlámským malířům 16. století Jacobům Grimmovi a De Backerovi. Odhadní ceny pláten se pohybují v rozmezí 4 až 10 milionů korun. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny včetně provize.

Jacob de Backer (připsáno): Mojžíš vyrážející vodu ze skály, konec 16. století,  olej na plátně, 195 x 270 cm vyvolávací cena: 5 000 000 (+ 20% provize)

Jacob de Backer (připsáno): Mojžíš vyrážející vodu ze skály, konec 16. století, 
olej na plátně, 195 x 270 cm
vyvolávací cena: 5 000 000 (+ 20% provize)
 
 

Prvním nabízeným dílem je monumentální plátno Mojžíš vyrážející vodu ze skály antverpského manýristy Jacoba de Backera (1540/1555–1585/1595). Dílo vzniklo na konci 16. století a o autorství De Backera mluví přípis z roku 1717 na zadní straně obrazu (JA. De. Bäcker). Umělec tvořil na konci 16. století pod vlivem italského manýrismu (zejména Giorgia Vasariho) v Antverpách, o jeho životě je však známo velmi málo, jisté nejsou ani jeho základní životopisné údaje, které se v literatuře často liší. Nizozemský malíř, životopisec a historiograf Karel van Mander zmiňuje ve svém Schilderboeku vydaném na počátku 17. století, že Backerovými učiteli byli Antonio van Palermo (italský malíř usazený v Antverpách) a později Hendrick van Steenwijck starší, v jehož dílně měl malíř pracovat.

Ve svých dílech se De Backer věnoval především mnohafigurovým kompozicím ve velkých formátech (dokladem je i aktuální obraz), z čehož je možno usuzovat na existenci větší malířské dílny. Mojžíš vyrážející vodu ze skály naplňuje dobovou manýristickou estetiku jak ve vystupňované dramatičnosti, tak v rozptýlení divácké pozornosti na několik dějových a kompozičních ohnisek a také po koloristické stránce. Včetně rámu dosahuje plátno rozměrů úctyhodných 195 na 270 centimetrů (samotná malba má velikost 185 na 260 centimetrů). Vyvolávací cena obrazu je 5 milionů korun, cena odhadní je pak stanovena mezi 8 až 10 miliony korun (vše bez provize).

Jacob de Backer (připsáno): Mojžíš vyrážející vodu ze skály,  přípis s určením autorství z počátku 18. století

Jacob de Backer (připsáno): Mojžíš vyrážející vodu ze skály, 
přípis s určením autorství z roku 1717 na zadní straně obrazu
 
 
Ze stejné doby pochází i druhý nabízený olej, Zimní krajina s větrným mlýnem Jacoba Grimmera, významného vlámského krajináře 16. století, který navazoval na odkaz Pietera Brueghela staršího. Směřoval však na rozdíl od něj na zachycení reálné krajiny i dějů v ní zobrazených. Nenajdeme tedy u něj většinou dříve oblíbené a do krajiny komponované mravoličné či biblické příběhy. Jeho tvorbu "přímo podle přírody" zmiňuje již Karel van Mander.
 

Kompozice obrazu je rozvrstvena do tří prostorových plánů, větrný mlýn se nachází v prostředním z nich. Repusoárový efekt spatřuje Josef Maliva v umístění temného stromu v popředí levé části obrazu a jeho kontrastu se žlutě prosvětlenou oblohou v pozadí. V prvním plánu je zobrazen i muž vedoucí dva koně, na nákladu druhého z nich najdeme špatně čitelnou signaturu JGm (viz obrázek níže). Zimní krajina s větrným mlýnem má v kontextu autorových realizací svými rozměry spíše výjimečné místo, malba je velká 112 na 164 centimetrů, včetně rámu pak 136 na 188 centimetrů. Vyvolávací cena obrazu byla stanovena na 2,6 milionu korun. Odhad počítá s konečnou cenou v rozmezí 4 až 6 milionů korun (vše bez provize).
 

Jacob Grimmer (připsáno): Zimní krajina s větrným mlýnem, konec 16. století,  olej na plátně, 136 x 188 cm vyvolávací cena: 2 600 000 (+ 20% provize)

Jacob Grimmer (připsáno): Zimní krajina s větrným mlýnem, konec 16. století, 
olej na plátně, 136 x 188 cm
vyvolávací cena: 2 600 000 (+ 20% provize)
 
 
Oba obrazy pocházejí z evropské soukromé sbírky, byly nově restaurovány (rozbor barev De Backerova obrazu provedl ateliér restaurování na AVU) a posoudil je historik umění a znalec Josef Maliva. Ani jeden z autorů nepatří v celosvětovém kontextu k příliš často draženým. Jejich malířských děl (ať již doložených nebo připsaných) trhem prošlo jen několik desítek. Na našem trhu bylo doposud nabízeno jen jedno tondo s vyobrazením venkovské krajiny Jacoba Grimmera o průměru 23 centimetrů, které dosáhlo před osmi lety na částku téměř 794 tisíc korun. Od Jacoba de Backera prošel domácím trhem pouze olej na dřevěné desce Venuše s amorem

 
Jacob Grimmer (připsáno): Zimní krajina s větrným mlýnem,  detail koně v popředí obrazu s vyznačením signatury

Jacob Grimmer (připsáno): Zimní krajina s větrným mlýnem, 
detail koně v popředí obrazu s vyznačením monogramu JGm
 
 
Vyvolávací i odhadní ceny obou děl jsou v souladu s tím, jak se díla jejich autorů prodávají na zahraničním trhu. Nejaktuálněji dražilo Grimmerovu Zalesněnou krajinu s rolníky na cestě vídeňské Dorotheum, dostala se na částku téměř 54 tisíc euro (tj. současným kurzem zhruba 1,4 milionu korun). Je však nutno podotknout, že měla rozměry pouhých 24 na 39 centimetrů.  Nejdráže byl doposud prodán již v roce 1999 v nizozemské pobočce Christie’s Grimmerův Odpočinek na útěku do Egypta (68 x 111 cm) s cenou bezmála 395 tisíc euro (ovšem bez provize), který překročil horní hranici odhadu o téměř 170 tisíc euro. Z děl Grimmerovi připsaných se pak před 18 lety u Sotheby’s prodalo dokonce za téměř 554 tisíc euro monumentální plátno Alegorie léta (150 cm x 261 cm). Děl s oběma rozměry nad 100 centimetrů (jako je také nyní u nás nabízené dílo) prošlo trhem však pouze několik.  
 
Doposud nejdražším dílem Jacoba de Backera je pak Alegorie břemene stáří (189,5 x 145,5 cm) vydražená v amsterodamské pobočce Christie’s v roce 2007 za 282 tisíc euro (odhadní cena obrazu byla tehdy stanovena pouze v rozmezí 30 až 50 tisíc euro). Hodnota prodeje jeho Posledního soudu (73,7 x 97,5 cm) z letošního dubna u newyorské pobočky Christie’s je více než 57 tisíc euro.
 
 

 


Související články

Znovuobjevený Klimt za desítky milionů eur

Znovuobjevený Klimt za desítky milionů eur

Auktionshaus im Kinsky, Vídeň 24. 4. 2024

Obrazy rakouského modernisty hýbou světovým trhem téměř dvě dekády. Klimtománie vrcholila v předloňské a loňské sezóně, kdy padaly částky ve vyšších desítkám milionů dolarů a žebříček autorových nejdražších děl se přepisoval hned několikrát. V nastav...

19. dubna 2024
Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<