Leopoldův pětidukát za 7 milionů korun

Jarní dění na českých numismatických aukcích

Výsledky jarních českých aukcí ukázaly, že nejžádanějšími mincemi jsou v prvé řadě vzácné zlaté a stříbrné ražby české a evropské provenience, které dosahují rekordních cen. Velký zájem je též o velmi vzácné československé drobné mince a zkušební ražby.

 

V aukcích Macho&Chlapovič se dražily velmi vzácné až unikátní zlaté keltské statéry a jejich díly, dukátové ražby Habsburských císařů i nejvzácnější drobná mince Československa - legendární pětihaléř z roku 1924 z kremnické mincovny. V nabídce se vyskytl také číslovaný svatováclavský dukát z roku 1923 nebo kompletní kolekce svatováclavských dukátových ražeb z roku 1951, které byly raženy ve velmi omezeném množství.

Tahákem aukce Aurea byl soubor 54 svatováclavských dukátů a jejich násobků. Milovníky české historie zaujal zlatý dukát Petra Voka z Rožmberka z rychlebské mincovny. V nabídce byla též řada zajímavých orientálních platidel.

V aukci pražské pobočky České numismatické společnosti byl dražen rozsáhlý soubor zlatých mincí habsburského císaře Františka Josefa I. o počtu 256 kusů a soubor 28 československých svatováclavských dukátů a jejich násobků.

Táborská aukce české numismatické společnosti mimo jiné nabídla větší soubor pražských grošů v různých variantách, kuriózní barmská závaží na opium a ašnatská závaží na zlatý prach.


Pětidukát „pyskatého císaře“ Leopolda a medaile na osvobození Budína

Alternativní popis Leopold I. (1657-1705)
5dukát 1675
mincovna Bratislava, mincmistr Georgius Cetto
Au 17,45 g, 34-35 mm
Ex Dorotheum 486/1997, č. 296
Macho & Chlapovič - 30. aukce - 21. 4. 2023
cena 312 000 eur / 7 347 600 Kč

Leopold I. se narodil v roce 1640 ve Vídni. Vídeňané ho přezdívali „pyskatý císař“ pro jeho výrazný převislý dolní ret. V dětství mu údajně tento genetický znak způsoboval potíže při jídle.

Otec Ferdinand III. během svého života zajistil Leopoldovi českou a uherskou korunu, ale Leopold po smrti otce musel zápasit o korunu krále římského. I přes odpor Francouzů byl nakonec římským králem zvolen a 1. srpna 1658 byl ve Frankfurtu nad Mohanem korunován římskoněmeckým císařem. Doba vlády Leopolda I. nebyla příliš klidná. Čechy byly v té době zatíženy vysokými daněmi a vládla zde tvrdá rekatolizační politika. V roce 1679 přijel Leopold I. do Čech aby unikl morové epidemii, která v tu dobu řádila ve Vídni. Události v Čechách vyústily v roce 1680 k selskému povstání, které muselo být násilně potlačeno. 

Rozpočet státní pokladny byl zatížen vysokými náklady na udržování obrovské armády. Leopold I. musel bojovat s Francií a Turky. V roce 1683 porazil osmanské Turky v bitvě u Vídně a po dalších porážkách se je podařilo vytlačit na Balkán. I v Uhrách byla politická situace nestabilní, když uherská šlechta několikrát povstala. V posledních letech vlády se podařilo skupině kolem Evžena Savojského a budoucího nástupce císařského trůnu Josefa I. (tzv. „Kriegspartei“) Leopolda zatlačit do pozadí. Zemřel ve věku 64 let.

V jarní aukci Macho&Chlapovič byl dražen velmi vzácný pětidukát císaře Leopolda I. s letopočtem 1675 z bratislavské mincovny mincmistra Georga Cetta. Jeho vyvolávací cena byla stanovena na 200 tisíc eur, což v přepočtu i s aukčním poplatkem činilo téměř 5,7 milionu korun. Při napínavé licitaci, které se účastnili jak dražitelé na sále, tak online a po telefonu se z vyvolávací ceny vyšplhal na 312 tisíc eur, což v přepočtu činí více než 7,3 milionu korun včetně aukčního poplatku, a stal se tak nejdražší položkou aukce.

Alternativní popis Leopold I. (1657-1705)
medaile na osvobození Budína od Turků
Christian Herman Roth von Rothenfels
Ag 28,35 g, 51-52 mm
Macho & Chlapovič - 30. aukce - 21. 4. 2023
cena 3 600 eur / 84 780 Kč    

V téže aukci byla dražena stříbrná medaile vyražená u příležitosti osvobození Budína od Turků z roku 1696 ve váze jednoho tolaru. Medaile zobrazuje Leopolda I. na vítězném spřežení s tureckými zajatci a pohled na obléhání města Budína.                      

Pro srovnání, obdobná medaile s motivem „osvobození Budína od Turků“, avšak ražená nikoliv ze stříbra ale ze zlata o váze 10 dukátů (35g), byla dražena na 28. aukci Macho & Chlapovič, kde se prodala za téměř 5 milionů korun včetně aukčního poplatku. Více o dražbě zlaté medaile na osvobození Budína od Turků. 

Raritní dukát Františka II. Rákóczyho

František Rákóczy pocházel z významného uherského šlechtického rodu Rákóczyů. Po smrti otce byl vychováván Imrichem Tökölym. Po porážce Tökölyho povstání padl do zajetí a byl dán na výchovu k jezuitům. Po roce 1700 se pokoušel navázat spojenectví s Francouzi, avšak jeho plán byl vyzrazen a Rákóczy skončil ve vězení. Po útěku žil v polském exilu, kde se připravoval na povstání proti Habsburkům. Po návratu do Uher se připojil k povstání uherské šlechty. Během roku 1703 se povstání rozšířilo prakticky do celých Uher a Sedmihradska. V roce 1704 se stal sedmihradským knížetem. Rákóczy tajně vyjednával s Petrem I. Velikým, přičemž si dělal ambice na polsko-litevský trůn. Po podepsání Satmárského míru odmítl amnestii císaře a v roce 1713 odjel do francouzského exilu, kde psal své paměti. Po dvou letech dostal pozvání od tureckého sultána, který organizoval tažení proti Rakousku. Rákóczy zemřel v Turecku v dubnu roku 1735. Pochován byl nejprve v Cařihradu a až v roce 1906 byly jeho ostatky převezeny na Slovensko, kde byly uloženy v katedrále sv. Alžběty v Košicích.

Na 30. aukci Macho & Chlapovič byl dražen extrémně vzácný dukát Františka II. Rákóczyho. Z vyvolávací ceny 40 tisíc eur vyšplhal na 138 tisíc eur, což v přepočtu činilo 3,25 milionu korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis František II. Rákóczi (1704-1711)
dukát 1707 KB
mincovna Kremnica
Au 3,45 g, 23-24 mm
Ex Colonel E.H.R. Green collection (1848-1936), Eric P. Newman collection
Macho & Chlapovič - 30. aukce - 21. 4. 2023
cena 138 000 eur / 3 249 900 Kč  


Měděný „dukát“ Karla VI. za desítky tisíc korun

Vysokých částek nemusí bezpodmínečně dosahovat jen mince z drahých kovů. Dokladem je dražba odražku dukátu Karla VI. z mědi. Staré odražky z obecných kovů z dukátových razidel se v aukcích vidí jen výjimečně. Z vyvolávací ceny 1 tisíce eur vyšplhal na více než 2,5 tisíce eur.

Alternativní popis Karel VI. (1711-1740)
dukát 1738 (měděný odražek)
mincovna Vídeň
Cu 3,94 g
Macho & Chlapovič - 30. aukce - 21. 4. 2023
cena 2 640 eur / 62 172 Kč 

Nejvzácnější drobná mince Československa

Pětihaléř 1924 nebyl v českých aukcích dražen poprvé. Tento konkrétní exemplář se prodal již na 13. aukci Macho & Chlapovič v roce 2017 v dražbě „Kokolus collection“. Tehdy z vyvolávací ceny stanovené na 12 tisíc eur vyšplhal na částku 20 400 eur, což v přepočtu činilo více než 550 tisíc korun včetně aukčního poplatku. V letošní jarní aukci Macho & Chlapovič byl tento pětihaléř vyvoláván za částku 30 tisíc eur, což bylo o 162 tisíc korun více než byla prodejní cena v roce 2017. Z vyvolávací ceny se dostal na 66 tisíc eur, v přepočtu více než 1,5 milionu korun včetně aukčního poplatku. (Více o historii draženého pětihaléře 1924)

Alternativní popis Československo (1918-1939)
5haléř 1924
CuZn 1,68 g 16 mm
ex MCH 13/2017, #89 (Kokolus collection)
Macho & Chlapovič - 30. aukce - 21. 4. 2023
cena 66 000 eur / 1 554 300 Kč


Svatováclavské dukáty za miliony korun

Nejdražší položkou na 41. eAukci Aurea se stal svatováclavský pětidukát s letopočtem 1930. Z vyvolávací ceny stanovené na 40 tisíc korun ho dražitelé posunuli na téměř milion korun.

Alternativní popis

Československo (1918-1939)
5 dukát 1930
Au 986/1000 – 17,455g – (543 ks)
NGC MS 64
Aurea - 41. eAukce - 2.-6.4.2023
cena 960 000 Kč

1993 - katalog mincí Československa uváděl katalogovou cenu: 30 000 Kč
2004 - při III. etapě aukce ČNB dosažená cena činila: 88 200 Kč
2007 - katalog mincí Československa uváděl katalogovou cenu: 140 000 Kč
2015 - aukce Aurea: 280 800 Kč
2017 - aukce Aurea: 526 000 Kč

 

Ferdinandův dvoudukát z Kremnice za 300 tisíc

Z dalších velmi vzácných zlatých ražeb, které byly draženy v aukci Aurea zaujal dvoudukát Ferdinanda II. z kremnické mincovny s letopočtem 1635. I přes znatelné stopy po zasazení do šperku vyšplhal z 90 tisíc na částku přes 300 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Ferdinand II. (1619-1637)
2dukát 1635
Uhry - mincovna Kremnica
Au 6,88 g
Husz. 1163
Aurea - 41. eAukce - 2.-6. 4. 2023
cena 312 000 Kč

Obdobný exemplář byl dražen v podzimní aukci Dorothea ve Vídni, kde dosáhl částky 40 tisíc eur bez aukčních poplatků.

Dukát Petra Voka z Rožmberka

Jednou z nejzajímavějších dražených zlatých mincí byl velmi vzácný dukát Petra Voka z Rožmberka. I přes značné stopy oběhu (okrojen, zvlněn) z vyvolávací ceny 100 tisíc korun vyšplhal na téměř 200 tisíc korun.

Alternativní popis Petr Vok z Rožmberka (1592-1599)
dukát 1592
mincovna Rychleby
Au 3,23 g
FuS.2509, Sa.25, Záplata.21
Aurea - 41. eAukce - 2.-6. 4. 2023
cena 192 000 Kč

 

Starověké mince doslova za pár korun

V jarní aukci Aurea byla dražena i celá řada zajímavých starověkých mincí. Nejstarší byla Iónská 1/12 statéru z Milétu zobrazující přední část lva na líci a hvězdu v inkusním čtverci na rubu. Z vyvolávací ceny ve výši 600 Kč vyšplhala na 1560 Kč včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Ionia – Miletos (6. - 5. stol. př. n. l.)
1/12stater
SG 3532
Aurea - 41. eAukce - 2.-6. 4. 2023
cena 1560 Kč

Na své si přišli i sběratelé řeckých, římských i keltských mincí. Bójský statér - pozdní napodobenina typu Athéna Alkis (prototyp mušlového typu) z vyvolávací ceny 15 tisíc korun zakončil na 66 tisících korunách včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Bójové (2. - 1. sol. př. n. l.)
statér
pozdní napodobenina typu Athéna Alkis – prototyp mušlového typu
Au 7,31 g
Paulsen 291-297
Aurea - 41. eAukce - 2.-6. 4. 2023
cena 66 000 Kč

Římský denár Quinta Caecilia Metella z období republiky zobrazující na líci hlavu Romy a na rubu Jupitera jedoucího na quadrize vzhledem ke své krásné zachovalosti z vyvolávací ceny pouhého tisíce korun vyšplhal téměř na 8 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Řím – republika
Quintus Caecilius Metellus (130 př. n. l.)
denár
Ag
Crw. 256/1, A. 976
Aurea - 41. eAukce - 2.-6. 4. 2023
cena 7 800 Kč

Výsledky aukce potvrzují, že starověké mince ze stříbra a bronzu nemusí i přes své značné stáří bezpodmínečně stát vysoké sumy a jsou dostupné širokému okruhu sběratelů.

Devítibodový denár knížete Boleslava I.

Devítibodové denáry Boleslava I. obrazově přesně odpovídají bavorským denárům vévody Jindřicha II., které byly raženy okolo roku 955. Je proto pochopitelné, že s největší pravděpodobností rytci nejstarších českých denárových razidel, díky obchodnímu spojení mezi územím Čech a Bavorska, napodobili právě tyto bavorské denáry Jindřicha II. Na tuto skutečnost jako první upozornil starožitník Karel Chaura. V roce 1935 Viktor Katz zveřejnil novou chronologii, kde nazval Boleslavovy devítibodové denáry starším řezenským typem. Devítibodové denáry jsou tedy nejstaršími ražbami Boleslava I. Jejich ražba byla zahájena mezi lety 955-966. Množství vyražených denárů staršího řezenského typu nebylo velké, neboť počet dochovaných exemplářů v muzejních a soukromých sbírkách je velmi malý.

Velmi vzácný denár z počátku vlády Boleslava I. staršího řezenského typu (Cach 16) dražený v aukci Aurea se i přes svoji nedoraženost vyšplhal z 15 tisíc na 78 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Boleslav I. (929-967)
denár
Ag
Cach 16
Aurea - 41. eAukce - 2.-6. 4. 2023
cena 78 000 Kč

Zlato „starýho Procházky“

František Josef I. nastoupil na habsburský trůn v revolučním roce 1848. Po prohrané válce s Italy v roce 1859 postupně přecházel ke konstituční formě vlády a po prohrané válce s Pruskem v roce 1866 a Rakousko-uherskému vyrovnání v roce 1867 přišla další vlna liberalizace. V čele říše stál téměř 68 let, což ho zařadilo mezi nejdéle vládnoucí panovníky světové historie. Ke konci života se stal všeobecně uznávanou postavou, jež svou pílí udržovala mnohonárodnostní Habsburskou monarchii pohromadě. V roce 1914, po atentátu na Františka Ferdinanda d'Este, vypukla světová válka jejíhož konce se František Josef již nedožil.

V jarní aukci pražské pobočky ČNS bylo draženo celkem 256 zlatých mincí Františka Josefa. Nejdražší položkou z tohoto souboru se stala vzácná desetikoruna z kremnické mincovny s letopočtem 1915. I přes nepatrné hranky a rysky v ploše se z vyvolávací ceny 300 tisíc korun dostala na více než 850 tisíc korun, a stala se tak nejdražší mincí císaře Františka Josefa draženou v této aukci.

Alternativní popis František Josef I. (1848-1916)
10koruna 1915 KB,
Au 3.386 g
ČNS Praha - 88. aukce - 1. 4. 2023
cena 851 200 Kč 

Druhou nejdražší položkou ze zlatých mincí císaře Františka Josefa se stala uherská stokoruna zobrazující stojícího panovníka „Ferencze Józsefa“, s korunou na hlavě, žezlem a jablkem v rukou, s letopočtem 1907 z Kremnické mincovny. Z vyvolávací ceny stanovené na 190 tisíc korun vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.

Alternativní popis František Josef I. (1848-1916)
100koruna 1907 KB - původní ražba (pouze 1.088 ks)
Au 33,860 g
ČNS Praha - 88. aukce - 1.4.2023
cena 649 600 Kč

 

Orientální a africké artefakty v numismatických aukcích

Do českých aukcí bývají občas zařazována i předmincovní platidla, kuriozní orientální platidla, asijské amulety, votivní figurky a asijská závaží na opium či africká závaží na zlatý prach. Velmi často bývají tyto artefakty draženy například v aukcích ČNS v Táboře. Jejich ceny nejsou vzhledem k okrajovému zájmu sběratelů příliš vysoké. V dubnové táborské aukci byla na prodej celá řada těchto zajímavých artefaktů.

Za vyvolávací cenu bylo přiklepnuto bronzové opiové závaží z Barmy ve tvaru kachny. S aukčním poplatkem za něj kupující zaplatil přes 3 tisíce korun.

Alternativní popis Barma - (16.století)
závaží na opium ve tvaru kachny (Hinta) 
bronz 111,3 g (nejstarší forma)
Braun 2 var.
ČNS Tábor - 90. aukce - 8. 4. 2023
cena 3300 Kč   

V téže aukci byl dražen čínský amulet s draky z období vlády dynastie Ming (1368-1644). Čínský amulet byl, stejně jako opiové závaží z Barmy, přiklepnut za vyvolávací cenu.

Alternativní popis Čína - dynastie Ming - (1368 - 1644)
„Draci“ - kruhový prořezávaný amulet
16. století
bronz 59mm
ČNS Tábor - 90. aukce - 8.4.2023
cena 1650 Kč

Dalšími zajímavými artefakty byla africká závaží na zlatý prach z Ghany – Ašnatského království. Tato kolekce závaží byla licitátorem přiklepnuta taktéž za vyvolávací cenu 1100 korun.

Alternativní popis Ghana - Ašanské království - (16. - 17. stol.)
kolekce 4 ks závaží na zlatý prach s motivem svastiky
23,81 g, 12,14 g, 13,67 g, 6,77 g
Phill 62
ČNS Tábor - 90. aukce - 8. 4. 2023
cena 1 100 Kč


Použitá literatura:
aukční katalogy jednotlivých aukčních síní
Mince zemí Koruny české – Ivo Halačka
První české mince – Petráň
Nejstarší české mince - Cach
Československé mince 1918-1993, mince České a Slovenské republiky od r. 1993 – Novotný, Šimek
Mince a medaile – Československo, Česká a Slovenská republika - Aurea
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Petráň, Radoměrský
Základy numismatiky – Nohejlová-Prátová
Vládci českých zemí a další rozluštěná tajemství – Vladimír Liška
cs.wikipedia.org: František II. Rákóczi


Související články

Dalibor Chatrný podruhé nad milion

Dalibor Chatrný podruhé nad milion

Aukční dům Sýpka 16. 6. 2024

Sálová aukce Sýpky v neděli 16. června vydělala více než 5,5 milionu korun. Prodejní úspěšnost byla bezmála 52 procent. Na milionovou částku dosáhla jedna z položek, za statisíce se prodalo dalších deset.

21. června 2024
Pitín a Gutfreund poprvé mezi aukčními milionáři

Pitín a Gutfreund poprvé mezi aukčními milionáři

1. Art Consulting, 16. 6. 2024

Řada autorských rekordů ozdobila červnovou aukci 1. Art Consulting. Dařilo se zástupcům současného umění. Letošní skvělou jízdu českými aukcemi potvrdila Antonie Brandeisová. Celkem sběratelé na aukci za 119 prodaných obrazů a soch utratili přes 47 m...

18. června 2024
Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát čes...

14. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<