Krajiny známé i neznámé. Julius Mařák a jeho žáci

Zezula 5. 12., Pictura 9. 12., Arthouse Hejtmánek 10. 12. 2020

Milovníci krajinomalby konce 19. století si jistě nenechají ujít pestrou přehlídku domácí umělecké produkce, která bude představena na jedné brněnské a dvou pražských aukcích. Všechny obrazy spojuje osobnost malíře Julia Mařáka, v případě nabídky v pražské Galerii Pictura v roli autora, u Arthouse Hejtmánek a v aukčním domě Zezula z pozice učitele a vzoru pro mladší generace výtvarníků.

Julius Mařák: Interiér lesa, 1890-95,  olej na lepence, 48,5 × 65 cm, vyvolávací cena: 450 000 Kč (+ 22% provize), Galerie Pictura 9. 12. 2020

Julius Mařák: Interiér lesa, 1890-95, 
olej na lepence, 48,5 × 65 cm,
vyvolávací cena: 450 000 Kč (+ 22% provize),
Galerie Pictura 9. 12. 2020
 
 

Julius Mařák ovlivnil české umělecké prostředí druhé poloviny 19. století natolik, že se k jeho malířskému odkazu hlásily generace studentů, kteří prošli jeho specializovaným ateliérem na pražské Akademii výtvarných umění a vytvořili tak nepsanou „Mařákovou školu“. Mladí a talentovaní krajináři se po téměř dvaceti letech absence výuky dočkali znovuobnovení oboru povoláním právě Mařáka z jeho tehdejšího vídeňského působiště (1887).

Podfinancovanou instituci s upadající reputací, která se musela vystěhovat z Klementina a v budově nově zřízené Uměleckoprůmyslové školy na dnešním náměstí Jana Palacha hostovala v pouhých devíti místnostech, oživily Mařákovy organizační i pedagogické reformy: zažádal státní aparát o ekonomickou podporu, získal pro své poslání mecenáše Josefa Hlávku, posílil pedagogický sbor o „české Pařížany“ Vojtěcha Hynaise a Václava Brožíka, podpořil otevřený přístup k individuálnímu vývoji studentů.

Tato umělecká politika předznamenala mohutný rozvoj české kultury v 90. a nultých letech a důrazně podnítila tvůrčí otázky v problematice nastupujícího moderního umění, a to nejen v krajinomalbě. Pod Mařákovým učitelským vedením (1887-1899) nalezli v ateliéru příležitost k růstu jak mimořádně nadané osobnosti, například Antonín Slavíček, tak dnes již méně známí malíři, Josef Král nebo Josef Holub.

 

Josef Holub: Krajina s ovocným sadem, 1890, olej na plátně, 50 x 60 cm, vyvolávací cena: 150 000,- Kč (+22% provize), Galerie Pictura 9. 12. 2020

Josef Holub: Krajina s ovocným sadem, 1890,
olej na plátně, 50 x 60 cm,
vyvolávací cena: 150 000,- Kč (+22% provize),
Galerie Pictura 9. 12. 2020

 

Zajímavé srovnání pedagoga a žáka nabídne středeční aukce v pražské Galerii Pictura, která představuje vyzrálé dílo Julia Mařáka Interiér lesa z první poloviny 90. let za vyvolávací cenu 450 tisíc korun (+ aukční přirážka ve výši 22%) a juvenilii slánského rodáka Josefa Holuba Krajina s ovocným sadem (1890) za minimální podání 150 tisíc korun (+ 22% provize).

Mařákův signovaný olej nese všechny rysy vrcholné tvorby v posledním desetiletí umělcova života: již emancipovaný vnitřek lesa, bez stafáže a perspektivních průhledů, působivá zákoutí, tajemná atmosféra, dokonalá štětcová technika. Interiér lesa je vynikající plenérovou prací, jež patrně vznikla během Mařákových cest za krajinářskými náměty a lze ji spojit s přípravami na jednu z posledních zakázek závěru malířova života, velkoformátové pandány z boubínského pralesa, Šumavský prales za bouře (1892, NG v Praze) a především Šumavský prales ve slunci (1897, Sbírka České spořitelny).

Umělecký trh příliš mnoho Mařákových děl z 90. let nenabízí, naposledy v roce 2018 například přinesla Galerie Kodl malířskou skicu Polom v lese (180 tisíc korun včetně provize, neprodána), proto se dá předkládaný Interiér lesa považovat za výjimečnou příležitost seznámit se s pozdním Juliem Mařákem. Oproti tomu Krajina s ovocným sadem je jednoznačně juvenilie, Mařákovu studentovi z krajinářského ateliéru Josefu Holubovi (1870-1957) bylo přesně dvacet let, když ji namaloval.
 
 
Josef Král: Rybník s lekníny, nedat. olej na lepence, 76,5 x 61,5 cm, vyvolávací cena: 70 000,- Kč (+ 24% provize), Arthouse Hejtmánek 10. 12. 2020
Josef Král: Rybník s lekníny, 
olej na lepence, 76,5 x 61,5 cm,
vyvolávací cena: 70 000,- Kč (+ 24% provize),
Arthouse Hejtmánek 10. 12. 2020

 

Na Akademii Holub strávil obvyklé čtyři roky a i přes dílčí úspěchy ze svých studijních cest na Balkán a po Rakousku se nakonec vrátil zpět do rodného kraje a uměleckou kariéru byl nucen na čas opustit. Soustavněji začíná tvořit až po roce 1920, tematicky se zaměřoval na krajinu kolem Kralup nad Vltavou a Podřipska, odkud se rekrutovala také jeho klientela. Z těchto let pochází zatím největší Holubův aukční úspěch, Krajina u Loun  prodaná v roce 2007 u Dorothea za 600 tisíc korun. 
 

Do období krátce po absolutoriu Mařákova ateliéru spadá olej Rybník s lekníny krajináře Josefa Krále (1877-1914), který představuje Arthouse Hejtmánek na aukci 10. prosince (70 tisíc korun + 24% provize). Ve speciálce na Akademii ještě svého ceněného učitele na rok zastihl, o pět let později ji dokončil již pod vedením profesora Rudolfa von Ottenfelda. Soudobé uznání si získával malebnými scenériemi s vodní plochou, stromy a jemnými světelnými efekty, které často čerpal ze svého rodného kraje, Rakovnicka a okolí Berounky.

I tyto obrazy, stejně jako nyní prezentovaný, čas od času projdou uměleckým trhem, jak dokazuje například rozměrnější Krajina, prodaná v roce 2018 u European Arts za 242 tisíc korun, nebo Vrby nad říčkou  o tři roky dříve u Dorothea (216 tisíc korun). Umělecký i životní předěl znamenala pro Josefa Krále studijní cesta do Francie a především Německa v roce 1907, kde pro sebe objevil nové námětové těžiště: průmyslovou krajinu se železnicemi, nádražími, městská nokturna, neklidnou mořskou hladinu, parníky v hamburských přístavech. Že volnější malba, jistější technika i atraktivnější téma oslovovala nejen Královy současníky dokládá jeho dosavadní aukční maximum z roku 2011, kdy byla jeho Noc v přístavu vydražena u 1. Art Consulting za 480 tisíc korun. Slibně nasazené umělecké tempo však kolem roku 1909 přibrzdila počínající duševní choroba a k výtvarné práci se Josef Král již nikdy plnohodnotně nevrátil.

 

Antonín Slavíček: Mraky, nedat. olej na plátně, 50 x 66,5 cm, vyvolávací cena: 800 000,- Kč (+ 20% provize), Aukční dům Zezula 5. 12. 2020
Antonín Slavíček: Mraky, 
olej na plátně, 50 x 66,5 cm,
vyvolávací cena: 800 000,- Kč (+ 20% provize),
Aukční dům Zezula 5. 12. 2020
 

Obdobnými osudovými i uměleckými peripetiemi si prošel i Antonín Slavíček, Holubův vrstevník, Králův kolega, Mařákův dočasný nástupce. Na Akademii v Praze nastoupil v roce 1887, krajinářskou speciálku dokončoval mezi lety 1894-99, na rok vedl Mařákovu školu. Všechny tyto vnější impulzy, podpořené vnitřním malířským cítěním pro barvu a světlo, dovedly Slavíčka až k novému náhledu na zobrazovanou krajinu: malbu barevnou skvrnou. Touto technikou (a optikou) zpracovával jak pražské motivy, tak venkovské scény intenzivně a ve velkém objemu, takže část tvorby z posledních let života před tragickou smrtí zůstala nedokončena.

Právě na hranici mezi rozpracovaností definitivy a autenticitou skici se pohybuje na nejbližší aukci u Zezuly nabízený obraz Mraky, (800 tisíc korun + 20% aukční provize). Slavíček se zcela poddal světelné atmosféře a přírodní scenérii, když ponížil horizont až k samému spodnímu okraji plátna, téměř neznatelně načrtl stafáž u skupiny dominantních stromů, aby vyniklo oblačné nebe. Ať už je v literatuře toto malířské pojetí pojmenováváno jako náladový realismus nebo český impresionismus, vždy se jedná o výjimečnou výtvarnou kvalitu.

Domácím uměleckým trhem takto vypjatí Slavíčkové již několikrát prošli a byli vždy náležitě oceněni: Německá Rybná (1,26 milionu, Galerie Art), Krajina od Německé Rybné  (3,53 milionu), Krajina s oblaky (z Německé Rybné) (2,29 milionu, oba obrazy European Arts). Třebaže aktuálně dražené Mraky nejsou datované, odkazují svým zpracováním na výše zmiňované plenéry z posledního prázdninového pobytu na Rychnovsku, těsně před tím, než malíře v srpnu 1909 postihlo fatální ochrnutí.  

 

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<