Hugo van der Goes za 9 milionů dolarů

Oltářní deska z Metropolitního muzea

Obě největší zahraniční aukční síně uspořádaly na přelomu dubna a května tradiční aukce starých mistrů. Zajímavých výsledků dosáhla především aukce Christie's (rozdělená na dvě části), která dohromady vynesla přes 36 milionů dolarů. Nejsledovanější položkou byla desková malba připsaná Hugo van der Goesovi.  

Hugo van der Goes (připsáno): Madonna se svatým Tomášem,  Janem Křtitelem, Jeronýmem a Ludvíkem olej na desce, 110.8 x 125.2 cm dosažená cena: 8 983 500 USD

 

Hugo van der Goes (připsáno): Madonna se svatým Tomášem, Janem Křtitelem, Jeronýmem 
a Ludvíkem, kolem 1470, olej na desce, 110, 8 x 125,2 cm, cena: 8 983 500 USD

 

Obraz s námětem Sacra converzazione (tedy trůnící madony obklopené světci) z významné americké privátní kolekce byl dlouhodobě, mezi lety 1998-2017, zapůjčen do Metropolitního muzea v New Yorku, kde byl součástí stálé expozice vlámského umění. Tuto oltářní desku nabídla newyorská pobočka Christie's s odhadní cenou 3 až 5 milionů dolarů bez provize, zájemci ji nakonec vyhnali až na 7,2 milionu dolarů (8,98 milionu včetně provize).

Připsání Hugo van der Goesovi (1440-1482) poprvé navrhl německý historik umění Claus Grimm po restaurování desky na konci 80. let, aktuálně tuto atribuci potvrdil Peter van den Brink, dlouholetý kurátor starého vlámského a holandského umění (nyní působí v Cáchách). Již Grimm navrhl datování desky do doby kolem roku 1470, což odpovídá i dendrochronologické analýze dřeva s datováním 1466 post quem.
 

Hugo vad der Goes: Jan Křtitel  Hugo vad der Goes: Madona
Detaily podkreseb Jan Křtitele a Panny Marie

 


To, že obraz působí nedokončeným dojmem a postavy Madony a Jana Křtitele vidíme jen v podkresbě, nebylo autorským záměrem, ale jde o výsledek následných přemaleb a restaurátorských zásahů.

Podoba, v jaké obraz vidíme dnes, je výsledkem zevrubného restaurování mezi lety 1977-87. Od počátku 18. století byl totiž náboženský výjev přemalován námětem svatby Jindřicha VII. a Alžběty z Yorku. Původní malba postav Panny Marie a Jana Křtitele byla přitom zcela odstraněna, zbyla z nich pouze podkresba. Místo Madony byl na obraze perspektivní průhled do gotické architektury, sv. Jan Křtitel byl dokonce přemalován na postavu Alžběty z Yorku, ostatní světci pak na další účastníky tohoto aktu.

Stav obrazu před restaurováním v letech 1977-87
Stav obrazu před restaurováním v letech 1977-87

 


Obraz byl dlouhá staletí především ve šlechtických sbírkách na britských ostrovech, jedním (a pravděpodobně nejznámějším) z jeho majitelů byl spisovatel, politik a architekt Horace Walpole (1717-1797). Jeho kolekce byla jako celek prodána v roce 1842. Z Británie se obraz dostal až v roce 1986, kdy ho zakoupil sběratel ze Spojených států.

Aukcemi v novodobé historii prošlo jen velmi málo Goesových děl: jeden obraz, který byl malíři připsán, a dvě menší díla, jejichž atribuce se jeví nespornou. Na nejvyšší cenu prozatím dosáhlo jeho Snímání z kříže (deska 49 x 71 cm), které se prodalo v roce 1989 v Paříži za kladívkovou cenu odpovídající zhruba 45 tisícům euro. 
 

Hans Memling: Žehnající Kristus, 1480-85
Hans Memling: Žehnající Kristus, 1480-85
olej na dubové desce, 35 x 32 cm,
cena: 4 114 500 USD, Sotheby's 31. 1. 2013

 


Srovnáme-li prodej nyní dražené desky s prodeji van der Goesova gentského současníka Hanse Memlinga, zjistíme, že nejdražší Memling stál méně nez polovinu. Obraz Žehnajícího Krista se před čtyřmi lety v Sotheby's prodal za 4,1 milionu dolarů. Nutno však dodat, že šlo o výrazně menší dílo a že předaukční odhad počítal maximálně s třetinovou cenou.

Ve srovnání s cenami poválečného a současného umění jsou rekordy obou autorů nicméně stále relativně nízké.

 


Související články

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Pomalejší rozjezd starých mistrů

Pomalejší rozjezd starých mistrů

Dorotheum Vídeň 25. 10., Sotheby's Paříž 15. 11., Artcurial Paříž 22. 11.

Rok 2023 se sice chýlí ke konci, ale staromistrovská sezóna jako obvykle teprve začíná. Na říjnových a listopadových aukcích sběratele zaujala především ikonická jména historie jako Raffael, Murillo nebo Fragonard, pokračuje však i trend znovuobjevov...

30. listopadu 2023
Milionoví Medek, Filla a Kupka v Kolíně nad Rýnem

Milionoví Medek, Filla a Kupka v Kolíně nad Rýnem

Sothebyʼs 9. 11. 2023

Společnost Sothebyʼs uspořádala již desátou výroční aukci A Different Perspective, která se zaměřuje na umění střední a východní Evropy. V poslední letech se sice jedná o čistě internetovou aukci, její organizace se nicméně už loni přesunula z Londýn...

17. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Další články autora

Další milionová Kolínská z online aukce

Další milionová Kolínská z online aukce

4. prosince 2023

Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

23. listopadu 2023

Rodinné stříbro

Rodinné stříbro

22. listopadu 2023


<