Grafika Jiřího Balcara

Prague Auctions 17. 3. 2013

Tvorba Jiřího Balcara (1929–1968) má v kontextu poválečného českého umění zcela nezastupitelné místo. Zatímco na domácí půdě mu ještě počátkem 60. let zakázali dvě výstavy, byl ve své době jedním z mezinárodně nejúspěšnějších českých umělců. Dobře si jej všimli i Pierre Restany a Dora Ashton, když na podzim 1960 navštívili Prahu. Klíčovým médiem Balcarova uměleckého vývoje byla grafika. Téměř kompletní přehled jeho cenného grafického díla teď nabízí březnová aukce z autorovy pozůstalosti.

 

Jiří Balcar: Odpolední káva / 1967 / lept, suchá jehla na papíře / 49,5 x 32,7 cm
Jiří Balcar: Odpolední káva / 1967 / lept, suchá jehla na papíře / 49,5 x 32,7 cm / vyvolávací cena 11 250 Kč

 

To, že byla právě grafika kontinuálním vyjadřovacím médiem Balcarova vnitřního uměleckého vývoje, věděli už jeho současníci. „Od roku 1959 byla základnou jeho práce grafika, od roku 1965 pak téměř výhradním polem jeho činnosti,“ píše Jindřich Chalupecký. Malbu naopak na delší údobí opouštěl nebo se jí věnoval jen okrajově. Na své nejvýznamnější samostatné výstavě ve Špálově galerii roku 1966 představil vedle sedmdesáti grafik jen devět olejů, a i ty „zůstávaly především ve stupnici šedi“. V katalogu pak představil své dílo do roku 1965 pouze grafikami.

V Balcarově grafice se tedy značí celý jeho umělecký vývoj: od prvních figurálních pokusů vzniklých bezprostředně po válce přes cyklus městských ulic poloviny 50. let, soubor čistě abstraktních kompozic, figur a stél, následných lettrismem a kaligrafií prosycených dekretů, labyrintů a šifer počátku 60. let až po rozsáhlý vrcholný soubor prací z posledních let života, inspirovaný pobytem v USA. To vše pohromadě neměl český divák patrně nikdy šanci vidět. I na poslední velké autorově retrospektivě v AJG v Hluboké nad Vltavou v roce 2011 bylo pozoruhodné grafické dílo představeno sice poctivě, ale přesto výběrově. V aukčním katalogu Prague Auctions, sestaveném z pozůstalosti Jiřího Balcara a dalších zdrojů, se však podařilo shromáždit v podstatě kompletní grafické dílo a jako takové bude na aukci v půlce března k dispozici.

Jiří Balcar: Společnost II. (Pod hodinami) / 1968 / suchá jehla, lept na papíře / 49,5 x 32 cm
Jiří Balcar: Společnost II. (Pod hodinami) / 1968 / suchá jehla, lept na papíře / 49,5 x 32 cm / vyvolávací cena 12 500 Kč

 

Zcela mimořádný soubor, velmi zajímavý už jen z čistě umělecko-historického hlediska, čítá neuvěřitelných 302 položek. Na své si zde přijdou obdivovatelé raných poválečných grafik vzniklých ještě před studiem na VŠUP, typických městských prospektů, fantomů a chodců poloviny 50. let, k dispozici je dokonce i trojice grafických matric z tohoto období. Větší soubor tvoří tisky z vyzrálého lettristicko-kaligrafického období. Jádrem kolekce je však především celá stovka tisků vzniklých v posledních třech letech života, doplněná pozdními kresbami a kombinovanými technikami na papíře, několika málo oleji.

V roce 1964 Jiří Balcar absolvoval díky podpoře Dory Ashton čtyřměsíční stipendijní pobyt v USA. Tato zásadní umělecká a lidská zkušenost pak obrátila jeho dílo směrem k nové figuraci. Vznikl v kontextu domácí tvorby rozsáhlý a zcela ojedinělý cyklus tisků, ale také rozmývaných kolážových kreseb a otisků zrcadlících s plnou silou existenciální pocity mladé generace. Odráží se v nich vliv pop-artu a masové kultury módních magazínů ukazujících ikonický šťastný život středních a horních vrstev. Pod vrstvou intelektuálních a společenských obsahů těchto prací, podaných s Balcarovou příznačnou ironií a humorem, je však „velmi zranitelný a bezbranný lyrismus“, jak poznamenává ještě za autorova života Ludmila Vachtová.

Jiří Balcar: Nestyda / 1968 / suchá jehla, akvatinta na papíře / 29,3 x 25 cm
Jiří Balcar: Nestyda / 1968 / suchá jehla, akvatinta na papíře / 29,3 x 25 cm / vyvolávací cena 8 750 Kč

 

Na těchto grafikách jsou opakovaně zobrazovány anonymní skupinky lidí u stolu, na koncertě, při nejrůznějších společenských příležitostech, nekonečně rozmarné a prázdné večírky, jak je známe i z kinematografie nové vlny 60. let. Půvabné ženy dokonalých siluet naslouchají popíjejícím distingovaným mužům, ve vyprázdněné intimitě pokojů nad tím vším visí jako memento mori opakující se naléhavý symbol hodin. Lidské bytosti jsou bez tváře, bez výrazu, zůstávají jen prázdnými stínovými figurami, jakýmisi slupkami bez obsahu. Někde mají symbolicky přeškrtané tváře. Výpověď těchto prací je neobyčejně silná a nadčasová, v současné malbě v podstatě nemají obdobu. Není třeba dodávat, že některé z těchto závěrečných tisků nejsou k dispozici ani ve fondech českých muzeí umění, jiné třeba jen po jednom, dvou kusech. Je tak veliká škoda, že takto cenná kolekce téměř kompletního grafického díla zůstane po této aukci definitivně roztříštěna. Zasloužila by si jistě zůstat jako celek v některé veřejné či soukromé sbírce.

Pro sběratele představuje aukce v některých svých položkách mimořádnou příležitost získat tisky, které možná po dlouhá léta na trhu neuvidíme. Vyvolávací ceny převážné většiny grafik se pohybují maximálně v řádu několika tisíc korun. Od tisíce korun za rané tisky, čtyř, pěti tisíc za cennější tisky z přelomu 50. a 60. let. V rozmezí sedmi až třinácti tisíc korun jsou pak vyvolávány nejcennější figurální suché jehly, lepty a akvatinty z posledních let. Je zřejmé, že u některých položek u těchto částek nezůstane. A to i přesto, že se dvě větší kolekce Balcarova díla překvapivě objevily na trhu už v minulém roce (více zde). První z nich v září u Dorothea, kde se dražila trojice akvarelů a patnáct špičkových grafik z posledního období. Nejdražší z tisků, litografie Nedělní odpoledne z roku 1966, dosáhl téměř dvojnásobného nárůstu a konečné ceny 19,2 tisíce korun.

Víc jak 160 Balcarových prací pak na svých dvou podzimních aukcích nabídla společnost Prague Auctions. Převažovaly kresby a práce na papíře z nejrůznějších období. Nejdráže se prodal Balcarův olej Žena z roku 1960, za 187,5 tisíc korun, o sto tisíc dráž, než byla jeho vyvolávací cena. Známá grafika Nestyda (1968) se dostala z 5 na necelých 19 tisíc korun. Před třemi lety byl však již tento lept v Dorotheu vydražen za dvojnásobnou cenu. V nové kolekci Prague Auctions bude vyvolávána za 8,4 tisíce korun. Na poli kresby a prací na papíře nabídl už předchozí katalog zcela unikátní položky, drobné sběratelské cennosti velmi nadaného výtvarníka. Uvidíme, jak kupci zareagují na další, tentokrát mimořádně rozsáhlou Balcarovu kolekci.


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Prague Auctions

Top 10 Sopko

Top 10 Sopko

27. května 2022

Drtikol, Rössler i Tichý a Kolářová

Drtikol, Rössler i Tichý a Kolářová

24. ledna 2019

Grygar skoro za milion

Grygar skoro za milion

17. dubna 2017


<