Čtyři z pěti

European Arts / Adolf Loos Apartment Gallery 23. 11. 2014

Obraz Václava Špály Harlekýn a kolombína, který jsme představovali v rubrice na trhu v minulém čísle (zde), se na první společné aukci společností European Arts a Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za rekordních 6,12 milionu korun (ceny jsou uváděny včetně provize). O obraz se utkalo o pět zájemců, nakonec jej získal dražitel přímo v sále, který dražil pod číslem 62, což odpovídá pořadovému číslu obrazu v aukčním katalogu (více zde).

Dohromady aukce, která se konala v neděli 23. listopadu v zaplněném hlavním sále rekonstruované budovy pražského Mánesu, vynesla 65 milionů korun. Nového majitele našly čtyři pětiny ze 137 nabízených položek, což je nejvyšší prodejní úspěšnost v letošním roce. Za více než milion korun bylo prodáno patnáct obrazů, nad sto tisíc bylo draženo dalších padesát devět položek.

Alfons Mucha: Panó z pavilonu Bosny a Hercegoviny / 1900
Alfons Mucha: Panó z pavilonu Bosny a Herce-goviny / 1900
tempera na plátně / 325 x 459 cm / cena: 9 600 000 Kč

 

Nejdražší dílem aukce se stala část výzdoby pavilonu Bosny a Hercegoviny od Alfonse Muchy (více o nabízených dílech zde). Rozměrné panó vytvořené pro Světovou výstavy v Paříži v roce 1900 se prodalo za vyvolávací cenu 9,6 milionu korun, což je Muchův nový cenový rekord na českém trhu. Dalšími autorskými rekordy jsou ceny za díla Josefa Čapka (1,2 milionu), Jiřího Karse (1,07 milionu), česko-německého modernisty Ernsta Neuschula (528 tisíc), pozapomenutého akademika přelomu 19. a 20. století Františka Jakuba (276 tisíc) nebo česko-francouzského malíře Rudolfa Kundery (168 tisíc korun). Autorským rekordem je také cena 588 tisíc korun za album deseti kreseb pastelkami od Viktora Pivovarova, pro kterého šlo do značné míry o premiéru na českém aukčním trhu.

V Čapkově případě se jedná o nejvyšší cenu za práci na papíře. Kresba barevnými pastely Děti mezi stromy, která stejně jako Špálův Harlekýn a kolombína pocházela ze sbírky malířova bratra Karla, startovala na 336 tisících korun. Jiná Čapkova kresba se stejnou proveniencí se prodala za 492 tisíc korun. Kupcem obou děl byl jediný zájemce, který ruku s dražebním číslem držel zvednutou po celou dobu několik minut trvající dražby. O nový rekord Jiřího Karse se postaralo rozměrné plátno Obrazoborectví z roku 1936, dosud největší malířův obraz, jaký se objevil v aukci. Figurativní scéna dva metry na šířku se prodala s mírným nárůstem za necelých 1,07 milionu korun.

Josef Čapek: Děti mezi stromy / 1934–35
Josef Čapek: Děti mezi stromy / 1934–35
pastel na papíře /
40,5 x 50,5 cm
cena: 1 200 000 Kč

 

Z děl české moderny se za milionové částky dále prodaly obrazy Toyen (2,94 milionu), Otakara Nejedlého (1,98 milionu) a Františka Foltýna (1,32 milionu korun). Z umění 19. století pak díla Jakuba Schikanedera (3,84 milionu), Antonína Slavíčka (2,4 milionu) a Václava Radimského (1,26 milionu korun). Součástí kolekce European Arts byl i poměrně početný soubor francouzského umění. Nejvyšších cen dosáhly obrazy Alexeje Harlamoffa (2,34 milionu), Camilla Corota (2,04 milionu), Bernarda Buffeta (1,62 milionu) a Eugéna Boudina (1,26 milionu korun).

Za 1,86 milionu korun byl vydražen ještě jeden z abstraktních kvašů Františka Kupky. Studie k obrazu Příběh o pestících a tyčinkách startovala na 480 tisících korun a dosažená cena je třetí nejvyšší za Kupkovu abstraktní práci na papíře. Menší Kupkova kresba uhlem z cyklu Kruhů a vertikál se dostala ze 144 na 312 tisíc korun. Za vysoké ceny byla v kategorii prací na papíře dražena také díla Josefa Šímy, Emila Filly či Josefa Lady. Fillova kubistická kresba s lokací a vročením „Rotterdam 14“ vystoupala ze 780 na 852 tisíc korun. Stylizovaná hlava ze začátku 30. let se pak dostala z 204 na 480 tisíc korun. Ještě více se bojovala o kombinovanou techniku na kartonu Bíla variace v modré od Josefa Šímy, která se prodala za 876 tisíc korun, více než trojnásobek minimálního podání.

Jiří Kars: Obrazoborectví / 1936
Jiří Kars: Obra-zoborectví / 1936
olej na plátně /
149 x 200 cm
cena:
1 068 000 Kč

 

Díly, jaká se na českém trhu běžně neobjevují, byla trojice středověkých soch, které se na naše území dostaly po roce 1989 ze západní Evropy. Nejdráže se prodala Trůnící madona, jihofrancouzská či španělská práce z doby kolem roku 1300, která našla nového majitele za 312 tisíc korun, více než trojnásobek minimálního podání. Ze starého umění se dobře prodala ještě Krajina s poutníky z okruhu Jan Breughela mladšího, za kterou vítěz aukce nabídl 780 tisíc korun.

Z dalších výrazných prodejů aspoň jmenujme Dvě ženy od Jaroslava Krále (852 tisíc), dívčí akty od Andrého Deraina (840 tisíc) a Aléna Diviše (660 tisíc), jeden z Černých obrazů Milana Grygara (420 tisíc), žánrové obrazy Baletní škola od Františka Dvořáka-Brunnera (408 tisíc) a Domácí koncert od Vojtěcha Bartoňka (336 tisíc) nebo Malířské zátiší od Antonína Pelce (324 tisíc korun). 

 


Související články

Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Prodeje Antonína Procházky v roce 2023 a aktuální TOP 10

V loňském roce zaznamenal Antonín Procházka devátý nejvyšší obrat ze všech autorů, jejichž díla se prodávají v aukcích. Sběratelé za jeho práce vydali nejvíce peněz v historii, více než 27 milionů korun.

27. února 2024
Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Zajímavé aukční výsledky Karla Vítězslava Maška

Obrazy Karla Vítězslava Maška se na tuzemském trhu dlouho pohybovaly ve střední cenové hladině. V nižších stovkách tisíc, s dražebním rekordem necelých 537 tisíc korun za pointilistické plátno Zahrada z roku 2017. Pak ale přišly loňský červen a listo...

23. února 2024
Široký rozptyl Maxe Švabinského: od stokorun po šestnáct milionů

Široký rozptyl Maxe Švabinského: od stokorun po šestnáct milionů

Zajímavé aukční výsledky loňského jubilanta

Na rok 2023 připadlo kulaté výročí, 150 let od narození známého českého malíře, grafika a výtvarného pedagoga Maxe Švabinského. Obdivovatelé jeho pestré tvorby mu jako pomyslný dárek věnovali jeden velkolepý aukční rekord, a tím i nejúspěšnější sezón...

21. února 2024
Zobrazit všechny

Další články

European Arts

Piskač za 15 milionů a další úspěchy

Piskač za 15 milionů a další úspěchy

24. května 2021

Lebeda z Karlových Varů

Lebeda z Karlových Varů

14. května 2021

Špálův květinový květen

Špálův květinový květen

11. května 2021


<