Nejzajímavější bohemika roku 2021

České umění na světových aukcích

Světovými aukcemi v loňském roce prošlo několik desítek mimořádných bohemik a zaznamenali jsme řadu cenových rekordů. Následující desítka je výběrem nejvýznamnějších prodejů bez ohledu na dosaženou cenu. Na prvním místě tak nefiguruje František Kupka s cenou blížící se čtvrt miliardě korun, ale obraz Adrieny Šimotové, který stál pouhý zlomek Kupkova rekordu. 

 

Adriena Šimotová: Nohy, 1969,

Adriena Šimotová: Nohy, 1969,
tempera na sololitu, 122 x 183 cm,
cena: 2 600 000 Kč (102 500 EUR), Martini Studio d'Arte Brescia 23. 6. 2021

Obrazy z přelomu 60. a 70. let představují jeden z vrchol tvorby Adriny Šimotové a na trhu se objevují jen velice vzácně. V posledních patnácti letech aukcemi prošly jen tři srovnatelné malby. Obraz Nohy, který bez bližších informací koncem června nabídla jedna z menších aukčních síní v severní Itálii, lze považovat za nejvýznamnější z nich, neboť právě toto dílo zdobí obálku katalogu malířčiny výstavy v Galerii Václava Špály, která se konala v létě 1970 (více zde). Obraz se prodal za dvojnásobek vyvolávací ceny, v přepočtu za 2,6 milionu korun. To je o 370 tisíc korun méně, než za kolik byl již před pěti lety u 1. Art Consulting vydražen obraz Bílá noc z roku 1971.

 

Alfons Mucha: Dívka s rozkvetlou ratolestí, 1920

Alfons Mucha: Dívka s rozkvetlou ratolestí, 1920,
olej na plátně, 76 × 64 cm,
cena: 9 800 000 Kč (456 500 USD), Hindman Chicago 3. 5. 2021

Alfons Mucha: Mladý pár, 1920
olej na plátně, , 76 × 63 cm,
cena: 21 600 000 Kč (965 000 USD), Toomey & Co. Chicago 2. 12. 2021

Na aukcích v americkém Chicagu se v průběhu roku objevily hned dvě dosud neznáme studie k Muchovu dnes ztracenému obrazu Rusadla, stěžejnímu dílu z doby jeho posledního pobytu ve Spojených státech v letech 1919 až 1921. V květnu vystoupal středně velký obraz Dívka s rozkvetlou ratolestí na nečekaných 9,8 milionu korun, pětinásobek předhaukčního odhadu. Začátkem prosince se pak stejně velký obraz Mladý pár na aukcí jiné chicagské aukční síně prodal dokonce za 21,6 milionu korun. Že se obrazy objevily právě v Chicagu, není náhoda. Město bylo základnou rodinného byznysu Charlese R. Cranea, který byl mecenášem Slovanské epopeje, a prvních jedenáct hotových pláten cyklu mělo svou americkou výstavní premiéru v tamním Art Institutu. Muchova výstava byla hlavní výstavní událostí léta a podzimu 1920 a těšila se mimořádnému zájmu publika i kritiky. V dopise z července 1920 Mucha píše, že během jediného týdne ji navštívilo 50 tisíc lidí. 

 

František Kupka: Bílý kůň a kaple sv. Anny, 1909

František Kupka: Bílý kůň a kaple sv. Anny, 1909
olej na plátně, 54 x 81 cm, 
cena: 20 300 000 Kč (774 900 EUR), Rennes Enchères 15. 3. 2021

Za obrazy Františka Kupky nabízené na světových aukcích loni dražitelé v přepočtu utratili přes 320 milionů korun, za kvaše a kresby ještě dalších 50 milionů korun. O nový historický rekord se s cenou kolem 240 milionů korun postaral obraz Tryskání II, který byl v březnu vydražen v Sothebyʼs v Londýně (více o tomto díle zde). I když se vysoká cena očekávala, dosažená částka byla velkým překvapením (zpráva o průběhu aukce). Kupcem byl podle dostupných informací českých sběratele žijící ve Švýcarsku. Cenový rozdíl mezi trvalým dovozem obrazu do České republiky a jeho ponecháním ve Švýcarsku, odkud byl nabízen, činí přes 30 milionů korun. O dva měsíce později se na aukci v New Yorku prodala jiná Kupkova abstraktní malba, Diagonální plány z poloviny 20. let, za 61,6 milionu korun (více zde). Význam obou děl poněkud oslabuje, že v letech 2004 a 2005 již aukcemi jednou prošly (více zde). Zajímavějším dílem byl v tomto směru dosud neznámý obraz Bílý kůň z roku 1909, který se již v polovině března na aukci v bretaňském Rennes prodal za 20,3 milionu korun, dvoj až trojnásobek očekávané ceny.

 

Zdeněk Sýkora: Linie č. 31, 1985

Zdeněk Sýkora: Linie č. 31, 1985,
olej na plátně, 200 x 200 cm, 
cena: 26 840 000 Kč (1 052 000 EUR), Lempertz Kolín nad Rýnem 17. 6. 2021 

Čistě z cenového hlediska byl Zdeněk Sýkora po Kupkovi nejúspěšnějším autorem. Tři jeho liniové obrazy se na aukcích v Německu a ve Švýcarsku prodaly dohromady za více než 60 milionů korun. Hlavní událostí byla dražba dvoumetrových Linií č. 31 z roku 1985, které v půlce června v Kolíně nad Rýnem vystoupaly na rekordních 26,8 milionu korun, více než dvojnásobek umělcova předchozího maxima. K vysoké ceně jistě přispělo, že v posledních patnácti letech se v aukcích objevil jen jeden takto velký liniový obraz (Linie č. 100 v listopadu 2006), i atraktivní barevnost a velká hustota linií. Obraz měl svou výstavní premiéru na malířově první retrospektivě v roce 1986 v Muzeu Josefa Alberse a existuje k němu fotografie z roku 1985, která zachycuje Zdeňka a Lenku Sýkorovi v umělcově starém lounském ateliéru, přičemž celou zadní stěnu okupují právě Linie č. 31. Začátkem prosince se tomuto rekordu přiblížil další dvoumetrový obraz, Linie č. 12 z roku 1981, který na aukci v Curychu vystoupal na 25,1 milionu korun (více zde). 

 

Jakub Schikaneder: Zima v Praze, kolem 1915,

Jakub Schikaneder: Zima v Praze, kolem 1915,
olej na plátně, 94,5 x 130,5 cm,
cena: 13 600 000 Kč (456 200 GBP), Sothebyʼs Londýn 8. 12. 2021

Loňský rok rámují také prodeje dvou dosud neznámých pláten Jakuba Schikanedera. V únoru byla v americké Filadelfii dražena jedna z malířových pozdních přímořských krajin inspirovaných skalnatým pobřežím Helgolandu, začátkem prosince byl v Londýně nabízen pohled na Pražský hrad z doby kolem roku 1915. Prvně jmenovaný obraz se prodal za dvojnásobek odhadu, v přepočtu za 7,4 milionu korun (více zde). Obraz Zima v Praze, který dražila společnost Sothebyʼs v rámci své večerní aukce starých mistrů, se sice prodal při spodní hranici odhadu, cena 13,6 milionu korun je nicméně druhou nejvyšší za malířovo dílo. Dráž se před dvěma lety na aukci Galerie Kodl prodal jen obraz Mlékařka z roku 1906. K provenienci obrazu Zima v Praze aukční síň uváděla, že byl nabízen ze soukromé německé sbírky, do které byl v 60. letech získán prostřednictvím "státní galerie v Praze". Pravost díla podle aukčního katalogu potvrdil Tomáš Vlček.

 

František Janoušek: Bez názvu, 1934,

František Janoušek: Bez názvu, 1934,
olej na plátně,113,5 x 145 cm,
cena: 7 600 000 Kč (300 000 EUR|) Pandolfini Miláno 23. 11. 2021

Milánská aukční síň Pandolfin v listopadu nabídla velkoformátovou malbu Františka Janouška z roku 1934. Krom rozměrů a vročení katalog o obraze neuváděl žádné doplňující informace, přesto se prodal za více než dvojnásobek horní hranice odhadu, v přepočtu za více než 7,6 milionu korun, což je druhá nejvyšší cena za Janouškovo dílo. O necelých 200 tisíc dráž se předloni na aukci Galerie Kodl prodala o něco menší Krajina s knihou, která v prosinci 2019 prošla rovněž aukcí aukční síně Pandolfino. Tento obraz byl nicméně identifikován jako dílo ze sbírky Artura Schwarze, který na přelomu 60. a 70. let ve své milánské galerii opakovaně vystavoval moderní a poválečné české umění. Z české avantgardy Schwarz obdivoval nejvíce právě Janouška, jemuž uspořádal výstavu v létě 1969. Schwarzovou galerií prošel i výše zmiňovaný obraz Adrieny Šimotové.

 

Michael Rittstein: Pračka Tatramatka, 1982

Michael Rittstein: Pračka Tatramatka, 1982,
olej na plátně, 200 x 250 cm,
cena: 1 410 000 Kč (55 500 EUR,) Auktionshaus Stahl, Hamburk 25. 9. 2021

Velkoformátový obraz Michaela Rittsteina ze začátku 80. let se koncem září v Hamburku prodal v přepočtu za 1,41 milionu korun, což je autorův nový aukční rekord. Jeho cenové maximum na českému aukčním trhu je o 570 tisíc korun nižší a již tři roky patří obrazu Pocta Maroldovi z roku 1987. Jakkoliv je tvorba Michael Rittstein ze 70. a 80. let společensky kritická, mohl poměrně hodně vystavovat, včetně různých zahraničních prezentací mladého českého umění. V roce 1984 jej ArtCentrum, státní podnik pověřený obchodem s uměním směrem do zahraničí, vyslalo na veletrh do Basileje. Výsledkem této cesty bylo navázání kontaktu s galerií Ruchti v Kolíně nad Rýnem, kde měl samostatnou výstavu v následujícím roce. Zda se obraz Pračka Tatramatka dostal do Německa jejím prostřednictvím, nevíme. V aukčních databázích lze nicméně najít, že již na podzim 1990 byl neúspěšně nabízen na aukci v Düssledorfu. Tehdejší cenový odhad počítal s částkou 20 až 25 tisíc marek, tedy zhruba 300 tisíc korun. (V původní verzi článku jsme cenu dosaženou v Hamburku omylem uvedeli bez aukční provize, omlouváme se.)

 

Václav Brožík: Ve finanční tísni, 1895

Václav Brožík: Ve finanční tísni, 1895, 
olej na dřevě, 77,5 x 63,5 cm, 
cena: 970 000 Kč (38 400 EUR), Dorotheum Vídeň 9. 11. 2021

Soupisový katalog vydaný i příležitosti malířovy poslední velké výstavy v roce 2003 obraz uvádí jako nezvěstný a pouze s dobovou reprodukcí z časopisu Zlatá Praha. Na aukci společnosti Dorotheum byl v listopadu nabízen s poznámkou, že jde o dílo ze soukromé vídeňské sbírky, do které byl získán v roce 1992. Reprodukci v Zlaté Praze doprovázel i poměrně podrobný popis díla od Viléma Weitenwebera: "Pochutnal si stařeček na skleničce pěnivého. Cesta vedla kolem vesnické hospody. Umdlené údy požadovaly odpočinku a vyprahlé hrdlo ovlažení. Vešel, zasedl za stůl a dal si nalít. Děvče rádo posloužilo. (…) Kdož mohl si pomysliti, že při placení octne se ve – ,finanční tísniʻ. A přece se tak stalo. Prohledal již všechny své kapsy. Nalez šátek, pytlík na tabák i dýmku; však peněz jen dva krejcary. A sklenice piva stála pět. Co počíti? Situace pro starce jest velice trapná; neb zlý úmysl, soudíce dle výrazu poctivosti v celém jeho vzezření, při něm naprosto jest vyloučen. Jest ho líto i samému děvčeti, které stojíc před dlužníkem trpělivě čeká, nenalezne-li host přece ještě někde žádoucí doplatek. A mistr Václav Brožík tuto trapnosť zobrazené situace výborně vystihl. (…) pravý vzor skutečného ʻgenruʻ." 

 

Maxim Kopf: Tahiťanky

Maxim Kopf: Tahiťanky,
olej na plátně, 51 x 40,6 cm, 
cena: 1 770 000 Kč (78 750 USD), William Doyle New York 9. 11. 2021

Nedatovaný obraz Maxima Kopfa na aukci newyorské společnosti Doyle vystoupal na trojnásobek předaukčního odhadu. Kopf Tahiti opakovaně navštívil ve 20. a 30. letech, zde jej také v roce 1938 zastihly zprávy o Mnichovu. Narychlo se vrátil do Československa, aby o pouhé dva měsíce později z okupované Prahy uprchl do Francie. Později se spolu s Adolfem Hoffmeistrem, Alénem Divišem a Antonínem Pelcem dostal do Casablanky a odtud po strastiplné cestě do New Yorku. V roce 1943 se oženil se slavnou americkou novinářkou Dorothy Thompsonovou a natrvalo se usadil ve Spojených státech. V témže roce Museum of Modern Art koupilo jeden jeho obraz za tehdy úctyhodných 650 dolarů. Obraz Tahiťanky byl nabízen z pozůstalosti amerického novináře Johna Gunthera, který ve meziválečném období působil jako dopisovatel v Evropě. Cena 1,77 milionu korun je druhou nejvyšší aukční cenou za Kopfovo dílo. Dráž se před sedmi lety v Mnichově prodal jen rozměrný raný obraz Svatá večeře

 

Otakar Kubín: Číšník, kolem 1912,
olej na plátně, 55 x 32 cm,
cena: 4 200 000 Kč (162 000 EUR), Millon Paříž 4. 5. 2021

Otakar Kubín: V zamyšlení, 1916,
olej na plátně, 55 x 46 cm,
cena: 5 100 000 Kč (200 000 EUR), Lempertz Kolín nad Rýnem 17. 6. 2021

Obraz V zamyšlení byl do loňska znám jen podle jména. Jde o jedno z děl, jimiž se Kubín v dubnu 1914 prezentoval na výstavě galerie Der Sturm v Berlíně. Že skutečně jde o obraz č. 21 z katalogu výstavy, potvrzuje štítek z galerie na zadní straně plátna, na kterém je uvedeno jméno obrazu In Gedanken (více zde). Obraz si galerista Herwarth Walden spolu s většinou ostatních děl z výstav ponechal v držení a v průběhu druhé světové války jej opakovaně vystavoval. Malířův cenový rekord drží jiný obraz se stejnou proveniencí, který se v říjnu 2020 na aukci 1. Art Consulting prodal za 7,45 milionu korun. Druhým pozoruhodným Kubínovým dílem draženým v loňském roce byl drobný obraz Číšník ze sbírky sochařky Chany Orloff (více zde), který se v květnu v Paříži prodal s výrazným nárůstem za 4,2 milionu korun.

 

 


Související články

Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Christie's Londýn 2. – 10. 7. 2024 , Sotheby 's Londýn 26. 6. – 5. 7. 2024

Začátek července se v britské metropoli ponese ve znamení starých mistrů. Velká jména dějin umění i lokálnější autoři se představí u obou nejslavnějších aukčních domů světa téměř paralelně. Těžiště nabídky tvoří exkluzivní malby z prestižních soukrom...

1. července 2024
Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Sotheby's Londýn 25. 6. 2024

Součástí nadcházející večerní aukce moderního a současného umění společnosti Sotheby's v Londýně bude i reprezentativní plátno Zdeňka Sýkory Linie č. 94. Obraz je nabízen s odhadem 400 až 600 tisíc liber, což včetně provize a dalších poplatků odpovíd...

24. června 2024
250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<