Čekání na rekord: Dvě špičková plátna Jana Preislera na říjnových aukcích

European Arts 2. 10. 2016, 1. Art Consulting 9. 10. 2016

Aukční síně European Arts a 1. Art Consulting budou v rámci svých nadcházejících aukcí dražit každá po jednom mimořádném díle Jana Preislera. Přestože jde v obou případech o studie, dá se očekávat, že obě plátna zahýbají autorovým top 10.

Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1906

Jan Preisler:
Tři dívky v lese, 1906,
olej na plátně, 64 x 43 cm, vyvolávací cena:
5 800 000 Kč (bez provize),
European Arts 2. 10. 2016

Variantu k obrazu Tři dívky v lese popsal v roce 1950 s neskrývaným obdivem v Preislerově monografii historik umění Antonín Matějček. Rozměrná definitiva stejného názvu se dostala roku 1913 rovnou z výstavy v Mnichově do státní sbírky v Římě, nicméně je již dlouhou dobu nedostupná, a proto ji známe pouze z reprodukce ve výše zmíněné monografii (sám Matějček vycházel při jejím popisu právě z tohoto aktuálně nabízeného obrazu).

Olej je zajímavý jak z kompozičního hlediska, tak s ohledem na umělcovu práci s barvou. Je malován z nadhledu, postava odpočívající dívky v předním plánu je přerušená a obraz tak působí jako výřez většího celku a navozuje dojem improvizace a bezprostřednosti, která je však dokonale promyšlená. Diagonálně obraz protíná cesta, která diváka přivádí od rusovlasé dívky v bílých šatech k symbolistně temnému lesu v zadním plánu. Koloristicky zde Preisler pracuje pouze s několika barvami, avšak s velkým množstvím odstínů, které nanáší vedle sebe pomocí skvrn.

Pohled do předaukční výstavy European Arts

Pohled do instalace výstavy European Arts s Preislerovým obrazem

Karel Srp ve svém posudku upozorňuje na skutečnost, že studie je signována, což nejspíše svědčí o tom, že si jí autor vysoce cenil. Bude dražena s minimálním podáním 5,8 milionu korun, odhadní cena je uváděna mezi 7 a 9 milionů korun (vše bez provize).

Obraz téhož námětu, ale menšího formátu, má ve svých sbírkách také Národní galerie. Je momentálně součástí stálé expozice ve Veletržním paláci, vyznačuje se skicovitějším provedením a trojici dívek na něm doplňují ještě dvě mužské postavy na koních v pozadí.

Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1905-06

Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1905-06,
olej na plátně, Národní galerie v Praze

 

Další Preislerovo plátno, Česání jablek z roku 1909, nabízí týden nato 1. Art Consulting. Jedná se o návrh mozaiky pro vnější stěnu Zemské banky na Příkopech. Je jednou ze čtyř finálních návrhů pro čtyři různé mozaikové výjevy nad okny druhého patra, které vznikly na základě předchozích kreseb v měřítku 1:1. Všemi mozaikami se prolíná osobitě zpracované téma vztahu člověka a přírody, lidské práce a myšlenky a přírodní plodivé síly.

Do rámu v dolní části obrazu (tam, kde je na originální mozaice výřez pro středovou část okna) jsou do obdélného tvaru zasazeny čtyři grafické listy Bedřicha Havránka s krajinami z roku 1870. V současné době, zřejmě z obav před možným vývozem díla do zahraničí, je v běhu řízení o prohlášení obrazu za kulturní památku. Studie bude nabízena za vyvolávací cenu 3 miliony korun, reálná cena se však podle katalogu odhaduje v rozmezí 5 až 7 milionů (vše bez provize).

Jan Preisler: Návrh mozaiky pro Zemskou banku v Praze (Česání jablek), 1909  olej na plátně, 141 x 248,5 cm/196,5 x 275,5 cm (včetně rámu), 1. Art Consulting 9. 10. 2016 vyvolávací cena: 3 000 000 Kč (bez provize)

Jan Preisler: Návrh mozaiky pro Zemskou banku v Praze (Česání jablek), 1909 
olej na plátně, 141 x 248,5 cm/196,5 x 275,5 cm (včetně rámu)
vyvolávací cena: 3 000 000 Kč (bez provize), 
1. Art Consulting 9. 10. 2016

Nad hranicí 1 milionu korun bylo na domácím trhu doposud vydraženo pouze pět Preislerových maleb. Na nejvyšší cenu dosáhla v roce 2014 u 1. Art Consulting varianta pravého křídla triptychu Jaro s postavou dívky, za kterou nový majitel zaplatil včetně připočtené provize 8,87 milionu korun (více zde). Poté následuje s hlubokým cenovým propadem Podobizna umělcova syna s cenou 2,04 milionu korun. Obě aktuálně nabízená díla mají tudíž potenciál zaznamenat v tomto ohledu vynikající výsledky.

Seznam Preislerových milionových položek pravděpodobně v prosinci doplní ještě obraz Na vyjížďce, který bude dražit Arthouse Hejtmánek. Minimální podání je stanoveno na 1,8 milionu korun (bez provize). Obraz není signován, doprovází ho však posudek prof. Petra Wittlicha, který jej považuje za Preislerovu malbu z doby kolem roku 1908. Wittlich obraz řadí mezi studie, které Preisler maloval po roce 1905, kdy po dokončení rozsáhlé série s motivem Černého jezera hledal nový směr. Důležitým impulsem mu v tomto hledání byly obrazy Paula Gauguina, které měl možnost vidět v roce 1906 v Paříži a z nichž čerpal poučení ve smyslu modelace barvou a barevnými plochami. 

Jan Preisler: Na vyjížďce, kolem 1908


Jan Preisler: Na vyjížďce, kolem 1908, olej na plátně, 49 x 69,5 cm,
vyvolávací cena: 1 800 000 Kč (bez provize), Arthouse Hejtmánek 1. 12. 2016

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

European Arts

Toyen nakonec za třicet pět milionů

Toyen nakonec za třicet pět milionů

23. listopadu 2022

Rekordní Wachsman i Reynek

Rekordní Wachsman i Reynek

24. listopadu 2021

Medek celkem za 157 milionů

Medek celkem za 157 milionů

29. ledna 2020


<