Čekání na rekord: Dvě špičková plátna Jana Preislera na říjnových aukcích

European Arts 2. 10. 2016, 1. Art Consulting 9. 10. 2016

Aukční síně European Arts a 1. Art Consulting budou v rámci svých nadcházejících aukcí dražit každá po jednom mimořádném díle Jana Preislera. Přestože jde v obou případech o studie, dá se očekávat, že obě plátna zahýbají autorovým top 10.

Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1906

Jan Preisler:
Tři dívky v lese, 1906,
olej na plátně, 64 x 43 cm, vyvolávací cena:
5 800 000 Kč (bez provize),
European Arts 2. 10. 2016

Variantu k obrazu Tři dívky v lese popsal v roce 1950 s neskrývaným obdivem v Preislerově monografii historik umění Antonín Matějček. Rozměrná definitiva stejného názvu se dostala roku 1913 rovnou z výstavy v Mnichově do státní sbírky v Římě, nicméně je již dlouhou dobu nedostupná, a proto ji známe pouze z reprodukce ve výše zmíněné monografii (sám Matějček vycházel při jejím popisu právě z tohoto aktuálně nabízeného obrazu).

Olej je zajímavý jak z kompozičního hlediska, tak s ohledem na umělcovu práci s barvou. Je malován z nadhledu, postava odpočívající dívky v předním plánu je přerušená a obraz tak působí jako výřez většího celku a navozuje dojem improvizace a bezprostřednosti, která je však dokonale promyšlená. Diagonálně obraz protíná cesta, která diváka přivádí od rusovlasé dívky v bílých šatech k symbolistně temnému lesu v zadním plánu. Koloristicky zde Preisler pracuje pouze s několika barvami, avšak s velkým množstvím odstínů, které nanáší vedle sebe pomocí skvrn.

Pohled do předaukční výstavy European Arts

Pohled do instalace výstavy European Arts s Preislerovým obrazem

Karel Srp ve svém posudku upozorňuje na skutečnost, že studie je signována, což nejspíše svědčí o tom, že si jí autor vysoce cenil. Bude dražena s minimálním podáním 5,8 milionu korun, odhadní cena je uváděna mezi 7 a 9 milionů korun (vše bez provize).

Obraz téhož námětu, ale menšího formátu, má ve svých sbírkách také Národní galerie. Je momentálně součástí stálé expozice ve Veletržním paláci, vyznačuje se skicovitějším provedením a trojici dívek na něm doplňují ještě dvě mužské postavy na koních v pozadí.

Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1905-06

Jan Preisler: Tři dívky v lese, 1905-06,
olej na plátně, Národní galerie v Praze

 

Další Preislerovo plátno, Česání jablek z roku 1909, nabízí týden nato 1. Art Consulting. Jedná se o návrh mozaiky pro vnější stěnu Zemské banky na Příkopech. Je jednou ze čtyř finálních návrhů pro čtyři různé mozaikové výjevy nad okny druhého patra, které vznikly na základě předchozích kreseb v měřítku 1:1. Všemi mozaikami se prolíná osobitě zpracované téma vztahu člověka a přírody, lidské práce a myšlenky a přírodní plodivé síly.

Do rámu v dolní části obrazu (tam, kde je na originální mozaice výřez pro středovou část okna) jsou do obdélného tvaru zasazeny čtyři grafické listy Bedřicha Havránka s krajinami z roku 1870. V současné době, zřejmě z obav před možným vývozem díla do zahraničí, je v běhu řízení o prohlášení obrazu za kulturní památku. Studie bude nabízena za vyvolávací cenu 3 miliony korun, reálná cena se však podle katalogu odhaduje v rozmezí 5 až 7 milionů (vše bez provize).

Jan Preisler: Návrh mozaiky pro Zemskou banku v Praze (Česání jablek), 1909  olej na plátně, 141 x 248,5 cm/196,5 x 275,5 cm (včetně rámu), 1. Art Consulting 9. 10. 2016 vyvolávací cena: 3 000 000 Kč (bez provize)

Jan Preisler: Návrh mozaiky pro Zemskou banku v Praze (Česání jablek), 1909 
olej na plátně, 141 x 248,5 cm/196,5 x 275,5 cm (včetně rámu)
vyvolávací cena: 3 000 000 Kč (bez provize), 
1. Art Consulting 9. 10. 2016

Nad hranicí 1 milionu korun bylo na domácím trhu doposud vydraženo pouze pět Preislerových maleb. Na nejvyšší cenu dosáhla v roce 2014 u 1. Art Consulting varianta pravého křídla triptychu Jaro s postavou dívky, za kterou nový majitel zaplatil včetně připočtené provize 8,87 milionu korun (více zde). Poté následuje s hlubokým cenovým propadem Podobizna umělcova syna s cenou 2,04 milionu korun. Obě aktuálně nabízená díla mají tudíž potenciál zaznamenat v tomto ohledu vynikající výsledky.

Seznam Preislerových milionových položek pravděpodobně v prosinci doplní ještě obraz Na vyjížďce, který bude dražit Arthouse Hejtmánek. Minimální podání je stanoveno na 1,8 milionu korun (bez provize). Obraz není signován, doprovází ho však posudek prof. Petra Wittlicha, který jej považuje za Preislerovu malbu z doby kolem roku 1908. Wittlich obraz řadí mezi studie, které Preisler maloval po roce 1905, kdy po dokončení rozsáhlé série s motivem Černého jezera hledal nový směr. Důležitým impulsem mu v tomto hledání byly obrazy Paula Gauguina, které měl možnost vidět v roce 1906 v Paříži a z nichž čerpal poučení ve smyslu modelace barvou a barevnými plochami. 

Jan Preisler: Na vyjížďce, kolem 1908


Jan Preisler: Na vyjížďce, kolem 1908, olej na plátně, 49 x 69,5 cm,
vyvolávací cena: 1 800 000 Kč (bez provize), Arthouse Hejtmánek 1. 12. 2016

 


Související články

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Aukční dům Sýpka 17. 3. 2024

Teprve třetí malbu domácího aukčního trhu vytvořenou moskevským rodákem Viktorem Pivovarovem, který již více než 40 let žije a tvoří v Praze, nabídne ve své nedělní sálové aukci společnost Sýpka. Realizaci z 90. let minulého století začne dražit na č...

15. března 2024
Zobrazit všechny

Další články

European Arts

Toyen nakonec za třicet pět milionů

Toyen nakonec za třicet pět milionů

23. listopadu 2022

Rekordní Wachsman i Reynek

Rekordní Wachsman i Reynek

24. listopadu 2021

Medek celkem za 157 milionů

Medek celkem za 157 milionů

29. ledna 2020


<