Brožíkovy Děti v lese

Výjimečný Brožík v nabídce Galerie Kodl

Václav Brožík patří mezi stálice českých aukcí. Za více než milion korun již byly vydraženy více než dvě desítky Brožíkových děl a jen loni trhem prošlo deset jeho obrazů. Přesto lze bez nadsázky říct, že takové dílo, jako je obraz Děti v lese, draženo ještě nebylo.

Václav Brožík: Děti v lese, 1891, olej na plátně, 125 × 165 cm, vyvolávací cena 3 000 000 Kč (+20 %), Galerie Kodl 27. 5. 2018


Václav Brožík: Děti v lese, 1891,
olej na plátně, 125 × 165 cm, vyvolávací cena 3 000 000 Kč (+20 %), Galerie Kodl 27. 5. 2018

Obraz z roku 1891 je výjimečný nejen svými rozměry – jedná se jedno z největších Brožíkových pláten dosud nabízených v aukci – a atraktivním námětem, ale hlavně výstavní historií. Hned v roce svého vzniku byl prezentován na pražské Jubilejní výstavě a o rok později s ním Brožík uspěl na pařížském Salonu. V 90. letech 19. století byl také opakovaně reprodukován a komentován v dobovém tisku v Čechách i ve Francii.

Na zemské Jubilejní výstavě byl Brožík zastoupen monumentálním plátnem Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým, které o dva roky dříve zakoupilo město Praha, a čtyřmi obrazy s výjevy ze života francouzských venkovanů. "Obzvláště z nich vytknout musíme lesní interieur, na obraze představující zástup rozkošných dětí z hlubokého lese se vracejících. Nad družinou tou vznáší se celá poesie lesa a dětské nevinnosti, nerušené přítomností dospělých," chválil obraz v časopise Světozor spisovatel Karel Matěj Čapek-Chod. Nejznámějším z vystavených děl je dnes Husopaska, kterou přímo z výstavy za 6 tisíc franků ve prospěch Společnosti vlasteneckých přátel umění zakoupil císař František Josef I. a která je dnes ve sbírce Národní galerie. Tato malba z let 1888–89 byla prvním z Brožíkových vesnických žánrů, který byl vystaven na pařížském Salonu. Menší, nedokončenou variantu této malby vydražila před čtyřmi lety Galerie Kodl za 2,64 milionu korun (více o tomto díle i dalších obrazech v Brožíkově top 10 zde).
 

Václav Brožík: Děti v lese, 1891


Světozor 13. 5. 1892, Moravská zemská knihovna v Brně

Na jaře 1892 se Děti v lese spolu s příbuzným portrétem vesnického děvčátka, Jaro, objevily na pařížském Salonu, a to jako katalogová čísla 287 a 288. Časopis Světozor v květnu obraz, respektive dřevoryt podle Brožíkovy malby, publikoval na titulní stráně. O několik stran dále v rozšířené popisce čteme: "Ukázkou z letošního Salonu pařížského podáváme obraz mistra Brožíka, představující veselou družinu dětí z lese k domovu se ubírající. (…) Obraz, ač prostý motivem, honosí se všemi přednostmi Brožíkova štětce, stejně mistrného v zobrazení velikých aktů historických jako klidných výjevů genrových. Lesní interieur malován s vervou krajináře specialisty, a ta drobotina tak pravdiva v každém svém hnutí, tak přirozena v celém svém seskupení, že účinkuje dojmem naprosté životnosti. Hledíce na ni bezděky vzpomínáme na úvodní sonet ze Sládkovy nejkrásnější sbírky Na prahu ráje, v němž líčen s velikou plastikou a měkkým humorem vpád dětí do lesa."
 

Václav Brožík: Děti v lese, 1891

Le Monde illustré 30. 4. 1892, Bibliothèque nationale de France

Obraz na Salonu zaujal i kritika prestižního pařížského deníku Le Temps, který byl jinak k výstavě spíše skeptický: "Salon roku 1892 není ani lepší ani horší než minulé ročníky, představuje slušný průměr." Ze tří tisíc vystavených obrazů a soch považoval za umělecky hodnotnou zhruba stovku děl, včetně obou Brožíkových pláten: "Obrazy Jaro a Děti v lese pana Brožíka kombinují žánr s krajinomalbou. To jsou ty živé kusy – hlavy dětí jsou uvolněné a namalované s takovým sebevědomím, které je řadí vysoko nad průměr." Obraz byl také v dubnu a v květnu 1892 reprodukován v časopisu Le Monde illustré, ve výběrovém katalogu Salon illustré či v katalogu, který vydal časopis L'illustration Journal Universel (dvě desítky ilustrací z posledně jmenovaného titulu, včetně Dětí v lese, jsou v digitální formě k dispozici ve fotobance Getty Images).
 

Václav Brožík: Děti v lese, 1891


Salon illustré (Paris), 1892, Bibliothèque nationale de France

Do Prahy se obraz znovu vrátil o pět let později, kdy byl prezentován na 58. výstavě Krasoumné jednoty. V návaznosti na to byl znovu reprodukován a diskutován v časopisech Světozor, Zlatá Praha nebo Osvěta. Za ocitování stojí zejména popis ze Zlaté Prahy: "Děti jdou lesem s výtěžkem svého sbírání, chudinské zjevy jejich pohybují se tlumeným světlem háje. Pro jejich prostoduchosť, nehledanosť si je oblibujeme a rádi se zastavujem u podobných prací mistrových, poněvadž se v nich horizont, prostor rozšiřuje a uvolňuje a boží sluníčko jimi nerušeně proudí. Máme před nimi onen příjemný požitek, kterému se měšťák rád podává, když z uzavřeného bytu a ze bran hlučného města vystoupí ven, do otevřeného kraje a poprvé vdychne do sebe ozon čistého ovzduší."
 

Václav Brožík: Děti v lese, 1891

Collection Jaquet. La Gravure sur bois. Collection de gravures extraites de périodiques
et de journaux illustrés du XIXe [...], Bibliothèque nationale de France

Další osudy obrazu bohužel nejsou známé. V katalogu Brožíkovy poslední velké výstavy, která se konala před patnácti lety ve Valdštejnské jízdárně je obraz reprodukován jen černobíle, bez udaných rozměrů a s poznámkou "nezvěstné". Na výstavě byl k vidění pouze menší, na výšku orientovaný obraz Děti v bukovém lese, který je v podstatě výřezem střední části představovaného obrazu. V katalogu je toto dílo bez dalšího vysvětlení představeno jako "jedna z mnoha variant Dětí v lese ze začátku devadesátých let". Pod tento obecný název by ostatně šlo zařadit i obraz Černé jahody, který má z dosud dražených děl k nyní nabízenému plátnu nejblíže. Obraz dětí odpočívajících při sběru lesních plodů, který se mimo jiné objevuje na fotografii z Brožíkova pražského ateliéru z roku 1899, byl před pěti lety Galerií Kodl vydražen za tehdy rekordních 2,52 milionu korun.
 

Václav Brožík: Děti v bukovém lese


Václav Brožík: Děti v bukovém lese, kolem 1891,
olej na plátně, 90 x 70 cm, soukromá sbírka

Poprvé bylo některé z Brožíkových děl draženo za více než milion korun až v prosinci 2007. Obraz Na pole, jedna ze studií či variant obrazu Cestou do polí (Říjnové ráno), který je ve sbírce Galerie hlavního města Prahy, na aukci společnosti Meissner-Neumann vystoupal z necelých 520 tisíc až na 1,72 milionu korun. Aktuální malířův rekord drží obraz U studně, vydražený v květnu 2015 na aukci Galerie Kodl za 3,96 milionu korun. Dá se očekávat, že Děti v lese, které bude dražit též Galerie Kodl, toto maximum výrazně překonají, Vyvolávací cena 3 miliony korun (bez aukční provize) je ostatně dvojnásobkem vyvolávacích cen nejdražších dosud nabízených Brožíkových obrazů.

 


Související články

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Aukční dům Sýpka 17. 3. 2024

Teprve třetí malbu domácího aukčního trhu vytvořenou moskevským rodákem Viktorem Pivovarovem, který již více než 40 let žije a tvoří v Praze, nabídne ve své nedělní sálové aukci společnost Sýpka. Realizaci z 90. let minulého století začne dražit na č...

15. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<