Bohuslav Reynek známý i neznámý

Specializovaná aukce Dorothea 9. 11. 2017

Galerie České spořitelny do 9. listopadu hostí výstavu Bohuslav Reynek 99+1, která představuje reprezentativní soukromou sbírku Reynkových grafik. Celý soubor bude následně dražen na specializované aukci Dorothea.  

Bohuslav Reynek: Autoportrét II, 1938


Bohuslav Reynek: Autoportrét II, 1938,
suchá jehla na papíře, 16,5 x 13,8 cm,
vyv. cena: 20 000 Kč (+20% provize), Dorotheum 9. 11. 2017

Průměrná cena grafik Bohuslava Reynka vydražených v posledních pěti letech činí necelých 40 tisíc korun. Jeho nejdražší práce však již atakují hranici sta tisíc korun, včetně aukční provize se nad tuto částku prodalo jedenáct jeho suchých jehel a leptů. Dá se očekávat, že chystaná aukce Dorothea Reynkovými cenami výrazně zahýbe.

Bohuslav Reynek (1892–1971), svébytný solitér českého výtvarného umění, jehož rodina byla perzekuována jak nacistickým, tak komunistickým režimem, začal být postupně doceňován až po roce 1989. Před tímto datem Reynka znal v podstatě jen omezený okruh přátel a obdivovatelů, kteří jej navštěvovali v jeho rodném Petrkově na Vysočině. Po dvou velkých pražských výstavách v letech 2011 a 2014 již dávno není "zapomenutým géniem", jak jej v bombastické reklamní kampani prezentovala druhá ze zmiňovaných výstav.
 

Bohuslav Reynek: Ukřižování s lotry, 1968


Bohuslav Reynek: Ukřižování s lotry, 1968,
suchá jehla s monotypem na papíře, 30,3 x 20 cm,
vyvolávací cena: 50 000 Kč (+20% provize), Dorotheum 9. 11. 2017

Ke grafikám se Bohuslav Reynek dostal v průběhu 30. let, kdy jim dal přednost před kresbami pastelem a uhlem. Svoji osobitou kombinaci grafických technik (především suché jehly) s monotypem však dlouho vyvíjel. Tento způsob, kdy nejprve na papír otiskl z desky do určitých míst ručně nanesenou barvu a teprve potom samotný černobílý výjev, umožnila, aby výsledné grafiky měly výraznou barevnost. Toho při kolorování již hotových tisků nebylo možno dosáhnout, protože barva musela být tak řídká, aby natištěný obraz nezakryla, zároveň ale při tom docházelo k jeho rozpíjení. Listy vyrobené popsaným způsobem Reynek ještě následně dokončoval pomocí dřívka namočeného v husté barvě. Každý z jeho tisků je tak vlastně originálem.

"Reynkovy grafiky jedinečně skloubily abstraktní i zobrazivé formy," charakterizovala jeho dílo před lety v rozhovoru pro art+antiques Věra Jirousová, jedna z Reynkových prvních propagátorek. "Obdivovala jsem Kandinského, jak na začátku století kreslil své úžasné akvarely jednou s kostelíky, údolími a vrcholky Alp a druhý den je maloval abstraktně. Pan Reynek ty dva přístupy neodděloval, což mi připadalo přirozené jako věrnost věcem samým. Jeho básně i grafiky zůstávají u věcí, u toho, co je na dohled a po ruce. Heidegger a fenomenologové tomu říkají příruční jsoucno, na takových věcech se dají ukázat všechny fasety myšlení a pochopit je. Pokud se člověk nevyzná ve svém nejbližším světě, jak by se mohl orientovat v tom velkém?"
 

Bohuslav Reynek: Pieta s listy, 1965


Bohuslav Reynek: Pieta s listy (Pieta V), 1965,
suchá jehla s monotypem na papíře, 12,1 x 17,8 cm,
vyvolávací cena: 30 000 Kč (+20% provize), Dorotheum 9. 11. 2017

Název výstavy i chystané aukce odkazuje ke skutečnosti, že draženo bude 99 jednotlivých grafik a desetidílný soubor Job. Všechny grafiky pocházejí z jediné, dlouhodobě budované soukromé sbírky. Snahou jejího tvůrce bylo shromáždit co nejucelenější přehled Reynkovy grafické tvorby a základy sbírky podle aukčního domu vznikly ve spolupráci se samotným umělcem. Těžištěm kolekce jsou tisky z 50. a 60. let, ale nechybí ani ty starší, počínaje 30. léty. Unikátnost sbírky nespočívá jen v jejím rozsahu a kvalitě, ale také v tom, že některé grafiky byly doposud neznámé. Nejsou zařazena v Reynkově soupisu děl, ani nebyly nikdy jinak publikovány. Od mnoha tisků této kolekce je pak znám například pouze jediný další exemplář.

Na trhu se Reynkovy grafiky objevují poměrně hojně – jen letos jich aukcemi prošly na tři desítky. Jde však většinou o jednotlivé listy, obsáhlejší a ucelenější soubor se na trhu dosud neobjevil. Vůbec nejdráže se před čtyřmi lety na aukci galerie Vltavín prodalo Klanění pastýřů z roku 1950, které z minimálního podání 40 tisíc vystoupalo až na konečných 144 tisíc korun. Následuje lept Ptáci vydražený v minulém roce u Dorothea za 120 tisíc korun. O pomyslné třetí místo se s cenou 108 tisíc korun dělí šest dalších listů, pět z nich aukcemi prošlo v minulých dvou letech.
 

Bohuslav Reynek: Trnky před zrcadlem, 1960


Bohuslav Reynek: Trnky před zrcadlem, 1960,
suchá jehla na papíře, 17 x 12,4 cm,
vyv. cena: 10 000 Kč (+20% provize), Dorotheum 9. 11. 2017

Mezi nejdražší položky nabízeného souboru patří Ukřižování s lotry z roku 1968, které se s formátem 30 na 20 cm řadí mezi vůbec nejrozměrnější Reynkovy práce. Dražba této grafiky, která se dosud v aukci nikdy neobjevila, bude startovat na 50 tisících korun (bez aukční provize). Stejně tak mezi 480 Reynkovými grafickými listy v databázi ART+ nenajdeme ani umělcův autoporét z roku 1938 nebo zátiší Trnky před zrcadlem z roku 1960. Jiné z nabízených grafik se sice již v aukcích objevily, většinou však šlo o horší tisky, navíc bez známé provenience.

Trh s Reynkovými grafikami výrazně oživila první ze zmiňovaných velkých výstav, retrospektiva v Domě U Kamenného zvonu na přelomu let 2011 a 2012. V následujícím roce aukcemi prošlo rekordních 86 Reynkových grafik. Prodala se sice tehdy jen třetina z nich, dosažená cena však v součtu překonala částku 1,2 milionu korun. Je však nutno dodat, že velká část děl nabízených v letech 2012–13 byla druhotnými otisky z původních desek. Od té doby je výskyt umělcových děl na trhu v podstatě konstantní a pohybuje se v řádu několika desítek za rok. Souborná výstava v roce 2014 ve Valdštejnské jízdárně pak spíše zapůsobila směrem k širšímu publiku, v aukčních cenách se příliš neprojevila.

Bohuslav Reynek 99+1
Galerie České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
termín: 19. 10.-9. 11. 2017

www.galerieceskesporitelny.cz

 


Související články

Kovařík v elitní společnosti Basquiata nebo Joan Mitchell

Kovařík v elitní společnosti Basquiata nebo Joan Mitchell

Výběr z květnové nabídky u newyorských aukčních síní, 13. – 16. 5. 2024

Ve třetím květnovém týdnu budou o pozornost sběratelů soutěžit hned čtyři přední aukční domy najednou. Světové společnosti Sotheby’s, Christie’s, Phillips a Bonhams zahájí své tradiční jarní přehlídky ve velkolepém stylu, s katalogovými odhady za des...

9. května 2024
Malichova třímilionová studie k plzeňskému reliéfu

Malichova třímilionová studie k plzeňskému reliéfu

Etcetera Art 27. 4. 2024

Letošní rok zahájí pražská galerie a aukční síň Etcetera Art přehlídkou 155 děl napříč výtvarnými kategoriemi. Těžištěm nabídky jsou známá jména tuzemského poválečného umění a jejich realizace v malbě, kresbě či plastice. S nejvyšší vyvolávací cenou...

26. dubna 2024
Poválečná Toyen jde do aukce s rekordní vyvolávací cenou

Poválečná Toyen jde do aukce s rekordní vyvolávací cenou

European Arts 28. 4. 2023, Galerie Kodl 26. 5. 2024

V nadcházejících jarních aukcích se budou prodávat hned dva poválečné oleje od malířky Toyen. Letos jde o její první malířské práce na trhu. Za pár dní budou první z nich dražit ve své sálové aukci European Arts, na konci května pak sběratelé budou m...

24. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články

Reynek Bohuslav

Nejdražší bohemika ve Vídni

Nejdražší bohemika ve Vídni

21. prosince 2020

Kresby za miliony a grafiky za statisíce

Kresby za miliony a grafiky za statisíce

15. srpna 2018

Z Prahy do Polska

Z Prahy do Polska

14. dubna 2015


<