Anketa k 25. výročí vzniku Asociace starožitníků

Veletrh Antique 24.–27. 11. 2016

Asociace starožitníků letos slaví čtvrtstoletí své existence. Po ročních přípravách byla oficiálně ustavena v září 1991. Součástí letošních oslav je i nadcházející veletrh starožitností Antique. Ve spolupráci s Asociací jsme připravili anketu mezi jejími členy

1) V čem je podle vás hlavní přínos Asociace starožitníků a veletrhů Antique?
2) Jak vnímáte proměny českého trhu s uměním za dobu vašeho působení?
3) Nakolik je český trh lokální a nakolik provázaný se zahraničím?

Série ilustračních fotografií Jana Rasche vznikla na podzimním veletrhu Antique v listopadu 2014.

veletrh starožitností Antique

 

Ilja Bouberle, Victoria Antiques

1. Hlavní přínos Asociace starožitníků je ve sdružování firem a jednotlivců se společnými zájmy o starožitnosti a historii. Vštěpuje i dnešní generaci lásku a úctu k tvorbě našich předků.

2. Trh se starožitnostmi v Čechách a na Moravě prošel od Sametové revoluce velkými změnami. Z počátku, se vznikem velkého počtu prodejen starožitností, stoupl zájem o užitné umění a rozhýbal se trh s obrazy. Zahraniční zájemci využívali sílu své měny a skupovali téměř vše, co se na trhu objevilo. Záhy však vlivem dostupné zahraniční odborné literatury, narůstajících zkušeností a zvyšováním odbornosti českých prodejců vzniká prostředí, kde i čeští zákazníci začínají vytvářet velmi kvalitní sběratelské kolekce. Zároveň vznikají aukční domy a pozornost se začíná věnovat kvalitě. Postupně i české umění dosahuje světových cen, a přesto zájem stále stoupá. Populární biedermeier, poté secese a art-deco, následované funkcionalismem a bruselem – to jsou vlny, které sice ovlivňují trh, ale vždy se vrátí ke klasickým kvalitním starožitnostem. Ty jsou především souhrnem perfektního zpracování materiálu a umu našich předků.

3. Český trh je samozřejmě v dnešní době navázán na celosvětový. Podíl je ovšem velmi malý. Trend posledních let je vidět na zvýšení dovozu starožitností, především z evropských zemí. Zvýšil se zájem o asiatiku a čínské starožitnosti, numismatika je velmi populární. České sklo a porcelán spíše stagnují. Zákazníci z celého světa mohou prostřednictvím aukcí starožitnosti a umění nakupovat a prodávat přes internetové portály, což se bohužel projevuje menším zájmem o návštěvy kamenných prodejen.

veletrh starožitností Antique

 

Michal Jankovský, Starožitnosti Michal Jankovský

1. Asociace by v rámci své obecně konsolidační funkce měla především zastupovat zájmy svých členů. Měla by působit jak v každodenní „stavovské“ agendě, tak při řešení různých legislativních otázek v širším právním prostředí, respektive před státními institucemi, a stejně tak by měla i dbát na dobrý obraz „cechu“ před veřejností a o propagaci oboru, který rozhodně není v centru zájmu většinové společnosti. Přestože jednotliví členové Asociace, především ti z řad obchodníků, jsou samostatnými individuálními články, jejich zájmy jsou podobné – uplatnit se na trhu se starožitnostmi a uměním a uchovávat kulturní dědictví. Záslužnou aktivitou, která mimo obchodní vyznění přispívá i ke kulturnímu životu hlavního města, je veletrh starožitností Antique, který je mimo své komerční poslání společensko-kulturním zážitkem pro veřejnost a poskytuje majitelům obchodů a galerií se starožitnostmi příležitost dát o sobě vědět mimo rámec každodenní působnosti.

2. Český trh se starožitným užitým a výtvarným uměním, stejně jako vše kolem nás, podléhá vývojovým posunům a proměnám. Podstatnou roli hraje jak ekonomická situace a „nálady“ ve společnosti, tak nasycení trhu určitými komoditami a vznik nových sběratelských trendů, jejichž nástup je často nepředvídatelný. Jsme součástí společenství ekonomicky rozvinutých zemí a relativně volného trhu, takže také u nás mají pozvolný dopad evropské i světové události. Nicméně ochota a snaha pružně se orientovat v nákupu některých „strategických a konvertibilních komodit“ (například zlato a diamanty zpracované ve starožitném šperku) není v našich českých poměrech na trhu se starožitným uměním příliš viditelná… Klientela je různorodá, v posledních letech se mezi zákazníky stále častěji objevují kupci z Asie, především čínští sběratelé a investoři do starého umění, ubylo vyspělých zákazníků z Německa, kteří jsou zřejmě uspokojováni pestrou nabídkou na svém vlastním trhu. Struktura zákazníků je závislá na jednotlivých obchodech a galeriích a na jejich obchodním pojetí. Při prodeji výtvarného umění mají stále dominantní postavení aukční síně. Pro všechny způsoby prodeje jsou důležití stálí zákazníci, mezi zákazníky ovšem citelně chybí mladá generace, což může být jak odrazem ekonomických a majetkových poměrů, tak neschopností společnosti zdůrazňovat žebříček opravdových a ověřených hodnot.

veletrh starožitností Antique

3. Zdroje nabízených starožitných a uměleckých předmětů u nás nejsou neomezené, kvalita se těžko shání, požadované předměty musejí být autentické, nedají se „vyrábět na základě poptávky“… Poměrný nedostatek kvalitních starožitností vede obchodníky, a to po celém světě, nejen u nás, stále častěji k cestování a shánění věcí v zahraničí. Český starožitník se dnes neuspokojí s akvizicemi jen na evropském trhu, ale zajíždí i do v zámoří, především do USA, případně do Jižní Ameriky. Stále větší význam získává internetový prodej – usnadňuje nákupy ze zahraničí, ale omezuje je spíš na finančně méně náročné položky. Internet zároveň seznamuje s pestrou nabídkou internetových aukcí a klasických aukčních síní, jejichž prezentace jsou na tak vysoké úrovni, že je možné bez většího rizika na dálku přistoupit k nákupu i bez osobní prohlídky věci. V tomto směru se trh stává vpravdě mezinárodním a zahraniční zákazník je vítán jak v kamenném obchodě, v aukční síni, tak i při nákupu přes internet. Legislativní nařízení ohledně vývozu a dovozu starožitných a uměleckých předmětů jak v České republice, tak v rámci ostatních zemí nejsou dnes většinou příliš omezující a jsou řešitelná, určitě se ovšem vyplatí je respektovat.

 

Miroslav Macík, DÉCO Prostějov

1. Přínosem Asociace starožitníků je odstraňování zbytečných překážek při prodeji, vývozu a dovozu starožitností, zastupování obchodníků ve vztahu k úřadům a legislativě a ochrana zákazníků před nepoctivostí překupníků. Veletrh Antique je příležitost pro setkávání, srovnávání a získávání zkušeností.

2. Před listopadem 1989 bylo sběratelství jednou z mála možností „legálního podnikání“. Tehdy a na počátku 90. let se prodal každý krám a vzhledem k nízkému kurzu koruny opouštělo republiku množství starožitností. Trh se profesionalizoval a nabízí lepší zboží pro poučenější českou klientelu, která klade důraz na kvalitu zpracování a dekorativnost, neobvyklost, prokázané autorství i původ. Zájem je i o předměty, u nichž je hodnota koncentrována v malých rozměrech. V regionech se sbírají lokální autoři a produkce místních řemeslníků a firem.

3. Náš trh je s evropským provázaný. Český zákazník však preferuje předměty české nebo středoevropské provenience. Podnikám na střední Moravě a obchoduji především s českými klienty a nabízím zboží z místních zdrojů.

veletrh starožitností Antique

Ing. Marek Mahler, Valentinum VII

1. Veletrhy Asociace starožitníků mají význam především kvůli možnosti porovnávání jednotlivých obchodníků v oblasti cen a nabídky. Je to největší akce svého druhu v České republice a pro obchodníky má i nezanedbatelný ekonomický efekt.

2. V posledních letech pozoruji u českých zákazníků odklon zájmu od užitého umění k umění výtvarnému. Důvod vidím v nedostatečné propagaci a vzdělávání v oblasti užitého umění, které je přitom na rozdíl od umění výtvarného mezinárodní.

3. Zahraniční zákazníci jsou pro nás významní, prodej je do značné míry závislý na cestovním ruchu. Importy ze zahraničí jsou rovněž důležité, rozšiřují sortiment a ovlivňují trh. 
 

Daniela Žáková, Antique Újezd

1. Od Asociace i od veletrhů Antique si slibujeme zviditelnění a podporu trhu se starožitnostmi. Záštitu ve sporných případech a pomoc našim zákazníkům při hledání spolehlivých starožitníků a znalců.

2. Český trh se starožitnostmi je omezený hlavně na české zákazníky vzhledem k tomu, že většinou nabízí české umění, jež čeští zákazníci preferují. Moji klientelu tvoří z cca 80 procent Češi. I když se snažím nabízet i zboží zahraniční provenience, nesetkává se u zákazníků s takovým zájmem. Dříve převažovali zahraniční zákazníci, dnes je více domácích.

3. Snažím se importovat i starožitnosti ze zahraničí a doufám, že si k nim čeští zákazníci jednou najdou cestu.

veletrh starožitností Antique

 


Související články

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Zajímavé aukční výsledky letošního jubilanta

Vladimír Boudník by se letos 17. března dožil sta let. Pražský rodák, ukotvený ve vysočanských továrnách a libeňských ateliérech, experimentoval s tiskovými a grafickými technikami na světové úrovni, jen o nich téměř nikdo za železnou oponou padesátý...

15. července 2024
Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při z...

11. července 2024
Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
Zobrazit všechny

Další články


<