A Different Perspective počtvrté

Bohemika na aukci Sotheby's v Londýně 14.11.2017

Již počtvrté se v listopadu v Londýně uskuteční aukce zaměřená na evropské autory 20. století, kteří sice nerozhodovali o vývoji světového umění, nicméně i jejich tvůrčí přístup si našel z globálního hlediska své místo. Nabízeno bude i na čtyřicet bohemik, obrazy Filly, Foltýna, Špály, Matala, Kunce a dalších.

Při listování katalogem obsahujícím devět desítek děl narazíme na českého autora hned u položky číslo jedna. Aukci otevře dražba obrazu Mikuláš Medek Vertikály z roku 1960. Tato malba vycházející hmotově ještě z cyklu Venuší byla původně součástí sbírky vídeňského muzikologa a dlouholetého ředitele nakladatelství klasické hudby Universal Edition Alfreda Schlee, který obraz zakoupil v 70. letech.
 

Mikuláš Medek: Vertikály, 1960

Mikuláš Medek: Vertikály, 1960,
kombinovaná technika na plátně, 54,5 x 37,5 cm, 
odhad: 20–30 000 GBP, Sotheby
ʼs Londýn 14. 11. 2017

 

Schlee měl k výtvarnému umění blízko od mladého věku, kdy se pohyboval v okruhu Bauhausu a zejména Oskara Schlemmera. Autenticita je garantovaná také faktem, že dílo bude zahrnuto do soupisu, který připravuje Eva Kosáková, Medkova dcera. Odhadní cena počítá s hladinou 20–30 tisíc liber, tedy s horní odhadní hranicí v přepočtu pod milionem korun českých (odhadní ceny jsou uváděny bez provize aukční síně, DPH z této provize a případných autorských poplatků či poplatků spojených s dovozem díla ze zemí mimo EU).

Dražit se bude také oboustranné plátno Václava Špály z raných 20. let, zobrazující pohled na město, na rubu potom podobiznu neznámého sedícího muže. Katalog uvádí, že prvním majitelem byl Oskar Stein (velkoobchodník s papírem, v jehož firmě v té době pracoval také například Jaroslav Foglar), který jej získal pravděpodobně přímo od Špály nedlouho po jeho vzniku. Odhadní cena je jen o něco málo vyšší než u Medka, totiž 25–35 tisíc liber.
 

  

Václav Špála: Domy/Portrét muže, 1921, olej na plátně, 70 x 81 cm, 
odhad: 25
35 000 GBP, Sothebyʼs Londýn 14. 11. 2017

 

Nabídka zahrnuje i velkoformátovou Sedící ženu od Emila Filly, vytvořenou v roce 1948, tedy v  mimořádně komplikovaném období, kdy se malíř stále vyrovnával s přetrvávajícími rezidui jeho internace v Buchenwaldu a zároveň byl nucen reagovat na únorové události. Práce byla pořízena na počátku 90. let v Galerii Pallas a nyní je součástí španělské soukromé sbírky. Autorství bylo potvrzeno Karlem Srpem a s odhadem v přepočtu 7,8–9,8 milionu korun jde o nejdražší položku celé aukce.
 

Emil Filla: Sedící žena, 1948

Emil Filla: Sedící žena, 1948, olej na plátně, 146 x 98 cm,
odhad: 280350 000 GBP, Sothebyʼs Londýn 14. 11. 2017

 

Do dražby byla zařazena čtveřice děl z rodinné kolekce Břetislava Rosche, který se specializoval na "klasickou" krajinomalbu a jenž musel kvůli svému původu před druhou světovou válkou odejít z Československa do USA. Vedle rozměrově komornějšího Otakara Lebedy, raného Františka Kavána a půvabných prvorepublikových Bruslařů od Oldřicha Blažíčka zaujme především metrový olej Antonína Slavíčka zachycující lesní interiér.

Obraz Slavíček namaloval na přelomu století, přičemž popisek uvádí jako prvního majitele obchodníka s obrazy Salvatora Kominíka, který Slavíčka obdivoval a sbíral. Toto konkrétní dílo posléze přešlo na Kominíkova syna Bedřicha, který je pravděpodobně věnoval do charitativní aukce ve prospěch České společnosti na ochranu matek a dětí. Do majetku Břetislava Rosche přešel obraz ve 30. letech.
 

Antonín Slavíček, Les

Antonín Slavíček: Les, olej na plátně, 76 x 97, 5 cm,
odhad: 120
180 000 GBP, Sothebyʼs London 14. 11. 2017

 

Za připomenutí stojí, že přibližně před rokem prošel domácím trhem úspěšně jiný lesní záběr, a to když Cesta ve Hvězdě v Arthouse Hejtmánek vystoupala z vyvolávacích 2 milionů korun na kladívkových 6,3 milionu. V Sotheby’s odhadují cenu jejich Slavíčka na 3,4–5 milionů korun (120–180 tisíc liber).

Konvolut hned 23 položek, jejichž autory jsou čeští umělci, zprostředkovala do londýnské dražby Liana Posselt, úspěšná lékařka českého původu, která emigrovala do Kanady. Filip Marco, zástupce Sotheby's v České republice k tomu dodává: "Liana Posselt, žijící nyní v Dusseldorfu, je nadšenou obdivovatelkou českého umění. Nakupovala zejména před rokem 89 a v 90. létech, jak na tuzemských, tak zahraničních trzích. Sbírka není zcela kompletní. Část věcí byla prodána již v minulosti, a to zejména německá moderní produkce. Doufáme, že v horizontu roku či dvou našim klientům budeme moci další významné kusy s touto proveniencí nabídnout."

 

František Foltýn, Modrá Madona

František Foltýn: Modrá Madona, 192224, olej na plátně, 110 x 101 cm,
odhad: 250350 000 GBP, Sothebyʼs Londýn 14. 11. 2017

 

Přestože první položkou je Zátiší s Kytarou od Emila Filly z roku 1929 (odhad 60–80 tisíc liber), které už v minulosti aukcí prošlo, a to v na počátku 90. et v Mnichově, hvězdou tohoto souboru je bezpochyby Modrá Madona od Františka Foltýna. Tuto kubizující metrovou práci autor namaloval v první polovině 20. let, respektive před rokem 1924. Dokládá to také datovaná studie, zachycující kompozičně totožné téma, kterou vlastní Moravská galerie v Brně.

Madona patřila Milanu Heidenreichovi, poněkud kontroverzní postavě působící bezprostředně po sametové revoluci na rodícím se tuzemskému trhu, který zemřel za nevyjasněných okolností při automobilové nehodě. Jeho převážně na kubismus zaměřenou koleci Sotheby’s již v roce 1997 a 1998 prodávala.

Stejně jako dvě dosud nejvýše vydražené olejomalby Františka Foltýna, zařazené do aukce Hascoe na jaře roku 2011, Imperialismus (443 tisíc liber, včetně provize) a Čtenář Dostojevského (337 tisíc liber, včetně provize) více zde, také Modrou Madonu Heidenreich vystavil na přehlídce v Pasově, Salzburgu a Grazu a je reprodukována v doprovodné publikaci. Odhadovaná cena 250–350 tisíc liber zjevně vychází z obou zmiňovaných prodejů.
 

Bohumír Matal, Markéta s králíčkem

Bohumír Matal: Markéta s králíčkem, olej na desce, 60 x 45 cm,
odhad: 3
5 000 GBP, Sothebyʼs Londýn 14. 11. 2017

 

Draženo rovněž bude hned devět pláten Bohumíra Matala, která zdařile ukazují vývoj jeho tvorby od poválečného období do 70. let. Tohoto autora si Posselt oblíbila mimo jiné kvůli tomu, že stejně jako ona pocházel z Brna. Zastoupeni jsou ovšem i další členové Skupiny 42 jako František Gross nebo František Hudeček.

Sběratelé a investoři mohou usilovat rovněž o Domy Vlastimila Beneše, Promenádu Pravoslava Kotíka, kvaš Josefa Lady nebo v Mánesu vystavovanou Stojící ženu Aloise Wachsmana. Za pozornost stojí také pět velkoformátových obrazů Milana Kunce, jehož Posselt v 90. letech nákupy jeho obrazů podporovala (odhad mezi 1,5 a 7 tisíci liber).

Mimo tuto obsáhlou kolekci je nutno zmínit alespoň dvě kvalitní Sudkovy fotografie (odhad á 8 až 12 tisíc liber). Zaujme zejména druhá, jejímž původním majitelem byl Ladislav Sutnar, jehož designové předměty Sudek často ve svých kompozicích frekventovaně používal.

 


Související články

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Aukční dům Sýpka 17. 3. 2024

Teprve třetí malbu domácího aukčního trhu vytvořenou moskevským rodákem Viktorem Pivovarovem, který již více než 40 let žije a tvoří v Praze, nabídne ve své nedělní sálové aukci společnost Sýpka. Realizaci z 90. let minulého století začne dražit na č...

15. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<